Byggahus.se
Ska (troligen) stycka av en huvudbyggnad från en fastighet. Elanslutningen/mätaren sitter på byggnaden jag köper loss och ska "följa med".
  • Hur gör jag så att elanslutningen verkligen följer med? Min nya avstyckade fastighet räknas nog som en ny fastighet och får ju antagligen ett nytt fastighetsnummer. (Om nu elanslutningen är knuten till fastighetsnumret?)
Har försökt få svar från elnätsföretaget i över en månad, ("vi har lite längre svarstider än vanligt"!). Så därför undrar jag hur det har löst sig för er.

(Och om ägarna till den kvarvarande "stamfastigheten" som jag styckar av från vill ha kvar en elanslutning... Tvivlar på det men jag ska såklart reda ut det med dem. Har man då rätt att dela upp anslutningen eller måste en av oss köpa nya anslutning för allt från 30000 - 200000 kr?)
 
Får du ta över anslutningen och kabeln går över deras mark behöver du upprätta ett servitut.

Behåller de anslutningen får du beställa och bekosta en ny åt dig. Är det ute på landet och långt till närmaste anslutningspunkt kan det bli väldigt dyrt.
 
  • Gilla
Karl Kr
  • Laddar…
K Karl Kr skrev:
Ska (troligen) stycka av en huvudbyggnad från en fastighet. Elanslutningen/mätaren sitter på byggnaden jag köper loss och ska "följa med".
  • Hur gör jag så att elanslutningen verkligen följer med? Min nya avstyckade fastighet räknas nog som en ny fastighet och får ju antagligen ett nytt fastighetsnummer. (Om nu elanslutningen är knuten till fastighetsnumret?)
Har försökt få svar från elnätsföretaget i över en månad, ("vi har lite längre svarstider än vanligt"!). Så därför undrar jag hur det har löst sig för er.

(Och om ägarna till den kvarvarande "stamfastigheten" som jag styckar av från vill ha kvar en elanslutning... Tvivlar på det men jag ska såklart reda ut det med dem. Har man då rätt att dela upp anslutningen eller måste en av oss köpa nya anslutning för allt från 30000 - 200000 kr?)
Elanslutningen tillhör den/de byggnad/er där den rent fysiskt finns. Ny ägare till byggnaden tar över elanslutningen i samband med ägarbytet, och anläggningsnumret förblir detsamma.
Är det så i det här fallet att någon/några byggnader som är anslutna på abonnemanget ska styckas av och några bli kvar på stamfastigheten? Är det så måste frågan om vem som står för kostnaderna regleras i köpekontraktet.
Ska du köpa alla byggnader där det finns el framdraget från abonnemanget tar du bara över allting som det är, och ingen behöver göra något särskilt i samband med avstyckningen.
 
  • Gilla
Karl Kr
  • Laddar…
Det är "bara" det aktuella nätbolaget som kan svara på frågor om anslutningen får följa med till nya fastigheten. Men det bör inte vara något problem om tidigare fastighetsägare och ts är överens. Mycket bra att lyfta fram frågan till elnätsbolaget innan avstyckning.

Nätbolaget äger kabeln fram till anslutningspunkten och de sköter allt med servitut eller ledningsrätt.
Ts behöver ej söka servitut då ledningen inte är ts och ledningen kommer alltid tillhöra nätbolaget.

Precis som föregående skrev så får inte anslutningen delas mellan flera fastigheter. Dvs eventuella byggnader som blir utanför ts nya fastighet får inte matas från samma abonnemang/anslutningspunkt.
 
  • Gilla
Panor82 och 3 till
  • Laddar…
H HSP skrev:
Det är "bara" det aktuella nätbolaget som kan svara på frågor om anslutningen får följa med till nya fastigheten. Men det bör inte vara något problem om tidigare fastighetsägare och ts är överens. Mycket bra att lyfta fram frågan till elnätsbolaget innan avstyckning.

Nätbolaget äger kabeln fram till anslutningspunkten och de sköter allt med servitut eller ledningsrätt.
Ts behöver ej söka servitut då ledningen inte är ts och ledningen kommer alltid tillhöra nätbolaget.

Precis som föregående skrev så får inte anslutningen delas mellan flera fastigheter. Dvs eventuella byggnader som blir utanför ts nya fastighet får inte matas från samma abonnemang/anslutningspunkt.
Tack! Jag har dock läst någonstans att man faktiskt numer får dela en anslutning. Ny lagstiftning som egentligen har att göra med möjligheterna att tex bygga en gemensam solpanelsanläggning, vindsnurra etc. Men kan inte hitta igen det nu...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.