Trähus, Bygga nytt hus

Fortsatt låg husprognos men inbromsad nedgång

Branschorganisationen Trä- och möbelföretagen har sänkts prognosen för antalet påbörjades hus 2012 ett flertal gånger under året, men i senaste rapporten väljer de att låta prognosen ligga kvar på tidigare 4 500. De låter även nästa års prognos stanna på 4 000 precis som i förra rapporten.

Förra året vid samma tidpunkt låg den tänkta prognosen för 2012 på 7 000 påbörjade hus. Men det ackumulerade värdet för orderingången minskade under året med 15 procent vilket påverkade siffrorna.

- De största orsakerna till den minskade orderingången är försämrade lånevillkor i samband med bolånetaket, otryggheten som den finansiella oron i världen skapar samt bristen på en sund och långsiktig bostadspolitik, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på TMF.

Trä- och möbelföretagen spår dock att nedgången nu är på väg att avta.