Byggahus.se
Vid förhandsbesked vill kommunen att vi specificerar hur många plan vi önskar bygga (utanför detaljplan).
Vi är inne på att bygga ett hus med förhöjt väggliv. Vid yttervägg är det 150cm takhöjd på övre plan. Räknas detta som 2plans hus?

Tack på förhand!
 
  • Rödfärgat hus under konstruktion med synligt väggliv och byggnadsställningar framför.
Allt över 70cm förhöjt väggliv räknas som våning. Så JA detta är ett tvåplanshus.
 
  • Gilla
LaszloToth och 1 till
  • Laddar…
Vårt byggföretag kallar det 1,5plan men jag håller med dig i det jag kunnat läsa mig till.. Vad definierar 1,5plan?
 
Det finns inte definierat. Ofta kallas enplan med inredd vind för 1,5plan.
 
  • Gilla
e.skjutar
  • Laddar…
Ok tack! Nu känner jag mig tryggare i begreppen för vidare kontakt med kommunen
 
E e.skjutar skrev:
Vårt byggföretag kallar det 1,5plan men jag håller med dig i det jag kunnat läsa mig till.. Vad definierar 1,5plan?
Osäker på om det finns någon definition av just 1,5 plan, utan det är väl det som faller mellan att definieras som 1 respektive 2 plan kopplat till 70 cm väggliv enligt tidigare svar.

"Enligt Plan- och byggförordningen 1 kap. 4 § avses med våning i denna förordning ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.

En vind ska anses vara en våning endast om:

1. Ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och
2. Byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida."

Värt att notera att eftersom det utgår från byggnadshöjden i punkt två så är det skärningspunkten mellan fasadlivet och taket (om man har flackare tak än 45 grader, har man brantare blir det istället teoretisk punkt ovanför taket) som högst får vara 0,7 meter högre än bjälklagets ovansida. Det invändiga måttet blir med största sannolikhet lägre än detta.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.