Byggahus.se
Jag har tyvärr varit lite för sen med att säga upp 2 elavtal hos Stockholms Elbolag, och har lagts över på deras anvisningspris. Och det vet ju alla, att anvisningspris/tillsvidarpris är sämsta möjliga, så där måste man se till att inte hamna. Bolagen är väl fria att sätta vilket pris de vill, som jag har förstått det. Jag kommer så snart som möjligt byta - nytt bolag är valt och brytdatum klart.

Det ena avtalet (liten 1:a) missade Stockholms Elbolag att påminna mig om att det skulle gå ut, så där skulle jag kunna bestrida att jag har lagts på tillsvidareavtal. Detta eftersom de har brutit mot Ellagen som jag förstår det (missat att informera om utgående avtal). Men på den anläggningen dras det så lite el att jag lät det passera, och byter samtidigt som för villan, vilket blir om 6 dagar.

Nu ser jag att annvisningspriset för december (som jag har betalat för lägenheten) var 275,43 öre/kWh, så jag bävar ju för räkningen för januari - och för de totalt 14 dagar som jag kommer betala annvisningspris också för villan... (Här är det slut på duschande och tvätt av kläder i 2 veckor! :))

Detta är i Stockholm, dvs Elområde 3.

Det vore intressant att höra från andra som har legat/ligger på anvisningspris i december, januari och februari - vilka priser ni har fått/får, och från vilka elbolag?

Är det som många säger;
Att de bolag som ofta är bland de billigaste på t.ex Elskling, och/eller som ligger högt på ranking över kundklagomål (inte sällan samma bolag...), också är vansinnigt mycket dyrare än de andra när det kommer till anvisningspris? Eller har de "seriösare" bolagen lika höga anvisningspriser/tillsvidarepriser?
 
Svealands elbolag
Villa elområde 3
Anvisningspris i dec: 275,43 öre +moms
 
E Erik Tyresö skrev:
Svealands elbolag
Villa elområde 3
Anvisningspris i dec: 275,43 öre +moms
Ja, de har ju samma ägare, så inte konstigt att de har exakt samma pris. Tack!
 
Det är väl nätbolaget som bestämmer anvisningsbolag?
 
Inte alltid, nej.
Det kan hända om det är en ny anläggning, eller man är nyinflyttad och inte aktivt har valt elbolag själv, att elnätsföretaget anvisar dig till en elleverantör.

Men om du har haft ett avtal med ett elbolag, och låter det gå ut utan att aktivt välja nytt eller byta, så lägger elbolaget ofta över dig på sitt eget anvisningspris.

Textdokument som förklarar vad anvisat pris för el innebär och uppsägningstid.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

https://www.byggahus.se/forum/threa...-fatt-fran-vilka-elbolag.443740/#post-4620634
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
L Lillekitte skrev:
Inte alltid, nej.
Det kan hända om det är en ny anläggning, eller man är nyinflyttad och inte aktivt har valt elbolag själv, att elnätsföretaget anvisar dig till en elleverantör.

Men om du har haft ett avtal med ett elbolag, och låter det gå ut utan att aktivt välja nytt eller byta, så lägger elbolaget ofta över dig på sitt eget anvisningspris.

[bild]
[länk]
Helt rätt, tack för det.

https://www.energiforetagen.se/glob...-fran-ag-saljfortroende_inklusive-bilagor.pdf


Information innan ett tidsbundet avtal löper ut (8 kap. 5 § tredje stycket ellagen)
När ett tidsbundet avtal är på väg att löpa ut finns i bestämmelsen en skyldighet för elhandelsföretaget att påminna kunden om detta. Innehållet i påminnelsen, som ska lämnas till kunderna tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut, regleras närmare i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut (EIFS 2018:1). Av informationen ska bland annat framgå att kunden fortsatt kommer att vara kvar som kund hos den nuvarande elhandlaren efter avtalstidens slut om kunden inte ingår elavtal med något annat elhandelsföretag.

Information om anvisning (8 kap. 8 § ellagen med flera bestämmelser)
Det finns ett flertal krav i ellagen som rör information till kunder som har ett anvisat avtal. När anvisning skett ska elnätsföretaget utan dröjsmål informera kunden om vilket elhandelsföretag som anvisats, vad anvisning innebär samt att det går att byta elhandelsföretag (8 kap 8 § 2 st ellagen). Det elhandelsföretag som anvisats ska också skicka information till kunden utan dröjsmål. Kunden ska få information om villkoren för leveransen, vilken dag den börjar samt var tydlig med att det är ett anvisat avtal (8 kap. 8a § ellagen). Ett anvisat elhandelsföretag ska dessutom minst en gång per kvartal påminna kunden om att den har ett anvisat avtal, beskriva vilka andra avtal och villkor kunden kan få hos elhandelsföretaget samt hänvisa till att kunden också kan finna information på Elpriskollen om andra elhandelsföretags avtal (8 kap. 8 c§ ellagen). Slutligen finns krav på att det måste framgå på varje faktura ifall avtalet är ett anvisat avtal samt vad det innebär 25 a § 2 st elförordningen).
 
Stockholms Elbolag och Svealands Elbolag hade alltså i december ett anvisningspris på 275,43 öre/kWh + moms. (Plus månadsavgift, hos Stockholms Elbolag 49 kr + moms).

Sollentuna Energi och Miljö hade 234,10 öre/kWh + moms. (Plus månadsavgift 20,83 kr + moms).

Klart dyrare hos Stockholms Elbolag och Svealands Elbolag, altså.

Vilken dag som helst kommer fakturan för januari - ser inte fram emot att se vilket pris vi skall betala för de 10 dagar av februari som vi ligger på anvisningspriset, innan vi byter till Kvänum Energi.
 
  • Ledsen
a.o.f
  • Laddar…
Glömde bort att följa upp min egen tråd...

Så, i december hade Stockholms Elbolag och Svealands Elbolag ett anvisningspris på 275,43 öre/kWh + moms. Sollentuna Energi & Miljö hade 234,10 öre/kWh.

-> Någon högre än Stockholms och Svealands i december?

Kollade elräkningen för januari nu, och Stockholms Elbolag hade i januari ett anvisningspris på 238,95 öre/kWh + moms. (Plus månadsavgift, för mig 67 kr.) Så, lägre än i december, vilket var väntat.

Men väldigt mycket högre än Sollentuna Energi och Miljö, som i januari hade 153 öre/kWh + moms. Och skillnaden mellan Stockholms och Sollentuna är mycket högre in jan än i dec. Undrar varför Stockholms Elbolags anvisningspris gick ner så mycket mindre än Sollentunas, mellan dec och jan...

-> Någon högre än Stockholms Elbolag i januari? Eller vad har andra fått i anvisningspris i januari?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.