Byggahus.se
Vi köpte hur för något år sedan. Det är på landet, med en landsväg på ena sidan och en mindre grusväg på andra sidan, som nyttjas av två Fastighetsägare, som bor längsmed. På andra sidan om den lilla vägen finns uthus/mindre lada, samt carport dom tillhör vårt hus. Dock tillhör tomten de står på inte vår fastighet, utan den marken nyttjas sedan ca 100 år genom muntligt avtal. Vi har fått lov att bygga ert skjul på den sidan, men känner att vi gärna hade ägt marken inför andra projekt vi planerar för ”ladan”, och för vår säkerhet såklart. Vi har pratat med markägaren som ör positiv till att stycka av den biten till oss. Hur blir det då med fastighetsreglering, om det går en väg igenom? Måste det i så fall bli två tomter? (Vägen ägs av säljaren). Annat som vi bör tänka på?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.