Ekonomi

Ny handbok för besiktningsmän

Flera myndigheter och företag ligger bakom en nylanserad handbok om besiktningar av nybyggda småhus.

Vilka moment ingår egentligen i en husbesiktning? Vad exakt tittar besiktningsmannen på? Besiktningsmannaboken är tänkt att på ett pedagogiskt sätt svara på dessa frågor, dels för att få fram mer likvärdiga besiktningar och dels för att beställaren ska veta vad den bör få ut av sin besiktning. Förutom beskrivna besiktningsmoment finns även en sammanställning av de viktigaste sakerna när det gäller fackmässigt godkänt utförande i ett småhus. Som exempel nämner Konsumentverket att plastmattor ska läggas hellimmade och att buktigheten på ett dörrblad får vara högst 4 mm. 

- Boken kommer sannolikt att höja kvaliteten och minska antalet tvister vid småhusbyggnation, då många tvister beror på att de inblandade parterna har olika uppfattning om fackmässighetskraven. Den kommer också att ge en ökad trygghet för konsumenten vid besiktningstillfället, säger Mari Gremlin, jurist på Konsumentverket.

Flera myndigheter och företag ligger bakom boken, bland andra Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggingenjörers Riksförbund och Trä- och Möbelföretagen, men även försäkringsbolag som Gar-Bo och Försäkrings AB Bostadsgaranti. Du hittar den i pdf-form på Konsumentverkets hemsida.