Blir osäker på i vilken avdelning jag bör lägga den, men gör ett försök. Tipsa gärna om jag borde fråga någon annanstans.

Jag står lite i begrepp att installera en hemmabyggd radonsug (enligt standardkonceptet med spiro genom plattan och kanalfläkt) i källaren på min 1,5-plandsvilla ifrån 1940-talet.
Mitt spontana antagande är att suggropen bör placeras så centralt som möjligt i huset och detta innebär i närheten av skorstenen, som är precis i plattans centrum. Problemet är att det innebär en del besvär med att leda ut den uppsugna luften - dels pga källarens planlösning med väggar etc och att ta sig hela vägen med rör, och dels för att undvika att blåsa ut igenom sockeln alltför nära ventil, fönster eller liknande öppning som redan finns.

Visar sig då att jag har ett öppet hål rakt in till en pipa i skorstenen, i det närmaste perfekt placerat. Kan man tänka sig att köra ett spirorör och en bit böjligt rör hela vägen genom skorstenen och blåsa upp/ut luften ifrån under plattan (fläkten placerad i källaren)?

Är detta en idiotisk tanke? Finns det något som talar för att det är dåligt för skorstenen på något sätt? Att själva radonsugens funktion inte blir bra? Ställer jag till det för något annat med skorstenen, t ex eldning via andra pipor eller liknande pga röret? Är det dumt att blåsa ut luften rakt över de andra pipornas mynning?

Annat jag missar, såhär i spontan-fnularstadiet?

Man kanske inte ens behöver bry sig om att ha sugen centralt, utan kunde satt den nära yttervägg ...?

Mycket tacksam för all input!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.