Våren 2012 köpte vi en tomt som vi planerade att bygga ett enplanshus på.

Vi ville ha en husleverantör som kunde leverera enbart husstomme utan vitvaror m.m. och där konsumenten kunde göra egna anpassningar.

Vi fastnade för ett Borohus, Rymd 143, (numer heter huset Karisma) ett enplanshus som vi kunde disponera om så att det passade oss. Vi blev av en säljare hänvisade till ett visningshus i Örebro som vi åkte och tittade på samt tog en massa bilder.

Vi bestämde oss för att gå vidare med Borohus och i mars 2012 tecknade vi ett köpeavtal.

I köpeavtalet hänvisar man både till AA-12 och det egna avtalet, "Allmänna avtalsvillkor" samt med ett tillägg att "i och med detta avtals tecknande upphör tidigare muntliga såväl som skriftliga avtal avseende detta projekt att gälla". En vilseledande formulering som ger Borohus rätt att upphäva allt vi tidigare talat om. Dessutom utgjorde "Säljarens guide" en del av avtalsunderlaget samt en broschyrliknade handling "Leveransbeskrivning och produktionsinformation".

Vi ville försäkra oss noga om vilka förutsättningar som gällde när vi skulle förse Borohus med ritningar för de ändringar som vi ville göra. Hussatsen som vi sedan beställde bestod av ytterväggar i sektioner, tak, material till innerväggar, frånluftvärmepump med kanalsats, lösullsisolering m.m. Innan avtalstillfället hade ingen projektering egentligen påbörjats, de ritningar som Borohus skickade som underlag var rena typhusritningar och inte märkta med vårt projektnummer.

Inför diskussionerna med vår tänkta entreprenör frågade vi Borohus i vilket utförande väggblocken levereras. Enligt telefonuppgifter levereras väggblocken med fördragna tomrör för el samt invändig beklädnad av gips. Borohus ville också veta var kortlingar för köksinredning, badrumsinredning och grovköksinredning skulle sitta. Vi skickade noggrant måttsatta ritningar på kök och toaletter med kortlingarna inritade. När huset levererades var väggblocken inte med vare sig gips eller fördragna tomrör för el. Taksprånget på nockgaveln var endast en tredjedel så lång som på ritningar och visningshuset. De fönsterfoder som skulle vara lösa och ej grundmålade var fastspikade och grundmålade. Del av fasaden såg inte ut som på bl.a. bygglovsritningarna. Där det skulle vara stående panel var det liggande panel och där det skulle vara liggande panel var det stående panel. Till samtliga fönsterdörrar och fönster till golv, totalt 15 st, var det levererat ett fönster/tröskelbleck som endast var 1/3 så bred som Bygg AMA föreskriver och dessa bleck gick inte att skruva fast på ett sätt som föreskrivits. Vi fick detta även bekräftat av fönsterleverantören och plåtslageriet som senare tillverkade nya bleck.

När hus stommen var monterad kallade vi till besiktning med en förteckning över alla de punkter som vi tänkte ta upp och som vi i god tid innan också sänt till Borohus. Besiktningsmannen var utsedd av GARBO.

Alla kom på besiktningen utom Borohus. I stort sett alla punkter vi tagit upp hade besiktningsmannen också noterat och värderade fel och brister till 50.000 kr, ett belopp som vi också hade hållit inner på slutfakturan. Borohus försökte därefter få besiktningsmannen att i efterhand ändra i besiktningsprotokollet och begärde samtidigt en s.k. överbesiktning. Det står ingenting om överbesiktning i våra avtal och vi tyckte att om man som husleverantör inte bemödar sig med att komma på en besiktning av sin egen produkt så har man själv försatt sig i en situation där man hade kunnat varit med och bevakat sina intressen.

Eftersom banken hade utfärdat en bankgaranti på hela beloppet så vägrade Borohus att släppa på bankspärren för de återstående 50.000 kr. Vår enda möjlighet var då att vända oss till ARN (Allmänna Reklamationsnämden). Våren 2014 fick vi besked från ARN, Borohus hade gjort allting rätt och vi hade gjort allting fel

ARN och Borohus tycker att det är rätt när ett husföretag skickar ritningar som inte gäller (Borohus hävdade att den detaljerade ritningen på nockgaveln som skickat till oss vid ett flertal tillfällen är en s.k. "systemhandling" som inte gäller). Helt ok enligt ARN. En konsument ska tydligen förstå att "systemhandling" är ett välkänt konsumentbegrepp och borde därmed förstås att ritningen inte gäller. Dessutom tycks ARN att det är bra för konsumenten att få ritningar som inte gäller. ARN och Borohus känner inte heller till pkt. 32 i "Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial - AA12 där det står "Säljaren ansvarar för att uppgifter och handlingar som säljaren tillhandahåller är korrekta".

Att dessutom ritningarna med anvisningar och beskrivningar är utformade för en totalentreprenad blir en aning förvillande eftersom textinnehållet inte ändras vid ett köp av hussats.

Att Borohus inte har läst Kunsumentköplagen är kanske inte så förvånande men att det har undgått ARN att det under 16§ i konsumentköplagen står om när "varan skall anses vara felaktig" är lite mer förvånande.

I Konsumentköplagen under "Fel på varan" där det bl.a. tydligt står att "varan är felaktig om den inte överensstämmer med vad du och säljare kommit överens om". (Visningshus, broschyrer, typhustitningar och bygglovsritningar). Att vi två månader innan husleverans påpekade för Borohus arkitekter att nockgaveln inte såg ut som vi kommit överens om och som det dessutom var ritat på bygglovsritningarna. Det uppfattades av ARN och Borohus att det var ett tillägg utanför avtalet och som det var för sent att genomföra och därför kunde Borohus strunta i vårt påtalande och ARN håller med. ARN påtalar att vi inte berett Borohus tillträde att åtgärda vissa fel stämmer till viss del men att i efterhand börja bryta loss fasadpanel och samtliga fönsterfoder skulle göra mer skada än nytta. En åtgärd som inte står i rimliga proportioner till kostnader och "väsentliga olägenheter för konsumenten" som det står i Konsumentköplagen. Att vi vägrat en av Borohus snickare att montera tröskelbleck med mycket tveksam utformning och på ett undermåligt sätt stämmer och där visar ARN på en bristande kunskap om godtagbara tekniska lösningar och vad som är standard i branschen. Vi valde senare att stämma Borohus inför tingsrätten men p.g.a. en lång utlandsvistelse som gjorde att vi inte kunde åka hem till tingsrättsförhandlingarna tvingades vi senare att gå med på en förlikning med Borohus.

Från allra första början har vi haft en massa strul med Borohus. Ett arkitektkontor som inte svarar på mejl eller telefonsamtal. Vi visste inledningsvis inte om arkitektkontoret hörde till Borohus eller var fristående konsulter. Vi fick skriva två ilskna mejl till försäljningschefen och påtala arkitektkontorets fullständiga brist på förståelse för allt vad tidsplaner heter, innan det blev en ändring.

Som kund hos Borohus blev vi under projekteringen hänvisade till arkitektkontoret som kommer med utfästelser men som produktionen på Borohus struntar i och som man dessutom inte meddelar kunden.

Som konsument har man tio olika kontaktpersoner på Borohus som man måste kontakta i olika frågor, försäljaren, marknadschefen, två personer på arkitektkontoret, en person som handlägger avtalen, två för leveranser, en konsult för grundritningarna, en person för elprojektering och en person för VVS projekteringen.

När Borohus säljare räknade fel på 24.000kr till vår fördel ville Borohus gärna att vi skulle skriva om avtalet och eftersom vi var angelägna om ett gott förhållande med Borohus så gick vi med på att skriva om avtalet. Det visade sig vara ett misstag, vi hade ingenting för vår välvilliga inställning. Borohus är både slarviga och nonchalanta mot kunderna och har en bedrövlig reklamationshantering..

Det som förvånar oss minst lika mycket är ARN:s slarv och okunskap om både avtal om köp av hussats och konsumentens ställning i avtalssammanhang.

Slutligen har vi bjudit in VD för Borohus för ett samtal om hur vi har upplevt hanteringen av hela vårt husköp men han var inte intresserad och har avböjt vår inbjudan.

Konsumentköplagen SFS 1990:932 - Konsumentverket

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt

Bygga småhus - på husföretagens villkor?

"Stallis"
 
Det kanske förklarar hur Borohus kan göra sådana otroliga vinster; på en omsättning på 119 miljoner 2014 så gör de en vinst på 55 miljoner, en vinstmarginal på 53%, något som skulle göra vilket IT-bolag som helst avundsjuka. I deras slogan pratar de om "hög kvalitet" och "bra pris".

Borohus själva är nog nöjda med både kvalitet och prisnivå. De verkar ta ruggigt bra betalt, vilket kan vara helt ok om kunderna tycker att de får valuta för pengarna. Men så är det kanske inte?
 
Redigerat:
Det är nog ingen större skillnad mellan husfabrikanterna i utförande. Det är hanteringen, slarvet och brist på känsla för kundens behov och vad man kommit överens om.
I vårt fall handlade det om att vi innehållit 50.000 för brister och avvikelser men Borohus har säkert lagt ner mycket mer pengar på juridisk hjälp istället för att bemöta kunden och ge en skälig ersättning till kunden.
Som jag skrev i mitt inlägg, Borohus har en bedrövlig reklamationshantering och VD verkar vara helt ovetande om detta.
 
Har du ARN ärendenumret så man kan gå in och läsa deras utlåtande?
 
2013-01268 VHE.

Hoppas att alla handlingar är åtkomliga, bara själva utlåtandet måste ses mot bakgrund av inlämnade handlingar.
 
Måste dessvärre ha ett lösenord med innan man kan följa ärendet.
 
Jag kommer inte åt ärendet. Har skrivit till ARN och återkommer
 
Nu har jag fått svar från ARN.
Man kan inte komma åt ett ärende efter 6 månader
 
Nytt svar från ARN:

"Är du intresserad av ditt ärende så får du be och få handlingarna mejlade till dig.
Du har ju dessutom inte skickat in din anmälan på webben utan per post och då får man aldrig något lösenord
där man kan följa ärendet".
 
Vi var och kikade på Borohus Villa Scandinavia 6, på "husmässan" i Norsborg.
Maken till dålig byggkvalitet har jag inte sett sen jag började hemmasnickra själv.
Det fanns inte ett golv som inte sviktade, inte en väggskarv som inte hade rört på sig och spräckt tapeten.
Men det värsta var att hela byggnaden verkade luta mot entresidan! Antingen på grund av dåligt grundarbete eller för att stuprännorna släppte vattnet vid grunden (går att se på bilder från entresidan http://www.borohus.se/har-finns-vi/bygga-hus-i-stockholm/visningshus/villa-scandinavia-6 ).
Väldigt många klinkerplattor hade släppt i badrummen.
 
P
Stallis skrev:
Nytt svar från ARN:

"Är du intresserad av ditt ärende så får du be och få handlingarna mejlade till dig.
Du har ju dessutom inte skickat in din anmälan på webben utan per post och då får man aldrig något lösenord
där man kan följa ärendet".
Törs man fråga om BoroHus använde sig av ombud/advokat vid handläggningen av ärendet i ARN?
 
Ja, Borohus anlitade en "jurist" från Göteborg som heter Sten Höglund.
Jobbade ålderdomligt, ingen mail, bara brev, tveksamt om juridisk och byggkompetens.
 
P
Jag tror inte att man skall underskatta juristens kompetens, varken när det gäller den byggtekniska eller den juridiska biten. De större hustillverkarna är vana med att lösa tvister i ARN och de anlitar oftast juridiska experter. Om man som som lekman ställs mot en sådan motpart är utgången oftast given. Det handlar inte om rätt eller fel,lekmannen är chanslös.

Att driva ett ärende i ARN mot en motpart som representeras av en advokat/jurist är mycket svårt, för att inte säga omöjligt. ARN bedömer enbart skriftlig bevisning. Den kärande skall framföra sin bevisning och den svarande skall sedan presentera sitt svaromål. Advokaten/Juristen kommer att granska din bevisning, identifiera svagheterna/luckorna i bevisföringen, fabricera en trovärdig, men osann, alternativ tolkning. Det är mycket svårt att lagföra någon för att ha lämnat oriktiga uppgifter. Det blir inga vittnesförhör och det finns inte heller någon möjlighet att kalla några vittnen.

ARN fungerar kanske när det gäller en tvist mellan en enskild konsument och ett enmans/fåmans-bolag. Då är styrkeförhållandet mellan parterna jämnare. Att som konsument driva ett ärende mot ett större bolag är lönlöst. I de enstaka fall där advokaten/juristen gör bedömningen att nämnden kommer att bistå konsumenten kommer bolaget att istället göra en förlikning. De större bolagen blir aldrig fällda i ARN.

TS funderingar kring ARNs tolkning av konsumentköplagen förstår jag. Baserat på de uppgifter som finns i tråden är det svårt att förstå ARNs beslut. Man måste dock komma ihåg att ARN är ingen domstol, de är inte på något sätt tvingade att följa lagstiftningen, de är inte tvingade att motivera ett beslut eller svara på hur de tolkat lagen och ett beslut från ARN kan inte överklagas.

Man kan fundera på vilken roll ARN egentligen har? Att föda advokater med våra skattepengar? Kanske vore det bättre att överföra de medel som nu går till ARN till tingsrätterna istället?
 
Jag funderar också över ARN:s kompetens i ett fall som vårt.
Att huset inte såg ut i sitt färdiga skick som bygglovsritningen visade tyckte ARN inte var speciellt viktigt.
Det var en stor och påtaglig utformning som hade betydelse både för skorstenens dragning genom taket och en viktig exteriör betydelse. Som sagt, det sket ARN i.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.