Ekonomi

Dom: Mäklare har ansvar för att avtalet är balanserat

Det avtal som görs mellan köpare och säljare ska vara balanserat och detta ligger på mäklarens ansvar.

Ett avtal mellan köpare och säljare får inte vara obalanserat. Enligt en dom i förvaltningsrätten är det alltid mäklaren som ansvarar för innehållet i kontraktsförslaget, mäklaren har också ansvar för att avtalet är balanserat mellan köpare och säljare. Vidare slår man fast att eventuella friskrivningsklausuler kan balanseras av säljarens upplysningsskyldighet men bara om säljaren faktiskt har kunskap om objektet.

Domen kommer som en följd av en konflikt som rört en bostadsrätt där säljaren köpt och sedan sålt vidare en bostadsrätt utan att faktiskt bo i den. Bostadsrätten såldes med friskrivningsklausul och på grund av detta varnades mäklaren.

- När säljaren inte har bott i lägenheten och därför inte känner till sådana brister som en köpare kan förvänta sig att bli upplyst om innebär införandet av en friskrivningsklausul på mäklarens initiativ att kontraktet blir alltför ”säljarvänligt”. Mäklaren tilldelades en varning för att hon agerat i strid med omsorgsplikten om köparen när hon använde ett standardavtal som innehöll en friskrivningsklausul, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.

Förvaltningsrätten gick på Fastighetsmäklarinspektionens linje och fastslår därmed ovanstående principer.

Mäklaren har inte överklagat domen till kammarrätten.