Byggahus.se
Claes Sörmland
 • Gilla
 • Haha
EvertL och 11 till
 • Laddar…
Lika med om du har en stor vind som kan göras om till ett par rum. Bor det fladdermöss där så var tyst, får någon reda på det och sitter på fel stol blir det tvärnit att göra rum.
Läste för ett bra tag sen om en dam som villa göra rum, men det fanns fladdermöss på vinden. Tvärnit var det, damen i fråga kunde tänka sig bara halva vinden, men det gick inte heller, dom är fridlysta och får inte störas i sitt leverna och bo.
 
 • Gilla
 • Wow
 • Arg
 • Haha
Mazdarune och 7 till
 • Laddar…
K
J jonaserik skrev:
Lika med om du har en stor vind som kan göras om till ett par rum. Bor det fladdermöss där så var tyst, får någon reda på det och sitter på fel stol blir det tvärnit att göra rum.
Läste för ett bra tag sen om en dam som villa göra rum, men det fanns fladdermöss på vinden. Tvärnit var det, damen i fråga kunde tänka sig bara halva vinden, men det gick inte heller, dom är fridlysta och får inte störas i sitt leverna och bo.
Nu är jag lat, och orkar inte läsa på...
Ponera att någon äger en fastighet med ett boningshus (småhus, en familj) från 70-talet. Husets tak är i original-utförande, men inte skick, och måste renoveras för att huset ska kunna fortsätta användas som fastighetsägarens bostad. Ett större antal fladdermöss har dock kommit att betrakta husets vind som sitt hem.

Vad gäller i denna ytterst hypotetiska situation? Ska taket förfalla, huset bli obrukbart och fastigheten kraftigt sjunka i värde?

/D
 
 • Gilla
EvertL och 2 till
 • Laddar…
K Kardan79 skrev:
Nu är jag lat, och orkar inte läsa på...
Ponera att någon äger en fastighet med ett boningshus (småhus, en familj) från 70-talet. Husets tak är i original-utförande, men inte skick, och måste renoveras för att huset ska kunna fortsätta användas som fastighetsägarens bostad. Ett större antal fladdermöss har dock kommit att betrakta husets vind som sitt hem.

Vad gäller i denna ytterst hypotetiska situation? Ska taket förfalla, huset bli obrukbart och fastigheten kraftigt sjunka i värde?

/D
Särskilt tillstånd från Länsstyrelsen krävs för att fånga in eller flytta fladdermöss vid till exempel husrenovering.
 
 • Haha
 • Gilla
EvertL och 5 till
 • Laddar…
K
D Dilato skrev:
Särskilt tillstånd från Länsstyrelsen krävs för att fånga in eller flytta fladdermöss vid till exempel husrenovering.
Jobbigt för den som hamnar i den hypotetiska situationen. Men å andra sidan är ju fladdermöss benägna att själva flytta på sig, och hålla sig ur vägen... 😜
 
 • Gilla
EvertL och 8 till
 • Laddar…
Jepp på slottet som ligger intill oss så skulle taket läggas om och allmänt känt att fladdermössen ( ca 600 st ) bodde där enligt uppskattning. Det ville dom göra på senhösten, då dom hade lite att göra på företaget. Men se gick inte då dom börjat sin vintersömn. Dom fick börja först på försommaren när alla var vakna. Det blev även så att dom fick ta en bit i taget med jobbet. Hur det var med alla andra regelverk i samband med det, vet jag inte, men har för mig att dom fick någon form av ersättning för stoppet. Har inte grottat ner mig i det, men så är det med fladdermössen i Sverige, totalt skyddade.
 
 • Wow
EvertL
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
MÖD har funnit att en detaljplan kan stoppas (beslutet upphävas) p g a att det finns fladdermöss i området och kommunen inte har gjort utredningar kring skyddet av dessa:

[bild]

[länk]

Fladdermusvapnet är laddat. Detta lär gälla en väldig massa områden där detaljplaner antas.
Vem vill ha DP?! Bättre utan, färre bestämmelser och restriktioner på byggrätter, heja fladdermusen (latin: vagina mobile).
 
 • Gilla
 • Haha
janusz_w och 7 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
MÖD har funnit att en detaljplan kan stoppas (beslutet upphävas) p g a att det finns fladdermöss i området och kommunen inte har gjort utredningar kring skyddet av dessa
Att något som måste göras är outrett är en big no-no, så i sak säger ju inte domen så mycket.
 
Redigerat:
 • Gilla
Jäven och 3 till
 • Laddar…
Lalandia planerade att etablera sig i Motala. Men det gick inte att få igenom detaljplanen på grund av fladdermöss. Så de la ner det projektet. Det här har blivit väldigt extremt. Jag skulle tro att fasadbelysning på landsbygden är ett större problem än att det byggs i städer.
 
 • Gilla
Kretikos och 2 till
 • Laddar…
I domen som @Claes Sörmland hänvisade till framgick väl att kommunen inte utrett frågan om fladdermöss. Det är ju det som är problemet. I de allra flesta fall går det utmärkt att göra detaljplan i områden med fladdermöss eller groddjur (som också omfattas av artskyddsförordningen) men frågan måste självklart utredas och planen får anpassas och ev dispenser måste sökas och beviljas innan planen antas.

I kommunen jag jobbar i planlägger vi ofta områden med fladdermöss och groddjur och endast i ett fall har det inte lyckats att anpassa planen till de skyddade djuren.

Jag upplever snarare problem med att många kommuner är okunniga om eller möjligen ovilliga att göra de utredningar som krävs för att kunna planlägga. Detaljplaneprocessen är en prövning, inte en beställning från en byggherre eller exploatör.
 
 • Gilla
b3astie och 27 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Jiji Jiji skrev:
I domen som @Claes Sörmland hänvisade till framgick väl att kommunen inte utrett frågan om fladdermöss. Det är ju det som är problemet. I de allra flesta fall går det utmärkt att göra detaljplan i områden med fladdermöss eller groddjur (som också omfattas av artskyddsförordningen) men frågan måste självklart utredas och planen får anpassas och ev dispenser måste sökas och beviljas innan planen antas.

I kommunen jag jobbar i planlägger vi ofta områden med fladdermöss och groddjur och endast i ett fall har det inte lyckats att anpassa planen till de skyddade djuren.

Jag upplever snarare problem med att många kommuner är okunniga om eller möjligen ovilliga att göra de utredningar som krävs för att kunna planlägga. Detaljplaneprocessen är en prövning, inte en beställning från en byggherre eller exploatör.
Det är ju en kostnadsfråga naturligtvis. Pengarullningen är redan väldigt stor när det gäller detaljplanearbete och detta adderar ännu en post.

Och en kunskapsfråga som du skriver.

Hur i praktiken anpassar ni detaljplaner till fladdermöss och grodor? D v s vad ändrar ni i praktiken i planen utifrån den nya kunskap ni får från utredningen? Är detta något som kan införas i planen utan utredningen?
 
 • Gilla
EvertL och 3 till
 • Laddar…
Jiji Jiji skrev:
Jag upplever snarare problem med att många kommuner är okunniga om eller möjligen ovilliga att göra de utredningar som krävs för att kunna planlägga.
Ett annat sätt att se det på är att bergränsningarna av äganderätten är så långtgående att inte ens kommuner som försöker lyckas tillämpa planmonopolet på ett sätt de och markägarna vill. Motalafallet med Lalandia som @Daniel 109 nämner är ett tydligt exempel där (kanske även domen i den här tråden; har inte läst den).

Att artskyddsförordningen används som svepskäl av allmänt exploateringsmotstånd är också känt. Man behöver exempelvis inte leta långt i trådar här där TS önskar stoppa ett bygge innan man ser någon på mer eller mindre allvar uppmana att man börjar leta grodor eller fladdermöss.

Lagstiftningen ifråga är ett problem.
 
 • Gilla
Eldräven och 6 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Ett annat sätt att se det på är att bergränsningarna av äganderätten är så långtgående att inte ens kommuner som försöker lyckas tillämpa planmonopolet på ett sätt de och markägarna vill. Motalafallet med Lalandia som @Daniel 109 nämner är ett tydligt exempel där (kanske även domen i den här tråden; har inte läst den).

Att artskyddsförordningen används som svepskäl av allmänt exploateringsmotstånd är också känt. Man behöver exempelvis inte leta långt i trådar här där TS önskar stoppa ett bygge innan man ser någon på mer eller mindre allvar uppmana att man börjar leta grodor eller fladdermöss.

Lagstiftningen ifråga är ett problem.
Med den nya utvecklingen och dessa fall så kommer just grodor och fladdermöss vara bland det första jag föreslår om en TS vill stoppa en detaljplan. D v s har kommunen redan gjort utredningar kring detta så stoppar det inte planen men om kommunen som i trådens fall inte har gjort det så finns goda möjligheter att sänka planen i domstol om grodor och fladdermöss senare kan påvisas via en privat utredning.

Jag inser att jag troligen själv kunnat stoppa en detaljplan när det begav sig om rättsläget hade varit så här klart och jag hade känt till det. Området hade både grodor, fladdermöss och orm. Nu har de naturligtvis flyttat när planen faktiskt genomförs. Dessa djur är inte kompatibla med nybyggnation av villaområde. Precis som att insekterna försvann. Fast lite skönt, ibland blev det lite för mycket av det goda (mygg och broms).
 
 • Gilla
1234bjorn
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Det är ju en kostnadsfråga naturligtvis. Pengarullningen är redan väldigt stor när det gäller detaljplanearbete och detta adderar ännu en post.

Och en kunskapsfråga som du skriver.

Hur i praktiken anpassar ni detaljplaner till fladdermöss och grodor? D v s vad ändrar ni i praktiken i planen utifrån den nya kunskap ni får från utredningen? Är detta något som kan införas i planen utan utredningen?
Om frågan gäller fladdermöss bör en inventering göras för att ta reda på vilka fladdermöss det handlar om. Många arter är inte bofasta utan migrerar (som flyttfåglar) vilket gör att det kan röra sig om större eller mindre anpassningar. Sedan får en bedömning göras för att se vilken typ av område det är frågan om. Är det yngelplatser, boplatser för de bofasta arterna, är det lekplatser, eller är det endast födoställen? Beroende på art och tillgång till dessa platser i närheten får man sedan bedöma vilka anpassningar som ska göras. Det är alltså svårt att utan att veta vilka arter det rör sig om anpassa planen från början.

Oftast rör sig anpassningarna om att vissa delar av planen planläggs som allmänplats (natur är oftast lämplig användning men även park kan fungera med en bra skötselplan) och att man där kan göra åtgärder som gynnar fladdermössen. Det kan vara att skapa planteringar med blommande och bärande träd och buskar, spara hålträd, slåttra marken för att gynna insekter och skapa läplantering. Spara vattendrag kan också vara viktigt. Om det är så att fladdermössen endast har födoställe inom området och det bedöms finnas tillräckligt med annan lämplig mark i direkt anslutning till planen kan det vara så att man inte behöver göra några större insatser i själva planen.

Anpassa belysning kan vara viktigt så att den inte sprider ljuset åt oönskat håll. I planen kan då utökad lovplikt för belysningsstolpar, fasadbelysning på höga byggnader och likande behöva användas. Vintertid när belysningen är viktig för oss människor sover fladdermössen eller har flyttat så då stör inte belysningen. (Det är insekterna som påverkas och då påverkas fladdermössen) höjden på byggnader kan var viktig. Många fladdermöss flyger inte högre än 15 meter och passager som de kan använda kan behövas i bebyggelsen.
 
 • Gilla
trilithium och 15 till
 • Laddar…
Fick en bild från bygget
 
 • Fantasifigur liknande en stor fladdermus som byggledare bland människor på byggarbetsplats. Surrealistisk och konstnärlig.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
 • Gilla
 • Haha
 • Älska
Karrie och 23 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.