Fjolårets prisutveckling på hus höll i sig

Statistiska Centralbyrån sammanfattar utvecklingen för huspriser 2020.

Både fritidshus och småhus har sålt bra under 2020.

Både fritidshus och småhus har sålt bra under 2020. Foto: Marlén Eskilsson.

Huspriserna stannade på plus under helåret 2020. Initialt var prisutvecklingen ganska försiktig på grund av pandemin, men den tog snabbt fart igen. Slutsiffran visar en uppgång på sex procent, enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) analys.

Myndigheten har även kollat hus prisutvecklingen blev under fjärde kvartalet. Året avrundades med en uppgång på fyra procent i riket som helhet.

- Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus var nästan 3,3 miljoner kronor under fjärde kvartalet. I storstadsregionerna spänner medelpriset från nästan 4,5 miljoner kronor i Stormalmö till nästan 6,2 miljoner i Storstockholm, skriver SCB.

Fritidshus hade en ännu mer kraftfull utveckling. Troligen för att många kände sig inlåsta på grund av Corona, och ville semestra i Sverige.

- Vid en motsvarande jämförelse för fritidshus steg priserna med nästan 10 procent, skriver SCB.

Det genomsnittliga priset för ett fritidshus ligger på 2,2 miljoner kronor.