Bygga nytt hus

Så får du bygglov snabbt

Hur lång tid det tar att ge dig bygglov beror delvis på hur du själv agerar. Bygglovschefen i Göteborg berättar om hur du får bygglov så snabbt som möjligt.

Husbygge pågår.

Husbygge pågår. Foto: Medlemmen Xanadu

Du kan själv påverka hur snabbt det går att ge dig bygglov. 

– Följ detaljplanen till punkt och pricka. Bygg det du får bygga enligt detaljplan, så går bygglovet snabbast möjligt, säger Pia Hermansson som är bygglovschef på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Det är alltså husbyggen som följer detaljplan exakt som är enklast att pröva. Finns ingen detaljplan för området där man ska bygga, eller om huset avviker från detaljplanen, då tar det längre tid.

- Om det inte finns någon detaljplan skall grannar höras. Motsätter sig grannar är det vanligt att tjänstemännen inte har delegation, utan ärendet skall upp till byggnadsnämnden, vilket gör att ärendet drar ut på tiden.

Samma sak gäller för mindre planavvikelser. Även om man ofta kan få igenom en mindre avvikelse från detaljplan, så gör avvikelsen att bygglovet tar längre tid för stadsbyggnadskontoret att pröva, då det är byggnadsnämnden som tar beslutet.

Nästa viktiga sak för att få bygglov snabbt är att du lämnar in kompletta ansökningshandlingar. De 10 veckorna de har på sig att pröva ditt lov börjar inte löpa förrän du har inkommit med kompletta handlingar. Det betyder att om något saknas så står ditt ärende stilla tills du har kompletterat med allt. 

Läs mer

Lista: Tid att få bygglov per kommun