Ekonomi

Var fjärde missnöjd med sin bank

Hushållen har lågt förtroende för bankerna men ändå är det få som vill byta.

Bild från rapporten.

Bild från rapporten. SKI.

Var fjärde bankkund har lågt förtroende för sin bank, och andelen som haft anledning att klaga men inte gjort det har ökat från två till tio procent på bara ett år enligt en rapport från Svenskt Kvalitetsindex. Trots det uppger endast sju procent att de är beredda att byta bank.

– Det är tydligt att man inte byter bank utan kunden är generellt missnöjd och sprider sin affär på flera banker, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

På bolånesidan ligger genomsnittsindex på 65,7 procent som helhet för branschen, efter att ha legat relativt jämnt omkring 69,5 procent de sista fyra åren. 

Men det finns de som sticker ut. SBAB, Skandia och Länsförsäkringar Bank toppar kundnöjdhetslistan för bolån. Samtliga når över 70 på indexet som sträcker sig från 0-100.

- Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund, skriver Svenskt Kvalitetsindex i rapporten.

Endast SBAB har över 75 på index med sina 75,2.

I botten på listan hittar vi Nordea med 60,2 samt SEB och Swedbank med 62,6.

Rapporten visar även att många anser ränteavdraget ha stor påverkan på ekonomin.

- 30 procent tror att om ränteavdraget skulle försvinna skulle det få betydande effekter på den egna ekonomin. De kunder som framförallt märker ut sig är yngre kunder, storstadsbor med lägre inkomster. Fyra av tio kunder under 29 år upplever detta.