Byggahus.se
Fråga till er här:

Bifogar två nybyggnadskartor.

1. Den äldre som inte gick igenom hos Länsstyrelsen på grund av för stor avvikelse (byggnadsarea 9,8% över) + avvikelse gällande avstånd mot tomtgräns i två väderstreck. Kortast avstånd 3,3 meter mot gräns. Totalt 8,8 kvm som ligger närmre tomtgräns än kravet på 4,5 meter, vilket motsvarar 8 % av total byggnadsarea.

2. Den nya som vi tagit fram. Byggnadsarean avviker nu inget. Avstånd mot tomtgräns avviker fortsatt i två väderstreck. Närmaste avstånd mot tomtgräns 3,2 meter (ett hörn). Totalt 3,3 kvm som ligger närmre tomtgräns än kravet på 4,5 meter, vilket motsvarar 3,3 % av total byggnadsarea.

Tror ni att det nya förslaget är möjligt att få igenom som en mindre avvikelse?
 
Redigerat:
Mot gröna gränd blir det svårt att få en avvikelse. Jag skulle satsat på att bygga närmare grannen utan avvikelse mot gröna gränd.

sen fixar du ett godkännande från grannen.

hur ser det ut med avstånd till grannens hus? Inom 8 meter ska ni titta på brandspridning, har du fönster på den delen?
 
LaszloToth LaszloToth skrev:
Mot gröna gränd blir det svårt att få en avvikelse. Jag skulle satsat på att bygga närmare grannen utan avvikelse mot gröna gränd.

sen fixar du ett godkännande från grannen.

hur ser det ut med avstånd till grannens hus? Inom 8 meter ska ni titta på brandspridning, har du fönster på den delen?
Varför menar du att det blir svårt att få en avvikelse mot Gröna gränd? Här är det §39 Byggnadsstadgan som gäller och då är det 4,5 m från tomtgräns som är regeln. Enligt Länsstyrelsen tittar de bara på avvikelsen i sig om den kan bedömas som liten eller ej. Grannarna ska visserligen höras, men så mycket hänsyn tas inte till det och något formellt godkännande kan de inte ge. (Det är endast vid Attefallsbyggnad, men detta är vanligt bostadshus). Så det spelar ingen roll att vi faktiskt själva äger också tomten mot söder mot vilken det är 3,2 m från tomtgräns.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.