Ekonomi

Byggbranschen backar enligt Konjunkturinstitutet

Nya siffror från Konjunkturinstitutet visar att byggbranschens konfidensindikator sjunker.

Byggbranschen backar enligt Konjunkturinstitutet

Foto: Creative Commons.

Byggindustrin backar, detta visar färska siffror från Konjunkturinstitutet. Konfidensindikatorn för bygg ligger just nu på sitt lägsta värde på tre år och föll totalt åtta enheter under maj månad.

Orsaken till tappet uppges vara en negativ syn på sysselsättningsutvecklingen framöver.

Konjunkturbarometern är tänkt att ge en bild av hur olika branscher ser på ekonomin. Men även hushållen får svara. Konfidensindikator sjunker för hushållen också.

- Hushållens konfidensindikator föll för sjätte månaden i rad, till en nivå under det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras av en minskad optimism bland hushållen om hur den egna ekonomin kommer att utvecklas det närmaste året samt en alltmer dämpad inställning till om det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror i nuläget, skriver Konjunkturinstitutet.