Garaget har en egen elcentral med automatsäkringar, huvudsäkringarna sitter på utsidan och har traditionella 16A proppar. I garaget står också en gammal elpatron som behöver bytas ut, överhettningsskyddet löser ut efter några timmar och då och då får den dessutom en huvudsäkring att gå.

När elpatronen får huvudsäkringen att gå har dels automatsäkringen den är kopplad till i garagets elcentral slagit ifrån, men också då huvudsäkringen. Är det verkligen rätt, att båda går, eller är det något fel i hur det är kopplat?

Eftersom automatsäkringen slår ifrån och den finns, borde inte det förhindra att huvudsäkringen går om allt är kopplat rätt?
 
Du behöver byta elpatronen ;)

Det låter som en intermittent kortslutning i elpatronen. Detta kan lösa både en dvärg och en föregående smältsäkring, även om dvärgen skulle ha märkströmmen 10 A eller lägre. Dvärgen är elektromekanisk i kortslutningsområdet. En elektromagnet dunkar till på brytmekanismen, och det tar alltid lite tid oberoende av strömmens storlek. Så även smältsäkringen före kan hinna med att brinna av, men inte fortare än att dvärgen hinner få sin hammare i rörelse. Vid ännu högre kortslutningsström kan du dock få symptomet att endast smältsäkringen löser.

Det handlar knappast om överbelastning. En måttlig överlast löser inte båda skydden.

Jag antar att det är en trefaspatron? Men det spelar egentligen ingen roll för frågan.
 
  • Gilla
Rippen85
  • Laddar…
Men detta att överhettningsskyddet löser ut låter väl lite skumt?

Är det tillräckligt med vatten i beredaren (antar att det handlar om någon form av värme för huset)?
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Du behöver byta elpatronen ;)

[...]

Jag antar att det är en trefaspatron? Men det spelar egentligen ingen roll för frågan.
Trefas är det, och ja, den behöver bytas. Manualen jag har till den är stämplad oktober 1978, så jag tror att den är en bit över 45 år nu. 😆

Men då tolkar jag det som att det inte behöver vara något fel i själva elinstallationen för att båda går samtidigt.

H hempularen skrev:
Men detta att överhettningsskyddet löser ut låter väl lite skumt?

Är det tillräckligt med vatten i beredaren (antar att det handlar om någon form av värme för huset)?
Den värmer upp golvvärmen i garaget. Jag kan inte säga säkert, men jag tror inte det är brist på vatten. Trycket i systemet är ungefär där det ska vara och framledningstemperatur och returtemperatur ökar som förväntat efter att man slagit på elpatronen. Skulle det vara för lite vatten borde väl trycket vara för lågt eller temperaturen ut till golvet inte öka?

Problemen med att elpatronen slår av efter några timmar med överhettningsskyddet började samtidigt som att säkringar började gå då och då när den körde. Så jag har tolkat det mer som att det är elpatronen som nått sin livslängd mer än något annat.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Jag delar den tolkningen.
Dåligt vatten orsakar inte kortslutning, inte direkt.
 
Men sker alla 3 sakerna precis samtidigt? Övertemp, gruppsäkring och huvudsäkring?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.