Byggahus.se
Ska försöka beskriva vårt ärende lite kort och denna absurda sits vi hamnat i.

Vi har en fastighet där vi bor idag. Vi vill på fastigheten bygga ett till bostadshus för generationsboende.
Fastigheten ligger på landet utanför detaljplan.

Vi började vår bygglovsansökan med att söka strandskyddsdispens och fick den beviljad. Allt gick bra och när vi skickade in bygglov verkade allt lugnt enligt bygglovshandläggare. Inga grannar klagade när de hördes.

Men sen har kommunens miljöförvaltning nekat oss att anlägga avlopp eftersom vår fastighet ligger i vattenskyddsområde och kommunen och det kommunala VA bolaget har tagit fram en "plan för vatten och VA" inom kommunen där det finns en lista på områden man ska bygga ut VA-nätet men planen har en tio års period där endast år 1-5 kan räknas som noggrann i skyddsbestämmelse och år 6-10 mer räknas som en "indikation".

Vår plan var att uppdatera vårt nuvarande avlopp till högsta skyddsklass som ska vara godkänt i vattenskyddsområde och göra det stort nog för att kunna koppla på två hus(hushåll).

Detta för mig låter helt galet och kan inte tänka mig att det finns något lagstöd bakom.

Kommunen har inte varit på plats och gjort en bedömning av det enskilda ärendet. Vilket man bör enligt:

Enligt 6§ bör alltså en enskild anläggning godtas om den uppfyller tillräckligt ”hög” nivå.
Om fastighetsägaren tillika sökande för bygglovet kan påvisa en avloppshantering vilken uppfyller kraven som är ställda utefter fastighetens förutsättningar.

Kommunen vill ju skydda miljlö och hälsa men har nu gjort att vi inte får uppdatera vårt avlopp i väntan på kommunalt avlopp som kommer inom 5-99 år. Kan de göra såhär? Någon som har tips?

Vi kommer troligen få avslag i veckan på vårt bygglov, vet att man sen kan överklaga detta till Länstyrelsen men tycker bara det hela är absurt.
 
 • Ledsen
 • Gilla
klaskarlsson och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
S SirMayo skrev:
Ska försöka beskriva vårt ärende lite kort och denna absurda sits vi hamnat i.

Vi har en fastighet där vi bor idag. Vi vill på fastigheten bygga ett till bostadshus för generationsboende.
Fastigheten ligger på landet utanför detaljplan.

Vi började vår bygglovsansökan med att söka strandskyddsdispens och fick den beviljad. Allt gick bra och när vi skickade in bygglov verkade allt lugnt enligt bygglovshandläggare. Inga grannar klagade när de hördes.

Men sen har kommunens miljöförvaltning nekat oss att anlägga avlopp eftersom vår fastighet ligger i vattenskyddsområde och kommunen och det kommunala VA bolaget har tagit fram en "plan för vatten och VA" inom kommunen där det finns en lista på områden man ska bygga ut VA-nätet men planen har en tio års period där endast år 1-5 kan räknas som noggrann i skyddsbestämmelse och år 6-10 mer räknas som en "indikation".

Vår plan var att uppdatera vårt nuvarande avlopp till högsta skyddsklass som ska vara godkänt i vattenskyddsområde och göra det stort nog för att kunna koppla på två hus(hushåll).

Detta för mig låter helt galet och kan inte tänka mig att det finns något lagstöd bakom.

Kommunen har inte varit på plats och gjort en bedömning av det enskilda ärendet. Vilket man bör enligt:

Enligt 6§ bör alltså en enskild anläggning godtas om den uppfyller tillräckligt ”hög” nivå.
Om fastighetsägaren tillika sökande för bygglovet kan påvisa en avloppshantering vilken uppfyller kraven som är ställda utefter fastighetens förutsättningar.

Kommunen vill ju skydda miljlö och hälsa men har nu gjort att vi inte får uppdatera vårt avlopp i väntan på kommunalt avlopp som kommer inom 5-99 år. Kan de göra såhär? Någon som har tips?

Vi kommer troligen få avslag i veckan på vårt bygglov, vet att man sen kan överklaga detta till Länstyrelsen men tycker bara det hela är absurt.
Vattenskyddsområde är reglerad av lokala föreskrifter för området som är meddelade enligt miljöbalken (eller tidigare äldre lagstiftning). Vad står det i dessa föreskrifter? Förbjuder de t ex enskilt avlopp i vattenskyddsområdet? Ni tycks redan ha ett enskilt avlopp i vattenskyddsområdet, hur lirar det med föreskrifterna.

Annars generellt så har kommunen monopol för beslut om byggnation i kommunen. D v s i och med att ni är utanför detaljplanerat område så är ni i händerna på byggnadsnämndens tyckande och bedömningar. Ni har ingen rätt att få bygga som inom en detaljplan.
 
 • Gilla
klaskarlsson och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Vattenskyddsområde är reglerad av lokala föreskrifter för området som är meddelade enligt miljöbalken (eller tidigare äldre lagstiftning). Vad står det i dessa föreskrifter? Förbjuder de t ex enskilt avlopp i vattenskyddsområdet? Ni tycks redan ha ett enskilt avlopp i vattenskyddsområdet, hur lirar det med föreskrifterna.

Annars generellt så har kommunen monopol för beslut om byggnation i kommunen. D v s i och med att ni är utanför detaljplanerat område så är ni i händerna på byggnadsnämndens tyckande och bedömningar. Ni har ingen rätt att få bygga som inom en detaljplan.
Men hur mycket kan kommunen styra när man kommer till avlopp? Kan de säga att här får ni inte bygga avlopp?
Vi förutsätter att tanken är att använda ett avloppssystem som håller högsta klass?
 
 • Gilla
SirMayo
 • Laddar…
Huset är byggt i början av 1900-talet och avlopp kom nog till på 50-60 talet har jag för mig så de hade väl andra regler då.

Men då vi redan har avlopp tycker man det är lite anspråkstaget. Att behöva vänta till kommunens VA-nät byggs ut känns ju tråkigt. Man vet ju inte om det blir snart eller om 50 år...

Såhär står det om vattenskyddsområdet.

"Infiltration och avledning av avloppsvatten samt hantering av avfall I primär skyddszon: Anläggning för infiltration eller utsläpp av hushållspillvatten eller annat avloppsvatten i mark, diken eller vattenområde får inte utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vid ikraftträdandet befintlig anläggning som inte har beviljats tillstånd eller tidigare anmälts skall anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Infiltrationsanläggningar, eller motsvarande, skall underhållas och renoveras vid behov. Förvaring eller deponering av avfall eller förorenade massor får inte förekomma med undantag för tillfällig förvaring av avfall som produceras inom verksamheten."
 
 • Gilla
Håkan Westlund
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Annars generellt så har kommunen monopol för beslut om byggnation i kommunen. D v s i och med att ni är utanför detaljplanerat område så är ni i händerna på byggnadsnämndens tyckande och bedömningar. Ni har ingen rätt att få bygga som inom en detaljplan.
Är det alltså mer fördelaktigt att bygga inom detaljplanerat område eftersom det ramas in utav föreskrifter som går att tolka? Är byggnation utanför detaljplanerat området betingat med högre risknivå koppat till subjektiva bedömningar; tex även estetiska aspekter gällande byggnadens utformning?
 
 • Gilla
klaskarlsson och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Genaugenau Genaugenau skrev:
Är det alltså mer fördelaktigt att bygga inom detaljplanerat område eftersom det ramas in utav föreskrifter som går att tolka? Är byggnation utanför detaljplanerat området betingat med högre risknivå koppat till subjektiva bedömningar; tex även estetiska aspekter gällande byggnadens utformning?
Precis. Man får en byggrätt med en detaljplan. Kommunen måste bevilja bygglov om byggnationen följer planen och inte strider mot dess syfte. Typ. Sen finns ju lite gummiparagrafer i PBL som kräver bedömning och kan hindra någons byggande men i grund och botten är en detaljplan en sorts garanti att man får bygga enligt planen.
 
 • Gilla
OleB och 4 till
 • Laddar…
Genaugenau Genaugenau skrev:
Är det alltså mer fördelaktigt att bygga inom detaljplanerat område eftersom det ramas in utav föreskrifter som går att tolka? Är byggnation utanför detaljplanerat området betingat med högre risknivå koppat till subjektiva bedömningar; tex även estetiska aspekter gällande byggnadens utformning?
Det är fördelaktigt att bygga utanför detaljplan, om man får, kan och har råd. Inte givet att långivare lånar ut till ett bygge på landsbyggd med eget VA då det kan har som du skriver "högre risknivå"
 
 • Gilla
Basse66 och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Precis. Man får en byggrätt med en detaljplan. Kommunen måste bevilja bygglov om byggnationen följer planen och inte strider mot dess syfte. Typ. Sen finns ju lite gummiparagrafer i PBL som kräver bedömning och kan hindra någons byggande men i grund och botten är en detaljplan en sorts garanti att man får bygga enligt planen.
Tack för svar, väldigt intressant och viktigt att känna till.

F fribygg skrev:
Det är fördelaktigt att bygga utanför detaljplan, om man får, kan och har råd. Inte givet att långivare lånar ut till ett bygge på landsbyggd med eget VA då det kan har som du skriver "högre risknivå"
Tack för svar, hur menar du att det är fördelaktigt? Förstår det (även givet Claes svar ovan) att det är betingat med högre risker?
 
 • Gilla
K Håkan och 2 till
 • Laddar…
Som jag tolkar föreskrifterna om vattenskyddsområde så får man ha avlopp så länge det håller tätt o inte släpper ut avloppsvattnet.

Alltså går de mot sina egna föreskrifter då?

Vi har två alternativ av enskilda avloppsanläggningar. Båda har högsta skyddsnivå och en bygger på att allt toalettvatten går till sluten tank och att det bara är bdt vattnet som renas det andra tömmer man med slambil 2 gånger om året. Lika ofta som vi har slamsugning för nuvarande avloppssystem. Alltså blir det ingen försämring utan bara förbättring av rening av avloppsvattnet från dagens läge...
 
 • Gilla
Roger Fundin och 3 till
 • Laddar…
Jag tolkar det som att kommunen har planer på att genomföra kommunalt VA i området? Då är det normalt att de stoppar alla tillstånd för nya avlopp i väntan på den kommunala utbyggnaden. De måste annars lösa in de nya anläggningarna när fastigheten tvångsansluts till det nya kommunala avloppet.

Detta kan man ha åsikter om, men det händer relativt ofta.
 
 • Gilla
klaskarlsson och 4 till
 • Laddar…
H hempularen skrev:
Jag tolkar det som att kommunen har planer på att genomföra kommunalt VA i området? Då är det normalt att de stoppar alla tillstånd för nya avlopp i väntan på den kommunala utbyggnaden. De måste annars lösa in de nya anläggningarna när fastigheten tvångsansluts till det nya kommunala avloppet.

Detta kan man ha åsikter om, men det händer relativt ofta.
Håll koll på frågan och utvecklingen som sker inom EU.
Det ryktas om att vi kan slippa tvångsanslutning i framtiden om EU-rätten slår ut Svensk lag. Man kan ju hoppas!
 
 • Gilla
OramaC och 7 till
 • Laddar…
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Håll koll på frågan och utvecklingen som sker inom EU.
Det ryktas om att vi kan slippa tvångsanslutning i framtiden om EU-rätten slår ut Svensk lag. Man kan ju hoppas!
Så dags för oss. Vi har nyligen fått betala nära 400 000 för att tvångsansluta fritidshsuet. och nu återstår att gräva och spränga för pumpbrunnen för LTA avloppet. Räknar med 60 - 70 000 ytterligare, kan bli värre om vi hittar mer berg än vi tror.
 
 • Ledsen
 • Wow
 • Gilla
 • Arg
redep och 10 till
 • Laddar…
H hempularen skrev:
Jag tolkar det som att kommunen har planer på att genomföra kommunalt VA i området? Då är det normalt att de stoppar alla tillstånd för nya avlopp i väntan på den kommunala utbyggnaden. De måste annars lösa in de nya anläggningarna när fastigheten tvångsansluts till det nya kommunala avloppet.

Detta kan man ha åsikter om, men det händer relativt ofta.
Ja det hade varit vettigt om det fanns en riktig plan. De har en plan där det står att det ska komma 2029-2030 men denna plan gäller från 2020-2030 och det står att de sista åren inte ska ses som exakta datum mer som fingervisning. Planen har inte följts senaste året. De har ökade kostnader för läckage i sitt system senaste året och de behöver nu rena pfas också vilket kommer öka kostnaderna för kommunala va bolaget. Troligen kommer de inte alls kunna hålla sin plan i detta ekonomiska läge med de saker de behöver åtgärda på befintliga systemet. Skulle gissa att vi får kommunalt tidigast om 10 år.

Hittade denna dom som visar att kommuner inte kan avslå hur länge som helst utan att bevisa att man ska bygga ut sitt eget avloppsnät.

"M 9796-10 Miljööverdomstolen
Målnummer: M 9796-10
Beslutande myndighet: Miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2011-07-07
Kommun: Eskilstuna
Slutsats
Miljööverdomstolen ansåg att minireningsverk inte var en lämplig lösning i det aktuella fallet men att tillstånd till avloppsanläggning borde kunna ges om utsläppen begränsades till BDT-spillvatten.

Ärendet återförvisades.

Sammanfattning
En tillsynsmyndighet avslog en ansökan om avloppstillstånd för tre fastigheter som fått förhandsbesked för nybyggnation med hänvisning till de lokala förhållandena och att utbyggnad av kommunalt VA-nät skulle inväntas.

När förhandsbesked beviljades var avsikten att ansluta den nya bebyggelsen till kommunalt VA-nät, men när ansökan senare inkom till tillsynsmyndigheten hade kommunen ändrat sina VA-utbyggnadsplaner. Tillsynsmyndigheten ansåg att det fanns risk för påverkan på recipienten Mälaren likväl som risk för olägenheter då området var tämligen tättbebyggt.

Miljööverdomstolen poängterade inledningsvis att prövningen av förhandsbesked enligt plan- och bygglagen och prövningen av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken skulle ske parallellt utan inbördes begränsningar.

Miljööverdomstolen konstaterade vidare att den bästa lösningen för området, såsom i många andra fall, är att kommunen ansluter området till kommunalt vatten och avlopp. Av handlingarna i målet framgår att det är osäkert när detta kommer att ske och om det i så fall kommer att omfatta aktuella fastigheter. Om en sökt enskild avloppsanläggning är godtagbar ur miljösynpunkt ska tillstånd ges. I detta fall ansågs minireningsverk inte vara en acceptabel lösning, utan en förutsättning för tillstånd var att utsläppet begränsades till BDT-spillvatten. WC-frågan får då lösas genom sluten tank, förbränningstoalett eller på annat sätt. Ärendet återförvisades till tillsynsmyndigheten"
 
 • Gilla
STB och 2 till
 • Laddar…
Skaffa ett minireningsverk, finns sådana med mycket bra rening där spillvattnet går att släppa i närmaste dike eller annat vattendrag.
De vi sätter kan spillvattnet efter rening gå vartsomhelst, och dessa kan de inte vägra, om nu inte den kommunala hydrabyråkratin hittar på egna dumheter.
 
 • Gilla
erikjakan och 3 till
 • Laddar…
mikethebik mikethebik skrev:
Skaffa ett minireningsverk, finns sådana med mycket bra rening där spillvattnet går att släppa i närmaste dike eller annat vattendrag.
De vi sätter kan spillvattnet efter rening gå vartsomhelst, och dessa kan de inte vägra, om nu inte den kommunala hydrabyråkratin hittar på egna dumheter.
Jo de kan neka en lösning även opm den skulle vara bättre än kommunalt avlopp om dte finns planer på utbyggnad av det kommunala avloppet. Kommunen vill inte behöva ers'tta fastighetsägaren för den "onödiga" inversteringen i en egen avloppsanläggning. Frågan är hur konkreta planerna som kommunen har måste vara för att de skall kunna neka.

Jag vet ett fall där en grupp hus som redan påbörjats fick avbryta byggena eftersom kommunen ändrade sina planer, efter byggstart (det är tänkbart att det är dem som domen ovan handlade om). Men där försökte man rädda byggena med enskild avloppsanläggniong. Kommunen vägrade godkänna det eftersom kommunalt avlopp var planerat. Visserligen hade kommunen just ändrat sina planer osch skjutit utbyggmaden på en obestämd framtid.
 
 • Ledsen
 • Gilla
Tänka och 6 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.