Redax blogg

Boktips: Köpa osett? Bostadsrättsköp i planerad nyproduktion

Förutsättningarna när du köper en planerad nyproducerad bostadsrätt är helt andra än när du köper en begagnad. Här recenserar jag boken "Köpa osett? Bostadsrättsköp i planerad nyproduktion".

Boken Köpa osett? Bostadsrättsköp i planerad nyproduktion av Mikael Goldstein.

Boken Köpa osett? Bostadsrättsköp i planerad nyproduktion av Mikael Goldstein. Foto: Marlén Eskilsson

Vid planerad nyproduktion finns ingen färdig byggnad som du kan gå in i och känna på. Det finns ingen årsredovisning att granska och ingen ansvarig styrelse du kan tillfråga.

Inflyttning kan vara planerad till flera år senare. Under den tiden kan många saker hända, din livssituation och konjunkturen se helt annorlunda ut. Och allt du får när du köper bostadsrätten är ett förhandsavtal och en preliminär kostnadskalkyl.

Står du inför ett sådant köp, ja då kan den nya boken ”Köpa osett? Bostadsrättsköp i planerad nyproduktion” med undertiteln ”Handbok för den försiktige” komma väl till pass, ja vara rent utav nödvändig att ha till hands och konsultera för att utreda alla frågetecken och minska risken.

Boken som är författad av docent Mikael Goldstein är faktaspäckad och indelad i nio delar på totalt 484 sidor. Det finns en tydlig innehållsförteckning där du lätt kan söka fram det just du undrar över, så det är inte nödvändigt att läsa boken från pärm till pärm.

I del 1 och 2 går Mikael igenom projektörens arbetssteg, från bildandet av en bostadsrättsförening, sälja prospekten via mäklare, teckna avtal med byggentreprenörer och upprätta en verklig ekonomiskt plan till att inflyttning sker. Han sätter även in din roll i hela processen.

I del 3 går han igenom vilka löften, garantier du kan få, eller bör få och vad du ska vara vaksam på här. Till exempel ger vissa utvecklare föreningen garati för osålda lägenheter och outhyrda hyreslokaler, men inte alla, vilket kan drabba föreningen mycket negativt.

Vill du häva förhandsavtalet?

Del 4 genomlyser förhandsavtalet och vad du bör se upp med när du tecknar sådant, om du får försenat tillträde eller vill avträda avtalet på grund av försenad upplåtelse. Han visar exempel på tvister i tingsrätten som lett till att avtalet har hävts.

Del 5 tillägnas risker vid köp av planerad nyproduktion. Vad ger du dig in på egentligen när du köper planerad nyproduktion?

Figur stigande bomarknad
Figur från boken av Mikael Goldstein.

Mikael visar exempel på hur god respektive dålig affär ett köp av en nyproducerad bostadsrätt kan bli beroende på om bomarknaden är stigande eller fallande.

I de återstående delarna 6, 7 och 8 går han vidare med att berätta om vad du ska vara uppmärksam på vad gäller kostnadskalkyler och redovisning i en bostadsrättsförening.

Slutsats: Konsumentskyddet bör förstärkas

Sist men inte minst får vi en sammanfattning och författarens syn på hur konsumentskyddet bör förbättras:

”Först och främst borde förhandsavtal såväl som kostnadskalkyl och ekonomisk plan presenteras på ett för konsumenten enhetligt och begripligt sätt. Skydd mot eventuell prisnedgång under entreprenadtid är obefintligt för köpare som tecknat föhandsavtal”.

Det är en omfattande och väl strukturerad bok som går igenom alla aspekter av att köpa bostadsrätt som bara är i planeringsstadiet. Jag ger också ett plus för att han ofta ger sammanfattningar och att att boken avslutas med en väl utarbetad och relevant ordlista, där det finns förklaringar till allt ifrån balansräkning och avskrivningar till LOA och sandwichvägg.

Boken finns att köpa i handeln för 520-779 kr.

Köpa osett baksida
Bokens baksida. Foto: Marlén Eskilsson