Ekonomi

Så mycket tjänar bankerna på bolånen

Bolånen är en stor vinstmaskin för bankerna, avkastningen från dem är nästan dubbelt så hög som avkastningen i helhet visar Finansinspektionens granskning.

Bolån är en lukrativ bransch, i alla fall för bankerna. Finansinspektionen har granskat hur kraftig vinsten varit på bolånen för bankerna under första kvartalet i år och resultatet talar sitt tydliga språk, bankerna tjänar mycket pengar på ditt lån om du inte förhandlar om räntan.

Avkastningen för bankernas verksamhet i helhet ligger mellan 10-13 procent, i jämförelse med bolånen är det dock en låg summa då avkastningen från dem kvalar in på 22 procent. Marginalerna på bolånen är 1,1 procentenheter enligt Finansinspektionens granskning. Har du ett bolån på 1,5 miljoner kronor är marginalen för banken 6 000 kronor om året. Även efter alla kostnader för banken, exempelvis administrationskostnader, återstår en marginal på 0,4 procentenheter.

Bolånetagare i Sverige förhandlar i genomsnitt bara ner räntan 0,2 procentenheter. Finansinspektionen uttrycker det som att det finns ett tydligt förhandlingsutrymme för bolånekunder.