• Wow
 • Gilla
karlmb och 1 till
 • Laddar…
På vilket sätt visar det här hur konstigt elhandelssystemet är?
 
 • Gilla
RoAd
 • Laddar…
På det sättet att priset i Finland är nu på -5kr/kWh hälften av dagen och det är priset som alla kunder få betala nu även om priset är felaktig. Samtidigt säger Finlands elnät att el-systemet är stabilt. Så hela den prisbildningen genom börsen virkar att inte funkar på rätt sätt eftersom börsen virkar vara frånkopplad från det fysiskt nätt. Jag tycker att flera av de höga priser som vi så ett år sedan var också orsakat på grund av felaktig prisbildningen på börsen, och icke på grund av brist på el.
 
Okej, du förstår med andra ord inte vad som händer. Det här kommer att bli ett rejält dyrt misstag för de som sålde el de inte hade till negativt pris. De måste nu köpa in den på intra dag marknaden till ett klart högre pris.
 
 • Gilla
Turbo_Tail och 2 till
 • Laddar…
Nej inte precis. Kanske du vet hur det skulle fungera nu: En aktör har skickat in ett bud som är 3.5 gånger den kraft den Finlands största kärnreaktor kan leverera för hela dagen. Budet blir accepterad från Nordpool (finns där ingen kontroll om plausibilitet?) och priset är nu för låg i Finland och flera grannländer som Sverige eftersom Nordpool har beräknat att Finland skal leverera kraft t.ex. till Sverige istället för att tar emot. Men kraften finns inte. Nu finns intra-dags handeln där den kraften blir köpt in för att korrigera den felaktiga beräkningen Nordpool har gjort. Så hela prisbildningen och kraftflödet som Nordpool har beräknat är felaktig i dag och måsta korrigeras genom den intradags handel. Men de flesta (privata) kunder betalar spotpriset, och inte det priset elen faktiskt kostar under dagen. Därför säger jag att spotpriset som Nordpool börsen framkommer med är konstigt.
 
 • Wow
Dortmunder DAB
 • Laddar…
B
Självklart ska kontrollen göras främst av den som lämnar budet.

Nordpool kan inte ha tighta gränser för kontroller av vad som är rimligt och orimliga bud, med tanke på hur många aktörer i hur många länder som ska buda. Beräkningen måste utföras raskt. Dessutom är det många som har både produktion och konsumtion, och lämnar nettobud till nordpool, vilket ytterligare skulle försvåra denna rimligtskontroll om det är nordpool som ska göra den.

Nej, detta får företaget som lagt budet ta ansvar för.
 
 • Gilla
Ossian K Olsson
 • Laddar…
Majoriteten av kunderna köper på dagen före handeln, vissa kan nu sälja tillbaka el. Jag kan hålla med om att det borde finnas varningssystem för udda bud. Men jag ser inte fel i funktionen.
 
Det jag tycker är konstigt är varför budgivningen inte gjordes om när felet uppdagades.
 
Då var resultatet redan publicerat, du kan liksom inte backa det i det läget.
Om man insett det innan publicering skulle man i teorin kunnat ta bort det budet och gjort en ny beräkning. Någon ny budgivning skulle inte varit möjlig.
 
Det visar ju ändå att systemet är bräckligare än månlandarprogrammen. Ett uppenbart fel i ett system ska inte kunna passera på det här sättet. Antingen borde det ha stoppats redan i rimlighetsfiltret, eller så borde man ha tagit bort budet senare och räknat om priserna. Eventuella merkostnader på grund av en omräkning hade den som la det felaktiga budet kunnat stå för.
 
 • Gilla
Einh och 7 till
 • Laddar…
Då är ju bara frågan, hur identifierar du ett felaktigt bud?
 
Om t ex en aktör helt plötsligt vill sälja 10 gånger mer än tidigare så kan man ha någon form av varningssignal.
 
 • Gilla
hydrolift och 4 till
 • Laddar…
Där finns möjligheten om "anomaly detection" i kontrollsystem där man tittar på historien av signalen (budgivningen från budgivaren) och skicka en varning när en signal avviker förmycket. I den här fallen har budgivaren skickat in ett bud om 3.5 gånger kraften av en kärnreaktor. Det skulle vara konstigt. Också slår priset i negativ tacket (-500€/MWh) nästan hälften av dagen. Systemet skulle sätta en varning där också för priserna blir publicerad.
 
 • Gilla
karlmb
 • Laddar…
Fungerar inte, det finns vindkraft. den produktionen varierar i Finland mellan 0MWh och över 5000MWh
Och även därför så svänger priset bokstavligt sakt "Kappan efter vinden"
 
 • Gilla
Magnus E K
 • Laddar…
Fast det är väl inte en enda leverantör som säjer all finsk vindkraft?
 
 • Gilla
karlmb och 1 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.