Ekonomi

Upp upp upp för huspriserna

Medan priserna på bostadsrättsmarknaden bromsar in fortsätter husmarknaden att vara glödhet.

Kurvan över husprisernas utveckling det senaste året.

Kurvan över husprisernas utveckling det senaste året. Grafik: Statistiska Centralbyrån.

Det har talats om en inbromsning av bopriserna den senaste tiden, i alla fall på bostadsrättssidan. Men detta märks inte av på huspriserna. Senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån visar på en 4-procentig uppgång under perioden juli-augusti - detta jämfört med tremånadersperioden före.

Av landets 21 län visar 20 stycken på stigande priser, och 1 på oförändrade. Det innebär att småhuspriserna inte sjunkit i något län alls den senaste tremånadersperioden.

Kraftigast prisutveckling har det varit på Gotland, där steg priserna 14 procent. På andraplats hittar vi Kronoberg med 9 procent.

De län som haft lägst prisökningar är Halland, Örebro och Värmland som samtliga redovisar 1 procent uppgång.

Norrbottens huspriser har stått stilla.

I storstadsregionerna steg priserna mellan 2 och 4 procent. Malmö toppar den listan och Stockholm återfinns längst ner.

– Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet uppgick till 3 miljoner kronor under perioden juni-augusti 2017. I storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priset från 3,7 miljoner kronor i Stor-Malmö till 5,9 miljoner i Stor-Stockholm, skriver Statistiska Centralbyrån.

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år.

  Antal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående år
Län              
Stockholm 1 972 5 929 2,08 2,05 1,98 +2 +5
Uppsala 449 3 180 2,06 2,03 1,94 +2 +7
Södermanland 410 2 584 2,12 2,02 1,93 +5 +10
Östergötland 550 2 581 2,16 2,1 1,93 +3 +12
Jönköping 485 2 113 2,1 1,94 1,82 +8 +15
Kronoberg 264 2 099 2,03 1,86 1,83 +9 +11
Kalmar 440 1 733 1,93 1,9 1,84 +2 +5
Gotland 92 2 902 2,13 1,88 1,91 +14 +12
Blekinge 252 1 758 1,83 1,72 1,7 +6 +8
Skåne 1 838 2 942 1,9 1,82 1,72 +4 +10
Halland 424 3 277 1,98 1,96 1,77 +1 +12
Västra Götaland 1 868 3 187 2,08 2,02 1,88 +3 +10
Värmland 379 1 602 1,95 1,93 1,82 +1 +7
Örebro 385 2 081 2,01 1,99 1,95 +1 +3
Västmanland 362 2 570 2,16 2,04 1,97 +6 +10
Dalarna 425 1 712 2,15 2,04 1,97 +5 +10
Gävleborg 453 1 659 2,11 1,98 1,9 +6 +11
Västernorrland 388 1 540 2,15 2,04 1,95 +5 +10
Jämtland 145 1 797 1,96 1,89 1,9 +4 +3
Västerbotten 442 2 073 2,2 2,12 2,02 +3 +9
Norrbotten 424 1 579 2,1 2,1 1,95 0 +8
Storstadsområde              
Stor-Stockholm 1 972 5 929 2,08 2,05 1,98 +2 +5
Stor-Göteborg 984 4 642 2,08 2,01 1,86 +3 +11
Stor-Malmö 825 3 714 1,9 1,82 1,72 +4 +10
Hela landet 12 447 3 026 2,05 1,98 1,88 +4 +9

Tidsperioder [1] Senaste perioden 2017-06 – 2017-08. [2] Föregående period 2017-03 – 2017-05. [3] Föregående år 2016-06 – 2016-08.