Byggahus.se
Jag undrar hur fördröjningar fungerar vid till och frånslag.
Jag har en Kontrollpanel, RFK 5500, innanför entrédörren och till den har jag anslutit en magnetkontakt som sitter på entrédörren. MK:n her en egen sektion 17.
I hallen sitter en IR-deckare riktad mot dörren. Den är trådbunden och inkopplad som en egen sektion, 1 i Centralenheten sek.

När jag nu kommer hem och öppnar ytterdörren, så indikerar sektion 17 varvid larmet fördröjer larm från sektion 1 under en fördefinerad tid så att jag hinner mata in min kod. Fungerar detta eller måste MK och IR tillhöra samma sektion?

Går det att göra så att t.ex. hantverkare för en specifik accesskod som endast larmar av ett område, (ett antal sektioner) t.ex undervåningen?
 
Du tänker helt rätt, varje magnetkontakt, ir-deckare osv kopplas på varsin egen sektion.
Sektionen med dörrkontakt anger du ska starta ingångsfördröjningen, och sektionen med ir-deckaren som pekar mot dörren följer ingångsfördröjningen.
Om man öppnar dörren så inaktiveras ir-deckaren under ingångstiden.
Om ir-deckaren passeras utan att dörren öppnas så larmar det direkt.

Du kan dela upp larmet i flera sektioner och skapa koder som gäller för en eller flera sektioner.
Man kan också skapa koder som gäller bara en gång.
 
Det är Option 04:

Interior
Used with interior motion detectors. Interior zones feature an Exit Delay and an Entry Delay provided that any Delay type zone has been tripped first. If the protected area is entered without coming through the delayed entrance and an Interior zone is tripped, an immediate alarm will be generated.

Man ställer Option 03 om man vill att det ska larma direkt:

Instant
Normally used for door and window contacts and has the standard Exit Delay, but is instant when opened after the Exit Delay expires.
 
mrfrenzy skrev:
Du kan dela upp larmet i flera sektioner och skapa koder som gäller för en eller flera sektioner.
Man kan också skapa koder som gäller bara en gång.
Kan du utveckla detta!
Jag tänker så här:

Zon 1: (sektion 1-20) min kod, städerskans kod etc. access till hela huset.

Zon 2: (sektion 1-5) servicekod, access endast serviceutrymmen på bottenvåningen.

Zon 3: (sektion 4och 5) gräsklipparkod, access "ett rum med hjärta på dörren" i groventrén.

I fall 2 och 3 ska larm gå om man rör sig i andra sektioner är specifierat.

Får Zoner, som i mitt exempel överlappa varandra? Kan jag låta en sektion kan ingå i flera Zoner?
Eller måste jag för varje kod tilldelas ett antal icke överlappande zoner?
 
Nu har jag luskat lite. Så här borde det vara:
- det finns endast 2 Partitioner (Zoner) i DSC 1616.
- en Sektion kan bra tillhöra den ena eller den andra. Det gäller även de sektioner som tillkommer med sektionskortet (expansionskortet)

Nytt exempel:

Zon 1: (sektion 1-5) endast serviceutrymmen på bottenvåningen.

Zon 2: (sektion 6-20) resten av huset.

Om en servicetekniker med accesskod för Zon 1 så gäller att han endast kan röra sig i de sektioner som ingår i Zon 1.

Familjemedlemmarnas accesskod ger tillgång till Zon 1 och Zon 2.

Min önskan är att detta inte ska kräva några specialkomandon vid till och frånkoppling, stämmer det?

Blir resultaten att jan nu inte kan ha skalskydd påkopplat på natten då det skulla kräva en ytterligare Zon! Eller?
 
Enligt manualen kan du ha 8 partitioner på 1616. Sektioner kan tillhöra vilken partition som helst och även tillhöra flera partitioner.

Enklast bör således vara att göra tre partitioner: sektion 1-3, sektion 4-5, och sektion 6-20. När man programmerar användarkoderna kan man ange vilka partitioner respektive kod gäller för. Det går att tilldela en användarkod vilka partitioner som helst.
 
Det stämmer inte.
2 partitioner på 1616, 4 på 1832 och 8 på 1864. Kom ihåg att alla ingår i samma manual!
 
Du har nog rätt. Jag läste "You can create up to eight partitions on the PC1616/PC1832/PC1864 system" på sidan 35 men det är nog mer rätt i tabellen på s. 1.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.