Juridik, Ekonomi

Förhandsavtal på nyproduktioner kan vara ogiltiga

Experter slår ner på förhandsavtal för nyproduktioner och menar att många är så otydliga att de kan vara ogiltiga.

Bindande avtal har visat sig vara för svepande formulerade.

Bindande avtal har visat sig vara för svepande formulerade. Foto: Notar

Tunga jurister har granskat förhandsavtal på nyproduktioner och konstaterar att de i flera fall är så otydliga att de kan räknas som ogiltiga. Tidpunkterna för upplåtelse och inflyttning uppges vara för svepande. 

Enligt bostadsrättslagen ska det anges en tidpunkt för när lägenheten står färdig. Enligt experterna handlar det då om max ett par veckor som kan anses vara giltigt tidsintervall. Men i avtalen handlar det istället ofta om långa tidsintervall. Två kvartal är inget ovanligt och upp till ett år förekommer också.

Detta gör att många som skrivit under den här typen av avtal i praktiken kan ha rätt att bryta dem. Vilket i sin tur påverkar bostadsmarknaden.

– Så länge bostadsrättspriserna steg, var alla med på tåget. Men nu när priserna faller är ingen med på tåget och det blir bekymmer, säger bostadsrättsjuristen Ingrid Uggla till Svenska Dagbladet, och fortsätter:

– Nu har vi en situation där man har förhandsavtal med mycket höga belopp, skrivna i ett mycket tidigt skede. Samtidigt ser vi i Stockholm prisfall på 10 procent på tre månader. Har man betalat förskott på 10 procent och lägenheten kostar uppåt 20 miljoner, så blir frågan: "Hur hoppar vi av ett förhandsavtal".

En expert talar om att detta kan urholka bankernas säkerhet i nyproduktioner. En annan nämner att om samma sak sker i upplåtelseavtalen återfinns samma problematik där.

"Enligt de jurister SvD talat med kan det tidsglapp som lagstiftaren ursprungligen avsåg mellan upplåtelse och tillträde/inflyttning inte vara långa perioder så som nu förekommer även hos stora etablerade bostadsproducenter", skriver Svenska Dagbladet.