Hej

Jag står inför en omdränering.
Har satt igång upphandling och fått dokument från ledningskollen.
I nuläget går spill och dagvatten ut i samma ledning till kommunen.
Tidigare ägare dränera om en sida. Spill och dagvatten är fortfarande ihop kopplat.

Jag ringde kommunen för att fråga om det finns ledningar att koppla på.
Nej det finns inte. Så han försökte skrämma upp mig.
Han sa att nu får du inte koppla ihop dem igen. Nu måste du separera dagvatten och spillvatten. Han visste min adress och påstod att de ska börja nästa år att undersöka med rök vem som har kopplat sin dränering fel. Och då ska de få vite och tvingas göra om och göra rätt.
Stämmer detta?
Är det ett måste och isf vilken lag säger att det måste göras?
Känns som oddsen är sjukt små att de kommer gå runt med rök för att undersöka vem som har gjort fel dränering.

Jag är inte intresserad av stenkistor på tomten men vill heller inte göra fel.
Men sugen på att skita i det.
 
Claes Sörmland
K Krookaren skrev:
Hej

Jag står inför en omdränering.
Har satt igång upphandling och fått dokument från ledningskollen.
I nuläget går spill och dagvatten ut i samma ledning till kommunen.
Tidigare ägare dränera om en sida. Spill och dagvatten är fortfarande ihop kopplat.

Jag ringde kommunen för att fråga om det finns ledningar att koppla på.
Nej det finns inte. Så han försökte skrämma upp mig.
Han sa att nu får du inte koppla ihop dem igen. Nu måste du separera dagvatten och spillvatten. Han visste min adress och påstod att de ska börja nästa år att undersöka med rök vem som har kopplat sin dränering fel. Och då ska de få vite och tvingas göra om och göra rätt.
Stämmer detta?
Är det ett måste och isf vilken lag säger att det måste göras?
Känns som oddsen är sjukt små att de kommer gå runt med rök för att undersöka vem som har gjort fel dränering.

Jag är inte intresserad av stenkistor på tomten men vill heller inte göra fel.
Men sugen på att skita i det.
Visst finns det VA-huvudmän som har inventerat områden för dagvatten påkopplat på spillvattenavlopp. Och rök är en metod - syns ju rätt tydligt kring husens hängrännor med rök från spillvattenavloppet.

Så betyder detta att kommunen inte alls erbjuder ett verksamhetsområde för dagvatten i ditt område? Jag har också så, vi har en anslutningspunkt för spillvatten men det finns inget för dagvatten. Så jag får hantera mitt dagvatten lokalt på tomten och i det privata dikessystemet i området.
 
  • Gilla
Krookaren
  • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Visst finns det VA-huvudmän som har inventerat områden för dagvatten påkopplat på spillvattenavlopp. Och rök är en metod - syns ju rätt tydligt kring husens hängrännor med rök från spillvattenavloppet.

Så betyder detta att kommunen inte alls erbjuder ett verksamhetsområde för dagvatten i ditt område? Jag har också så, vi har en anslutningspunkt för spillvatten men det finns inget för dagvatten. Så jag får hantera mitt dagvatten lokalt på tomten och i det privata dikessystemet i området.
Ok. Så det händer. Men hur vet de om det är gammalt eller nytt? När börja reglerna/lagen att gälla? I vilket syfte görs det?
Om man får en översvämning på grund av baktryck så kan man inte söka ersättning från kommunen.
Hur vet de att min fastighet är nydränerad? Hur vet de när de ska skicka vite. Först tänkte vi koppla på den dränering som redan är gjord och bara göra resten. Men där är det redan fel. Så det hade varit intressant att veta när den lagen/regeln kom.

Det var bra tips att använda föreningens privata dike.
Det har jag också möjlighet. Jag har inte möjlighet att göra en massa stenkistor.
 
Sätt ett vattenlås på dagen så syns det ingen rök.
 
  • Haha
Claes Sörmland
  • Laddar…
Claes Sörmland
K Krookaren skrev:
Ok. Så det händer. Men hur vet de om det är gammalt eller nytt? När börja reglerna/lagen att gälla? I vilket syfte görs det?
Om man får en översvämning på grund av baktryck så kan man inte söka ersättning från kommunen.
Hur vet de att min fastighet är nydränerad? Hur vet de när de ska skicka vite. Först tänkte vi koppla på den dränering som redan är gjord och bara göra resten. Men där är det redan fel. Så det hade varit intressant att veta när den lagen/regeln kom.
I grund och botten så har du rättighet att koppla på spillvatten respektive dagvatten om du har en anslutningspunkt för detta. Genom åren har folk fuskat och kopplat på dagvatten på rören för spillvatten när de har saknat en anslutningspunkt för dagvatten. Det har således varit fel (olagligt) redan från dag 1.

Det andra alternativet är att VA-systemet har blandat dag- och spillvatten. Då är påkopplingen inte olaglig och kan bibehållas tills kommunen beslutar om att separera dessa i gatan. Eller upphäver verksamhetsområdet för spillvatten.

Eftersom nypåkoppling kräver anmälan till kommunen (dels anmälan enligt PBL om ett nytt dagvattensystem på tomten och dels anmälan enligt miljöbalken p g a inrättande av ett avloppssystem) så har kommunen goda möjligheter att hindra att nya dagvattenledningar kopplas på en kombinerad spill- och dagvattenledning. T ex vid nybygge eller folk som bygger ett nytt dagvattensystem på tomten. Det kan göras både med föreläggande eller förbud enligt miljöbalken och PBL. Kanske var det detta som kommunmedarbetaren menade som du pratade med? I ditt fall så gäller det inte nypåkoppling utan underhåll av ett befintligt system. Underhåll kräver ingen anmälan till kommunen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.