Ekonomi

Minskad låneökning och rikare befolkning

Vi sparar mer och lånar mindre, det visar Statistiska Centralbyråns rapport Finansräkenskaperna. Totalt lånade vi tio miljarder mindre under första kvartalet.

Idag redovisar Statistiska Centralbyrån statistik över svenskarnas ekonomi under första kvartalet i år, detta i rapporten Finansräkenskaperna. Rapporten visar att låneökningstakten avtar och att sparandet ökar.

Hushållens förmögenhet ökade med 313 miljarder kronor under perioden medan låneökningstakten minskade med 10 miljarder sett till tidigare år. Totalt var ökningen 25 miljarder kronor.

SCB skriver följande i rapporten: “Under hela 2000-talet har hushållens lån i bank och bostadsinstitut, som utgör ungefär 90 procent av hushållens totala lån, ökat. /../ Dock har ökningstakten de senaste två åren avtagit och lånen ökade första kvartalet i år med 25 miljarder kronor. Den genomsnittliga ökningen det första kvartalet för åren 2008-2011 var 35 miljarder kronor.”