Jag har läst lite trådar här på forumet men inte hittat någon som innehåller namn på dem som säljer skyddsutrustning.
Skall snart ta ner eternittaket på ladan och har försökt hitta framförallt en heltäckande skyddsmask för ändamålet.
Läste att man rekommenderade P3 filter. Någon som vet var man säljer sådan skyddsutrustning och vilka typer som lämpar sig bäst?
 
Vi köpte vår hlavmask i en liten verktygsaffär här i stan, men halvmask med filter finns tex på

http://www.esska-teknik.se/esska_se_s/dubbelfilter-halvmask-quot-duetta-quot-enligt-en-1.html

De har också engångsoveraller - man ska ju varken skaka av eller tvätta kläderna man använt, de ska med eternitavfallet till tippen!

http://www.esska-teknik.se/esska_se_s/engaangsoverall-kategori-3.htmlJag saxar direkt ur info från kommun:
Eternitplattor
Vid demontering av eternit ska plattorna hanteras så att de inte går sönder. För att minska dammbildningen kan plattorna fuktas genom vattenbegjutning. Använd inte högtryckstvätt eftersom betydande mängder dammpartiklar frigörs av det höga trycket. Efter vattenbegjutningen kan en fuktig asbestinnehållande massa uppstå. För att undvika damning ska den samlas upp innan vattnet hunnit avdunsta. Massan ska paketeras i tättslutande förpackningar och hanteras som farligt avfall.

Personlig skyddsutrustning
Skydda dig genom att använda andningsmask och saneringsoverall med huva och tättslutande handskar av engångstyp. Arbetsmiljöverket bedömer att vid demontering av eternit utomhus är andningsmask av typ halvmask med partikelfilter P3 samt skyddskläder av engångstyp tillräckligt. Före måltider ska man ta av skyddskläderna och tvätta sig noga.

Minska risken att få in asbestpartiklar i bostadsmiljön !
Ta av dig och förvara skyddsoverallen utomhus. Byt helst overall mellan varje arbetspass.
Använd inte dammsugaren för att suga upp asbestpartiklar. Även om du byter filterpåse blir partiklar kvar inne i dammsugaren och sprids ut i luften när du använder dammsugaren vid senare tillfällen.
Tvätta inte skyddsoverallen eller andra arbetskläder i tvättmaskinen. Partiklar blir kvar i maskinen och kommer att kontaminera andra kläder som tvättas.
Paketering och transport av asbestavfall
Asbest är farligt avfall och ska transporteras så att det inte dammar. Beroende på volym kan plastsäckar som tejpas täta eller slutna containrar vara lämpligt. Använd skyddsutrustningen, som exempelvis engångsoveraller och engångsmasker, ska omhändertas på samma sätt som asbesten.

Det är viktigt att du inte blandar asbestavfall med andra avfallstyper, t.ex. annat rivningsavfall. Märk upp de asbestinnehållande emballagen med varningstexten: ASBEST.
 
Väldigt bra svar, tack för det Eir75. Du har fått med allt, bara att shoppa loss och sätta fart med jobbet för mig.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.