Byggahus.se
Hej, en LÅNG fråga om att ta över föräldrarnas bostads-/fritidshus. en situation som inte borde vara helt ovanlig. Behöver lite råd och tips så att jag kan börja dra i det här i rätt ände... Och hardcorejuridik-tips, (det är som många säkert vet inte alltid fastighetsjuridik fungerar på det sätt som känns logiskt eller rimligt).
  • Föräldrarna byggde ett bostads-/fritidshus på arrenderad mark för ca 50 år sedan. Bara för något år sedan fick de köpa loss tomten och det bildades en ny fastighet. Om jag förstår det rätt så blev deras bostads-/fritidshus och uthus mm då fastighetstillbehör till den nybildade fastigheten.
  • Mitt syskon har nu byggt en stuga för egna pengar på fastigheten/tomten, den är dennes enskilda egendom på ofri grund. (Tanken är nog att det skrivs ett arrendekontrakt för den delen av tomten mellan mitt syskon och mina föräldrar.)
  • Mina föräldrar vill nu att jag köper deras gamla hus/fritidshus så att det blir min enskilda egendom, vi skriver arrendeavtal för den delen av tomten. (Den blir min men de kommer såklart få fortsätta bo där då och då när de vill.)
  • Föräldrarna fortsätter äga fastigheten/hela tomten ett tag till (som är större än det som då arrenderas ut till mig respektive syskonet men den "oarrenderade" delen blir utan hus och uthus). De är inte framme vid att släppa tomten helt. Och familjen som helhet är inte framme vid att stycka upp tomten, vilket vore möjligt och det kanske enklaste.
Fråga 1: Är det ens möjligt att "bryta loss" det gamla huset från fastigheten på detta sätt och göra det till enskild egendom på ofri grund (eller vad det heter) genom köp och arrende? Eller kommer det gamla huset (mitt blivande hus) automatiskt ingå i en ev. framtida gåva från våra föräldrar till oss syskon eller ett arvsskifte så att mitt syskon då plötsligt äger hälften av "mitt" hus/det gamla huset och mina investeringar i det? Eller att det helt ingår i en ev. framtida försäljning av fastigheten. (Medan mitt syskons hus är tydligt enskild egendom och inte ingår.)
  • Som tilläggsinfo är huset i gott skick men har inte taxeringsvärde om det påverkar situationen, men får det ev. om jag renoverar det. (Utan taxeringsvärde är det väl inte registrerat hos Skatteverket?)
Fråga 2: Kompliceras detta av att jag och mitt syskon med all sannolikhet i framtiden tillsammans blir ägare till fastigheten tillsammans genom gåva eller arv? Någon fallgrop? Kanske kan man inte vid ett sådant skifte åberopa en ev. intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten om förvärvsrätt vid arrende (förutsatt att taxeringsvärde finns förstås)? Och efter ett sådant skifte kommer vi ju arrendera av oss själva...
(Det finns dessutom rättsfall där personer har ägt olika stora andelar av hus på arrenderad mark tillsammans och sedan fått/ärvt marken/fastigheten i lika andelar och då har huset blivit ett fastighetstillbehör med lika andelar för alla. Kan kännas ologiskt och orättvist men sådan är lagen, tex Högsta domstolen Mål T 637-20).

Som avslutning på en lång fråga. Idag har vi inga problem med att hålla sams i familjen och så tror jag att det fortsätter. Men ser man sig omkring sig så kan det komma sjukdom, ändrade prioriteringar hos någon part, dödsfall, arvingar som med full rätt kanske vill ngt annat, okända arvingar, att folk som minns vad som sades faller bort och en massa annat. Så vill bara att det ska vara klart om vem som äger vad och att mitt syskons investering är hennes och hennes arvingars och min investering är min och mina arvingars och det gemensamma är 50/50.

Stort tack på förhand för inspel från folk som har erfarenheter av liknande situationer!
Mvh
Kalle
 
K Karl Kr skrev:
Är det ens möjligt att "bryta loss" det gamla huset från fastigheten
"

K2.png7 § En överlåtelse av ett föremål som hör till en fastighet gäller inte mot tredje man, förrän

  1. föremålet skiljs från fastigheten på ett sådant sätt att det inte längre kan anses höra till denna, eller
  2. ett beslut enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), ledningsrättslagen (1973:1144) eller anläggningslagen (1973:1149) om att föremålet inte längre skall höra till fastigheten har införts i fastighetsregistrets allmänna del.
"

Antingen får ni lyfta bort huset, eller ansöka om förrättning.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.