Ekonomi

Upp upp upp för huspriserna

Kurvan över husprisernas utveckling det senaste året.

Kurvan över husprisernas utveckling det senaste året. Grafik: Statistiska Centralbyrån.

Medan priserna på bostadsrättsmarknaden bromsar in fortsätter husmarknaden att vara glödhet.

Det har talats om en inbromsning av bopriserna den senaste tiden, i alla fall på bostadsrättssidan. Men detta märks inte av på huspriserna. Senaste rapporten från Statistiska Centralbyrån visar på en 4-procentig uppgång under perioden juli-augusti - detta jämfört med tremånadersperioden före.

Av landets 21 län visar 20 stycken på stigande priser, och 1 på oförändrade. Det innebär att småhuspriserna inte sjunkit i något län alls den senaste tremånadersperioden.

Kraftigast prisutveckling har det varit på Gotland, där steg priserna 14 procent. På andraplats hittar vi Kronoberg med 9 procent.

De län som haft lägst prisökningar är Halland, Örebro och Värmland som samtliga redovisar 1 procent uppgång.

Norrbottens huspriser har stått stilla.

I storstadsregionerna steg priserna mellan 2 och 4 procent. Malmö toppar den listan och Stockholm återfinns längst ner.

– Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet uppgick till 3 miljoner kronor under perioden juni-augusti 2017. I storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priset från 3,7 miljoner kronor i Stor-Malmö till 5,9 miljoner i Stor-Stockholm, skriver Statistiska Centralbyrån.

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år.

  Antal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående år
Län              
Stockholm 1 972 5 929 2,08 2,05 1,98 +2 +5
Uppsala 449 3 180 2,06 2,03 1,94 +2 +7
Södermanland 410 2 584 2,12 2,02 1,93 +5 +10
Östergötland 550 2 581 2,16 2,1 1,93 +3 +12
Jönköping 485 2 113 2,1 1,94 1,82 +8 +15
Kronoberg 264 2 099 2,03 1,86 1,83 +9 +11
Kalmar 440 1 733 1,93 1,9 1,84 +2 +5
Gotland 92 2 902 2,13 1,88 1,91 +14 +12
Blekinge 252 1 758 1,83 1,72 1,7 +6 +8
Skåne 1 838 2 942 1,9 1,82 1,72 +4 +10
Halland 424 3 277 1,98 1,96 1,77 +1 +12
Västra Götaland 1 868 3 187 2,08 2,02 1,88 +3 +10
Värmland 379 1 602 1,95 1,93 1,82 +1 +7
Örebro 385 2 081 2,01 1,99 1,95 +1 +3
Västmanland 362 2 570 2,16 2,04 1,97 +6 +10
Dalarna 425 1 712 2,15 2,04 1,97 +5 +10
Gävleborg 453 1 659 2,11 1,98 1,9 +6 +11
Västernorrland 388 1 540 2,15 2,04 1,95 +5 +10
Jämtland 145 1 797 1,96 1,89 1,9 +4 +3
Västerbotten 442 2 073 2,2 2,12 2,02 +3 +9
Norrbotten 424 1 579 2,1 2,1 1,95 0 +8
Storstadsområde              
Stor-Stockholm 1 972 5 929 2,08 2,05 1,98 +2 +5
Stor-Göteborg 984 4 642 2,08 2,01 1,86 +3 +11
Stor-Malmö 825 3 714 1,9 1,82 1,72 +4 +10
Hela landet 12 447 3 026 2,05 1,98 1,88 +4 +9

Tidsperioder [1] Senaste perioden 2017-06 – 2017-08. [2] Föregående period 2017-03 – 2017-05. [3] Föregående år 2016-06 – 2016-08.