Ekonomi

Hantverkstjänster är vanligaste konsumentproblemet

Det finns ingen annan bransch som det klagas så mycket på som hantverksbranschen.

Av de 70 000 klagomål som kom in till Konsumentverkets konsumentvägledningar runtom i landet förra året, utgjordes 10 procent av klagomål på hantverkare. Det innebär att hantverkstjänster återigen toppar listan. Sett ur ett historiskt perspektiv så har de toppat klagomålslistan varje år sedan mätningarna startade 2005.

- Klagomålen handlar många gånger om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller inte blev utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet, konstaterar Konsumentverket.

Stockholm ligger lite över snittet med sina 12,1 procent. I Dalarna hamnar man istället under snittet, 7,3 procent, och där toppar dessutom mobiltelefoni klagomålslistan istället. I Jämtland, Norrbotten och Gävleborg är det fast telefoni som orsakar mest problem, även här kommer hantverkstjänster på andra plats. Övriga län ligger dock bara marginellt över eller under den genomsnittliga klagomålsstatistiken för landet.

Konsumentverkets råd för att slippa bekymmer är:

  • Se till att ha en bra dialog med din hantverkare. Var tydlig med vad du har för förväntningar på slutresultatet. Då har hantverkaren möjlighet att avgöra om dina förväntningar går att omsätta i praktiken eller lämna förslag på alternativ. God kommunikation gör att många problem kan undvikas.
  • Avtala alltid om vilken omfattning arbetet har, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta. Det är även viktigt att avtala om tilläggsarbeten som kan uppstå under arbetets gång. Det skriftliga avtalet fungerar som ett kvitto på överenskommelsen och gör det lättare att visa vad som har sagts om något skulle gå på tok.