Byggahus.se
Vilken typ av mark är mest optimal för källare ? berg, grus, sand, lera eller morän ? Det huset med källare jag hittat har en marktyp som består av sand och lera? Huset verkar också ha stått med orginaldränering bestående av kallasfalt och varm något d:0 och cementslam, i mer än 55 år utan synbart fuktproblem i källaren, är det möjligt?
 
Är det problem med dräneringen så märker du det. Det blir fuktfläckar och puts släpper från väggen. Om det inte märks några problem så har du å ena sidan en fungerande dränering och jag skulle därför inte röra den. Å andra sidan är den gammal så jag skulle spara en buffert utifall att den skulle behöva åtgärdas i framtiden.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.