FÖRSTÅ FUKTIG LUFT

En kubikmeter luft väger ca 1,2 kg och 1kg luft är ca 0,83 kbm.
Luft kan innehålla vatten i varierande mängd, mer ju högre temperaturen är. Om fuktig luft kyls minskar luftens förmåga att innehålla vatten. Om avkylning fortsätter under temperaturen då luften är mättad fälls vatten ut. Vi har många namn på det som regn, kondens och dagg. Kondens kallar vi vatten som fälls ut på ytor. Fukt kan fällas ut på en vägg som har lägre temperatur än rumsluften.

MOLLIERDIAGRAMMET
Tillstånd för fuktig luft visas i Mollierdiagram. Se bild nedan.

Temperaturen visas på den vänstra vertikala linjen, rödmarkerad.

Absolut fuktighet visas överst på den horisontella linjen, blåmarkerad.

Relativ fuktighet viss av krökta linjer likt blomstjälkar i en vas, grönmarkerade. Relativ fuktighet påverkar fuktkvoten i trä, högre rel. fukt ger högre fuktkvot.

Vattenångans partialtryck, förkortat ångtryck, visas nertill i diagrammet med en lutande linje, blåmarkerad. Ångtrycket och absolut vatteninnehåll hänger ihop som cm och tum på en måttstock. Ångtrycket är det tryck som vattenångan skulle ha om den var den enda gasen i luften. Det är skillnader i ångtryck inne och ute som avgör åt vilket håll vattenånga vill tränga igenom en vägg.

Värmeinnehållet för fuktig luft är större än för torr luft vid samma temperatur, gulmarkerad skala.

Vatteninnehållet i luft kallas absolut fuktighet och anges i kg vatten (eller gram vatten) per kg luft.

Relativ fuktighet RF anger hur stor andel fukt i % som luft innehåller i förhållande till vad den max kan innehålla vid viss temperatur.

Exempel. Punkt C i diagram: Luft med temp 20 C och abs. fukt 5 har relativ fuktighet ca 35 %. Max abs fukt luft för 20 C är 15 g/kg.

Relativ fuktighet påverkar hygroskopiska material som papper, tyger och trä. För människor är komfortområdet ca 40 till 60 % RF.

Rel. fukt inne vintertid
Punkt A är uteluft 3 grader och 80 % RF med abs. fukt ca 3,5 g/kg. Luften värms inne till 20 grader och får då RF ca 25 %. De som bor i huset mäter emellertid kanske 35 % och tycker det är torrt, punkt C. Skillnad i fukt 10 % har tillförts genom verksamheter som tvätt och matlagning och kroppslig avdunstning. Följer vi linjer neråt i diagrammet till punkterna vid punkt D ser vi att ångtrycken är 6 respektive 8 milliBar. Ångtrycket är större inne än ute och därför vill fukt vandra utåt genom ytterväggarna trots att relativa fuktigheten anses låg av de boende.

Mollierdiagram för fuktig luft med pålagda markeringar och anteckningar i olika färger.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Redigerat:
  • Gilla
hapazard
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.