Juridik, Ekonomi

Får inte tillbaka del av huset trots korrekt köpekontrakt

Köpekontrakt och köpebrev var olika, så vem äger huset?

Köpebrev har företräde framför köpekontrakt, detta konstaterar en oenig hovrätt efter att en säljare försökt ta tillbaka en del av fastigheten efter försäljning. Säljaren har i köpebrevet uppgett att hela huset är till försäljning, vilket köparen sedan fått lagfart för. Men köpekontraktet har istället gjort gällande att endast en utritad del är det som säljs.

Både köpebrev och köpekontrakt har varit korrekt utformade och är giltiga. Men enligt Dagens Juridik bedömer hovrätten att säljaren inte kunnat påvisa att avsikten med försäljningen varit annan än den i köpebrevet, alltså att hela huset ska säljas. 

"Hovrätten ifrågasätter inte att X (säljarens namn) avsikt var att en del av fastigheten inte skulle ingå i köpet. Det går däremot inte att dra slutsatsen utifrån uppgifter att Y/Z (köparparet) har uppfattat det på samma sätt."

Detta gör att säljarens yrkande ogillas, och att hela huset fastställs tillhöra köparen.