Ekonomi

Så spår mäklarna bostadsmarknaden framöver

Mäklarsamfundet har frågat mäklarna vad de tror om huspriserna de kommande månaderna.

25 procent av mäklarna tror på stigande huspriser framöver enligt en undersökning gjord av Mäklarsamfundet. Majoriteten räknar dock med oförändrade priser. Endast 11 procent tror på sjunkande priser.

- Bostadsmarknaden har utvecklats starkt under längre tid. Efterfrågan är hög men utbudet av bostäder ligger på en lägre nivå än i fjol. Vi har sett prisuppgång både på både bostädsrätter och småhus senaste året. Den här tendensen står sig även under årets sista kvartal, säger Ingrid Eiken som är vd på Mäklarsamfundet.

Hon säger även att bankernas restriktiva utlåning är den faktor som idag påverkar bostadsmarknaden mest. 

Prognosen för bostadsrätter påminner om den för husmarknaden. 29 procent av de tillfrågade mäklarna tror på stigande priser och endast 8 procent räknar med sjunkande priser. Även här tror dock majoriteten på stillastående priser.