Hej,
jag har ett par frågor som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.

En granne, tvärsöver gatan, två hus högre upp, borrade för bergvärme för ett par veckor sedan. De hade inte förvarnat. De borrade två dagar.
Första dagen ringde min tonårsson, som råkade vara hemma, till mig på jobbet, på förmiddagen och berättade att det strömmade in vatten över trösklarna in i tvättstugan, groventrèn och vidare in i huset. Jag bad min son gå ut på gatan och se var vattnet kom från, han lokaliserade det till ovan närbelägen fastighet, påkallad uppmärksamhet från borrarna som stängde av borrningen. Jag avbokade arbete på jobbet och rusade hem.

Vattnet innehöll en fin lera/slam. Det hade kommit in via en brunn ( sk spygatt) i källartrappan utanför dörrarna, via dagvattenbrunnen från gatan.
Det hela ledde till att vi fick slänga en del saker, tvätta mattor, sanera källaren, städa och skura. Ett företag kom över och gjorde fuktmätning och satte in en avfuktare som skall stå i 2-3 veckor.
Ytterligare en firma kom och gjorde inspektion av våra rör som går ut till stenkistorna. De förklarade att det hade blivit för mycket vatten och slam och att detta hade gjort att det backade vatten upp i vår brunn och sedan rann in i huset. Det lät logiskt.

Borrarna som borrade två hål á 170 m lade ut slangar på gatan där vattnet och slammet rann ut. Vad jag förstår hade de inte kontrollerat att det inte finns ett dagvattensystem med rör kopplat till ett större system utan endast stenkistor där vi bor.

Vi har nu meddelat fastighetsägaren som borrade att vi vill ha ersättning för det inträffade. D v s tvätt, arbete, fuktmätning, avfuktning m m.
Ägaren vände sig till borrbolaget som svarade honom att det är hans ansvar som fastighetsägare att hantera skadorna som uppkommit.
Ägaren har vände sig då till sitt försäkringsbolag vilka nu har svarat att att han inte kan anses skadeansvarig. Således kan jag inte ställa krav mot fastighetsägaren. Däremot tycker de att jag kan kontakt borrbolaget och ställa krav mot dem, vilka skyller på fastighetsägaren...

Sammantaget har jag och min familj lidit skada och jag tycker det är rimligt med ersättning.

Enligt borrbolaget kom det upp 25 000 liter vatten i timmen vid borrningen.

Jag undrar följande:
-Vad ska jag göra? (Mitt eget försäkringsbolag har jag kontaktat men allt är inte klart ännu, d v s vet inte hur mycket de kommer ersätta)
-Borrbolaget hävdar att de kom upp 25 000 l vatten i timmen - kan det stämma?
-Har man inte skyldighet att transportera bort vatten och slam? ( En annan granne borrade och det bolaget hade två containrar med sig som de samlade vattnet i).
-Är detta miljöbrott?
-Tillstånd för att borra (och släppa ut borrvattnet) var hittar man det? Är det offentligt?

Tacksam om någon vill dela egna erfarenheter.
 
Kontakta kommunen som utfärdat borrtillstånd. Har du blivit meddelad av kommunen att tillstånd utfärdats för grannfastigheten? Möjligt att bara närmaste granne informeras.

När vi fick borrat, (Stockholm) så ställde kommunen krav på en viss klass av avskiljande container som skall kunna ta hand om, och sedimentera vattnet OM det kommer vatten. Kommunen kom även ut och filmade dagvattenledningarna innan och efter borrningen, och meddelade att OM det kom borrkax i dagvattenledningarna så var vi ansvariga för sanering/spolning. Detta ansvar hävdade borrfirman att de tog på sig (men det fanns inget skriftligt om det).

Borraren berättade att den då "nya typen" av avskiljande container kostade 500 000 extra, och även om de hade sådana, så menade han att det var lönlöst, OM de stötte på vatten så hävdade han att det kommer upp 1000 liter i sekunden, ingen container kan ta hand om det. Hos oss stötte de inte på vatten.
 
 • Gilla
byggadl och 1 till
 • Laddar…
Verkar helt sjukt att de INTE skulle ta ansvar... Om grannen tömmer poolen så allt rinner in i din källare, är det inte heller hans ansvar? Även om det inte är bra för grannsämjan så tycker jag du ska lägga ansvaret att gräva i detta på grannen och säga att han får ordna upp att du får ersättning (men givetvis bör du få detta backat så du kan trycka på hårt att du inte kommer stå för det).

Borrning och tillstånd verkar vara si och så med, när vår "granne" mitt över gatan borrade så hade de frågat grannarna på vardera sidan, men inte mig mittemot trots att det är en smal gata på 3-4m mellan våra tomter. Borrhålet skiter ju i det. Han borrade väl nära vårt borrhål, mindre än rekommenderat avstånd. När jag såg detta på morgonen när jag skulle till jobbet bad jag borrfirman att vänta med att borra då jag ansåg de inte gjort det som de skulle, dvs frågat grannarna, men borrgubben sa att "det skiter jag i, jag har betalt för att borra, är det på fel ställe tar jag betalt en gång till, det är fastighetsägarens ansvar". Jag har en känsla (efter att ha pratat med denna gubben) att inte alla på borrfirmorna är de som gick ut gymnasiet med bra betyg.

Jag blir fortfarande lite arg på detta, även om jag förstår att min granne nog gjort vad han trodde han skulle göra. Det borde helt enkelt vara firman som säkerställer sånt här, att fastighetsägaren som troligen borrar en gång i livet ska ha koll på avstånd, tillstånd, grannar, borrvatten, slam osv känns som gjort för att det ska bli fel... Finge borrfirman ta ansvaret tror jag inte de skulle slarva så det drabbade andra...

Hoppas det löser sig för dig.
 
 • Gilla
henric78 och 2 till
 • Laddar…
Du kan visst ställa krav på fastighetsägaren, det är den enda part du kan ställa krav mot. Det är sedan deras problem att i sin tur hoppa på utföraren. Skicka ett skriftligt krav på faktiska kostnader ni haft inkl skadade inventarier. Var rimlig, och se till att ha bevis på fötterna. Om grannen vägrar kan vi stämma i tingsrätten.
 
 • Gilla
henric78 och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Varför är borrfirman inte ansvarig?

Sen kan väl de ställa krav på sin kund om det har ett avtal där.

(Notera att vattnet har inte har runnit från grannens fastighet utan från "gatan". D v s en annan fastighet/allmän plats.)
 
 • Gilla
byggadl
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Varför är borrfirman inte ansvarig?

Sen kan väl de ställa krav på sin kund om det har ett avtal där.
Borrfirman är ansvarig mot sin kund via avtal. Grannen är ansvarig mot sina grannar i sin tur.
 
 • Gilla
byggadl
 • Laddar…
Claes Sörmland
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Borrfirman är ansvarig mot sin kund via avtal. Grannen är ansvarig mot sina grannar i sin tur.
Men om jag driver en borrfirma och förstör saker med uppsåt eller av försumlighet på andras fastigheter som inte är min kund så slipper jag ju inte ansvar för det. Det skulle ju vara ett paradis för kriminell aktivitet under företagsflagga. Bara att regga ett företag och sen kan jag bränns ned grannens hus som hindrar solen.
 
 • Gilla
byggadl
 • Laddar…
Ansvaret finns alltid där, frågan är vem som är part.
 
 • Gilla
dthompa och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Ansvaret finns alltid där, frågan är vem som är part.
Ja och skadeståndslagens reglering innebär ju att man ersätter den sakskada man uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar. Grannen har ju inte orsakat någon skada. Det har istället företaget som har pumpat ut slamvatten i ett dagvattensystem när de har gjort ett arbete för grannen har orsakat skadan. Inget som grannen har kunnat råda över.
 
 • Gilla
byggadl
 • Laddar…
Hej, tusen tack för alla goda råd.
Jag har fått en mängd bra råd från olika håll.
Vad jag förstår kan man ställa krav både på borrbolaget och grannen "solidariskt betalningsansvar", däremot kan det vara problem att få dem att betala om de skyller på varandra, man kan naturligtvis gå till tingsrätten.

Ett av mina bekymmer är att jag oroar mig för vad som händer i framtiden när det förr eller senare kommer skyfall och stenkistorna är blockerade med slam från borrning. Stenkistorna är ju inte gjorda för att hantera stora flöden från borrning utan endast dagvatten, d v s framför allt regn.
Jag har fått rådet att kontakta ansvarigt kommunalt bolag och begära granskning av stenkistorna och ev spolning, de kan senare gå på borrbolag och granne. Dels skall man efterfråga om borrtillstånd, vilket fastighetsägaren måste ha sökt. Vår granne hade ett tillstånd.
Däremot är utsläpp av vatten och borrslam att betrakta som miljöfarligt och för att göra detta krävs tillstånd. Det verkar man inte ha haft. Man skall dessutom ha containrar som är tillräckliga för att hantera vatten och slam.

När jag bad min granne om att läsa i kontraktet /avtalet med borrbolaget om vad det stod angående ansvarsfrågan visade det sig att man hade inget skriftligt avtal överhuvud taget!n Är inte det konstigt? Eller brukar det vara så? Det är väl ändå en affär på 150 000 -200 000 kr...

Sedan jag skrev sist har jag haft kontakt med min granne och hans försäkringsbolag. De hävdar att grannen har inget ansvar överhuvud taget och att man inte kan ställa några som helst krav på honom. Detta har däremot tydligt tillbakavisats av en jurist med specialkompetens inom miljörätt. Han menar att försäkringsbolaget bara försöker dra en "rövare" för att försöka komma undan.

Har inte sett slutet på detta ännu... suck.
 
 • Gilla
henric78 och 1 till
 • Laddar…
tommib
Om borraren har släppt ut borrkax rätt ut i dagvattenledningar eller ännu värre direkt på gatan så är det ett miljöbrott. Anmäl till kommunens miljöenhet, de borde vakna till. Vi hade precis som hempularen säger krav på avskiljande container och strikta krav på hur mycket borrkax som fick släppas ut i dagvattenledningarna (typ inget). Även detta Stockholm. Se till att dokumentera så mycket som möjligt med foto och film innan spåren sopas bort av det svenska sommarvädret.

Du borde rimligen kunna få hjälp från ditt försäkringsbolag med att trycka på mot grannen. Det är grannen du ska stämma, inte dennes försäkringsbolag. Det är oerhört märkligt att han inte tar på sig ansvar för vad borraren gjort, han måste ju själv inse att han/borraren har gjort bort sig, helt oavsett kunskapsnivå om borrning mm. Man förstör inte grannens hus och säger "trist, men inte mitt ansvar".
 
 • Gilla
henric78 och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Om kommunen har kännedom om utsläppet av slam i sin dagvattenanläggning så är det deras skyldighet att åtgärda detta om det riskerar dagvattenverksamheten. Gör de inget och den senare svämmar över och skadar din fastighet så har du rätt till ersättning av kommunen enligt lagen om allmänna vattentjänster. Naturligtvis kan kommunen rikta krav mot den som har orsakat utsläppet men det är mellan kommun och företaget (Låter otroligt att grannen har stått bakom utsläppet).

Just nu får du rikt krav mot företaget. Håller med juristen att du också kan testa krav mot grannen men det är inte troligt att det finns något ansvar där.
 
Redigerat:
 • Gilla
tommib
 • Laddar…
B byggadl skrev:
Hej, tusen tack för alla goda råd.
Jag har fått en mängd bra råd från olika håll.
Vad jag förstår kan man ställa krav både på borrbolaget och grannen "solidariskt betalningsansvar", däremot kan det vara problem att få dem att betala om de skyller på varandra, man kan naturligtvis gå till tingsrätten.

Ett av mina bekymmer är att jag oroar mig för vad som händer i framtiden när det förr eller senare kommer skyfall och stenkistorna är blockerade med slam från borrning. Stenkistorna är ju inte gjorda för att hantera stora flöden från borrning utan endast dagvatten, d v s framför allt regn.
Jag har fått rådet att kontakta ansvarigt kommunalt bolag och begära granskning av stenkistorna och ev spolning, de kan senare gå på borrbolag och granne. Dels skall man efterfråga om borrtillstånd, vilket fastighetsägaren måste ha sökt. Vår granne hade ett tillstånd.
Däremot är utsläpp av vatten och borrslam att betrakta som miljöfarligt och för att göra detta krävs tillstånd. Det verkar man inte ha haft. Man skall dessutom ha containrar som är tillräckliga för att hantera vatten och slam.

När jag bad min granne om att läsa i kontraktet /avtalet med borrbolaget om vad det stod angående ansvarsfrågan visade det sig att man hade inget skriftligt avtal överhuvud taget!n Är inte det konstigt? Eller brukar det vara så? Det är väl ändå en affär på 150 000 -200 000 kr...

inte riktigt så dyrt va? 2016 betalade jag 55000 före rot (som då var 50%)och 38000 efter ROT. Det var dock bara ett kompletterande hål som inte var så djupt(150 m). Jag gjorde inga avtal i förväg med någon av de två firmor som borrade mina två hål men det kanske är det vanliga?
LOB
 
tommib tommib skrev:
Om borraren har släppt ut borrkax rätt ut i dagvattenledningar eller ännu värre direkt på gatan så är det ett miljöbrott. Anmäl till kommunens miljöenhet, de borde vakna till. Vi hade precis som hempularen säger krav på avskiljande container och strikta krav på hur mycket borrkax som fick släppas ut i dagvattenledningarna (typ inget). Även detta Stockholm. Se till att dokumentera så mycket som möjligt med foto och film innan spåren sopas bort av det svenska sommarvädret.

Du borde rimligen kunna få hjälp från ditt försäkringsbolag med att trycka på mot grannen. Det är grannen du ska stämma, inte dennes försäkringsbolag. Det är oerhört märkligt att han inte tar på sig ansvar för vad borraren gjort, han måste ju själv inse att han/borraren har gjort bort sig, helt oavsett kunskapsnivå om borrning mm. Man förstör inte grannens hus och säger "trist, men inte mitt ansvar".
Tack! Har precis suttit och skrivit på en anmälan till kommunen. Men är det milöenheten jag skall vända mig till med anmälan? Inte Kretslopp och vatten, d v s kommunens bolag som har hand om vatten och avlopp.
 
tommib
Skicka till båda. Att dumpa borrkax är ett miljöbrott.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.