Bygga nytt hus

Förlikning mellan NCC och 73 fuktdrabbade husägare

73 husägare Helsingborg stämde NCC för att de fått fuktskador i sina enstegstätade putsfasader. I måndags förra veckan startade rättegången, men avbröts ganska snabbt. Parterna började förhandla om en förlikning och i fredags blev den klar.

NCC har tidigare erbjudit husägarna att åtgärda skadorna genom att återställa den enstegstätade konstruktionen. Husägarna ville dock helt byta fasadkonstruktion och NCC krävde då att de är med och betalar en del av kostnaden, skriver tidningen Byggvärlden.

Ombyggnaden av de 73 husen är beräknad att påbörjas till våren och ska vara färdigställd årsskiftet 2013/2014.