Ekonomi

Husprisernas kurva pekar stadigt uppåt

Veckans rapport från SCB visar positiva siffror i majoriteten av Sveriges län.

Medan debatten om huspriserna och hushållens skulder fortsätter att rasa fortsätter även priserna att stiga. Senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån visar på en 2-procentig uppgång för landet som helhet under tremånadersperioden augusti–oktober.

Mest stiger priserna i Jämtland och på Gotland som bägge redovisar 6 procent uppgång jämfört med föregående period.

Enda länen där priserna faller är Norrbotten, Blekinge och Västerbotten med -3 procent i förstnämnda länet och -1 procent i de övriga två.

Storstadsområdena Göteborg och Stockholm sätter plustecken framför sina kurvor och klättrar 1 respektive 3 procent. Malmö går däremot plus minus noll.

Genomsnittspriset för ett hus i Sverige är just nu 2,5 miljoner kronor.