Byggahus.se
Hur kan kommuner vräka folk på detta vis!!?

Köpings kommun har trots protester och överklagningar tagit beslutet att tvångsansluta 235 fastigheter i kommunens yttersta periferi till sitt VA-nät. Av dessa är ett 40-tal åretruntboende resten är sommarstugor.

Det innebär tekniskt en 8 km lång sjöförlagt ledning genom naturskyddsområden och strandskydd, totalt 22 km ledning exklusive ledningar på tomterna.

Kalkylerad projektkostnad med 2016 års prisbild 67 miljoner plus moms vilket ger en kostnad på
260 000-411 000 per fastighet till tomtgräns.

Till saken hör att en hel del fastigheter är oisolerade och ligger på ofri grund och dessutom på en ö som endast är tillgänglig sommartid eller då det eventuellt är is på sjön.
Det innebär att dessa anslutningssummor är i paritet med fastighetens hela värde!


Det finns idag alternativa lösningar på marknaden, enskilda eller gemensamma för upp till ett 20-tal fastigheter som till en fjärdedels kostnad mer än väl uppfyller gällande miljökrav men det har kommunen inte ens tagit upp utan man har helt enkelt tagit beslutet att området är ett så kallat kategori 1 område med behov enligt §6 LAV och därmed KRÄVS det ett kommunalt VA.

Detta är inget annat än en våldtäkt av medborgarna, man vill inte ens ta emot oss i ett möte för att sakligt diskutera alternativa lösningar.

Vi kan påvisa att med alternativa lösningar kan vi i de 235 fastigheterna enkelt belasta miljön med en bråkdel mot vad vi kommer att göra den dagen 22 km ledningar ska rundspolas med sanslösa volymer för att fungera, och sedan skicka skiten till en halvdant kommunalt reningsverk någon Köping kommun alltså inte ens vill prata om...?

Bara breddningen från Köpings kommunala reningsverk varje år är värre än om SAMTLIGA våra 235 fastigheter skulle spola skiten rakt ut i Mälaren, då förstår man rätt
snart vad vi med godkända enskilda reningsverk skulle uppnå...
Idag har majoriteten av fastigheterna sluten tank med slamtömning..

Så ur miljösynpunkt har vi alla fördelar mot kommunal tvångsanslutning.

Det är ju en anledning ack så god...

MEN det finns en annan och än värre sida..

En kommunal tvångsanslutning tvingar bort folk från sina livsverk!

Hur många äldre klarar av en ekonomisk belastning på 400-500 tusen!?

Av dessa 235 fastigheter är minst 70% i den äldre generationen.

Som pensionär får du inte lån hos banken utan tvingas gå till kommunen och ta ett 10-års lån med en månadskostnad på 4000-5000.

Självklart så går det inte om du inga pengar har hur ska du då klara av den kostnaden ?

Resultatet är att du får sälja ditt livsverk och i bästa fall sätter dig i en lägenhet i stan, i sämsta fallet säljer du med förlust då ingen vill buda på en enkel stuga för det pengar som nu blir aktuella.

I värsta fall kommer kommer du att sälja med förlust och hamna hos socialen i kö för en lägenhet långt bort ifrån den oas du med enkla medel byggt upp under 30-50 år.

Detta skiter Köpings kommun i helt det är inte utan att tanken lätt far iväg och man undrar om inte exploateringsvisionerna hos politikerna har tagit över och förståndet farit sin kos?

Nice som f-n att jaga bort fattigpensionärer och få in köpstarka yngre medborgare som gärna förvandlar natursköna sommarstugeområden till nya villaförorter för den fina folket?

Köping sällar tydligen sig till en av de sämsta kommunerna i landet för tillfället.

Det finns trots allt fler kommuner i landet som inser att storskaliga kommunala reningsverk inte är den optimala lösningen för landsbygden utan att det alternativa småskaliga och cirkulära alternativen är det som är framtiden

Här är en länk till vår hemsida i försöken att stoppa detta kommunala stolleprov!

www.norrmalarstrand.com
 
Redigerat:
O
Kommunalt va har flera fördelar! Kommunen tvingas låna ut pengar till de som inte har råd. Pensionärer behöver oftast inte betala förrens den dag de säljer!
I de allra flesta fall är folk positiva till kommunalt va.
Dessutom brukar oftast dp förändras med större byggrätter.
Att folk bygger på ofri grund är väl knappast intressant. Dessa vill väl ändå ha VA?
Tänk på att värdet på fastigheten ökar med största sannolikhet! Den som säger något annat har nog väldigt dålig pejl på verkligheten! Men du menar att samtliga boende efter denna dragning är negativa?
Den lösning du vill ha kommer att kosta massa pengar det med. Vad skulle er satsning kosta per hushåll? Hur kommer vattenföreningen ha råd att uppdatera eventuella ökade krav på anläggningen? Om det ligger på öar så är det stor risk att kraven kommer att förändras och bli ännu tuffare och därmed dyrare.

Det låter som erat förslag är av ett stolleprov det med!
Dina argument haltar men du är negativ till kommunalt va. Om området ligger väldigt nära kusten och ute på öar så brukar kraven på rening vara väldigt hårda. Av miljöskäl så kommer kraven vara väldigt höga. De anser att ett reningsverk som nu skulle ha drift troligen inte hålla den kvalitet som de satt upp.
 
att frakta runt spillvatten långa sträckor är förstås meningslöst. Det säger sig självt. Och klorerat kranvatten kanske man kan vara utan, utom dom som är utan vatten. Men trenden går mot mera lokalt omhändertagande. Särskilt när det gäller dagvatten Jag tror kommunerna inser själva att de inte längre klarar av att ta hand om allt överskottsvatten i samband med de allt mer frekventa 100-års regnen, utan att dagvatten och spillvatten svämmar över i ledningar och rinner över när reningsverken bräddar sina avlopp. Precis som TS skriver. Å andra sidan har kommunerna svårt att övervaka alla tusentals enskilda avlopp. Att kommunen nu planerar en storskalig exploatering av ett gammalt fritidsområde med få fastboende känns lite konstigt utifrån din beskrivning. Men kan det vara så att de planerar exploatering in närområdet? Och att det finns någon närstående som äger mark i närheten? Det brukar vara så! Och det borde i så fall framgå i någon kommunal översiktsplan. Kolla hos kommunen! Hur som helst blir det intressant att följa erat lokala initiativ. Men jag tror att det behövs någon form av obligatorisk anslutningsplikt, ungefär som på vägsamfälligheter. Folk har nämligen inte tid och ork att engagera sig i frivilliga sammanslutningar. Och att ni utnyttjat de samfälligheter och organisationsformer som redan finns på plats. Med vänlig hälsning; PerOF
 
O
Jag tror inte att det går att stoppa kommunens planer på kommunalt va. Det ända man gör är att skjuta på det oundvikliga. Men det är en rättighet vi har att kunna överklaga beslut som tas av myndigheter. Eftersom den möjligheten finns så är det rätt att utnyttja det! Det är ofta som kommuner klantat sig generellt sätt.

Ni måste vässa era argument ytterligare för att öka möjligheterna att vinna! Stryk argumentet med värdesänkning. Det stämmer nog ytterst sällan. Det vanligaste är tvärtom! Ni måste tänka långsiktigt i era argument. Det gör kommunen. Ni måste trycka på att ni kan ta fram en lösning som är minst lika bra och säker som det kommunala. Ska ni "förminska" kvalitén på kommunens reningsverk måste ni ha riktiga siffror från seriösa källor.
Ni måste få in något tvång att ansluta sig till erat system. Annars så försvinner de miljöfördelar ni eventuellt skulle ha
 
Odjuret skrev:
Kommunalt va har flera fördelar! Kommunen tvingas låna ut pengar till de som inte har råd. Pensionärer behöver oftast inte betala förrens den dag de säljer!
I de allra flesta fall är folk positiva till kommunalt va.
Dessutom brukar oftast dp förändras med större byggrätter.
Att folk bygger på ofri grund är väl knappast intressant. Dessa vill väl ändå ha VA?
Tänk på att värdet på fastigheten ökar med största sannolikhet! Den som säger något annat har nog väldigt dålig pejl på verkligheten! Men du menar att samtliga boende efter denna dragning är negativa?
Den lösning du vill ha kommer att kosta massa pengar det med. Vad skulle er satsning kosta per hushåll? Hur kommer vattenföreningen ha råd att uppdatera eventuella ökade krav på anläggningen? Om det ligger på öar så är det stor risk att kraven kommer att förändras och bli ännu tuffare och därmed dyrare.

Det låter som erat förslag är av ett stolleprov det med!
Dina argument haltar men du är negativ till kommunalt va. Om området ligger väldigt nära kusten och ute på öar så brukar kraven på rening vara väldigt hårda. Av miljöskäl så kommer kraven vara väldigt höga. De anser att ett reningsverk som nu skulle ha drift troligen inte hålla den kvalitet som de satt upp.
Hej du har samma gamla motargument som kommunaltjänstemännen har fastnat i, vi kan inte hålla med där och anser att man inte tar åt sig den teknik och kunskap som finns idag.

I dagsläget finns inget betalningsalternativ annat än en direktfaktura eller ett 10-årigt kommunlån
Vilket alltså ger en extra månadskostnad på ca 4000 med dagens räntor.
Om du inga pengar har vart tar du då fram de 4000 extra per månad?

Av 235 fastigheter så har över 170 lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten, av övriga 65 så är det en bråkdel som är positiva till denna anslutning, det visar vår egna enkät vi skickat ut.
Det är så lite som 2-3% som vill ha en anslutning till detta pris.

Våra offerter på små effektiva system som mer än väl klarar alla krav landar som sämst på
120 000 per fastighet och som bäst 56 000 att jämföras mot kommunens mångdubbla summor.
Ett kommunalt reningsverk klarar inte av kommande krav det vet vi redan, det finns åtskilliga kommuner som nu inser detta och därmed tillåter småskaliga miljöriktiga anläggningar med 100% cirkulation = 0 utsläpp.

Moroten att fastigheterna skulle öka i värde spelar väl ingen roll när man redan bor där och inte har några flyttplaner inom överskådlig framtid!?
En överlägsen majoritet vill inte förändra områdets karaktär och bygga större (villor) utan vill behålla småskaligheten som den är.
 
O
Att komma med påhitt om att kommunens reningsverk inte kommer att klara av kommande krav är väl inget argument. Med tanke på att även de reningsverk som finns idag inte kommer att klara av framtidens krav vet vi också redan...
Det gäller att komma med rätt argument om du ska kunna vinna en debatt. Vad vi vet är att kommunen brukar uppdatera sina krav på avloppsrening. Det är alltså en kostnad som kommer att dyka upp och måste finnas med i kalkylen. Men ni har fått fram en siffra på 120000 per hushåll som värst (alltså det man bör räkna med) Hur ska man ha råd att finansiera detta? Då gäller det att man kan få ett banklån på den summan. Det är kanske inte så enkelt.
För då måste era gamlingar behöva låna dessa pengar. Medan med kommunalt vatten så slipper oftast den gruppen betala direkt utan först vid en försäljning.

Värdeminskningen var ett argument tidigare, nu var visst inte det så viktigt längre... Eftersom man ändå bor där å ändå inte kommer att sälja så spelar inte ökningen eller minskningen någon roll... ( ett tips använd inte värdeminskning som ett argument)
 
Tvångsanslutning till kommunalt VA är en styggelse.

Jag hade kört två spår för att stoppa detta.

1 - försöka hitta någon i området som kan juridiken och försöka överklaga och förhala på alla sätt som är möjligt. Begär ut alla handlingar i ämnet osv.

2 - driv opinionsbildning och lyft fram de orimliga konsekvenserna. Bäst är om ni kan få tidningen att skriva om några ensamma åldringar som tvingas sälja sitt älskade sommarhus för småpengar. Sätt upp ett protest/informationsstånd utanför kommunhuset och ring kommunfullmäktiges ledamöter och ge dem dåligt samvete etc. Ta fram exe pel på alternativa lösningar som skulle funka för de som tvingas flytta så att kommunen verkligen framstår som samvetslösa byråkrater.
 
  • Gilla
Niklas Svärd
  • Laddar…
Vi blev tvångsanslutna förra året. Vi var de enda i vårt område på ca 35 hus/gårdar som hade godkänt avlopp. Alla andra hade anmärkningar på besiktningen som miljö och hälsa gjorde. Vi har en å/bäck genom området som de är rädda om och därför var vi tvungna att gå på.

Men vi har ett värre exempel här i trakten, där kommunen ska stycka och sälja tomter i ett fd sommarstugeområde där ungefär hälften är permanentboende. ALLA, även de som redan bor där, ska betala ett par hundratusen var för en ny, bredare väg dit. Ingen av de som bor där idag har bett om 150 nya hus (kanske är ett 50 tal totalt där idag).
 
Claes Sörmland
Det verkar ju om inte annat vara ekonomiskt vansinne att bygga ut en dyr kommunal VA-anläggning med sjöförlagda ledningar och mängder med pumpstationer för ynka 235 utspridda sommarstugor med ytterst få permanentboende. Lös det med god tillsyn av de enskilda avloppen istället.
 
O
För de allra flesta är kommunalt va något de vill ha. Tvångsanslutning finns för att kunna finansiera bygget.
Det är bättre för miljön med kommunalt va. Deras reningsverk är godkänt.
Om man ska följa det argumentet att kommunen ska granska alla avlopp så kommer det kosta pengar. Man kommer behöva byta ut sitt system när det dyker upp något bättre.

En liten tanke.. Som jag förstått det hela slipper pensionärer betala va. Direkt utan när de säljer...
 
Kommunerna har också lagar att följa. Det är inte så att någon tvångsansluts för att tjänstemännen på kommunen är elaka. Bor man i ett naturkänsligt område, typ nära vatten, eller nära ett detaljplanerat område så får man räkna med att man kan komma att anslutas till ett kommunalt VA-nät.

Tvångssanslutningar möter ofta visst motstånd, främst bland de äldre fastighetsägarna som är vana med att man får lösa allt själv precis som man vill. Men förr hade vi DDT och asbest och de var också jättebra. Tills man insåg bättre...
 
Kommunalt VA har givetvis vissa fördelar men samtidigt innebär tvångsmöjligheten att de helt enkelt kan göra som de vill och sedan skicka en faktura. Det vore mycket bättre om kommunen ställde prestandakrav på enskilda avlopp, kopplade miljöavgifter till prestanda/användning och gjorde anslutningen frivillig. Då skulle de verkligen tvingas att pressa prisbilden för att vara konkurrenskraftiga. Det här fungerar ju med kommunalt ägda fibernät så varför skulle det inte funka med VA?

Vägar behöver inte kommunen hantera på det här sättet heller. Det fungerar alldeles utmärkt med enskilda vägar.

Det är totalt orimligt att enskilda fastighetsägare oplanerat kan få en faktura på 250000kr bara för att kommunen har bestämt sig för att det behövs nytt VA eller nya vägar i området. Och särskilt orimligt är det om det är hus som kanske inte är värda mer än 250000kr och enbart används som fritidshus. Tacka fan för att det "blir ett visst motstånd" då.
 
Redigerat:
O
pelpet skrev:
Kommunalt VA har givetvis vissa fördelar men samtidigt innebär tvångsmöjligheten att de helt enkelt kan göra som de vill och sedan skicka en faktura. Det vore mycket bättre om kommunen ställde prestandakrav på enskilda avlopp, kopplade miljöavgifter till prestanda/användning och gjorde anslutningen frivillig. Då skulle de verkligen tvingas att pressa prisbilden för att vara konkurrenskraftiga. Det här fungerar ju med kommunalt ägda fibernät så varför skulle det inte funka med VA?

Vägar behöver inte kommunen hantera på det här sättet heller. Det fungerar alldeles utmärkt med enskilda vägar.

Det är totalt orimligt att enskilda fastighetsägare oplanerat kan få en faktura på 250000kr bara för att kommunen har bestämt sig för att det behövs nytt VA eller nya vägar i området. Och särskilt orimligt är det om det är hus som kanske inte är värda mer än 250000kr och enbart används som fritidshus. Tacka fan för att det "blir ett visst motstånd" då.
Det finns en anledning till tvångsanslutning
Det kommer alltid finnas några som inte tycker om kommunalt va. Samt några som hamnar i kläm. Så är det med många beslut. Man kan inte bara skippa att bygga ut för att några drabbas negativt. Hur skulle samhället då se ut? Dessutom så finns den fördel med kommunalt va. Visst det kostar pengar som kan vara tungt. Men planeringen brukar ta några år... Inget som händer över natten
 
Det skulle säkerligen går alldeles utmärkt att inte tvinga fram kommunalt VA. Är det ett känsligt område så får varje fastighetsägare själv ansvara för att ha ett avlopp som är anpassat till belastningen och inte skadar naturen, och den som inte har det får en löpande avgift som motsvarar miljöskadorna. Om man bygger om vägar i området så kan man passa på att lägga ner en VA-stam då, och sen kan fastighetsägare ansluta sig när det passar. Så när en fastighetsägare konstaterar att det egna avloppet blir dyrare per år än kommunalt så ansluter man sig av egen fri vilja.

Dessutom tvingas man då agera kostnadseffektivt och kanske inte gräva upp halva vägen då man ska göra något. Om man t.ex. lägger ett VA/el/fiber-schakt vid sidan av vägen så slipper man gräva upp hela gatan varje gång någon vill ansluta sig utan det räcker med en punktgrävning i icke asfalt.
 
TorpAnders skrev:
Hej du har samma gamla motargument som kommunaltjänstemännen har fastnat i, vi kan inte hålla med där och anser att man inte tar åt sig den teknik och kunskap som finns idag.

I dagsläget finns inget betalningsalternativ annat än en direktfaktura eller ett 10-årigt kommunlån
Vilket alltså ger en extra månadskostnad på ca 4000 med dagens räntor.
Om du inga pengar har vart tar du då fram de 4000 extra per månad?

Av 235 fastigheter så har över 170 lämnat in en överklagan till förvaltningsrätten, av övriga 65 så är det en bråkdel som är positiva till denna anslutning, det visar vår egna enkät vi skickat ut.
Det är så lite som 2-3% som vill ha en anslutning till detta pris.

Våra offerter på små effektiva system som mer än väl klarar alla krav landar som sämst på
120 000 per fastighet och som bäst 56 000 att jämföras mot kommunens mångdubbla summor.
Ett kommunalt reningsverk klarar inte av kommande krav det vet vi redan, det finns åtskilliga kommuner som nu inser detta och därmed tillåter småskaliga miljöriktiga anläggningar med 100% cirkulation = 0 utsläpp.

Moroten att fastigheterna skulle öka i värde spelar väl ingen roll när man redan bor där och inte har några flyttplaner inom överskådlig framtid!?
En överlägsen majoritet vill inte förändra områdets karaktär och bygga större (villor) utan vill behålla småskaligheten som den är.
När man läser inläggen så inser man att debatten blir rätt färgad.
Uträkningen på kommunlånet utgår du från den allra högsta kostnaden, vilket ger en sned uträkning.
Är det sagt att ni som fastighetsägare skall ta hela kostnaden själva? När våran kommun drog in VA till oss så drog våra anslutningsavgifter in ca 50% av totalkostnaden, resten stod kommunen för.

Att det var så många som 2-3% som ville ha en anslutning till det priset förvånar mig. Man vill alltid ha det billigare oavsett tidigare pris
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.