Har fjärrvärme som huvudsaklig uppvärmning i villan. Vattenburen golvvärme i två plan reglerad med LK-termostater.

På fjärrvärmeväxlaren har jag endast vågat röra den delen i reglaget som styr önskad inomhustemperatur. Denna styrs av en utomhusgivare om jag förstått det korrekt.

Det jag inte fattar är hur och var jag debiteras för fjärrvärmen.I praktiken styrs ju vilken inomhus temeperatur jag har av vad jag sätter på min trådlösa termostater. Dessa styr om golvvärmefördelaren behöver öppna upp eller strypa en separat slinga ex badrum.

Är det hur mycket varmvatten och temperaturen på denna som fjärrvärmeväxlaren matar fram till golvvärmefördelaren som styr förbrukningen ?

Om jag har 23 grader varmt inne och har ställt termostaterna på 20 grader så skall ju slingan vara strypt maximalt. Men vad händer då om jag på fjärrvärmeväxlaren har ställt in en önskad inomhustemperatur på 22 grader.. ? Ligger den då och matar på för fullt ?

Jag har möjlighet att värma upp stora delar av huset med hjälp av en stor braskamin (gratis ved). Dessutom har jag återvinning med hjälp av FTX. Jag vill ju då endast att fjärrvärmen skjuter till värme om det behövs, exempelvis vid mycket kallt väder eller för de rummen jag inte når med eldningen.

Hur skall jag ställa in fjärrvärmen för att det skall bli så ekonomiskt som möjligt.
 
Vanligtvis debiteras man enbart för förbrukad energi, men vissa bolag har även en flödestaxa.
Fjärrvärmecentralen mäter temp på inkommande och utgående vatten i primärkretsen (kretsen som nätägaren ansvarar för) och flödet på detsamma. Dessa tre parametrar ger förbrukad energi.

Som du själv skriver så är det ju inställningen på din golvvärme som reglerar värmen i huset snarare än frärrvärmecentralen.
 
Det kan vara intressant att veta vilken retur du släppertilbaka till nätet. Om den är för hög får du ofta betala för flödet.
Det är ibland 45 - 50 grader som är max blir det varmare kan du få betala som om du hade plockat ut de graderna
 
TS har ju golvvärme i båda planen, det brukar innebära en returtemp i sekundärkretsen på ca 25 grader. Om centralen funkar som den ska så bör returtemp i primär och sekundärkrets vara ganska lika.
 
  • Gilla
Erik_X
  • Laddar…
Ok. Vet inte om jag blir så mycket klokare..:x

Hur kollar jag dessa olika temperaturer på dessa olika kretsar ? Det enda jag ändrat är ju önskad innertemperatur och detta gör man med plus/minus knappen på reglerenheten.
 
  • Gilla
Erik_X
  • Laddar…
Vet inte hur det ser ut hos dig men vanligen sitter det en mätare vid inkommande fjärrvärmerören som mäter . Det har inget med din värmeväxlare att göra.

Följ fjärrvärme rören från där de kommer in i huset så bör du hitta din mätare (funkar i princip som din el eller vattenmätare).

Å andra sidan så gör du dina justeringar vid värmeväxlaren.
 
  • Gilla
Erik_X
  • Laddar…
carax skrev:
Ok. Vet inte om jag blir så mycket klokare..:x

Hur kollar jag dessa olika temperaturer på dessa olika kretsar ? Det enda jag ändrat är ju önskad innertemperatur och detta gör man med plus/minus knappen på reglerenheten.
Jag tror inte att du, i praktiken, ändrar temp i huset med plus/minus knappen på fjärrvärmeenheten. Du höjer och sänker förvisso framledningstemperaturen på den knappen, men även om du skulle höja den några grader så kommer dina trådlösa golvvärmetermostater reglera ner flödet i slingorna för att bibehålla inställd rumstemp.

Och nej, du kommer inte förbruka en massa extra energi om du ställer fjärrvärmeenheten på 24 grader och golvvärmetermostaterna på 20.
Fjärrvärme har teoretiskt 100% verkningsgrad, till skillnad från tex en värmepump så kan du inte spara speciellt mycket på att optimera framledning/returtemp.
Personligen kör jag konstant 30º framledning året runt från fjärrvärmen och låter golvvärmetermostaterna sköta regleringen av innomhustempen.
 
  • Gilla
wernersson och 1 till
  • Laddar…
Det viktiga eftersom du har FTX är att säkerställa att återvinningen i aggregatet går för fullt innan värmen går på. Värmen du återvinner är 'gratis' i förhållande till att köra fjärrvärmen.
 
  • Gilla
Erik_X
  • Laddar…
carax skrev:
Ok. Vet inte om jag blir så mycket klokare..:x

Hur kollar jag dessa olika temperaturer på dessa olika kretsar ? Det enda jag ändrat är ju önskad innertemperatur och detta gör man med plus/minus knappen på reglerenheten.
Lite beroende på vilken central du har så brukar man kunna få fram all den infon genom antingen termometrar och/eller knapptryckningar på styr/debiteringsenheter. Jag har exv. mekaniska termometrar för utgående sekundär och retur sekundär (din "husvärme/golvvärme") samt på "energimätaren" så kan jag stega mig igenom total förbrukning (MWh), momentan förbrukning (kW), toppförbrukning (kW), flöde (liter), framledningstemperatur på primärkretsen, returtemp samma, dT (alltså differensen) på primären, samt totalt antal drifttimmar.

Men som andra sagt. Det spelar ingen, ja iaf. liten, roll. Du styr framledningstemperaturen med din ratt i fjärrvärmecentralen, om den är för högt ställd gentemot efterföljande golvvärmereglering så kommer detta bara att betyda att golvvärmen inte släpper igenom lika mycket vatten. Om mindre vatten flödar förbi värmeväxlaren så går det åt mindre värme för att värma den till måltemperaturen, och fjärrvärmecentralen kommer att släppa igenom mindre primärvarmvatten, vilket leder till lägre energiåtgång. Så systemet fungerar reglertekniskt genom "backpressure", där om senare delar förbrukar mindre, så kommer tidigare delar att generera mindre.

Det finns några andra aspekter på framledningstemp. Om man som jag har "element" så vill man ha en rimlig framledningstemp s.a. man får rimligt flöde genom radiatorerna eftersom det gör hela radiatorn varm med bättre värmekomfort (varmare vid golvet) och mindre mottryck för cirk.pumpen vilket ger jämnare tryck och minskar risken för tjutande ventiler. För varmt vatten leder också till att det kommer att kallna i rören innan radiatorn (får man ha ännu varmare vatten + man dumpar värmen i rören istf i radiatorn). Tumregeln är en diff på 7-10 grader mellan fram och retur på en radiatorkrets.

Nu har jag ingen erfarenhet av golvvärmesystem, men som andra skrivit, en jämn bra (lägre) framledningstemp är nog bra där.
 
Nu skall vi se..

Tror att jag hittat mätarna :)

Den första mätaren heter KAMSTRUP Multical 401 och på denna finns det lite olika delar som man kan trycka sig fram emellan..

Har bla en röd pil som jag förmodar borde vara framledningstemperatur. Denna står på 44,67 C.
Har en blå tillbakapil som då borde vara returtemperatur. På denna står det 33,84 C.

Det finns en figur som har både en röd och blå pil och där står det 10,92 C.

Vet inte om dessa värden är snittvärden för min totala förbrukning eller om det är de faktiska värdena just nu.

Är ovan värden normala ?
Tror inte jag kan justera något på denna mätaren ...

Har ju en annan mätare också som har varit den jag "pillat på" och som heter Danfoss. Det är på denna som jag ser önskad inomhustemperatur. I denna tror jag att jag också kan ställa att jag har golvvärme i huset (vilken den skall vara inställd på ). Denna tror jag också är kopplad till en utomhusgivare.

Sedan har jag också en manuell mätare som heter Termix. Denna står på ca 24 C.

Bifogar bilder.

Kamstrup.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Danfoss.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Termix.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
carax skrev:
Nu skall vi se..

Tror att jag hittat mätarna :)

Den första mätaren heter KAMSTRUP Multical 401 och på denna finns det lite olika delar som man kan trycka sig fram emellan..

Har bla en röd pil som jag förmodar borde vara framledningstemperatur. Denna står på 44,67 C.
Har en blå tillbakapil som då borde vara returtemperatur. På denna står det 33,84 C.

Det finns en figur som har både en röd och blå pil och där står det 10,92 C.

Vet inte om dessa värden är snittvärden för min totala förbrukning eller om det är de faktiska värdena just nu.

Är ovan värden normala ?
Tror inte jag kan justera något på denna mätaren ...
Ja det är förbrukningsmätaren.
Dom tre värdena du anger är momentanvärden.
45 grader in är lite lågt, jag har för mig att det är ungefär det vi har in under sommaren, nu har vi en intemp på ca 70 grader, under vintern har vi ca 100 grader in. Uttempen är ganska normal.
 
Om du tittar sist i http://kamstrup.com/media/922/5512-109-GB.pdf så ser du precis vad värdena refererar till (de är momentana i de allra flesta fall).

En framledning på 44C och en dT på 10C är båda låga värden. Som exempel så har jag själv just nu en framledningstemp på 83C och en dT på 40C. Detta vid en förbrukning på 2.2kW.

Så en framledningstemp så här års på bara 44C det tror jag inte på. Det uppkommer bara om du inte har en mycket låg förbrukning (dvs det hinner stå och kallna i ledningarna i gatan till dig.) Vad är din medelförbrukning? Ring din fjärrvärmeleverantör och kolla.

25C stämmer som andra sagt bra med ett returvärde på golvvärmeslingan. Utan att veta var den sitter i din central så är det svårt att säga. På många centraler så är de olika kopplingarna in och ut ur centralen märkta med exv. små symboler (exv. röd ring "fabrik" betyder inkommande fjärrvärme). Så titta om du hittar sådana och följ dem genom centralen så ser du var termometrar och manometrar sitter.
 
"Så en framledningstemp så här års på bara 44C det tror jag inte på. Det uppkommer bara om du inte har en mycket låg förbrukning (dvs det hinner stå och kallna i ledningarna i gatan till dig.) Vad är din medelförbrukning? Ring din fjärrvärmeleverantör och kolla."

Min medelförbrukning i kWh ? Jag har en förbrukning på ungefär 7000 kwH totalt per år för fjärrvärmen. Ca 195 m2.

Är låga värden bra ?
 
Följde manualen och uppdaterade nu sffrorna..

Fick då 53 fram och 28 i retur.. Fortfarande lågt i jämförelse med era siffror..
 
Ja det lät rimligare. Med "medel" så menade jag mest vad du har för uttag just nu, dvs när det bara är stabil värme och inte när du tappar upp badkaret... :)

7000 kWh / år är inte så mycket, så det blir ju lägre uttag. (Jag bränner 22000 kWh värme+varmvatten per år).
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.