Byggahus.se
Hej!

Jag har en pågående dialog med en markägare om att stycka av en bit skog för att göra en tomt. Det är jag som har drivit dialogen och markägaren var från början inte speciellt intresserad, men jag är envis och upplever att jag har gjort framsteg. :)

När vi pratades vid senast så tyckte markägaren att jag skulle lämna in en ansökan om förhandsbesked innan vi går vidare vidare, för att veta om det är lönt. Kan jag göra det? Jag tycker att det borde vara ok, men jag är osäker. Jag har letat på kommunens hemsida och även här på forumet utan att hitta någon info om detta (jag har även skickat frågan till bygglovsavdelningen, men har inte hört ett knyst därifrån). Frågan är alltså:

Kan man ansöka om förhandsbesked innan man har avtalat med säljaren om att köpa marken?

Jag undrar också i vilken utsträckning man bör kolla med "grannar" innan man ansöker om förhandsbesked (i fallet avstyckning och nybyggnation). Jag skriver grannar inom citationstecken eftersom det i mitt fall inte finns några angränsande tomter. Däremot gränsar marken mot en åker på en sida. Åkern tillhör en lantbrukare som jag vet inte är så förtjust i att det tillkommer nya "grannar". :worried: Det har dock ganska nyligen styckats av två tomter ett stycke bort, intill samma åker, så jag hoppas att det inte skulle bli bekymmer för mig. Jag antar att det jag undrar är:

Kan vem som helst opponera sig mot ett förhandsbesked/bygglov, eller är det bara grannar och räknas i så fall lantbrukaren som äger intilliggande åker som granne?


Jag känner själv att det kanske är dumma frågor, men jag får ursäkta mig med att jag är novis när det kommer till såväl avstyckning/nybyggnation som bygglov. :)
 
harry73
Största risken är att du betalar för förhandsbesked och att markägaren höjer priset när du har förhandsbesked.
 
Det är precis vad jag gjorde en gång i tiden, fick förhandsbeskedet och sedan slutförde jag tomtköpet.
 
Jag skulle vilja påstå att du måste skaffa ett förhandsbesked. Alla grannar (alltså med gränsande fastigheter) kan överklaga ett förhandsbesked eller det slutliga bygglovet. Du kommer att behöva visa att det går att ordna vatten o avlopp.

Jag tror att det förekommer att man köper först, villkorar köpeavtalet med att det måste komma ett positivt förhandsbesked inom X månader. Köpet måste dessutom villkoras av att avstyckningen går igenom.
 
 • Gilla
Nötegårdsgubben och 1 till
 • Laddar…
Detta att det nyligen styckats av fler tomter i området, kan ibland innebära att kommunen sätter sig på tvären, och anser att exploateringen börjar nå sådana nivåer att de vill överväga att detaljplenera området. I så fall blir det ofta totalt byggstopp tills detaljplanen har skaptas (kan ta 10 + år).

Även av den anledningen är ett förhandsbesked viktigt. Det kan vara helt OK med bygglov nu, men om du köper tomten, och blir klar för bygglov om ett halvår, så kan det då ha blivit totalstopp för byggande i området. Har du förhandsbesked så trumfar det ett byggstopp.
 
 • Gilla
mlindsten
 • Laddar…
Det är alltså inget konstigt med att ansöka om förhandsbesked innan det finns ett köpeavtal. Tack!

Jag kan också tillägga att jag hade kontakt med bygglovsavdelingen på kommunen i våras (när de hade öppet hus). Då beskrev jag situationen och frågade om de kunde se några hinder för ett bygglov. Handläggaren bad mig att skicka in lite uppgifter på mejl och efter ett par veckor fick jag till svar att de hade två anmärkningar. Den första var att vägen som går förbi den tänkta tomten bedömdes undermålig och den andra att tomten ligger långt från befintlig bebyggelse. Handläggaren sa också att det borde gå att få ett bygglov, men föreslog att jag adresserar deras anmärkningar i min ansökan.

Jag ställde såklart några följdfrågor om deras anmärkningar. På vilket sätt vägen är undermålig kunde han inte svara på. Det är en "vanlig" grusväg, tycker jag. Oavsett förmodar jag att det går att åtgärda. Att det ligger långt från befintlig bebyggelse kunde han inte heller precisera och det vet jag inte riktigt hur jag ska adressera. Det är ungefär 300 m fågelvägen (genom skogen) till de båda tomter som nyligen har styckats av. De kanske inte tog hänsyn till dessa eftersom det inte är några hus där (än). Oklart.
 
Hej igen!

Jag är nu på gång att skicka in en ansökan om förhandsbesked, men det har uppstått ett par nya frågor relaterat till att detta sker innan någon avstyckning har gjorts.

I formuläret som jag ska fylla i för ansökan så ska jag ange fastighetsbeteckning och adress. Ska jag ange uppgifter för den skogsfastighet som tomten ska styckas av från, eller ska jag skriva att fastighetsbeteckning och adress saknas?

Jag ska också fylla i uppgifter om fastighetsägaren. Jag förmodar att det blir säljarens uppgifter i mitt fall ... eller?
 
Fastigheten ska vara "del av X:xx" och fastighetens adr. är väl samma som säljarens.
 
 • Gilla
mlindsten
 • Laddar…
Fastigheten som jag vill stycka av från är en skogsfastighet och den tror jag inte har någon adress (säljaren bor inte på fastigheten själv - han bor i lägenhet i närliggande samhälle).
 
harry73
Då skriver du att adressen saknas
 
 • Gilla
mlindsten
 • Laddar…
Hej!

Hur gick det för dig?
Är själv i startgroparna för att göra en liknade "resa"
 
N noone70 skrev:
Hur gick det för dig?
Det gick bra. Vi är mitt i bygget nu.

Vi sökte förhandsbesked innan vi hade skrivit avtal med säljaren. Det var inga konstigheter. Vi fick visserligen avslag först och fick överklaga, men det är ju en annan femma (berodde på läget). :)
 
 • Gilla
noone70
 • Laddar…
M mlindsten skrev:
Det gick bra. Vi är mitt i bygget nu.

Vi sökte förhandsbesked innan vi hade skrivit avtal med säljaren. Det var inga konstigheter. Vi fick visserligen avslag först och fick överklaga, men det är ju en annan femma (berodde på läget). :)
Överklaga till länsstyrelsen då eller?
Har hör att en del kommuner har mer eller mindre gjort det till regel att ge avslag på förhandsbeskedet
 
M mlindsten skrev:
Det gick bra. Vi är mitt i bygget nu.
Grattis förresten
Vi sökte förhandsbesked innan vi hade skrivit avtal med säljaren. Det var inga konstigheter. Vi fick visserligen avslag först och fick överklaga, men det är ju en annan femma (berodde på läget). :)
Hur lång tid tog de olika stegen(förhandsbesked, överklagan, styckning, bygglov) för er?
 
Förhandsbesked
Ansökan: 2019-09-15
Avslag: 2019-12-11
Överklagan: 2020-01-09
Beviljat: 2020-08-20

Lantmäteriförrättning
Ansökan: 2020-10-07
Fältarbete: 2020-12-03
Avslutad: 2021-02-11

Bygglov
Ansökan: 2021-07-06
Beviljat: 2021-09-28
Startbesked markarbeten: 2021-10-13
Tekniskt samråd: 2021-11-04
Startbesked: 2021-11-04
 
 • Gilla
Hemmakatten
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.