Ekonomi

Riksbanken skjuter på höjd ränta

Reporäntan måste vara fortsatt låg för att Sverige ska nå inflationsmålet.

Stefan Ingves, riksbankchef.

Stefan Ingves, riksbankchef.

Det blir ingen höjd ränta, i alla fall inte än på ett tag. Riksbanken meddelade idag att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent, och att de köper statsobligationer för 65 miljoner kronor. Räntebanan justeras också ned något, vilket gör att den första höjningen enligt dagens prognos skjuts fram ett halvår i tiden.

Riksbankchef Stefan Ingves säger under en presskonferens att de har förståelse för hur detta kan påverka bostadspriserna, men att det är viktigt att Sverige når sitt inflationsmål.

- Just nu behöver räntan vara låg så att vi får upp inflationen till 2 procent. Men samtidigt har vi varit noggranna med att påpeka att när räntan är låg är det lätt att låna, hushållen lånar idag för mycket och vi behöver hantera frågan om hushållens skulder. På bostadsmarknaden behöver vi öka utbudet av bostäder, och vi behöver göra det dyrare för hushållen att låna. Det är frågor och frågeställningar som kan skötas av riksdag, regering och andra myndigheter, säger Stefan Ingves.

Riksbanken säger sig också ha fortsatt hög beredskap: "Reporäntan kan sänkas ytterligare, vilket avspeglas i reporäntebanan, och Riksbanken kan köpa mer värdepapper. Riksbanken är också redo att intervenera på valutamarknaden om inflationsuppgången skulle hotas av till exempel en besvärlig marknadsutveckling. Därtill finns möjligheten att lansera ett program för utlåning till företag via banker."