Trähus, Ekonomi

Positiva strömningar i småhusbranschen

TMF får positiva signaler från tillverkarna och spår fler påbörjade småhus.

Den tidigare prognosen på 6 500 påbörjade småhus i år justerades upp under gårdagen. Branschorganisationen Trä- och möbelföretagen skriver att orderingången hos hustillverkarna fortsatt att öka och att de positiva tongångarna ger ett påslag på 500 extra förväntade småhus. Ny prognos är således 7 000 påbörjade hus under 2014.

- Det vi ser nu är en fortsättning på det trendskifte som vi endast med förstoringsglas kunde skönja i höstas. Efterfrågan är betydligt större än för ett år sedan och står sig trenden i några år till har vi en stabilare bransch med utvecklingspotential, säger TMF:s Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin.

Prognosen grundar sig inte enbart på orderingången, som dock har ökat med 25 procent, utan även på siffror från Statistiska Centralbyrån.