Hej!
Vi har haft kontakt med flera VVSare och ingen har lyckats komma med en hållbar teori om vårt problem. Vi bor i ett nybyggt radhusområde (2015) där flera hushåll haft problem med sönderrostade radiatorer. Samtliga har påvisat lågt pH-värde på vattnet 4-5. Nu har jag låtit analysera andra hushåll i området ordet visar sig att ett par till har samma låga pH-värde. Skanska som byggt området hävdar bara att garantin gått ut och att det är vår uppgift att utreda.
En med läcka har bytt alla radiatorer och bytt systenvatten men efter bara ett par veckor är pH ner på strax under 6.
Det hushållen har gemensamt är oxå att prover tagna från radiatorerna är svagt orangefärgade och att färgen blir allt intensivare ju längre de står framme. Jag tänker att det är någon reaktion med syre så orsakat detta. Färgen är inte en sådan man förknippar med järn så vi undrar vad det kan vara o om det kan vara en ledtråd till att hitta orsaken.
Någon som har hört talas om liknande problem eller har tips på någon som kan tänkas veta något?

Mvh Kalle
 
Går det från lätt gult till orangebrunt inom något dygn i öppen bägare så bero det på att 2-värdiga järnjoner oxideras till 3-värdiga järnjoner av luftsyret och sedan bildar hydroxidoxider, mer känt som rost - här i väldigt finfördelad form som ger den från lätt gula via orange till brun ton.

Att vattnet är surt gör också att du har mer av järnjonerna i lösningen än vid mer basisk lösning - vid pH över 8.2 så har i princip alla järnjoner lösta i vatten omvandlats till (mycket) svårlösliga hydroxidoxider - 3-värt blir rödrost och 2-värd blir en vit med någon grönton vattning fällning som gärna senare oxideras till rödrost av luftsyre.

Att det över huvudtaget har en färgton annat än ren mörkfärgning mot svart (av magnetit och andra oxidpartiklar av järn) tyder på att det är konstant tillskott av syre i systemet.


Har ni plastslangar som golvvärme i systemet??

Om så, då är problemet förmodligen indiffunderad syre genom plasten pga. mycket stora ytor när det ligger i slinga under golv.

Andra källor till syresättning är stora luftfickor man inte fått bort både i element och luftkuddar i systemet - men de bör förbrukas så småningom även om flera liter stora fickor har mycket syre som syresätter länge.

3' faktorn är baksug tex. de översta elementen och får in luft den vägen i en fastighet när systemvattentrycket går låg och är lägre än husets höjd i avseende vattenpelare (10 meter per 1 Bar i tryck) och att det sker lite för ofta...

syrehalten skall vara bit under 0.1 mg/l (0.1 ppm) i systemvattnet, annars fortsätter det att rosta.

Det andra att titta på är vattnets ledaregenskaper (konduktivitet, helst under 100µS/cm), alkalitet (för att buffra bättre mot pH-svängningar) och att pH bör ligga mellan 8.2 - 10

- pH 8.2 är en kritisk punkt där i stort sett all löst järn i jonform i vatten fälls ut som hydroxider och oxider och icke-galvanisk syredriven korrosion mer eller mindre avstannar och järnytan skyddar sig själv med järnoxider.

Är det galvanisk driven korrosion pga. olika metaller (tex. järn mot koppar) så kan det dock korrodera vidare även här och då är det viktigt att ha låg konduktivitet i vattnet (låg halt av olika salter som Na, kalium, klorider och sulfater).

---

Vid mer professionell systemvattenbehandling använder man ofta jonbytarfilter för att få ner joniska innehållet och därmed konduktiviteten i vattnet för att minska korrosionstakten i fallen med olika metaller förekommande i kretsen (järn, mässing, koppar, aluminium där en eller flera med metallisk beröring mot varandra), pH-kontroll mellan 9-10 (inte över 10 om det inte skall korrodera på tex. aluminium), för att få järnkorrosion att i princip helt avstannat om det är syredrivet av tex. löst luft i vatten.
 
Redigerat:
  • Gilla
mjacobsson och 11 till
  • Laddar…
kulle
X xxargs skrev:
Går det från lätt gult till orangebrunt inom något dygn i öppen bägare så bero det på att 2-värdiga järnjoner oxideras till 3-värdiga järnjoner av luftsyret och sedan bildar hydroxidoxider, mer känt som rost - här i väldigt finfördelad form som ger den från lätt gula via orange till brun ton.

Att vattnet är surt gör också att du har mer av järnjonerna i lösningen än vid mer basisk lösning - vid pH över 8.2 så har i princip alla järnjoner lösta i vatten omvandlats till (mycket) svårlösliga hydroxidoxider - 3-värt blir rödrost och 2-värd blir en vit med någon grönton vattning fällning som gärna senare oxideras till rödrost av luftsyre.

Att det över huvudtaget har en färgton annat än ren mörkfärgning mot svart (av magnetit och andra oxidpartiklar av järn) tyder på att det är konstant tillskott av syre i systemet.


Har ni plastslangar som golvvärme i systemet??

Om så, då är problemet förmodligen indiffunderad syre genom plasten pga. mycket stora ytor när det ligger i slinga under golv.

Andra källor till syresättning är stora luftfickor man inte fått bort både i element och luftkuddar i systemet - men de bör förbrukas så småningom även om flera liter stora fickor har mycket syre som syresätter länge.

3' faktorn är baksug tex. de översta elementen och får in luft den vägen i en fastighet när systemvattentrycket går låg och är lägre än husets höjd i avseende vattenpelare (10 meter per 1 Bar i tryck) och att det sker lite för ofta...

syrehalten skall vara bit under 0.1 mg/l (0.1 ppm) i systemvattnet, annars fortsätter det att rosta.

Det andra att titta på är vattnets ledaregenskaper (konduktivitet, helst under 100µS/cm), alkalitet (för att buffra bättre mot pH-svängningar) och att pH bör ligga mellan 8.2 - 10

- pH 8.2 är en kritisk punkt där i stort sett all löst järn i jonform i vatten fälls ut som hydroxider och oxider och icke-galvanisk syredriven korrosion mer eller mindre avstannar och järnytan skyddar sig själv med järnoxider.

Är det galvanisk driven korrosion pga. olika metaller (tex. järn mot koppar) så kan det dock korrodera vidare även här och då är det viktigt att ha låg konduktivitet i vattnet (låg halt av olika salter som Na, kalium, klorider och sulfater).

---

Vid mer professionell systemvattenbehandling använder man ofta jonbytarfilter för att få ner joniska innehållet och därmed konduktiviteten i vattnet för att minska korrosionstakten i fallen med olika metaller förekommande i kretsen (järn, mässing, koppar, aluminium där en eller flera med metallisk beröring mot varandra), pH-kontroll mellan 9-10 (inte över 10 om det inte skall korrodera på tex. aluminium), för att få järnkorrosion att i princip helt avstannat om det är syredrivet av tex. löst luft i vatten.
Det där var ett väldigt avancerat och bra svar 👍
 
  • Gilla
7ender
  • Laddar…
X xxargs skrev:
Går det från lätt gult till orangebrunt inom något dygn i öppen bägare så bero det på att 2-värdiga järnjoner oxideras till 3-värdiga järnjoner av luftsyret och sedan bildar hydroxidoxider, mer känt som rost - här i väldigt finfördelad form som ger den från lätt gula via orange till brun ton.

Att vattnet är surt gör också att du har mer av järnjonerna i lösningen än vid mer basisk lösning - vid pH över 8.2 så har i princip alla järnjoner lösta i vatten omvandlats till (mycket) svårlösliga hydroxidoxider - 3-värt blir rödrost och 2-värd blir en vit med någon grönton vattning fällning som gärna senare oxideras till rödrost av luftsyre.

Att det över huvudtaget har en färgton annat än ren mörkfärgning mot svart (av magnetit och andra oxidpartiklar av järn) tyder på att det är konstant tillskott av syre i systemet.


Har ni plastslangar som golvvärme i systemet??

Om så, då är problemet förmodligen indiffunderad syre genom plasten pga. mycket stora ytor när det ligger i slinga under golv.

Andra källor till syresättning är stora luftfickor man inte fått bort både i element och luftkuddar i systemet - men de bör förbrukas så småningom även om flera liter stora fickor har mycket syre som syresätter länge.

3' faktorn är baksug tex. de översta elementen och får in luft den vägen i en fastighet när systemvattentrycket går låg och är lägre än husets höjd i avseende vattenpelare (10 meter per 1 Bar i tryck) och att det sker lite för ofta...

syrehalten skall vara bit under 0.1 mg/l (0.1 ppm) i systemvattnet, annars fortsätter det att rosta.

Det andra att titta på är vattnets ledaregenskaper (konduktivitet, helst under 100µS/cm), alkalitet (för att buffra bättre mot pH-svängningar) och att pH bör ligga mellan 8.2 - 10

- pH 8.2 är en kritisk punkt där i stort sett all löst järn i jonform i vatten fälls ut som hydroxider och oxider och icke-galvanisk syredriven korrosion mer eller mindre avstannar och järnytan skyddar sig själv med järnoxider.

Är det galvanisk driven korrosion pga. olika metaller (tex. järn mot koppar) så kan det dock korrodera vidare även här och då är det viktigt att ha låg konduktivitet i vattnet (låg halt av olika salter som Na, kalium, klorider och sulfater).

---

Vid mer professionell systemvattenbehandling använder man ofta jonbytarfilter för att få ner joniska innehållet och därmed konduktiviteten i vattnet för att minska korrosionstakten i fallen med olika metaller förekommande i kretsen (järn, mässing, koppar, aluminium där en eller flera med metallisk beröring mot varandra), pH-kontroll mellan 9-10 (inte över 10 om det inte skall korrodera på tex. aluminium), för att få järnkorrosion att i princip helt avstannat om det är syredrivet av tex. löst luft i vatten.
Fantastiskt! Tack så jättemycket!

Som jag förstår det är det just plaströr till golvvärmen. Är de felmonterade då eftersom bara vissa hushåll har de problemen?

Kan verkligen ett luftinflöde sänka pH så lågt? Utgår från att det är CO2 som bildar kolsyra o sänker pH eller finns där andra processer oxå?

Hur kommer det sig att just bara de hushållen med lågt pH har orange vatten? Är det rostningsprocessen som är igång o att det därför finns mycket järn i vattnet pga det låga pH:t?

Finns det någon bas man kan tillsätta i vattnet för att buffra systemet så det håller sig på ett bättre pH eller är den enda lösningen att byta plaströren i golvvärmen?

Mvh Kalle
 
Byter du plaströr till andra plaströr så kommer indiffusionen av syre att fortsätta - dock kanske i annan takt än innan beroende på val av rörmaterial och tjocklek - skall det sluta att ta in syre helt så är det metallrör som gäller - eller separera golvvämeslingan mot systemvattnet med plattvärmeväxlare (i syrafast) som särar vattenslingan för golv och system-vatten med element inkopplade och kanske separata cirkulationspumpar.

vad som sänker pH vet jag inte - kan vara korrosionsprocess som käkar alkalitet och fäller ut det som fast substans och därmed försvinner i processen och det surnar. koldioxid är också en sak men kräver biologisk material och bakterier som omvandlar när det finns syretillförsel - och förutom koldioxid så kan det bilda organiska syror - tex alkohol kan oxideras till ättika som är sur. - har man glykol och annat så kan det bilda myrsyra, propionsyra etc. beroende på vilka alkoholer som glykolen är uppbyggd av.

Att hälla i NaOH ökar på vattnets ledningsförmåga med Na-joner vilket inte är bra om man har blandmetalls-korrosion, men hög pH över 8.2 bromsas järnkorrosionen (idealt tom. pH 9.3 om det skall avstanna helt ) för att järnjonerna inte längre kan hålla sig löst i vatten i någon större mängd utan fäller ut som fast ämne i olika former.

Kalk skulle man kunna tänka sig men där är det risk för fasta partiklar ta sig ut om det inte är välbundet i tex en granulat, sedan kan lösta kalket fällas ut på olämpliga platser om kombinationen av löst kalk och pH är fel för ssystemet - och just detta är rätt komplicera när mättnad i systemet sker och beroende på kolsyrehalt...
dock med vattenbehandling så att koldioxid avgår med många små vattenfall efter sträckan så använde bildade kalklagret som skydd redan på romartiden på de blyfodrade kanalerna som vattnets tramsporterades runt i den gamla rom.


Ammoniak är pH-höjande men blir besvärligt om koppar och kopparlegeringar (läs mässing) finns i vattenslingan.

häller man i soda eller bikarbonat så kommer det att producera en massa CO² som ger gasblåsor i systemet där det är lägst tryck.

den som vill fördjupa i vattenkemi i energianläggningar (vilket pannsystem är) kan alltid ha detta som kvällslektyr

https://energiforskmedia.blob.core....anlaeggningar-energiforskrapport-2015-113.pdf

Har dock inte hunnit läst igenom alla 426 sidor för att kunna ge bättre råd i den här tråden - ännu...
 
Redigerat:
  • Gilla
mikethebik och 1 till
  • Laddar…
X xxargs skrev:
Går det från lätt gult till orangebrunt inom något dygn i öppen bägare så bero det på att 2-värdiga järnjoner oxideras till 3-värdiga järnjoner av luftsyret och sedan bildar hydroxidoxider, mer känt som rost - här i väldigt finfördelad form som ger den från lätt gula via orange till brun ton.

Att vattnet är surt gör också att du har mer av järnjonerna i lösningen än vid mer basisk lösning - vid pH över 8.2 så har i princip alla järnjoner lösta i vatten omvandlats till (mycket) svårlösliga hydroxidoxider - 3-värt blir rödrost och 2-värd blir en vit med någon grönton vattning fällning som gärna senare oxideras till rödrost av luftsyre.

Att det över huvudtaget har en färgton annat än ren mörkfärgning mot svart (av magnetit och andra oxidpartiklar av järn) tyder på att det är konstant tillskott av syre i systemet.


Har ni plastslangar som golvvärme i systemet??

Om så, då är problemet förmodligen indiffunderad syre genom plasten pga. mycket stora ytor när det ligger i slinga under golv.

Andra källor till syresättning är stora luftfickor man inte fått bort både i element och luftkuddar i systemet - men de bör förbrukas så småningom även om flera liter stora fickor har mycket syre som syresätter länge.

3' faktorn är baksug tex. de översta elementen och får in luft den vägen i en fastighet när systemvattentrycket går låg och är lägre än husets höjd i avseende vattenpelare (10 meter per 1 Bar i tryck) och att det sker lite för ofta...

syrehalten skall vara bit under 0.1 mg/l (0.1 ppm) i systemvattnet, annars fortsätter det att rosta.

Det andra att titta på är vattnets ledaregenskaper (konduktivitet, helst under 100µS/cm), alkalitet (för att buffra bättre mot pH-svängningar) och att pH bör ligga mellan 8.2 - 10

- pH 8.2 är en kritisk punkt där i stort sett all löst järn i jonform i vatten fälls ut som hydroxider och oxider och icke-galvanisk syredriven korrosion mer eller mindre avstannar och järnytan skyddar sig själv med järnoxider.

Är det galvanisk driven korrosion pga. olika metaller (tex. järn mot koppar) så kan det dock korrodera vidare även här och då är det viktigt att ha låg konduktivitet i vattnet (låg halt av olika salter som Na, kalium, klorider och sulfater).

---

Vid mer professionell systemvattenbehandling använder man ofta jonbytarfilter för att få ner joniska innehållet och därmed konduktiviteten i vattnet för att minska korrosionstakten i fallen med olika metaller förekommande i kretsen (järn, mässing, koppar, aluminium där en eller flera med metallisk beröring mot varandra), pH-kontroll mellan 9-10 (inte över 10 om det inte skall korrodera på tex. aluminium), för att få järnkorrosion att i princip helt avstannat om det är syredrivet av tex. löst luft i vatten.
Wow. Vilken home run. Tråden kan stängas ? 😅
 
Alltså. Tänk att folk bemödar sig med att hjälpa till. Och oj vad information man kan få. Täckte in hela spektrat.
Grymt! 👊🏻
 
  • Gilla
mikethebik
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.