Byggahus.se
Vi köpte ett hus som vi flyttade in i den 6 maj 2010.
Huset var färdigställt 14 mars 2009.

Jag har fått följande förklarat för mig av en besiktningsman:

Den 14 mars 2011 upphör entreprenörens garanti att gälla, och den som upprättade avtal med entreprenören har då möjlighet att låta besiktiga huset av en certifierad besiktningsman. Alla fel som då påvisas omfattas av en garanti som entreprenören måste åtgärda, såvida det inte rör sig om naturligt slitage eller att man kan påvisa att ägaren åsamkat skadan.

I och med att säljaren av mitt hus skrev avtal med entreprenören så har jag ingen rätt att åberopa denna garanti, utan det måste vara säljaren som begär denna besiktning (till vilken entreprenören skall vara inbjuden).

Någon som vet om detta stämmer, eller är det så att jag som ny ägare tar över garantin och själv kan beställa en besiktning och kräva att defekter som omfattas av garantin åtgärdas?
 
skogsmullen skrev:
I och med att säljaren av mitt hus skrev avtal med entreprenören så har jag ingen rätt att åberopa denna garanti, utan det måste vara säljaren som begär denna besiktning (till vilken entreprenören skall vara inbjuden).

Någon som vet om detta stämmer, eller är det så att jag som ny ägare tar över garantin och själv kan beställa en besiktning och kräva att defekter som omfattas av garantin åtgärdas?
Jodå, du som köpare av huset tar ju givetvis över säljarens rättigheter i det fallet.
 
Vi är på gång och skall köpa ett helt nytt hus (slutbesiktning tillsammans med säljaren och entrepenör snart) och jag har frågat specifikt om det med försäkringar och svaret var att vi tar över dessa i samband med köpet - så det hoppas jag gäller :)

/K
 
Med försäkring antar jag att du menar byggfelsförsäkring? Även om du tar över försäkringar så är det inte alls säkert att det gäller garantier.

Vad som gäller generellt är jag inte säker på, men det finns inget som är självklart när det gäller att ta över garanti ELLER försäkring. Kolla själv vad som står i avtalet. Lita aldrig på en säljare eller mäklare. I fallet pom försäkringen så bör du förutsätta att den inte går att ta över såvida du inte själv ser i avtalet att den kan överlåtas.
 
hempularen skrev:
Med försäkring antar jag att du menar byggfelsförsäkring? Även om du tar över försäkringar så är det inte alls säkert att det gäller garantier.

Vad som gäller generellt är jag inte säker på, men det finns inget som är självklart när det gäller att ta över garanti ELLER försäkring. Kolla själv vad som står i avtalet. Lita aldrig på en säljare eller mäklare. I fallet pom försäkringen så bör du förutsätta att den inte går att ta över såvida du inte själv ser i avtalet att den kan överlåtas.
Jag har iaf tänkt att ta upp frågan direkt med entrepenören på slutbesiktningen, det står dock i mitt kontrakt:
"Köparen övertar samtliga säljarens rättigheter och skyldigheter i det upprättade avtalet som finns med byggnadsentrepenören".
Så det skulle vara om det finns ngt annat vid sidan om - i mitt fall är dock huset inte byggt med säljarna som byggherrar utan entrepenören säljer en färdig fastighet...

/K
 
Redigerat:
Dern formuleringen innebär att säljaren tycker eller ev. lovar att du tar över rättigheterna, men detta gäller ju rättigheter som är avtalde mellan säljaren och en annan part, säljaren kan inte lova att den andre parten går med på en överlåtelse av rätten, såvida det inte står så i deras avtal.

Som sagt kolla själv vad som gäller, lita aldrig på en säljare och framförallt inte på en mäklare.
 
hempularen skrev:
Dern formuleringen innebär att säljaren tycker eller ev. lovar att du tar över rättigheterna, men detta gäller ju rättigheter som är avtalde mellan säljaren och en annan part, säljaren kan inte lova att den andre parten går med på en överlåtelse av rätten, såvida det inte står så i deras avtal.

Som sagt kolla själv vad som gäller, lita aldrig på en säljare och framförallt inte på en mäklare.
Hmm, du har en poäng där.
Det skulle kunna leda till trubbel och besvär om entrepenören vid ev. fel säger att det inte går att göra så, då måste jag gå på säljaren och den måste i sin tur klara ut det (vilket ger en mkt osäkrare situation)- skall som sagt kolla med entrepenören på slutbes. att det är ett ok formulerat kontrakt.

/K
 
Hemmakatten
klaskarlsson skrev:
skall som sagt kolla med entrepenören på slutbes. att det är ett ok formulerat kontrakt.
Jag skulle se till att i så fall få det skriftligt från entreprenörens sida att alla garantier (och hur lång tid de omfattar) överflyttas till dig.
 
Hej!

Vi köpte nyckelfärdigt och då gällde avtalet bara första ägaren som jag förstått det. Någon grannes hus har sålts innan garantitiden gick ut och då var det problem med garantin då den nye ägaren inte hade avtal med entreprenören!
 
hempularen skrev:
Dern formuleringen innebär att säljaren tycker eller ev. lovar att du tar över rättigheterna, men detta gäller ju rättigheter som är avtalde mellan säljaren och en annan part, säljaren kan inte lova att den andre parten går med på en överlåtelse av rätten, såvida det inte står så i deras avtal.

Som sagt kolla själv vad som gäller, lita aldrig på en säljare och framförallt inte på en mäklare.
Ömsesidiga avtal kan inte överlåtas hur som helst. Däremot är det absolut inga problem
med ett garantiåtagande. Den som lämnat en garanti får finna sig i att detta anspråket kan
överlåtas till tredje man utan att man har något att säga till om.

Ett avtalsvillkor som inte medger överlåtelse vid den här typen av garanti skulle anses som
oskäligt.
 
Hemmakatten
Jag håller inte riktigt med dig, Safet. Vid lösöresköp (av t.ex. kylskåp eller barnvagn) så lämnas ofta en garanti som är längre än reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Köper man t.ex. en barnvagn begagnad från någon så övergår INTE garantin till nye ägaren. Detta har stått att läsa om i mängder av artiklar och på Konsumentverkets sidor och i Råd och Rön.

OM det är en annorlunda situation vid köp av småhus (fast egendom) så att garantin där automatiskt övergår till nye köparen vågar jag inte säga. Men jag vet att om det vore jag som köpte så skulle jag inte riskera något utan få det på papper.

Men titta på alla situationer som beskrivits här på forumet. T.ex. ett badrum som är felaktigt gjort. Inte går köparen till badrumshantverkaren utan köparen går till säljaren.
 
En garanti gäller väl för den garantin är utskriven på, det är väl därför man uppger sitt namn när man tex köper elektronik och får det medskrivet på kvitton. När det gäller byggarantier och liknande så har entrepenören först och främst 2-års garanti att hålla sig till och då är det nog skit samma vem som äger boendet, i vissa fall även 5 år och somliga saker 10 år. Detta åtminstonde då det gäller exempelvis nyproduktion och/eller stamrenoveringar.

För vissa småjobb kanske det är RH garanti som gäller....
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.