Hade tänkt spruta mitt tak av betongpannor med Bensaltensid (l liter till 30 liter vatten) för att ta bort och motverka mossa.
Vi har dock egen vattenbrunn 20 meter från huset. Kan det vara en hälsofara att använda medlet då?
 
Åsa Lund
Bensaltensid är såvitt jag vet lite likt diskmedel. Jag hade inte varit rädd att använda det 20 meter från en brunn, även om den är en grävd brunn
 
Åsa Lund Åsa Lund skrev:
Bensaltensid är såvitt jag vet lite likt diskmedel. Jag hade inte varit rädd att använda det 20 meter från en brunn, även om den är en grävd brunn
Tack, jag behövde någon som bekräftar min tanke, att det nog är ofarligt!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.