Svarta listan - Sök och hitta bluffmakare i din kommun

Här hittar du Sveriges mest omfattande lista över företagare som inte följt Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Vilka företag hamnar i listan?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut i form av en rekommendation om hur tvisten bör lösas. De företag som inte kompenserar kunden, trots att ARN har fattat beslut om det hittar du i Svarta listan på Byggahus.se. Visa mer

träffar
Sortera:
 • Amhult Bygg & Kakel
  Amhult Bygg & Kakel
  Gamla Kungsbackavägen 15B, 431 61 Mölndal
  Bostad - Badrum
  2022-24451
  Betalningsbefrielse
  Näringsidkaren ej visat rätt till ersättning för tilläggsarbeten.

  I augusti 2022 anlitade konsumenten Amhult Bygg & Kakel för renovering av ett badrum. Enligt avtal skulle WC- stolen ha en sitthöjd på 7–10 cm över standard. I dag är den 43 cm i stället för 49 cm. Amhult Bygg & Kakel hade även köpt en extra WC-stol som han får stå för trots att han i god tid meddelat att han redan köpt en WC-stol , som inte går att lämna tillbaka.

  Kunden begär avhjälpande eller ersättning med 45 000 kr. Han begär även betalningsbefrielse från ett krav på 70 027 kr.

  ARN rekommenderar Amhult Bygg & Kakel att avstå från att kräva betalt med 54 170 kr från konsumenten. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Bolaget har svarat att de inte kommer följa ARNS rekommendation utan avser gå vidare till tingsrätten. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • GT Väst AB (Kompletta Tak)
  GT Väst AB (Kompletta Tak)
  Hjortronvägen 1, 554 75 Jönköping
  Bostad - Tak
  2023-11168
  Annat
  TREDSKO

  I samband med takbyte lovas konsumenten att inklädnad av vindskivor ska ingå, taket byts men vindskivorna kläs aldrig in. 

  Konsumenten begär i första hand att arbetet slutförs och vindskivorna kläs in med plåt och i andra hand ersättning om 10 700 kr för att kunna anlita annat företag till detta. 

  GT Väst AB (Kompletta Tak) har inte svarat i ärendet. 

  Nämnden rekommenderar GT Väst AB (Kompletta Tak) att, utan kostnad för konsumenten, klä in vindskivorna i plåt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Byggalla
  Byggalla
  Pomonagatan 5, 681 30 Kristinehamn
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2023-02693
  Prisavdrag
  tredsko

  I september 2022 anlitade konsumenten Byggalla för ombyggnad av en altan. Hen skulle få en offert, men fick aldrig någon. När arbetet var avslutat fick hen en faktura på 91 373 kr. Hen skulle aldrig ha beställt arbetet om han visste att företaget skulle fakturera ett så högt belopp.

  Eftersom priset inte är avtalat begär konsumenten i första hand att få betala ett skäligt pris. Enligt uppgift från branschkunniga är en rimlig arbetstid för arbetet 98 timmar, men bolaget har fakturerat för 213 timmar. Timkostnaden var 390 kr, mellanskillnaden uppgår till 44 850 kr. I andra hand yrkar konsumenten på att få utnyttja sin ångerrätt och därigenom få tillbaka hela beloppet, alltså 91 373:-.

  Nämnden rekommenderar Byggalla att betala 44 850 kr till konsumenten. 

  Bolaget har inte svarat.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Polhus Aktiebolag
  Polhus Aktiebolag
  Djäknegatan 31, 211 35 Malmö
  Bostad - Övriga varor
  2022-21125
  Omleverans
  Fel ostridigt, visat sig inom 2 år (nya KköpL), företaget har inte motbevisat presumtionen

  Konsument beställde en friggebod av bolaget den 13 juni 2022. Friggeboden levereras 29 jul 2022. Efter bara en kort tids användning har dörren till friggeboden spruckit och lossnat i ena fästet. 
  Konsumenten begär således en ny dörr utan extra kostnad. 

  Bolaget motsätter sig kravet. 

  ARN bedömer att skadan anses som ett köprättsligt fel vilket upptäckts kort tid efter inköpet. Således ligger det på bolaget att bevisa att felet inte funnits sedan avlämnandet. Nämnden rekommenderar Polhus att leverera en ny dörr till konsumenten utan kostnad.

  Bolaget har ej följt ARNs rekommendation eller svarat efter påminnelser.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Nordpolen energi AB
  Nordpolen energi AB
  Amerikavägen 8, 393 56 Kalmar
  Bostad - Solceller
  2023-01475
  Avhjälpande
  Fel i solcellsinstallation.

  Företaget installerar sommaren 2022 solceller på konsumentens tak. Priset blev i 160 000 kr. Efter färdigställd installation märker konsumenten att solpanelernas fästen får takpannorna att glipa väldigt mycket vilket riskerar att skada taket då det blir mer utsatt för fukt och smuts. Konsumenten vill således reklamera installationen. 

  Nordpolen energi AB menar att de installerat fästena helt i enighet med tillverkaren Welands anvisningar. 

  Mot underlag av det bildmaterial konsumenten skickat in till ARN  och det faktum att företaget ej redovisat vilka åtgärder som vidtagits  för att säkerställa att takpannorna inte glipar, bedömer ARN att tjänsten är felaktig. I monteringsanvisningen anges att takpannorna vid installationen kan behöva slipas ner enligt panntillverkarens instruktioner. 

  Konsumenten begär i första hand avhjälpande och i andra hand prisavdrag med 35 000 kr.

  Nämnden rekommenderar Nordpolen energi AB att avhjälpa den felaktiga installationen utan kostnad för konsument genom att följa tillverkarens montageanvisningar inklusive hänvisningen till panntillverkarens instruktioner.

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation utan svarar genom att hänvisa till att de följt monteringsanvisningarna.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Brael Norden AB
  Brael Norden AB
  Gustavslundsvägen 151E, 167 51 Bromma
  Bostad - Solceller
  2022-21842
  Annat
  Anm begär i 1:a hand att företaget fullföljer installation av solcellsanläggning. Företaget, som invänder att försening beror på yttre omständigheter (krig, pandemi), medger kravet och rekommenderas att färdigställa anläggningen så snart möjligt.

  Konsumenten beställde den 9 februari 2022 en solcellsanläggning av företaget. Växelriktare och laddbox i juni 2023 ännu inte levererats och anläggningen har inte satts i bruk. Solpanelerna är dock monterade på taket. Företaget förhalar leverans och installation. De uppgav att de skulle skicka växelriktaren och laddboxen och ta kontakt med elektrikern men det händer ingenting.

  Konsumenten begär i första hand att företaget färdigställer solcellsanläggningen, i andra hand att köpet hävs.

  Brael Norden AB hävdar att varit stora brister i tillgången på växelriktare i Sverige och i världen mot bakgrund av rådande konflikter i Europa och postpandemiska effekter i anskaffningskedjan. Förseningarna har uppstått på grund av faktorer utanför företagets kontroll.

  Nämnden rekommenderar Brael Norden AB att snarast färdigställa solcellsanläggningen i enlighet med parternas avtal.

  I juli 2023 hade konsumenten forfarande ingen fungerande anläggning och företaget hade inte följt nämnden rekommendation.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • Dina Fönster Karlskrona AB
  Dina Fönster Karlskrona AB
  Havgårdsvägen 2 B, 370 24 Nättraby
  Bostad - Glas/fönster
  2022-22234
  Avhjälpande

  Konsumenten begär prisavdrag med 8 500 kr.

  Beställde ett komplett fönsterbyte, nya altandörrar samt myggnät och rullgardiner i vissa rum från Dina Fönster. Bolaget har saknat kompetens för arbetet och har tagit längre tid än avtalat, orsakat skador, uppvisat oaktsamhet och nonchalans i utförandet samt har inte levererat ett slutresultat som överensstämmer med vad som hade avtalats.Arbetet skulle ta två veckor men pågick från sista maj 2021 till november 2021.

  Under tiden som Dina Fönster utförde arbetet har tapeter rivits sönder, det nylagda golvet har fått ett hack, och fogskum har sprutats på tapeter och möbler. Vid ett tillfälle användes en kapskiva/slipmaskin så att det började glöda i isoleringen i golvet, vilket kommenterades med att "det är lugnt, vi är ändå försäkrade".

  Nämnden bedömer, utifrån de fotografier som skickats in att, tjänsten inte är utförd fackmässigt och rekommenderar Dina Fönster Karlskrona AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa de fel som framgår av fotografierna tagna inomhus.

  Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Colorama Kungsbacka
  Colorama Kungsbacka
  Kungsparksvägen 50, 434 39 Kungsbacka
  Bostad - Färg/målning
  2023-00898
  Skadestånd

  Nämnden rekommenderar Colorama Kungsbacka att betala 10 121 kr till konsumenten.

  I juni 2021 köpte konsumenten en färgburk, Alcro Bestå Utsikt, vit, av företaget och målade fönsterbågar och fönsterdörrar på sitt hus enligt tillverkarens anvisningar. I maj 2022 upptäckte konsumenten att det som målats var rosa och inte vitt. Ommålning av det som blivit rosa kostar 9 771 kr och färgburken kostade 350 kr.

  Konsumenten begär 10 121 kr i ersättning för ommålning av fem fönsterbågar och två fönsterdörrar samt för en färgburk.

  Företaget har inte svarat ARN men svarat konsument att de kommer betala ersättning, detta gar dock inte gjorts och företaget har således inte följt nämndens rekommendation. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • Vialarm
  Vialarm
  Uddevallavägen 3, 452 33 Strömstad
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-23717
  Annat
  Mp inte lämnat rätt info om ångerrätten.

  Den 30 juni 2022 beställde konsumenten ett larm av en säljare som kom hem till hen. Hen hade redan larm från ett annat företag men Vialarm erbjöd ett lägre pris. Konsumenten frågade flera gånger om några avgifter skulle tillkomma men fick till svar att det skulle det inte göra. Konsumenten skrev därför på avtalet där det stod att det skulle vara en månadskostnad på 275 kr i månaden.

  Den 27 juli kom deras montör och bytte larmkomponenterna och bad konsumenten skriva på ett papper att larmet var installerat, vilket sedan visade sig vara ett kontrakt med Wasa kredit.Konsumenten var inte medveten om att hen köpte ett larm för 29 800 kr utan trodde att hen hyrde ett för 275 kr i månaden.

  Det framgår att avtalet har ingåtts utanför Vialarms fasta eller rörliga affärslokal. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) är därför tillämplig. Nämnden ska därför bedöma om konsumenten har rätt att ångra, dvs. frånträda, avtalet.

  Nämnden rekommenderar Vialarm att låta konsumenten ångra avtalet. Det innebär att Vialarm ska betala tillbaka det belopp som konsumenten har betalat mot att denne lämnar eller skickar tillbaka larmutrustningen till företaget. Vialarm ska bekosta återlämnandet av den. Företaget ska också avstå från att kräva något ytterligare betalt av konsumenten. 

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Bygg o VVS Kristianstad AB
  Bygg o VVS Kristianstad AB
  Hallingavägen 79, 291 69 Fjälkinge
  Bostad - Badrum
  2022-20619
  Avhjälpande
  Anm har visat fel i tjänst (badrumsrenovering).

  Kund anlitar företaget för helrenovering av ett badrum. Tjänsten utfördes inte korrekt och har flera fel och brister. Det är bristfälligt fall på golvet mellan golvbrunnen och kommoden.Det finns inget genomgående tätskikt runt toalettens spolcistern och ingen läckageöppning i nederdelen av den inbyggda toalettstolen. Företaget uppger att det inte ska vara någon klinker bakom Geberiten. Företaget har kopplat in varmt vatten där det ska vara kallt och tvärtom.

  Nämnden rekommenderar Bygg & VVS Kristianstad AB att på ett fackmässigt sätt åtgärda felen i badrummet i enlighet med det besiktningsprotokoll som givits in till nämnden.

  Förtaget har inte följt rekommendationen utan tagit tvisten till tingsrätten. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • ABBA Köket AB
  ABBA Köket AB
  Kronoslätts Företagspark Västanvägen, 245 42 Staffanstorp
  Bostad - Kök
  2022-24785
  Avhjälpande
  Köksrenovering. Anm har visat fel avseende urymmen för kyl/frys och diskmaskin men inte i övrigt.

  Konsumenten anlitade företaget för en köksrenovering som startade den 4 april 2022. Det finns några kvarvarande fel. Arbetet är inte fackmässigt korrekt utfört. Utrymmena för att placera vitvaror är mindre än nominella 60 cm.

  Oavsett hur mätning skett, eller hur utrustning varit placerad innan renoveringen utfördes, har det ålegat företaget att se till att det finns erforderligt utrymme för installation, justering och fullgod vardaglig hantering av vitvarorna. Med utgångspunkt i ingivna bilder med måttangivelser gör nämnden bedömningen att så inte är fallet. Företaget ska därför rekommenderas att på ett fackmässigt sätt tillse att det finns erforderligt utrymme för kyl/frys och diskmaskin. Konsumentens krav i denna del ska således bifallas.

  Nämnden rekommenderar ABBA Köket AB att på ett fackmässigt sätt se till att det finns erforderligt utrymme för kyl/frys och diskmaskin. Konsumentens krav i övrigt avslås.

  Företaget har ej följt rekommendationen. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • By LAMA AB
  By LAMA AB
  Skallhult Hästhagen 2, 546 91 Karlsborg
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2023-00441
  Hävning
  Anm har rätt att häva köpet då företaget är i dröjsmål med leveransen

  Konsumenten beställde ett varmbad 22 april 2022. Leveranstiden skulle vara cirka 14 veckor och en förskottsbetalning på 48263 kr gjordes. Under dessa veckor har konsumenten kontinuerligt hört av sig och bett om uppdateringar och senare även skivit påminnelser när badet inte varit klart enligt förväntad leveranstid. Den 15 november mejlade konsumenten företaget och krävde att få varmbadet levererat senast den 16 december och att hen annars ville häva köpet och få förskottsbetalningen tillbaka. Hen fick inga besked den veckan och inget varmbad hade levererats den 16 december. Den 19 december hävde hon köpet och kräver återbetalning senast den 30 december.

  Nämnden rekommenderar By LAMA AB att betala tillbaka 48 265 kr till konsumenten. Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Brael Norden AB
  Brael Norden AB
  Gustavslundsvägen 151E, 167 51 Bromma
  Bostad - Solceller
  2022-24732
  Avhjälpande

  Konsumenten beställde den 26 mars 2021 leverans och installation av en solcellsanläggning för 152 845 kr av Brael Norden AB. Konsumenten upptäckte den 29 december 2021 att smartmetern mätte felaktigt. Konsumenten reklamerade felet till företaget som skickade ut en extern elektriker som konstaterade att installationen var felaktig och att smartmetern mätte fel. Fel kablar hade monterats. Konsumenten kräver nu att felen avhjälps genom att han får en ny smartmeter samt att de felaktiga kablarna byts ut. Den garanti som medföljde avtalet gäller både för material och installation. Garantitiden är olika, dock minst tio år.

  Brael Norden AB motsätter sig kravet och menar att konsumenten behöver rikta kravet gällande smartmetern mot tillverkaren. 

  Nämnden rekommenderar Brael Norden AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felen med solcellsanläggningen.

  ARN konstaterar att det är Brael Norden AB som i egenskap av avtalspart ansvarar för att installationen gjorts på rätt sätt.

  Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Nordpolen Energi AB
  Nordpolen Energi AB
  Amerikavägen 8, 393 56 Kalmar
  Bostad - Solceller
  2022-17251
  Avhjälpande
  Fråga om fel på installation av solceller.

  Nordpolen Energi AB skulle installera solpaneler hos konsument och efter hembesök och mätning av taket angavs att 43 solpaneler skulle installeras. Senare upptäcktes att endast 41 solpaneler fick plats. En av panelerna ligger också lägre än de andra.

  Fel finns konstaterade i besiktningsprotokoll. Kostnaden för besiktningen uppgick till 3 500 kr.

  Konsumenten  begär att fel avhjälps samt ersättning med 3 500 kr.

  Nordpolen Energi AB motsätter sig kravet.

  Nämnden rekommenderar Nordpolen Energi AB att avhjälpa kvarstående fel enligt besiktningsprotokoll och att ersätta konsumenten med 3 000 kr.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Järfälla Energi AB
  Järfälla Energi AB
  Dimvägen 38, 177 70 Järfälla
  Bostad - Elinstallation
  2023-01831
  Prisavdrag
  Tredskobeslut

  I december 2022 anlitade konsumenten företaget för installation av en laddbox för laddning av elbil. Tjänsten kostade 9 995 kr. I samband med installationen gjordes ändringar elcentralen som medförde att elen inte fungerade normalt i fastigheten. Fastigheten blev delvis utan strömförsörjning och fick 400 volt i uttagen.

  Företaget har inte svarat. 

  Det framgår att fakturan från Järfälla Energi AB var på 9 995 kr. Konsumenten begär ett prisavdrag med 7 708 kr. Järfälla Energi AB rekommenderas därmed att endast kräva betalt med 2 287 kr av konsumenten (9 995 kr – 7 708 kr).

  Kontakta ARN för mer information.
 • Byggmax AB
  Byggmax AB
  Bostad - Golv
  2023-03368
  Ersättning för avhjälpande
  Tredsko

  Den 20 mars 2022 och 4 april 2022 köpte han parkettgolv av företaget. När golvet var lagt upptäckte han att det knastrade när han gick på det. Han kontaktade företaget som skickade besiktningsmän. De kunde inte konstatera något fel. Han begär nu att få ersättning med 23 921,24 kr för att ersätta parkettgolvet.

  Företaget har inte svarat på anmälan.

  Byggmax AB har inte svarat i ärendet. Nämnden lägger därför konsumentens uppgifter till grund för beslutet. Eftersom konsumentens krav inte är uppenbart ogrundat ska det godtas.

  Nämnden rekommenderar Byggmax AB att betala 23 921 kr och 24 öre till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Härlöv Bygg & Design AB
  Härlöv Bygg & Design AB
  Henriks väg 16, 291 61 Kristianstad
  Bostad - Övriga tjänster
  2023-00750
  Annat
  Konsument har getts rätt att nyttja ångerrätt.

  Konsumenten köpte stolpstommar (galvaniserad stålkonstruktion) som enligt Klaravik skulle likvärdiga sådana han tidigare budat på fast med utan panel. När han skulle hämta varan märkte han att stommarna var för sega och inte exakt samma som han tidigare budat på och ville lämna tillbaka dem. Säljaren, Härlöv, sa att han inte kunde lämna tillbaka varan. Han antog att han hade 14 dagars ångerrätt. Han kan inte använda varan för det som hade tänkt. Han betalade 157 940 kr för varan.

  Företaget motsätter sig kravet.

  Nämnden rekommenderar Härlöv att betala 157 940 kr till Konsumenten enligt hänvisning till lagen om distansköp. Innan dess ska hen på egen bekostnad lämna eller skicka tillbaka stolpstommarna till Härlöv.

  Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Järfälla Energi AB
  Järfälla Energi AB
  Trehörningen 17, 176 74 Järfälla
  Bostad - Elinstallation
  2023-04264
  Skadestånd
  Tredsko. Uppenbart ogrundat räntekrav.

  Konsumenten beställde en laddbox och lastbalanserare via internet. Lastbalanseraren kopplades in felaktigt. Efter att konsumenten påtalat det för företaget gjordes en ny installation som även den var felaktig. Detta ledde till att den elproduktion som konsumentens solcellsanläggning producerade leddes ut på nätet utan att det tillföll hen. Konsumenten har varken kunnat utnyttja den producerade elen i sitt hus eller kunnat sälja överskottselen och har därför lidit en ekonomisk skada.

  Konsumenten begär ersättning med 7 100 kr samt 12 % dröjsmålsränta från och med den 1 augusti 2022 till dess betalning sker.

  Företaget har ej svarat på kravet trots påminnelser. 

  Nämnden rekommenderar Järfälla Energi AB att betala 7 100 kr till konsumenten samt ränta enligt 6 § räntelagen från den 26 maj 2023 till och med den dag då betalning sker.

  Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Polarheat
  Polarheat
  Ekebyvägen 5, 691 38 Karlskoga
  Bostad - Övriga varor
  2022-19715
  Hävning
  Fråga om näringsidkaren har rätt att ta ut ett värdeminskningsavdrag.

  Beställde i september 2022 en ackumulator  tank av. viss sort med ett särskilt tillägg.  Vid leverans är det fel sorts tank. Konsumenten fraktar tillbaka tanken själv och då orsakas bi små skador.  Nämnden rekommenderar Polarheat AB att betala tillbaka 30 630 kr till konsumenten.

  Konsumenten begär att Polarheat AB ska betala 31 786 kr till honom.

  Nämnden rekommenderar Polarheat AB att betala tillbaka 30 630 kr till konsumenten. Därutöver avslår nämnden kravet.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Valento AB
  Valento AB
  Box 1273, 171 24 Solna
  Bostad - Köp/uppförande av byggnad
  2022-20293
  Avhjälpande
  1. Nämnden rekommenderar Valento AB att fackmässigt avhjälpa fel på entrédörren enligt utlåtande tvåårsbesiktning.
  2. Nämnden rekommenderar även Valento AB att fackmässigt avhjälpa fel på garageporten enligt utlåtande tvåårsbesiktning.
  3. Nämnden rekommenderar även Valento AB att fackmässigt avhjälpa väggsprickor enligt utlåtande tvåårsbesiktning.
  4. Nämnden rekommenderar även Valento AB att fackmässigt tvätta baksidan av husets fasad för att få bort grå och mörka vattenspår efter takskada.

  Företaget har inte svarat och inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Mixana AB
  Mixana AB
  Brodalsvägen 7, hus Y
  Bostad - Vvs-installation
  2022-19210
  Annat
  Mp inte bevisat att det lämnat anm info om ångerrätten.

  Konsumenten anlitar Mïxana för en årlig service av sina vattenfilter och den 28 september 2022 utförde företaget en service hos konsumenten. Konsumenten betalade 6 073 kr för arbetet. En vecka senare upptäckte konsumenten ett vattenläckage i källaren. 

  Konsumenten begär att få tillbaka 6 073 kr.

  ARN har begärt att få in företages villkor men Mixana har inte skickat in dessa och ARN konstaterar därför att Mixana inte bevisat att konsumenten har fått rätt information om sin ångerrätt och rekommenderar som en följd av detta företaget att betala tillbaka de 6 073 kr han betalat för tjänsten.

  Företaget motsätter sig kravet och har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Rönngren & Son Entreprenad Konsulting AB
  Rönngren & Son Entreprenad Konsulting AB
  Ängsbergsvägen 8 B, 141 42 Huddinge
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-15700
  Ersättning för avhjälpande

  Konsumenten begär återbetalning med 408 125 kr samt befrielse från eventuella ytterligare betalningskrav.

  Företaget motsätter sig kravet.

  Den 22 mars 2021 ingicks avtal med Rönngren & Son Entreprenad Konsulting AB avseende mark- och grundarbeten till en kostnad av sammanlagt 570 625 kr. Arbetet skulle vara färdigställt den 31 maj 2022 och konsumenten reklamerade första gången samma dag. Vid det tillfället krävde konsumenten att bolaget skulle färdigställa arbetet fackmässigt.

  Entreprenaden godkändes varken vid besiktningen 2022-07-06 eller platsbesöket från Kommunens bygglovshandläggare.

  Marken föll mot husgrunden, plattan var för låg, marknivåer runt tomten för höga, servitutet var ej återställt efter VA-dragning, ledningar låg fel i betongplattan, provtryckningsprotokoll golvvärme och egenkontroller saknades. Bolaget har även kört sönder grannens tomt samt lagt schaktmassor runt deras hus vilket leder till översvämning i husgrunden pga. höjdnivåer.

  Nämnden har tagit del av samtliga handlingar i ärendet och gör följande bedömning: Samtliga brister som gjorts gällande styrks av inskickat besiktningsprotokoll och konsumenten har därmed bevisat att tjänsten inte är fackmässigt utförd utan felaktig.

  Nämnden rekommenderar Rönngren & Son Entreprenad Konsulting AB att betala 408 125 kr till konsumenten.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Servea Mark & Transport AB
  Servea Mark & Transport AB
  Råsundavägen 60, 169 57 Solna
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-24846
  Ersättning för avhjälpande

  Den tredje mars 2022 beställde konsumenten stenläggning av uppfart och uteplats för 116 872 kr. Den fjärde juni 2022 upptäckte konsumenten att den stenlagda ytan inte var plan vilket medförde stora vattensamlingar när det regnade. Vattnet kunde stå kvar i flera dagar.

  Konsumetnen begär därför återbetalning med 51 175 kr.

  Nämnden rekommenderar Servea Mark & Transport AB att återbetala 51 175 kr till konsumenten.

  Servea Mark & Transport AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet och inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • KBS Entreprenad AB
  KBS Entreprenad AB
  Elofsbergsvägen 11, 645 47 Strängnäs
  Bostad - Övriga tjänster
  2023-04247
  Ersättning för avhjälpande

  Konsumenten beställde grävning och inkoppling avlopp/vatten, nybyggnation badrum i gäststuga samt en diskbänk i köket i september 2022. Han hade betalat 180 126 kr till företaget. I februari 2023 gjordes en oberoende besiktning där man upptäckte att arbetet inte hade utförts på ett fackmässigt sätt eller följt gällande branschstandard. Vidare var det avtalat att arbetet skulle vara färdigställt innan jul, vilket inte hade skett. Företaget slutade svara i telefon och på mail i december 2022.

  Konsumenten begär nu ersättning med totalt 226 000 kr som avser arbete enligt offert och nytt kakel samt ny bänkskiva.

  KBS Entreprenad AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar KBS Entreprenad AB att betala 226 000 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Lhanda renovering
  Lhanda renovering
  Kopparvägen 65, lgh 1301, 176 72 Järfälla
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-23923
  Skadestånd
  tredsko

  Konsumenten skulle i november 2020 totalrenovera sin lägenhet och anlitade Lhanda renovering för detta. Renoveringen är inte utförd korrekt, vilket bl.a. har lett till fuktskador i två badrum och felaktig ventilation i köket. Konsumenten har behövt anlita en annan firma för att åtgärda fuktskadorna och har fått offert för att åtgärda ventilationen. Konsumenten begär ersättning för de kostnader som felen orsakat.

  Nämnden rekommenderar Lhanda renovering att betala 290 690 kr till konsumenten.

  Lhanda renovering har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Kompletta tak G.T Väst AB
  Kompletta tak G.T Väst AB
  Hjortronvägen 1, 555 93 Jönköping
  Bostad - Tak
  2022-12389
  Prisavdrag

  Företaget anlitades i februari 2022 för att utföra ett takbyte. Priset på tjänsten var 108 625 kr. Enligt offerten skulle vindskivorna vara målade men det är de inte. Företaget gav besked om att målning skulle ske när det blev varmare men det är fortfarande inte klart. Brädorna har börjat bågna. Företaget svarar inte längre när konsumenten försöker få kontakt. Det begärda prisavdraget motsvarar kostnaden för att låta annat företag åtgärda bristerna.

  Kompletta tak G.T Väst AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Kompletta tak G.T Väst AB att betala 13 600 till konsumenten.

  Företaget har ej följt rekommendationen. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • Brixton Bygg AB
  Brixton Bygg AB
  Kungspotsavenyn 26, Box 3008, 400 10 Göteborg
  Bostad - Badrum
  2022-19536
  Avhjälpande
  Fel i badrumsrenovering. Säljaren medgett att avhjälpa felen.

  Konsumenten anlitade Brixton Bygg AB för badrumsrenovering. Tjänsten är felaktig. Felen består i att klinkerna på golvet har lagts på fel sätt (fem cm utrymme mellan duschdörren och golvet), att vattnet rinner under dörren mot badrummet, att inspektionsluckan inte kan öppnas samt att konsumenten inte fått något våtrumsintyg.

  Konsumenten begär i första hand att Brixton Bygg AB ska avhjälpa felen och i och i andra hand prisavdrag med 121 780 kr.

  Brixton Bygg AB medger att avhjälpa felen.

  Nämnden rekommenderar Brixton Bygg AB att i enlighet med sitt medgivande avhjälpa felen.

  Företaget har ej följt rekommendationen då de ansökt om konkurs och meddelat att de ej kommer kunna åtgärda felen.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • K2 energi
  K2 energi
  Robertsviksvägen 13, 182 35 Danderyd
  Bostad - Värmeanläggning
  2022-21075
  Betalningsbefrielse
  Tredsko.

  K2 energis representant gjorde ett hembesök hos konsumenten den 20 augusti 2021 efter att konsumenten bestämt sig för att han ville byta från direktverkande el till bergvärme. Behovet diskuterades och anbudet accepterades den 21 september 2021. Enligt avtalet skulle arbetet ta tre till fem arbetsdagar, men det blev inte klart förrän juni 2022. Vid hembesöket hade konsumenten fått bekräftelse att installationen skulle vara klart till vinter och därför ansökte konsumenten även om banklån i god tid för att finansiera projektet. Tanken var att skulle slippa höga elkostnader under vintern, men det blev istället ökade kostnader då hela borrningen och all installation skedde under vinterhalvåret då elpriset var som högst. Han har även drabbats av extra kostnader i form av ränta och amortering på lån som han tog från banken för att finansiera projektet. Banken beviljade lånet i oktober 2021.

  Konsumenten begär nu betalningsbefrielse med 31 527 kr på slutfakturan på grund av förseningen och de kostnader det har medfört.

  K2 energi har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar K2 energi att avstå från att kräva 31 527 kr av konsumenten.

  Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Hedens tak
  Hedens tak
  Ea Rosengrens gata 7, 421 31 Västra Frölunda
  Bostad - Tak
  2022-25048
  Hävning

  Hedens tak kontrakterades för takbyte och byte av stuprör den 10 september 2020 och fick betala 47 000 kr. Den 30 januari 2022 blåste stora delar av taket av i samband med en storm. En byggfirma som hade gjort bedömningen åt försäkringsbolaget dömde ut arbetet som hade gjorts av Hedens tak och rekommenderade därför att arbetet helt skulle göras om. Konsumenten kräver därför nu återbetalning med 47 000 kr.

  Hedens tak har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Hedens tak att återbetala 47 000 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Byta fönster i Sverige AB
  Byta fönster i Sverige AB
  Norrsundavägen 105, 195 70 Rosersberg
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-25368
  Avhjälpande

  Konsumenten beställde den 3 november 2021 en tjänst som innefattade byte av en ytterdörr av Byta fönster i Sverige AB. Hon upptäckte att tjänsten inte utfördes på ett fackmässigt sätt.

  Konsumenten kräver i första hand avhjälpande av felen i andra hand ersättning med 10 000 kr för att låta avhjälpa felen genom ett annat företag.

  Byta fönster i Sverige AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Byta fönster i Sverige AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felen.

  Företaget har ej följt nämndens beslut.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Byggbolaget Stockholm AB
  Byggbolaget Stockholm AB
  Blåsutvägen 32, 121 36 Johanneshov
  Bostad - Köp/uppförande av byggnad
  2023-02632
  Ersättning för avhjälpande
  Tredskobeslut

  2018 anlitade  konsumenten företaget för uppförande av en sjöbod om 15 kvm. I juli 2022 kontaktade hon företaget då huset lutade och sviktade. Grundarbetet var bristfälligt utfört och det saknades plintar under byggnaden. Det fanns risk för att glaspartier i huset kunde spricka. Företaget föreslog att den bästa lösningen var att lägga ett par järnbalkar under huset men ville inte stå för kostnaden. Konsumenten har haft en dialog med företaget om en lösning men inget har gjorts och företaget har slutat att svara. Hon begär nu ersättning med 78 000 kr för att låta ett annat företag åtgärda felet.

  Byggbolaget Stockholm AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Byggbolaget Stockholm AB att betala 78 000 kr till konsumenten.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • H Malmberg Byggentreprenad AB
  H Malmberg Byggentreprenad AB
  Päronvägen 14, 224 56 Lund
  Bostad - Golv
  2023-03557
  Ersättning för avhjälpande

  Konsumenten anlitade företaget i augusti 2022 för att lägga golv. Det kostade 21 764 kr. Arbetet blev felaktigt utfört bl.a. på grund av att företaget sågade fel i laminatgolvet. Konsumenten vill nu få ersättning med 14 320 kr för att låta ett annat företag göra om arbetet med golvläggningen i hallen.

  H Malmberg Byggentreprenad AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar H Malmberg Byggentreprenad AB att betala 14 320 kr till konsumenten.

  Hej! Företaget H Malmberg har inte följt nämndens rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Saveenergy Stockholm AB
  Saveenergy Stockholm AB
  Box 2121, 132 04 Saltsjö-Boo
  Bostad - Värmepumpar
  2022-24980
  Avhjälpande
  Motparten har inte svarat i ärendet.

  Konsumenten köpte en värmepump av företaget. Värmepumpens ytterdel är felaktigt monterad vilket innebär att ett kraftigt ljud fortplantar sig i husets väggar.

  Konsumenten begär att Saveenergy Stockholm AB ska avhjälpa felet genom att montera enheterna enligt tillverkarens skriftliga anvisningar så att oljud från utomhusenheten inte fortplantas inomhus.

  Saveenergy Stockholm AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Saveenergy Stockholm AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felet med vibrationsljud från värmepumpen.

  Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • SaveEnergy Stockholm AB
  SaveEnergy Stockholm AB
  Snickarvägen 3, 132 04 Saltsjö-Boo
  Bostad - Värmepumpar
  2023-03254
  Avhjälpande
  Tredskobeslut

  I oktober 2022 köpte konsumenten en värmepump inklusive installation av företaget. Installatören installerade enheten på annan plats än vad konsumenten hade kommit överens om med säljaren. Kabelkanalen var inte heller korrekt anpassad till innerenhetens intag. Värmen fördelades inte bra i huset då enheten inte hade installerats centralt. Installationen blev bristfällig och systemet gav inte den effekt som beskrevs i samband med försäljningen.

  Konsumenten begär avhjälpande av felet genom en ominstallation av värmepumpen.

  SaveEnergy Stockholm AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar SaveEnergy Stockholm AB att avhjälpa felet utan kostnad för konsumenten.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Reslövs Energi
  Reslövs Energi
  Reslöv 1022, 241 72 Marieholm
  Bostad - Värmepumpar
  2022-14250
  Skadestånd

  I januari 2017 köpte konsumenten en vatten/luftpump av företaget. Priset var 100 000 kr. I mars 2022 gick pumpen sönder. Vid reparation fick hon reda på att garantin inte gällde för pumpen då service inte utförts på den. Det konstaterades att företaget inte registrerat pumpen, medförande att hon inte fick garantibevis med anvisningar. Företaget utfäste att hon skulle slippa betala för reparationen och hon begär, på grund av påtalade brister, åter kostnaden för den.

  Reslövs Energi har invänt att företaget är fel motpart och har därutöver, trots påminnelse, inte i sak svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Reslövs Energi att betala 13 944 kr till konsumenten.

  Företaget har inte följt nämndens rekommendation.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • Alvik Mosaik
  Alvik Mosaik
  Ståltrådsvägen 7, 168 68 Bromma
  Bostad - Kök
  2022-14931
  Ersättning för avhjälpande

  Konsumenten anlitade i februari 2022 företaget för köksrenovering. Priset var 65 000 kr. Tjänsten utfördes felaktigt eftersom köket monterades fel; överskåpen är sneda, stommen till kyl och frys lutar inåt, diskmaskinen är slarvigt installerad och handtag är monterade på olika höjd. Den i första hand begärda ersättningen motsvarar kostnaden för att låta annat företag åtgärda felen. Förtroendet för företaget är förbrukat.

  Alvik Mosaik har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Alvik Mosaik att betala 27 510 kr till konsumenten

  Företaget har ej följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • VVS och Kakelexperten Syd AB
  VVS och Kakelexperten Syd AB
  Grönvägen 1E 1802, 232 32 Arlöv
  Bostad - Badrum
  2022-16811
  Avhjälpande
  TREDSKO

  I juni 2021 anlitade de företaget för att renovera två badrum. Tjänsten var felaktig på så sätt att det i det ena badrummet blev bakfall i duschen, vattnet rann direkt mot dörren istället för brunnen. Företaget har trots löfte om att åtgärda badrummet och göra om arbetet inte avhjälpt felet. De vill att företaget avhjälper felet så att de får ett godkänt badrum och i annat fall att de får ett prisavdrag med 54 155 kr så att de kan anlita någon annan för att åtgärda felet.

  VVS och Kakelexperten Syd AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar VVS och Kakelexperten Syd AB att avhjälpa felet med bakfallet i duschen utan kostnad för konsumenten.

  Företaget har ej följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • H2O takvätt i sydost AB
  H2O takvätt i sydost AB
  Dragonvägen 11, 393 56 Kalmar
  Bostad - Tak
  2022-17664
  Skadestånd

  I mars 2022 anlitades företaget för takbehandling i fyra steg; anti-algbehandling, takmålning med två lager färg samt vaxbehandling. Priset var 37 814 kr, av vilket konsumenten betalat 18 907 kr. Fasaden skulle täckas under tvätt och målning men så gjordes inte, medförande färgdimma på fasad, fönster och altantak. Ytorna går inte att tvätta. Företaget har efter reklamation uppgett att det kontaktat sitt försäkringsbolag men sedan har han inte kunnat få kontakt med företaget. Den begärda ersättningen motsvarar kostnaden för att åtgärda skadorna.

  H2O takvätt i sydost AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar H2O takvätt i sydost AB att betala 106 418 kr till konsumenten.

  Företaget har inte följt nämndens rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • T.C.G Bygg AB
  T.C.G Bygg AB
  Augustenborgsgatan 21a, 214 47 Malmö
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-19511
  Annat

  Den 15 augusti 2022 beställde konsumenten en tjänst av T.C.G. Bygg AB gällande arbete med ett golv för 29 130 kr. Han fick en faktura för material. När han bad om en specificerad faktura fick han en delvis specificerad faktura. Sedan har företaget vägrat att lämna resten av uppgifterna. När han t.ex. frågar vad hyran för golvslip uppgår till får han till svar att man ska kontakta uthyraren eller att "handlingarna kommer sen". Han vill nu helt enkelt ha en specificerad faktura där allt material som använts redogörs för, men företaget har hotat med att polisanmäla honom om han fortsätter att höra av sig.

  T.C.G. Bygg AB har trots påminnelse inte svarat i sak ärendet.

  Nämnden rekommenderar T.C.G. Bygg AB att ställa ut en specificerad räkning för tjänsten till konsumenten.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Gårdefelts Bygg AB
  Gårdefelts Bygg AB
  Box 540, 146 33 Tullinge
  Bostad - Badrum
  2022-16383
  Prisavdrag
  Tredskobeslut - mp ej svarat i sak

  Konsumenten anlitade 2021 företaget för renovering av ett badrum i sitt hus. Gällande branschregler för badrum och säkra våtrum följdes dock inte och något våtrumsintyg utfärdades inte. Renoveringen skulle ta fyra till sex veckor men när han efter åtta veckor skulle flytta hem igen var det inte möjligt. Han tvingades bo på hotell i tio dagar. Han har betalat samtliga fakturor till företaget under protest men begär ett prisavdrag om sammanlagt 73 128 kr. Han begär 60 000 kr för att branschreglerna inte följts och för att han inte fått aktuella intyg och fotodokumentation. 13 128 kr avser kostnaden för hotell.

  Gårdefelts Bygg AB har uppgett att företaget ligger i en rättslig tvist med en tidigare anställd men har trots anstånd och påminnelse från nämnden inte svarat i sak i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Gårdefelts Bygg AB att betala 73 128 kr till konsumenten.

  Företaget har ej följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • TR Rosell AB
  TR Rosell AB
  Stallbacken 14, 429 43 Särö
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-19344
  Annat

  Den 3 juni 2022 beställde han en tjänst per telefon av företaget. Företaget skulle putsa nytillkomna smala sprickor på en mur. Sprickorna hade uppkommit inom tre år från den senaste putsningen. Företaget skulle även reparera golvet på infarten till ett garage. Priset för tjänsten uppgick till 12 745 kr.

  Efter att företaget hade reparerat sprickorna i muren och infarten till garaget har det uppstått ännu större sprickor i muren. Det har även uppstått spruckna partier i golvet på infarten. Därtill ser de reparerade delarna i golvet fula och ojämna ut. Arbetet är alltså utfört på ett felaktigt sätt. Han vände sig till företaget och krävde att de skulle åtgärda felen. Företaget har därefter vid tre tillfällen försökt åtgärda felen utan framgång. Felen uppstod igen efter en till tre dagar. När det regnade rann det puts ned för muren. Företaget har aldrig informerat honom om att sprickor skulle uppkomma i golvet eller att sprickorna på muren skulle uppstå direkt. 

  Eftersom företaget inte har avhjälpt felen och orsakat ännu större skador i muren och utfört ett bristfälligt arbete på golvet behöver han anlita en annan murare för en fullständig reparation. Han begär därför återbetalning av hela beloppet.

  TR Rosell AB motsätter sig kravet och menar att de påtalat för konsumenten att hela muren behöver putsas om för att avhjälpa felet men detta har kunden inte velat.

  ARN anser inte att TR Rosell AB kunnat bevisa att de påtalat att hela muren behöver putsas om och att jobbet inte är fackmässigt utfört. Nämnden rekommenderar TR Rosell AB att betala 12 745 kr till konsumenten.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Svensk Grundteknik i Sandviken AB
  Svensk Grundteknik i Sandviken AB
  Box 242, 811 23 Sandviken
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-24056
  Annat

  Konsumenten beställde den 25 maj 2022 ett markarbete till en husgrund av företaget. Han har hittills betalat 538 000 kr.

  Den offert från företaget som han inledningsvis accepterade avsåg betongplatta och priset uppgick till 414 000 kr. Det visade sig sedan att den aktuella hustypen inte krävde en betongplatta varefter parterna muntligen diskuterade ett pris som låg avsevärt under priset för en betongplatta. Det var då fråga om en plint-/hybridgrund och det skulle kosta mellan 300 000 och 350 000 kr. De valde då att gå vidare på löpande faktura eftersom arbetet skulle bli billigare än den ursprungliga offerten.

  Företaget har fakturerat honom ett högre belopp än vad som följer av offerter och parternas muntliga överenskommelser.

  Konsumenten begär i första hand återbetalning med 161 500 kr. I andra hand begär han prisavdrag med 125 000 kr.

  Svensk Grundteknik i Sandviken AB motsätter sig kravet och menar att de fullgjort sina åtaganden mot konsumenten och han har accepterat priset för tjänsten genom att betala fakturorna.

  Företaget har redogjort för antalet timmar arbete som har utförts men har inte gett in något underlag som visar på arbetets närmare omfattning. Av fakturorna kan inte heller utläsas hur mycket tid som har lagts ned på varje arbetsmoment. Mot denna bakgrund anser nämnden att företaget inte har bevisat att det begärda priset är skäligt.

  Nämnden rekommenderar Svensk Grundteknik i Sandviken AB att betala 161 500 kr till konsumenten.

  Företaget har inte följt nämndens rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Polarpumpen AB
  Polarpumpen AB
  Bostad - Värmepumpar
  2022-15451
  Omleverans
  Inkomplett vara har levererats. Uppgift i produktmanualen om att den saknade delen beställs separat har inte ändrat partenas avtal.

  Konsumenten beställde två fläktkonvektorer från Polarpumpen AB. Enligt produktbeskrivningen på Polarpumpens hemsida kunde den aktuella modellen styras med medföljande fjärrkontroll. Polarpumpen har inte levererat någon fjärrkontroll.

  Konsumenten begär att Polarpumpen AB ska leverera två fjärrkontroller.

  Polarpumpen AB motsätter sig kravet.

  Nämnden rekommenderar Polarpumpen AB att leverera två fjärrkontroller.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Hyr en Pensionär Mitt AB
  Hyr en Pensionär Mitt AB
  Ormesta 567, 705 95 Örebro
  Bostad - Badrum
  2022-06609
  Avhjälpande
  Fel i tjänst. Ej visat att näringsidkaren lämnat någon prisuppgift på tjänsten.

  I september 2021 anlitade hon Hyr en Pensionär Mitt AB för renovering av ett badrum. Bolaget skulle spackla och lägga våtrumsmatta på golv och väggar. Arbetet skulle ta max 32 timmar á 396 kr.

  Arbetet påbörjades 20 september 2021 och är fortfarande inte avslutat i maj 2023. Arbetet är felaktigt utfört i flera avseenden bl.a finns en skarv i mattan på golvet för nära golvbrunnen, en skarv inne i hörnet av duschutrymmet är igentäppt med silikon, GVK-intyg är inte utfärdat.

  Bolaget har dessutom fakturerat henne för 74 timmars arbete, trots parternas överenskommelse om 32 timmar.

  Hyr en Pensionär motsätter sig kravet.

  Nämnden rekommenderar Hyr en Pensionär Mitt AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felen i tjänsten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Otovo AB
  Otovo AB
  Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm
  Bostad - Solceller
  2022-09366
  Avhjälpande
  Fel i tjänst.

  I september 2021 köpte han en solcellsanläggning av Otovo. Efter installationen besiktades anläggningen den 10 december 2021 och fick 19 anmärkningar som måste korrigeras. Det är bl.a. fel på växelriktaren, dokumentationen, fästen, infästningen och skenor. Konsumenten begär avhjälpande och ersättning med 8 125 kr.

  Otovo medger att betala 3 000 kr och att avhjälpa vissa punkter i besiktningsprotokollet men motsätter sig kravet i övrigt.

  Nämnden rekommenderar Otovo AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa kvarstående fel i tjänsten och betala 3 000 kr till honom. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Polypropen-Pool från Östergötland AB
  Polypropen-Pool från Östergötland AB
  Formfabriken 1, 590 75 Ljungsbro
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2022-11781
  Prisavdrag

  Konsumenten begär i första hand att motparten levererar rätt pooltak, rätt teknikutrustning och saknat städkit samt ersätter honom med 10 000 kr per vecka från och med den 17 maj 2022 till dess att han får rätt pooltak. I andra hand begär han att kostnaden för pooltaket återbetalas och att han får ersättning med 150 000 kr.

  PP-Pool medger att återbetala 90 970 kr men motsätter sig kravet i övrigt.

  Nämnden rekommenderar Polypropen-Pool från Östergötland AB att betala 106 305 kr till konsumenten om detta inte redan skett. Bolaget rekommenderas även att utan kostnad för konsumnetenleverera avtalat städkit till honom. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Företaget har har återbetalt 90970 kr men inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Holmgrens Bygg AB
  Holmgrens Bygg AB
  Vallbyvägen 192, 231 97 Klagstorp
  Bostad - Kök
  2022-16947
  Ersättning för avhjälpande
  Skyldighet för företaget att utföra avtalet och att ersätta anmälaren för kostnaden för ett annat företag att åtgärda fel.

  I november 2021 beställde han en renovering av sin tvättstuga och sitt kök av företaget. Tjänsten har inte utförts fackmannamässigt och är inte slutförd i köket. Konsumenten begär att Holmgrens Bygg AB slutför de avtalade renoveringsarbetena i köket samt betalar 1 395 kr till honom, vilket motsvarar kostnaden för villaspolning av rören som han menar behövde göras till följda av att hantverkarna lämnat efter sig smuts och fogmassa som spolats ner i nya avloppet.

  Holmgrens Bygg AB motsätter sig kravet.

  Nämnden rekommenderar Holmgrens Bygg AB att slutföra de avtalade renoveringsarbetena i köket.

  Nämnden rekommenderar Holmgrens Bygg AB att betala 1 395 kr till konsumenten.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Riksbyggen
  Riksbyggen
  Kungsbron 21, 106 18 Stockholm
  Bostad - Övriga varor
  2022-17391
  Prisavdrag

  Konsumenten köpte en nyproducerad bostadsrättslägenhet av Riksbyggen. I samband med det fanns det möjlighet att göra tillvalsköp av inredning i lägenheten. Hon köpte då bl.a. till en kommod för 5 740 kr. Leverans skedde den 18 december 2021. Den 12 juni 2022 upptäckte hon ett fel på kommoden. Luckorna på kommoden hade tappat färg på flera ställen. Hon reklamerade det till Riksbyggen den 14 juni 2022.

  Konsumenten begär omleverans eller prisavdrag med 5 740 kr.

  Riksbyggen motsätter sig kravet och menar attt kommoden utsatts för vatten som blivit stående vilket lackfärgen på mdf-inte tål. Kommer det vatten på ska den omgående torkas Om det uppstår en skada på badrumskommoden ska det omgående lagas med bättringsfärg för att förhindra att obehandlade ytor utsätts för fukt och därmed vatteninträngning som syns på de i ärendet ingivna fotona.

  ARN rekommenderar Riksbyggen att betala 5 740 kr till konsumenten.

  Den sålda kommoden har varit avsedd att användas i ett våtutrymme och i anslutning till ett tvättställ. Det får anses medföra att det krävs att den tål att utsättas för fukt. Av de i ärendet ingivna fotona och vad Riksbyggen anfört framgår att kommoden inte har tålt att utsättas för fukt. Mot den bakgrunden anser nämnden det klarlagt att kommoden har ett köprättsligt relevant fel.

  Kontakta ARN för mer information.
 • H Bygg & Fastigheter
  H Bygg & Fastigheter
  Svalövsvägen 2A, 268 73 Billeberga
  Bostad - Övriga tjänster
  2023-01290
  Hävning
  Tredskobeslut.

  Konsumenten anlitade företaget för byte av takstege och underhåll av vindskivor. Hon betalade 3 800 kr i förskott men företaget dök aldrig upp och tjänsten utfördes aldrig.

  H Bygg & Fastigheter har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar H Bygg & Fastigheter att betala 3 800 kr till konsumenten. Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Relax Rör AB
  Relax Rör AB
  Radiovägen 1, 135 48 Tyresö
  Bostad - Vvs-installation
  2022-17427
  Avhjälpande
  Fel i tjänst.

  I juni 2021 beställde konsumenten konvertering till vattenburen värme, rördragning och installation av radiatorer av Relax Rör. Vid en genomgång med bolagets rörmokare innan installationen påbörjades gick parterna igenom vilken bredd och placering radiatorerna skulle monteras på. Bolaget valde dock att frångå överenskommelsen och bytte bredd på två radiatorer. Bolaget borrade fem hål för dessa genom golv och bjälklag ner till krypgrunden utan att informera eller fråga honom. En radiator hade bolaget dessutom inte monterat centrerad under ett fönster varför denna stack ut på ena sidan, vilket inte såg fackmässigt ut. Han informerade direkt Relax Rör att han inte godkände installationen och att det inte var vad parterna hade kommit överens om.

  Konsumenten begär ersättning med 32 000 kr.

  Nämnden rekommenderar Relax Rör AB att utan kostnad för konsumenten åtgärda hålen i golvet på ett fackmässigt sätt. Nämnden avslår kravet i övrigt. 

  Företaget har inte följt rekommendationen.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • Montagemän i Stockholm AB
  Montagemän i Stockholm AB
  Björnspinnarvagen 23, 141 37 Huddinge
  Bostad - Kök
  2022-19177
  Prisavdrag
  TIllägsarbete köksrenovering

  Konsumenten beställde en köksrenovering av Montagemän i Stockholm AB (Montagemän). Enligt avtalet skulle hon betala ett fast pris för arbetet. Montagemän har fakturerat henne för tilläggsarbeten och merkostnader som hon varken har blivit informerad om eller har godkänt.

  Konsumentenbegär återbetalning med 9 200 kr.

  Nämnden rekommenderar Montagemän att avstå från att kräva betalt med 1 200 kr av konsumenten.

  Företaget motsätter sig kravet och har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • T.C.G Bygg AB
  T.C.G Bygg AB
  AUGUSTENBORGSGATAN 21 A, 214 47 Malmö
  Bostad - Tak
  2022-19247
  Prisavdrag
  innertak, tak, rör, avrådan,

  Konsumenten har begärt prisavdrag med 12 065 kr samt 1 500 kr i skadestånd för att han inte kunnat ha el i delar av lägenheten.

  T.C.G. Bygg fick i uppdrag att bygga in rör i taket i hans lägenhet. På två ställen är arbetet ofullständigt.

  Nämnden rekommenderar T.C.G Bygg AB att betala 12 065 kr till konsumenten. Nämnden avslår kravet i övrigt. 

  Företaget har ej följt rekommendationen.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • Hemfixarna Nordic AB
  Hemfixarna Nordic AB
  St Göransgatan 57, 112 38 Stockholm
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-19753
  Hävning
  hylla, montering

  Konsumenten begär hävning av tjänsten och återbetalning av 499 kr, att få slippa betala en faktura på 250 kr, ersättning med 2 113 kr för att låta ett annat företag åtgärda felet och ersättning med 30 000 kr för den tid hon fick förvara sina saker på annan plats än i hyllorna.

  Hemfixarna Nordic AB motsätter sig kravet.

  Nämnden rekommenderar Hemfixarna Nordic AB att betala konsumenten 749 kr. Om konsumenten ännu inte har betalat ska Hemmafixarna Nordic AB avstå från att kräva betalt av henne. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • T&K Bygg AB
  T&K Bygg AB
  Björnstiernas väg 38A, 176 76 Järfälla
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2022-13848
  Avhjälpande
  Rätt att få ett antal fel i en byggnationstjänst avhjälpta. Inte rätt till förseningsvite.

  Konsumenten beställde den 3 juni 2021 en hantverkstjänst för 156 010 kr av T&K Bygg AB. Tjänsten innefattade montering av ny fasad på hans bostad samt putsning och målning av fasaden och ett antal omgivande objekt såsom pool, murar och uteplats. Han har hittills betalat 142 957 kr. Han upptäckte följande brister:

  Dröjsmål – företaget slutförde inte arbetet.
  Fel i det utförda arbetet.
  Företaget vägrade att betala ut det avtalade vitet om 2 000 kr per vecka

  Han reklamerade felen till företaget den 1 oktober 2021 och begärde att det skulle slutföra arbetet utan krav på ytterligare förskottsbetalning som företaget ville. Han erbjöds så småningom att behålla det innehållna beloppet om 13 053 kr om han släppte sina krav.

  Konsumenten kräver:

  • att företaget slutför det avtalade arbetet (när detta är gjort kan han betala det innehållna beloppet om 13 053 kr).
  • att företaget avhjälper felen med det utförda arbetet.
  • 102 000 kr i vite (2 000 kr per vecka i 51 veckor).

  T&K Bygg AB motsätter sig kravet. Menar att avtalet ändrats i efterhand, att det varit flera entrprenörer på plats på bygget och att bevisning saknas för att det är företaget som orsakat felen.

  Nämnden rekommenderar T&K Bygg AB att fackmässigt och utan kostnad för konsumenten avhjälpa samtliga i nämnden påtalade fel på arbetet.

  Nämnden avslår konsumentens krav i övrigt.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Open Infra Core AB
  Open Infra Core AB
  Lings väg 2, 169 70 Solna
  Bostad - Fiberinstallation
  2022-15163
  Avhjälpande
  Grävarbeten inte utförda korrekt. Avhjälpa genom att gräva enligt avtalet.

  Konsumenten beställde 9 augusti 2021 en tjänst som innefattade fiberdragning till sin bostad av Open Infra Core AB. Tjänsten kostade 7 900 kr och har en bindningstid om 36 månader. Han upptäckte en rad fel med tjänsten enligt nedan:

  1. Förläggningen av fibern utfördes på områden som han inte hade informerats om och som parterna inte heller hade kommit överens om.
  2. Företaget planerar att gräva på ytterligare områden för att förse en granne med fiber, vilket han inte informerades om tidigare.
  3. Arbetet påbörjades utan att han informerades om detta i förväg såsom parterna hade kommit överens om.

  Han reklamerade felen till företaget den 6 maj 2022 och begärde att det skulle förlägga fibern enligt parternas överenskommelse samt betalningsbefrielse från en ”avbrottsavgift” som företaget krävde honom på. Företaget valde att avbryta avtalet med honom. När det gäller den ritning som företaget har gett in stämmer den inte med vad parterna hade kommit överens om vid installationstillfället. Grävningen gjordes inte efter företagets ritning och inte heller såsom parterna hade avtalat.

  Konsumenten kräver i första hand att fiberinstallationen ska ske enligt den överenskommelse som parterna träffade vid installationstillfället och i andra hand betalningsbefrielse med 7 900 kr avseende avbrottsfakturan, 1 995 kr i ersättning för nedlagd tid, sveda och värk samt att avtalet hävs.

  Open Infra Core AB motsätter sig kravet och hänvisar till att avbrottsfaktura skickades ut till kunden eftersom denne hade nekat samförläggning av kabeln till grannen i strid med punkten 5h i avtalet.

  Nämnden rekommenderar Open Infra Core AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felet på ett fackmässigt sätt vilket innebär att återställa felaktig grävning och utföra grävarbetet i enlighet med parternas avtal. Vidare rekommenderar nämnden företaget att medge betalningsbefrielse för avbrottsfakturan.

  Konsumentens krav i övrigt avslås.

  Konsumenten har meddelat ARN att fakturorna makulerats men inga avhjälpande åtgärder har vidtagets. Företaget har således ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Gregor Entreprenad i Åkersberga AB
  Gregor Entreprenad i Åkersberga AB
  Rallarvägen 41, 184 40 Åkersberga
  Bostad - Badrum
  2022-15521
  Prisavdrag
  Sprickor i microcement. Fel men kostnad för att avhjälpa oskäligt stor. Prisavdrag motsvarande felets betydelse.

  Konsumenten beställde den 30 juni 2021 en hantverkstjänst för 496 248 kr av Gregor Entreprenad i Åkersberga AB. Tjänsten innefattade renovering av badrum och tvättstuga samt ommålning av hall, kök och vardagsrum. Utöver det ingick även byte av ytterdörr och installation av fönster. Han upptäckte den 21 oktober 2021 sprucken microcement i badrummet. Efter att microcementen gjorts om och sedan spruckit på nytt kontaktade konsumenten en besiktningsman. Denne kunde konstatera att golvbjälklaget saknade förstärkning vilket och att detta med största sannolikhet gjorde att golvet rörde på sig vilket orsakade sprickorna. 

  Konsumenten meddelar företaget att badrummet behöver göras om varpå de vägrar ta ansvar för microcementen men erbjuder att att istället installera klinkers på golvet mot att konsumenten står för materialet. Konsumenten menar dock att denna lösning har fler problem bl.a kommer golv och väggar skilja sig åt.

  Konsumenten kräver i första hand prisavdrag med 250 000 kr och i andra avhjälpande med felen.

  Gregor Entreprenad i Åkersberga AB motsätter sig kravet.

  Nämnden bedömer att viss sprickbildning i microcement framstår som naturligt med tanke på materialets egenskaper men att omfattningen sprickor i detta fall är så pass omfattande att de utgör fel i den, av företaget, utförda tjänsten. ARN rekommenderar Gregor Entreprenad i Åkersberga AB att betala 25 000 kr till konsumenten men avslår dennes krav i övrigt.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Värends miljö
  Värends miljö
  Hantverksvägen 27, 355 73 Gemla
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-17898
  Betalningsbefrielse

  Konsumenten kontaktar företaget  företaget 23 augusti 2023 för att beställa en rörmokartjänst. Hon förklarar att hon hade ett trasigt vattenrör och att det bubblar i hennes toalett. Företaget säger att de ska skicka personal. Företaget personal dyker upp med en slambil. Konsumenten förklarar sitt problem för chauffören som direkt förstår att det är em rörmokare hon behöver och detta var också vad konsumenten förutsatt när skulle skickas ut. 28 augusti kräver hon att företaget ska annullera fakturan för slambilen.

  Värends miljö motsätter sig kravet och menar att hon beställt dne tjänst hon fakturerats för. 

  Nämnden rekommenderar Värends miljö att avstå från att kräva betalt av konsumenten med 2 270 kr.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Göteborgs Köks och Möbelmåleri AB
  Göteborgs Köks och Möbelmåleri AB
  Britta Sahlgrens Gata 5, 421 31 Västra Frölunda
  Bostad - Färg/målning
  2023-01929
  Hävning
  tredsko

  I november 2021 anlitade konsumenten företaget för omlackering av köksluckor. Hon betalade 9 800 kr för tjänsten. I februari 2022 började färgen spricka, troligen pga. bristande förarbete. Företaget lackerade dem på nytt, men resultatet blev detsamma. Hon begär nu återbetalning eftersom felet inte åtgärdats och företaget lovat att komma och titta på luckorna igen, men inte gjort det.

  Nämnden rekommenderar Göteborgs Köks och Möbelmåleri AB att betala 9 800 kr till Emma Skoglund.

  Göteborgs Köks och Möbelmåleri AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet. Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • BLV Arkitekter & Konstruktörer AB
  BLV Arkitekter & Konstruktörer AB
  Johan Tillanders Väg 21, 168 52 Bromma
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-24679
  Hävning

  I april 2022 beställde konsumenten en tjänst av företaget som innebar att han skulle få hjälp med bygganmälan för ett Attefalls hus. Företaget garanterade att han skulle få bygglov. Han betalade totalt 20 575 kr för tjänsten. Tjänsten utfördes inte fackmannamässigt. Företaget levererade bl.a. felaktiga ritningar. Konsumenten begär i första hand att få pengarna tillbak och i andra hand att företaget reviderar ritningarna så att de uppfyller kraven.

  BLV Arkitekter & Konstruktörer AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar BLV Arkitekter & Konstruktörer AB att betala 20 575 kr till konsumenten. Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • SHS Byggahus AB
  SHS Byggahus AB
  Tallvägen 1, 790 15 Sundborn
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2022-13751
  Prisavdrag
  Ej avtalad elinstallation

  Konsumenten anlitar förtaget för påbyggnad av våning på ett befintligt hus och ett nytt badrum på övervåning. öretaget drog el utan att anlita en behörig elektriker. Företaget gick med på att ersätta honom för kostnaden att anlita en ny elektriker för att åtgärda bristerna. Det som nu återstår att åtgärda vad gäller elen är golvvärmen i det nya badrummet. Ingen elektriker vill ansluta golvvärmen eftersom installationen har gjorts av en obehörig elektriker. Det enda som återstår är att riva upp golvet och installera slingan på nytt. Badrummet är färdigkaklat. Allt måste brytas upp och läggas om.

  I övrigt finns det även fel i tätskikt, salning och listning på fönster, skadad skorstensmantel mm. Konsumenten begär prisavdrag med totalt 80 000 kr. Som grund för kravet åberopar han att tjänsten är felaktig.

  SHS Byggahus motsätter sig kravet. Som grund för kravet åberopar företaget att tjänsten inte är felaktig.

  Nämnden rekommenderar SHS Byggahus AB att avhjälpa felet på elinstallationen på ett fackmässigt sätt. Avhjälpandet ska ske utan kostnad för konsumenten, vidare rekommenderas SHS Byggahus AB att betala totalt 10 000 kr till konsumenten för de smärre brister han åberopar.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Takmästare i Stockholm AB
  Takmästare i Stockholm AB
  Hammarbyterassen 26, 120 63 Stockholm
  Bostad - Tak
  2022-13970
  Hävning
  Inte rätt til pristillägg, väsentligt dröjsmål

  Den avtalade tjänsten gäller byte av tak till ett totalpris av 274 280 kr. Arbetet skulle påbörjas den 10 juni 2022 och avslutas den 22 juni 2022. Företaget anser inte att tjänsten kan levereras till avtalat pris. Det begärda skadeståndet motsvarar 10 procent av det avtalade priset och avser bl.a. utgifter och förluster till följd av avtalsbrottet. Konsumenten begär hävning och skadestånd med totalt 27 428 kr. 

  Takmästare i Stockholm motsätter sig kravet. Som grund åberopar företaget bl.a. indexreglerade priser.

  Nämnden rekommenderar Takmästarna i Stockholm AB att låta konsumenten häva avtalet och – om hon betalat något för tjänsten – återbetala detta samt därutöver betala 27 428 kr kr till henne.

  Företaget har inte följt nämndens rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Saveenergy Stockholm AB
  Saveenergy Stockholm AB
  Snickarvägen 3, 132 38 Saltsjö-Boo
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-20164
  Hävning

  Konsumenten beställde i juni 2022 underhållsservice av luftvärmepump av företaget för 3 040 kr. Tjänsten har inte utförts fackmannamässigt. Efteråt har det läckt vatten från luftvärmepumpen. Konsumenten vill därför ha sina pengar tillbaka.

  Nämnden rekommenderar Saveenergy Stockholm AB att betala 3 040 kr till konsumenten.

  Saveenergy Stockholm AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • L. Schill AB (f.d. Moderna Kök)
  L. Schill AB (f.d. Moderna Kök)
  Finnkila Gård 2, 548 92 Hova
  Bostad - Kök
  2022-13191
  Ersättning för avhjälpande

  Konsumenten köpte köksluckor från företaget i februari 2020. Luckorna blev efter en tid flammiga och gick inte att göra rent varpå konsumenten reklamerar dem den 7 mars 2021, företagets representant kom ut och kollade på luckorna och efter detta byttes de nedre luckorna. Efter en tid uppstår dock samma problem med de övre luckorna. Kunden kontaktar företagets representant igen som då säger att han inte hade kvar företaget. Företaget har överlåtits på ny ägare och i samband med det bytt namn till L.Schill AB.

  Konsumenten begär avhjälpande av fel, omleverans eller ersättning för nya luckor med 20 170 kr.

  L. Schill AB motsätter sig kravet.

  Nämnden rekommenderar L. Schill AB att betala 20 170 kr till konsumenten.  Företaget har ej följt rekommendationen. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • Atlas bygg & snickeri
  Atlas bygg & snickeri
  Skogsvägen 19, 746 93 Bålsta
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-17448
  Avhjälpande
  Montering av uterum. Beslut om åtgärdande av fel i form av dörrblad som inte gick att öppna (borde underrättat om tilläggsarbete) samt spackling/målning av skruvhål; ej målning i övrigt.

  24 maj 2022 anlitade konsumenten företaget genom Offerta för montering av ett uterum på 22,8 kvm på isolerat bjälklag med målning.

  Priset för tjänsten var 76 400 kr och vilket konsumenten betalt. Den 30 juli upptäckte hon fel i form av att ett dörrblad till den befintliga altandörren mellan huset och uterummet inte gick att öppna helt i 90 grader.

  Konsumenten begär avhjälpande av fel genom att företaget ska såga till befintlig balk, spackla och måla hålen man orsakat samt åtgärda målningen där denna har missats eller klumpat sig.

  Atlas Bygg & Snickeri motsätter sig delvis kravet. Man medger att hålen ska fixas men anser att arbetet med dörren är ett extra arbete som ej ingår i den tjänst konsumenten betalt för.

  Nämnden rekommenderar Atlas Bygg & Snickeri AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa fel genom att utföra det arbete som krävs för att dörrbladet ska gå att öppna helt samt avhjälpa de brister avseende skruvhålen som kräver spackling och målning, men avslår kravet i övrigt.

  Företaget har ej följt ARNs rekommendation.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • Svenskt Byggmontage AB
  Svenskt Byggmontage AB
  Fartygsgatan 15, 261 35 Landskrona
  Bostad - Solceller
  2022-14631
  Annat
  Avtalet ska fullgöras men med det ändrade innehåll som parterna tidigare varit överens om.

  I februari 2022 beställde konsumenten montering av solceller av modellen Hyundai Solar 410w Mono Black för totalt 260 477 kr. Panelerna blev  dock försenade och så småningom fick han besked om att de inte skulle levereras. 
  Företaget har erbjudit sit att leverera likvärdiga paneler till ett reducerat pris men vill inte göra dettta så länge konsumenten fortsätter att driva sitt ärende mot dem hos ARN.

  Konsumenten begär i första hand att Svenskt Byggmontage fullgör avtalet och betalar vite på 1,5 procent av det avtalade priset för vare påbörjad vecka efter vecka 41 år 2022. Han begär i andra hand att Svenskt Byggmontage installerar paneler av modellen Hyundai 400w Mono All Black och betalar vite på 1,5 procent av det avtalade priset för vare påbörjad vecka efter vecka 40 år 2022.

  Svenskt Byggmontage motsätter sig kravet men erbjuder konsumenten att installera likvärdiga paneler mot en reducering av priset.

  Nämnden rekommenderar Svenskt Byggmontage AB att utan kostnad för konsumenten installera paneler av modellen Longi 410w med en prisreducering med 100 kr/panel exklusive moms. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Siljans Plåt och Bygg AB
  Siljans Plåt och Bygg AB
  Bälter backen 1, 794 93 Orsa
  Bostad - Tak
  2022-23431
  Ersättning för avhjälpande

  Konsumenten beställde i december 2021 ett takbyte av företaget. Hon har bl.a. betalalat för tegel som inte har levererats. Hon hävde därför avtalet och anlitade en annan byggfirma. Det företaget kunde konstatera att tjänsten hade utförts bristfälligt i flera avseenden. Det kommer att kosta 63 182 kr att åtgärda felen. Hon vill i första hand ha ersättning med detta belopp. I andra hand vill hon ha ersättning med 41 456 kr, vilket motsvarar det uteblivna teglet. I sista hand vill hon ha ersättning med 12 000 kr, vilket motsvarar hyra för ställningar.

  Siljans Plåt och Bygg AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Siljans Plåt och Bygg AB att betala 63 182 kr till konsumenten. Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • InterSCALA Bygg
  InterSCALA Bygg
  Valldamsgatan 1, 231 43 Trelleborg
  Bostad - Badrum
  2022-12179
  Annat

  Konsumenten skrev avtal med företaget om totalrenovering av ett ett badrum. Priset var enligt avtalet197 250 kr vilket han också betalde till företaget. Detta till trots så har företaget inte gett honom nån slutdokumentation för utfört arbete och menar att han är skyldig dem mer pengar.  Konsumenten bestrider detta. Konsumenten begär att InterSCALA Bygg ska tillställa honom slutdokumentation avseende badrumsrenoveringen.

  InterSCALA Bygg motsätter sig kravet och menar att man skrivit kontrakt om att kostnaden vitvaror och interiör inte ska överstiga 25000 och om så gjordes skulle konsumenten betala extra för detta.

  Enligt ARN har inte någon bevisning getts in i ärendet som visar att sådana beställningar gjorts. Nämnden rekommenderar InterSCALA Bygg att utan dröjsmål tillställa konsumenten slutdokumentation avseende badrumsrenoveringen.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Save Energy
  Save Energy
  Box 2121, 132 04 Saltsjö-Boo
  Bostad - Värmepumpar
  2022-25515
  Hävning

  I juni 2019 beställde konsumenten en luftvärmepump inklusive installation av företaget för 22 000 kr. Luftvärmepumpen har sedan dess gått sönder flera gånger. Företaget har reparerat den vid flera tillfällen men nu har den återigen gått sönder. Konsumenten vill nu att företaget byter ut pumpen mot en ny.

  Save Energy har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Save Energy att utan kostnad förkonsumenten byta ut luftvärmepumpen till en ny/likvärdig pump.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Tumba Balkong & Altaninglasning AB
  Tumba Balkong & Altaninglasning AB
  Kungsvägen 11, 147 31 Tumba
  Bostad - Glas/fönster
  2022-16221
  Betalningsbefrielse
  Ånger, inglasad balkong

  Konsumenten ingick på telefon ett avtal med företaget gällande inglasning av balkong i april 2022. Företaget hade ett samarbete med hans BRF. Priset var 76 700 kr. 
  Företaget slutförde inte arbetet och har dessutom monterat 5 mindre fönster i istället för 4 större vilket var avtalat. 3 av fönstren går inte att öppna och ett annat är monterat på fel håll och måste öppnas på fel håll. Konsumenten har reklamerat detta 6 augusti 2022.

  Konsumenten kräver i första hand hävning av köpet och i andra hand avhjälpande av felen och prisavdrag.

  Tumba Balkong & Altaninglasning AB motsätter sig kravet.

  ARN  rekommenderar Tumba Balkong & Altaninglasning AB att avstå från att kräva konsumenten på betalning för inglasningen och att på egen bekostnad montera ned och återhämta inglasningen.

  Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • JPSS Bygg AB
  JPSS Bygg AB
  Korpralsvägen 22, lgh 0903, 904 32 Umeå
  Bostad - Övriga tjänster
  2023-02628
  Avhjälpande

  I oktober 2021 beställde konsumenten gjutning av garageplatta av företaget. Han betalade 213 745 kr för tjänsten. Under gjutningen skadades ett kantelement. Detta har resulterat i att en del av kantisoleringen är borta och att flytcement har runnit av plattan. Företaget har vidare kört sönder framkanten på plattan i samband med att det snöröjde. Dessutom har framkanten av platten ett felaktigt fall vilket har gjort att vatten runnit in i garaget och ut mot väggarna.

  JPSS Bygg AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar JPSS Bygg AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felen.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Allrent Sigtuna AB
  Allrent Sigtuna AB
  Ängsvägen 5, 195 31 Märsta
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-16795
  Skadestånd
  Tredsko

  I augusti 2021 anlitade han företaget för installation av ny ventilation. Han betalade 49 800 kr för arbetet. Arbetet utfördes inte på korrekt sätt, t.ex. lämnades ett aggregat oisolerat och ett luftintagsgaller monterades trots fel storlek. En rem i aggregatet gick sönder på grund av den bristande isolering och avhjälpandet skedde på ett bristfälligt sätt, han saknar nu rem över aggregatet. Panelen har larmat flera gånger sedan installationen, företaget har varit på plats och försökt lösa problemet men inte lyckats. Enligt avtal ska företaget också, utan kostnad för honom, övervaka installationen samt utföra standardservice och byta luftfilter vid tre tillfällen (våren 2022, hösten 2023 och hösten 2024). Företaget har dock inte fullföljt detta avtal.

  Konsumenten begär prisavdrag med 500 kr, ersättning för förlorad arbetsinkomst med 3 000 kr, skadestånd med 3 000 kr på grund av dröjsmål samt att företaget fullgör avtalet.

  Allrent Sigtuna AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Allrent Sigtuna AB att betala 6 500 kr till konsumenten och att fullgöra avtalet avseende övervakning av installation, standardservice och byte av luftfilter.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Nordahl's Bygg o Service
  Nordahl's Bygg o Service
  Tittentévägen 8, 233 91 Svedala
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-09028
  Ersättning för avhjälpande
  Fel i tjänst. Tidigare överenskommelse begränsar inte anmälarnas rätt att åberopa andra fel i tjänsten.

  Konsumenterna anlitade företaget i mars 2021 för byggnation av ett uterum och altandäck. De skaffade själva allt material. Arbetet skulle ta cirka tre veckor med start i början av juli.

  Under arbetets gång gjorde företaget flera fel, golvet behövde läggas om, plåtarbetena göras om då det visade sig att plåtarbetet inte var tätt. Vid jul 2021 lyfte de på de mattor som låg på golvet och upptäckte att det hade läckt in vatten som skadat golvet. De försökte hejda vidare skador med tätningsskum. 

  De vill ha ersättning med 191 250 kr för ombyggnationen, 2 500 kr för extra kostnader utöver offerten, 5 000 kr för besiktningskostnaden, 11 000 kr i värdeavdrag för den sviktande trallen, 2 000 kr för målning/färg och 2 382 kr för förbrukad mjukfog.

  Nordahl's motsätter sig kravet.

  ARN rekommenderar Nordahl's Bygg & Service att betala 196 250 kr till konsumenterna. Nämnden avslår kravet i övrigt.  Till stöd för att tjänsten är felaktig har anmälarna åberopat bl.a. ett besiktningsprotokoll och bilder. Av denna utredning framgår att det förekommer en mängd brister i det utförda arbetet. Anmälarna har därmed bevisat att tjänsten är felaktig i påstådd omfattning. Nämnden konstaterar att felen är så pass allvarliga att arbetet måste göras om.

  Eftersom Nordahl's inte erbjudit sig att åtgärda felen har konsumenterna rätt till ersättning för att låta avhjälpa felen. Åtgärdskostnaden på 191 250 får stöd av en åberopad offert. Nordahl's ska därför rekommenderas att betala detta belopp till anmälarna.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Aberg Projekt AB
  Aberg Projekt AB
  Trollbäcksvägen 32A, 135 50 Tyresö
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-14440
  Avhjälpande
  Fel i tjänst, byggande av ljudklassade rum. Ej rätt till vite då det inte är visat att arbetena inte var färdigställda inom avtalad tid.

  Konsumenten begär i första hand avhjälpande och i andra hand ersättning för avhjälpande med 482 625 kr. Han begär även vite med 347 kr per vecka från den 1 april 2022.

  Aberg Projekt anlitades i augusti 2021 för renovering av undervåningen i en villa. Ett ljudklassat sovrum och ett ljudklassat bio/spelrum skulle byggas. Tjänsten kostade 496 770 kr och han fick två års garanti.
  Hela undervåningen är felbyggd. Väggar och tak är sneda, fel material har använts och de varor som köpts in har felaktigt bytts ut mot billigare och sämre alternativ. En besiktningsman har konstaterat felen.Arbetet måste göras om från början då Aberg Projekts arbete är så dåligt utfört.

  Nämnden rekommenderar Aberg Projekt AB utan kostnad för konsumenten avhjälpa besiktningsanmärkningarna samt visa vilken ljudklass fönster och dörrar har. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Skånemuraren AB
  Skånemuraren AB
  Södra Solhemsgatan 5, 268 72 Teckomatorp
  Bostad - Kök
  2022-16957
  Betalningsbefrielse
  Arbete på löpande räkning. Debiterat pris är inte skäligt. Priset är oskäligt.

  I augusti 2022 beställde hon kakling på två mindre ställen i köket av Skånemuraren. Bolaget skulle även ta ner det gamla kaklet. Enligt bolaget skulle det bli billigt eftersom det inte var så mycket. För henne var det viktigt att arbetet kunde utföras snabbt inför kommande tapetsering. En annan firma som trodde att det skulle kosta upp emot så mycket som 15 000 kr kunde inte komma direkt.

  Det debiterade priset på 55 250 kr före ROT-avdrag är inte skäligt för det begränsade arbete som utförts. Konsumenten begär betalningsbefrielse från ett krav på 30 250 kr.

  Skånemuraren motsätter sig kravet.

  Nämnden menar att Skånemuraren inte har lagt fram sådana omständigheter som ger stöd för att det debiterade priset är skäligt. Skånemuraren AB rekommenderas att avstå från att kräva betalt med 30 250 kr av konsumenten.

  Företaget har ej följt rekommendationen. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • Future Dream Homes AB
  Future Dream Homes AB
  Almviksvägen 41, 218 45 Vintrie
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2022-10376
  Skadestånd
  Anm bevisat vissa fel som hon har rätt skälig ersättning för.

  I oktober 2021 anlitade konsumentne och hennes man Future Dream Homes för totalrenovering av ovanvåningen på deras hus. De fel som konsumenten klargar på är hål i badrumstaket som lett till att vatten läckt ner i badrummet under, bubblor, fläckar och glipor på/vid heltäckningsmattor, felaktig mönsterpassning och märken på tapet, strömbrytares placering, färgfläckar på kakel, saknad eller smutsig fog, slarvigt lagd silikon, fel lutning på trappsteget till badkaret, slarvigt sågade kanter på kaklet och streckkoden syns, målning av fönsterkarmar, väggar, dörrkarmar och bjälkar, slarvigt monterade dörrkarmar, felaktiga garderober, glipor i golvet, slarvigt betsade och monterade trösklar, knivmärken på golvlister samt målarfärg och synliga spikar på akustikpanelen

  Konsumenten begär 70 000 kr för heltäckningsmattor, 2 000 kr/vecka från den 14 mars 2022 tills arbetet är klart (med undantag för april 2022), 24 285 kr för fakturerat förbrukningsmaterial samt avhjälpande av fel. Om felen inte kan avhjälpas av Future Dream Homes begär hon 64 000 kr för att anlita någon annan för att avhjälpa dem.

  Future Dream Homes motsätter sig kravet.

  Nämnden rekommenderar Future Dream Homes AB att betala 30 000 kr till konsumenten. Nämnden avslår hennes krav i övrigt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • AL tandläkarkliniken AB
  AL tandläkarkliniken AB
  Finnögatan 1, 582 78 Linköping
  Bostad - Hyra av lägenhet/arrende
  2022-10817
  Skadestånd

  Konsumenten hyrde i april ett hus av företaget som enligt annonsen skulle vara 130 kvm. Det visade sig dock vara 80 kvm plus biarea på 50 kvm. Konsumenten behövde magasinera sina möbler då allt inte fick plats och flyttade till ett annat hus efter endast 2 månader. Konsumenten begär att få tillbaka 6 500 kr avseende hyran för juni 2021 och 26 138 kr för magasineringen av hennes möbler.

  AL tandläkarkliniken motsätter sig kravet.

  Nämnden rekommenderar AL tandläkarkliniken att betala 20 000 kr till konsumenten. Nämnden avslår hennes krav i övrigt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Da-Kar Bygg
  Da-Kar Bygg
  Strindbergsvägen 9B, 152 31 Södertälje
  Bostad - Badrum
  2022-15275
  Ersättning för avhjälpande
  Anm bevisat fel i tjänsten i form av felaktiga rördragningar.

  Konsumenten anlitade företaget 2017 för en badrumsrenovering. Under 2022 framkommer det att arbetet har brister; brunnen i duschen, på omdragningen av vattenmatningar till tappställen i väggar utan skarvar samt i form av t-rör dolda i vägg. Felen uppdagas i samband med att en annan firma skulle renovera hennes tvättstuga sommaren 2022 och ett fel begicks som orsakade en vattenläcka. Eftersom badrummet inte var byggt enligt branschregler gäller inte hennes försäkring. Hon har fått en offert på att det kommer att kosta 24 513 kr att avhjälpa felen.

  Konsumenten begär 24 513 kr.

  Da-Kar Bygg motsätter sig kravet.

  Nämnden rekommenderar Da-Kar Bygg att betala 24 513 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Torbjörns Golv AB
  Torbjörns Golv AB
  Lertagsgatan 10, 694 34 Hallsberg
  Bostad - Badrum
  2022-22157
  Ersättning för avhjälpande

  I januari 2022 beställde konsumenten renovering av två badrum av företaget. Han har betalat 284 000 kr renoveringen. Det återstår fortfarande två mindre åtgärder i form av rördragning till vattenutkastare och skydd där vattenröret kommer in i badrummet. Han har kontaktat företaget som inte svarar. Han vill i första hand att företaget utför återstående arbete. Han vill i andra hand ha ersättning med 10 000 kr, vilket motsvarar kostnaden för att anlita ett annat företag som gör klart renoveringen.

  Torbjörns Golv AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Torbjörns Golv AB att utan kostnad för konsumenten utföra det återstående arbetet av renoveringen.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Vialarm
  Vialarm
  Uddevallavägen 3, 452 31 Strömstad
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-23113
  Hävning
  Tredsko

  Konsumenten  begär att få häva två avtal.
  Den 18 maj 2022 beställde han larm till både sitt hem och sitt företag. Han upptäckte kort därefter att larmen inte fungerade som det skulle och ville därför ångra de båda avtalen.

  Vialarm har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Vialarm att betala tillbaka till konsumenten vad han hittills betalat för det larm han tecknat för sitt hem och att avstå från att kräva något ytterligare betalt av honom avseende denna tjänst.

  Nämnden prövar inte ärendet i den del den avser det larm han tecknat för sitt företag.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Lingon Energi
  Lingon Energi
  Ekbacksvägen28, 168 69 Bromma
  Bostad - Elleverans
  2022-15834
  Hävning
  Fråga om ångerrätt för elavtal

  Konsumenten tecknade avtal med Lingon energi 18 juli 2022 efter att ha lovats lägre priser. Iställett fick han högre priser och 60 månaders bindningstid. 

  Den 31 augusti 2022 meddelade han Lingon Energi att han ångrat sig. Enligt villkoren gäller en fast brytavgift på 4 950 kr. Även om han var beredd att betala brytavgiften vägrade Lingon Energi att låta honom lämna avtalet.

  Lingon Energi motsätter sig kravet.

  Nämnden rekommenderar Lingon Energi att låta konsumenten ångra avtalet samt att befria honom från att betala för de elleveranser som kan ha skett från bolaget efter det att avtalet ingåtts och återbetala till honom vad han eventuellt redan kan ha betalat till bolaget för sådana elleveranser.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Astam Bygg AB
  Astam Bygg AB
  Rissneleden 134 C, 174 57 Sundbyberg
  Bostad - Badrum
  2022-22118
  Prisavdrag

  i december 2021 beställde konsumenten renovering av sitt badrum av företaget. Han betalade 78 750 kr för tjänsten. Tjänsten har inte utförts fackmannamässigt, bl.a. har inte tätskiktet i badrummet gjorts på rätt sätt. Dessutom måste tätskikt läggas på golvet i tvättstugan. Han vill därför ha prisavdrag med skäliga 50 000 kr.

  Astam Bygg AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Astam Bygg AB att betala 50 000 kr till konsumenten. 

  Företaget har ej följt rekommendationen. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • VK Bygg AB
  VK Bygg AB
  Kvartsgatan 13, 749 40 Enköping
  Bostad - Köp/uppförande av byggnad
  2022-21608
  Ersättning för avhjälpande
  Tredsko

  VK Bygg anlitades i april 2022 för att bygga ett Attefallshus för var 443 418 kr. Arbetet är fortfarande inte klart och det som är utfört är inte fackmässigt. Ett annat företag har lämnat en offert på att fortsätta arbetet och mellanskillnaden mellan den och VK Byggs offert är 185 000 kr.

  VK Bygg AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar VK Bygg AB att betala 185 000 kr tillkonsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • ABHA AB
  ABHA AB
  Ulrikagatan 25, 590 36 Kisa
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-08754
  Annat
  Fråga om parterna avtalat bestämt pris eller om näringsikdaren lämnat en ungefärlig prisuppgift och om konsumenten beställt tilläggs- och ändringsarbeten. .

  ABHA AB fick i september 2021 i uppdrag att renovera hans bostad. Han skulle betala 380 000 kr för arbetet men företaget har begärt ytterligare ersättning för att utföra överenskommet arbete. De påstår att vissa arbeten inte ingår trots att det står att de ska vara färdigställda.

  Konsumenten begär att ABHA AB ska färdigställa kök, badrum och hall utan att han ska behöva betala mer än totalt 380 000 kr.

  ABHA AB motsätter sig konsumenten krav.

  Nämnden rekommenderar ABHA att slutföra uppdraget för ett pris om maximalt 437 000 kr.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • SaveEnergy
  SaveEnergy
  Box 2121, 132 04 Saltsjö-Boo
  Bostad - Värmepumpar
  2022-23993
  Hävning

  I juli 2022 köpte konsumenten en luftvärmepump inklusive installation av företaget för 16 765 kr. Kort tid efter köpet slutade pumpen att fungera. Konsumenten har kontaktat företaget som inte hjälpt henne vidare. Till följd av att felet inte har åtgärdats har konsumenten inte kunnat hyra ut sitt hus under hösten som tänkt. Konsumenten vill att företaget betalar sammanlagt 39 805 kr. Av beloppet avser 16 765 kr återbetalning av kostnaden för pumpen och installationen, 3 040 kr för felsökningskostnaden och 20 000 kr i utebliven hyra.

  SaveEnergy har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar SaveEnergy att betala 39 805 kr till konsumenten.

  Företaget har ej följt beslutet.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Lasmasu Borr & Entreprenad AB
  Lasmasu Borr & Entreprenad AB
  Lasmasuvägen 9, 796 90 Älvdalen
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-14078
  Hävning

  I januari 2019 beställde hon brunnsborrning av företaget för 63 694 kr. Tjänsten har inte utförts fackmannamässigt. Det visade sig bl.a. att tätningen mellan foderrören inte var korrekt gjord. Företaget har försökt avhjälpa felet men har inte lyckats. Därefter har företaget inte hörts av. Hon vill därför ha tillbaka de pengar som hon har betalt.

  Lasmasu Borr & Entreprenad AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Lasmasu Borr & Entreprenad AB att betala 63 694 kr till konsumenten.

  Företaget har ej följt rekommendationen. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • RP.s Ställningar Måleri & Allservice
  RP.s Ställningar Måleri & Allservice
  Hospitalsgatan 35, lgh 1301, 602 27 Norrköping
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-20688
  Ersättning för avhjälpande

  Konsumenten begär ersättning med 50 000 kr.

  I augusti 2021 beställde han tilläggsisolering, ny fasad och altan samt fasadmålning. Han har betalat 293 221 kr för tjänsten. Tjänsten har inte utförts i rätt tid. Altanen är ännu inte påbörjad. Målningen och taket över entrén är inte heller klara. Dessutom fattas en överliggare till staketet på altanen. Han begär ersättning med 50 000 kr så att någon annan kan slutföra jobbet.

  Nämnden rekommenderar RP:s Ställningar Måleri & Allservice att betala 50 000 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • A. Arvidsson, Rosvik AB
  A. Arvidsson, Rosvik AB
  Pitevägen 17 lgh 1002, 945 33 Rosvik
  Bostad - Tak
  2022-10756
  Avhjälpande
  tredsko

  Konsumenten begär avhjälpande av fel enligt besiktningsprotokollet samt ersättning för åtgärdande av skador som framkommit vid besiktningen med 80 100 kr och ersättning för ny besiktning med 4 375 kr.

  I maj 2021 köpte han en tjänst som innefattade nytt yttertakplåt, trampsäkert kondensskydd, nya läktar, nya vindskivor, nya hängbrädor, ny underspikning, nya plåtdetaljer, ny skorstensstos och ny takavvattning för 218 300 kr av företaget.

  I december samma år märkte han att kondensplasten inte är monterad på ett fackmässigt sätt, vilket har lett till fuktgenomslag. Besiktning har visat att det finns ett flertal fel som har lett till skador på huset. Tjänsten har inte genomförts på ett fackmässigt sätt.

  A. Arvidsson, Rosvik AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar A. Arvidsson, Rosvik AB att åtgärda bristerna enligt punkterna 1, 2 och 4–8 i besiktningsprotokollet daterat 2022-03-17 samt betala 84 475 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • T Q Reslövs energi
  T Q Reslövs energi
  Reslöv 1022, 241 72 Marieholm
  Bostad - Värmepumpar
  2022-22993
  Hävning

  I maj 2022 beställde konsumenten ett fläktelement och montering av företaget till ett pris av 7 500 kr. Företaget har inte monterat elementet trots att detta ingick i avtalet. Trots flertalet kontakter med och påminnelser till företaget ändå inte kommit och utfört arbetet. Hon begär därför att köpet hävs och att företaget hämtar elementet.

  T Q Reslövs energi har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar T Q Reslövs energi att betala 7 500 kr till Konsumenten och hämta upp fläktelementet hemma hos henne.

  Kontakta ARN för mer information.
 • NJ Projekt KB
  NJ Projekt KB
  Erik Dahlbergsgatan 5, 211 48 Malmö
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-23729
  Ersättning för avhjälpande

  Konsumenten beställde bostadsanpassning av trösklar av företaget i augusti 2022. Tjänsten utfördes inte fackmannamässigt, bl.a. borrade företaget hål i ett rör. Att åtgärda detta fel har kostat 7 579 kr, för detta vill konsumenten ha ersättning.

  NJ Projekt KB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar NJ Projekt KB att betala 7 579 kr.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Villanytt
  Villanytt
  Östra Hamngatan 6, 411 09 Göteborg
  Bostad - Övriga varor
  2022-13347
  Annat

  Konsumenten köpte en poolvärmare för 5445 kr från Villanytt den 17 maj 2022.  Varan levererades 1 juni och 4 juni upptäckte konsumenten att den inte värmde upp vattnet och reklamerade varan 6 juni. 29 jul meddelar han att han önskar häva köpet.

  Villanytt motsätter sig kravet och menar konsumenten köpt en värmepump med för lite styra för storleken han har på sin pool.

  Nämnden rekommenderar Villanytt att, mot återfående av poolvärmaren, betala 5 445 kr till konsumenten. Det är Villanytt som ska bekosta returfrakten av varan.

  Konsumenten har returnerat pumpen men inte fått tillbaka några pengar. Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • RDZE Byggnadsentreprenad AB
  RDZE Byggnadsentreprenad AB
  Importgatan 12 A, 422 46 Hisings Backa
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-20767
  Avhjälpande

   I september 2021 beställde han nya köksdörrar och lister mot tak inklusive montering. Han betalade 43 125 kr för tjänsten. Tjänsten utfördes inte fackmannamässigt, bl.a. saknades några lister. Han begär därför att felet med listerna åtgärdas. I andra hand begär han prisavdrag med 4 000 kr, så att en annan hantverkare kan färdigställa arbetet.

  RDZE Byggnadsentreprenad AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar RDZE Byggnadsentreprenad AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felet med listerna.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • TMF Snickeri AB
  TMF Snickeri AB
  Kruthusgatan 17, 405 00 Göteborg
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-12202
  Skadestånd
  tredsko

  Konsumenten anlitade företaget för att bygga en betongmur. Arbetet skulle kosta 45 000 kr. Han har betalat 17 000 kr. Han fick reda på att företaget gjort dräneringen på ett felaktigt sätt. Han bad dem göra om det, men det gick de inte med på. Företaget ville inte heller bygga färdigt utan slutbetalning. Han vill ha tillbaka pengarna som han betalade samt 10 000 kr i skadestånd som motsvarar kostnaden för att riva muren.

  TMF Snickeri AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar TMF Snickeri AB att betala 27 000 kr till konsumenten.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Ingmarsö Bygg O Snickari AB
  Ingmarsö Bygg O Snickari AB
  Båtdragsvägen 6, 130 25 Ingmarsö
  Bostad - Golv
  2022-16418
  Avhjälpande
  Tredsko

  Konsumenten beställde  reparation av en vattenskada av Ingmarsö Bygg O Snickeri AB i maj 2012. Reparationen är inte professionellt utförd eftersom golvet lutar väldigt mycket, vilket hon upptäckte när golvlister skulle monteras. Golvet har dessutom lagts med för stort mellanrum på flera ställen så att golvlisten inte täcker. Hon vill att felet åtgärdas.

  Ingmarsö Bygg O Snickeri AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Ingmarsö Bygg O Snickeri AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felet i tjänsten. Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Kompletta Tak (G.T Väst AB)
  Kompletta Tak (G.T Väst AB)
  Hjortronvägen 1, 554 75 Jönköping
  Bostad - Tak
  2022-18061
  Prisavdrag
  Tredsko

  I maj 2022 beställde hon ett komplett takbyte inklusive bortforsling och städning av Kompletta Tak. Det har uppkommit en massa fel i samband med tjänsten. En stol blev sönderbränd, en fasadlampa gick sönder, det blev fel färg på takpannorna, målningen av vindskivorna uteblev och gräsmattan blev förstörd. Hon får inte något svar av bolaget. Hon har inte fått vad hon beställt och betalat för. Hon vill ha ersättning med 17 000 kr för den felaktiga färgen på takpannorna eftersom hon gick med på att behålla dem mot kompensation. Hon vill även ha ersättning med 3 000 kr för stolen, lampan och färg till vindskivorna. Konsumenten begär ersättning med 20 000 kr.

  Kompletta Tak har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Kompletta Tak (G.T Väst AB) att betala 20 000 kr till konsumenten. Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • White Wing AB
  White Wing AB
  Alnarpsvägen 54, 252 53 Åkarp
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2022-18885
  Avhjälpande
  Tredsko

  I juli 2021 anlitade konsumenten White Wing AB för byggnation av övervåningen på hennes och hennes mans nybyggda hus. Under byggnation av innerväggar bar bolagets personal upp gipsskivor till övervåningen och repade i samband med detta ytterdörren med skivorna. Bolaget testade att måla dörren utan att det blev bättre. Hon vill ha ersättning med 8 000 kr för att åtgärda den skadade dörren.

  Slarv i samband med kakelsättningen i badrummet har medfört att en av kakelplattorna har spruckit. Hon har påtalat felet flera gånger utan att det åtgärdats. Hon vill att felet åtgärdas.

  White Wing AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar White Wing AB att utan kostnad för konsumenten åtgärda den spruckna kakelplattan i badrummet och betala 8 000 kr till henne.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Takmästare i Stockholm
  Takmästare i Stockholm
  Heliosgatan 43, 120 63 Stockholm
  Bostad - Tak
  2022-09782
  Betalningsbefrielse
  Prisinformation till konsument måste vara tydlig, priset är inklusive mervärdesskatt om inte näringsidkaren visar annat.

  I december 2021 beställde konsumenten takomläggning och fasadmålning på ett fritidshus (63 kvm) för 289 000 kr av Takmästare i Stockholm. Hon beställde dubbelfalsad bandtäckt plåttak. Nockplåt monterades med 40 skruvhål, vilket inte var vad hon beställt eller fackmässigt. Hon ville att detta skulle göras om eller att priset skulle reduceras, vilket Takmästare i Stockholm inte gick med på. Bolaget erbjöd sig bara att måla fasaden till ett fördelaktigt pris, vilket var 100 000 kr. I fakturan anges totalpriset till 139 000 kr, Takmästare i Stockholm har därmed lagt på mervärdesskatt och använt ROT-avdraget, vilket inte framgick av avtalet. Hon anser att hon ska betala 100 000 kr minus ROT-avdrag, dvs. 70 000 kr.

  Takmästare i Stockholm motsätter sig kravet.

  Nämnden rekommenderar Takmästare i Stockholm att justera fakturan så att kostnaden för tjänsten uppgår till 72 700 kr efter ROT-avdrag. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Parema Bygg AB
  Parema Bygg AB
  Bangårdsvägen 21, 428 36 Kållered
  Bostad - Köp/uppförande av byggnad
  2022-10133
  Skadestånd
  Tvist angående vite. Vissa arbeten har efter överenskommelse skjutits fram men viss försening har ändå uppstått. Dock skäl att jämka vitet eftersom anmälaren kunnat ta byggnaden i bruk.

  I mars 2021 beställde konsumenten och hans fru en tillbyggnad/ombyggnad på totalentreprenad inklusive målning och markarbete av Parema Bygg. Avtalat slutdatum var den 31 december 2021. Enligt avtalet uppgår vitet till 5 000 kr per vecka. Entreprenaden blev 23 veckor försenad, varför de har rätt till ersättning med 115 000 kr (23 x 5 000 kr). Enligt avtalet är de skyldiga Parema Bygg 34 837 kr. Med avdrag för detta belopp uppgår deras krav därför till 80 160 kr.

  De har inte gjort någon slutbesiktning utan det som skett är att arkitekten gjort en okulär granskning för att de skulle kunna få slutbesked. Byggnaden togs inte i bruk på grund av den uppgrävda gången framför dörren.

  ARN rekommenderar Parema Bygg AB att betala 500 kr till konsumenten. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Solkraft Emk AB
  Solkraft Emk AB
  Flöjelbergsgatan 18, 431 37 Mölndal
  Bostad - Solceller
  2022-10564
  Avhjälpande

  I november 2021 beställde konsumenten installation av solceller på sitt plåttak för 139 378 kr av Solkraft. Panelerna levererades i maj 2022. Vid installationen skadades plåttaket och det uppkom bucklor, bockade plåtar och färgavskrap med risk för rostgenombrott och vattenskador. Han har haft både sotare och snickare som gått på andra delar av taket utan några skador. Solkraft har inte haft kunskap eller kompetens för att gå på taket. Enligt en takfirma som han kontaktat måste man gå i de s.k. dalarna och inte uppe på åsarna för då bockas plåten.

  Han klagade första gången till Solkraft den 2 juni 2022. Han vill att Solkraft byter ut de skadade takplåtarna eller att han får ersättning med 47 000 kr för kostnaden för att ta ned solcellspanelerna, byta ut de skadade takplåtarna och sedan montera tillbaka panelerna.

  Solkraft motsätter sig kravet.

  Det är utrett att det uppkommit skador på taket i samband med installationen. Enligt konsumenten måste takpanelerna bytas ut. Vid en bedömning av skadorna konstaterar dock nämnden att det är möjligt att åtgärda dem på ett fackmässigt sätt, varför det inte är nödvändigt att byta ut panelerna. Solkraft ska därför rekommenderas att åtgärda skadorna i enlighet med sitt erbjudande medan det saknas förutsättningar för att bifalla någon del av kravet i övrigt.

  Nämnden rekommenderar Solkraft EMK AB att utan kostnad för konsumenten åtgärda skadorna på taket i enlighet med sitt erbjudande. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Bygg & Fastighetsutveckling AB
  Bygg & Fastighetsutveckling AB
  Tunbytorpsgatan 8, 721 37 Västerås
  Bostad - Badrum
  2022-11282
  Avhjälpande
  Medgivandebeslut

  I juni 2021 beställde konsumenten en badrumsrenovering. När den var klar upptäckte hon att golvvärmen inte fungerade och att det saknades fogmassa vid kaklet. Bygg & Fastighetsutveckling lovade gång på gång att avhjälpa felen men dök sedan inte upp. Hon fick ett våtrumsintyg först sedan hon gjort en anmälan till nämnden. Om Bygg & Fastighetsutveckling inte åtgärdar felet med golvvärmen och fyller i fogmassa begär hon 2 419 kr för en ny termostat och 1 366,25 kr för felsökning och framkörning, totalt 3 755,25 kr. Konsumenten begär i första hand avhjälpande och i andra hand 3 755,25 kr.

  Bygg & Fastighetsutveckling medger kravet.

  ARN Bygg & Fastighetsutveckling att i enlighet med sitt medgivande avhjälpa felen med golvvärmen och den saknade fogmassan utan kostnad för konsumenten. 

  Företaget har, trots att det medgett kravet i anmälan, inte följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Adexa Nordic
  Adexa Nordic
  Box 19, 443 21 Lerum
  Bostad - Övriga varor
  2022-22380
  Hävning

  I augusti 2022 beställde hon en diskbänk av företaget för 2 899 kr. Denna skulle passa för utekök. Trots detta har diskhon rostat. Hon vill därför att köpet hävs och att företaget står för fraktkostnaden. Om detta inte är möjligt vill hon ha prisavdrag motsvarande 80 procent av inköpspriset, dvs. 2 319 kr.

  Adexa Nordic har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Adexa Nordic att betala 2 899 kr till konsumenten mot att hon lämnar eller skickar tillbaka diskbänken. Företaget ska bekosta återlämnandet av varan. 

  Företaget har ej följt rekommendattionen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Energyhub / AB Scandinavian Energy hub
  Energyhub / AB Scandinavian Energy hub
  Box 5039, 116 29 Stockholm
  Bostad - Elleverans
  2022-21083
  Hävning

  Företaget har ringt konsumenten och uppgett sig ringa från Vattenfall och att kunden behöver identifiera sig med bankID, på spå vis har de fått henne att ingå ett avtal trots att något fysiskts sådan aldrig skickats. Företaget hävdar att hon beställt ett elavtal som ska löpa under tre år. Hon har inte ingått något sådant avtal med företaget. Hon vill att avtalet avslutas.

  Energyhub / AB Scandinavian Energy hub har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Energyhub / AB Scandinavian Energy hub att avsluta elavtalet med konsumenten och avstå från att kräva betalt av henne.

  Företaget har ej följt rekommendationen.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • PoolXpress
  PoolXpress
  Terminalgatan 4, 235 39 Vellinge
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2022-22271
  Avhjälpande

  I juni 2021 köpte han en poolpump av företaget för 8 995 kr. Ett år senare slutade poolpumpen att fungera. Han vill antingen att företaget avhjälper felet eller levererar en ny pump.

  PoolXpress har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar PoolXpress att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felet med poolpumpen. Förtaget har ej följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Stella Polaris Art and Antiques AB
  Stella Polaris Art and Antiques AB
  Arsenalsgatan 3, 111 47 Stockholm
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-08250
  Avhjälpande
  Tredsko

  Vid försäljning av en lägenhet anlitade konsumten i februari 2021 Stella Polaris Art and Antiques AB (nedan Stella Polaris) för styling inklusive bortforsling av möbler. Parterna kom överens om att bolaget skulle förvara möblerna tillsvidare. När de ville ha tillbaka sina möbler fick de till svar att möblerna var borta. De vill ha ersättning för möblerna, varav 20 000 kr för ett skåp,

  10 000 kr för ett bord, 3 000 kr för en fåtölj, 5 000 kr för en sittpuff och 2 000 kr för ett nattduksbord.

  Stella Polaris har trots påminnelse inte svarat i sak i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Stella Polaris Art and Antiques AB att betala 40 000 kr till konsumenten. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • Service Patrull i GBG
  Service Patrull i GBG
  Månadsgatan 25, 415 33 Göteborg
  Bostad - Elinstallation
  2022-12494
  Hävning
  Elinstallation utförts av ett företag som inte var registrerat hos Elsäkerhetsverket och därmed i strid med elsäkerhetslagen. En tjänst som utförts i strid med författningsföreskrifter och myndighetsbeslut är att anse som felaktig. Skiljaktiga meningar finns.

  Konsumenten anlitade Service Patrull i GBG för byte av el samt elinstallationer i sin bostad. Han hade blivit rekommenderad företaget av en vän och trodde att företaget hade rätt att utföra elinstallationer. Företaget var dock inte registrerat hos Elsäkerhetsverket trots att företaget intygade att installationerna var genomförda enligt Elsäkerhetsverkets direktiv.  Han begär återbetalning av 17 488 kr.

  Nämnden rekommenderar Service Patrull i GBG att betala 17 488 kr till konsumenten.

  Service Patrull i GBG motsätter sig kravet.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Sten- och Trädgårdsanläggningsföretaget Barol AB
  Sten- och Trädgårdsanläggningsföretaget Barol AB
  Sankt Pauligatan 43B, 416 60 Göteborg
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-06783
  Avhjälpande
  Näringsidkaren ska avhjälpa kvarstående fel i tjänst.
  Kontakta ARN för mer information.
 • EB-kök Production Svenska AB
  EB-kök Production Svenska AB
  Andersbäcksvägen 13, 611 75 Enstaberga
  Bostad - Kök
  2022-07492
  Annat
  3 900 kr
  Distansavtal, avtal utanför affärslokal. S.k. blandat avtal som omfattar köp av både vara och tjänst. Tjänsten, måttagning och planering, är en biförpliktelse i förhållande till varan, köksinredning.

  I april 2022 beställde konsumenten byte till nya måttanpassade köksluckor inklusive lådfronter och bänkskiva av EB-Kök. Han träffade en säljare från EB-Kök på Seniormässan den 21 april 2022 och fick ett specialerbjudande avseende hembesök, planering och mätning till en kostnad av 3 900 kr, förutsatt att han betalade omedelbart. Han betalade kostnaden och hembesöket planerades.

  Efter att ha loggat in på EB-Köks hemsida och tagit del av i huvudsak negativa omdömen insåg han att han inte kunde acceptera detta. Den 26 april 2022, i samband med hembesöket, meddelade han EB-Kök att han ville ångra avtalet. Han vill i första hand att kostnaden på 3 900 kr återbetalas.

  Konsumenten begär ersättning med 3 900 kr.

  ARN konstaterar att konsumenten har ångrat sig i rätt tid eftersom några varor inte har levererats.

  ARN rekommenderar EB-Kök Production Svenska AB att betala 3 900 kr till konsumenten. 

  Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • IP-Only Networks AB
  IP-Only Networks AB
  Bostad - Fiberinstallation
  2022-01418
  Annat
  Fiberinstallation, 28 § ktjl. Näringsidkaren har inte visat att det föreligger ett hinder som bolaget inte kan övervinna eller att utförandet skulle medföra olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora i förhållande till anmälarens intresse av att avtalet fullföljts.

  Den 17 oktober 2016 beställde konsumenten fiberinstallation för 19 900 kr av IP-Only. Arbetet med fiberanslutning planerades vara färdigt under 2020. Trots att byggbeslut för konsumentens fastighet är taget den 23 september 2020 har IP-Only annullerat avtalet med hänvisning till villkoren.

  Konsumenten begär att motparten fullgör avtalet.

  ARN bedömer att bolaget inte bevisat att det föreligger ett hinder som det inte kan övervinna eller att utförandet skulle medföra olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora i förhållande till konsumentens intresse av att avtalet fullföljts.

  ARN rekommenderar IP-Only Networks AB att fullfölja avtalet om fiberinstallation.

  När ARN begärt uppföljning om huruvida rekommendationen följts har företaget 10 januari 2023 svarat konsumenten att de kommer meddela beslutet inom kort. 23 januari skickas en ny påminnelse av ARN som företaget ännu inte besvarat.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Swedala Tak AB
  Swedala Tak AB
  Zettergrens väg 7, 791 77 Falun
  Bostad - Tak
  2022-02586
  Avhjälpande
  Fråga om vem av motparterna som är reell avtalspart. Takmästaren är endast underentreprenör. Fel i tjänst.

  Konsument anlitar Swedala Tak genom underleverantör. Det nya taket läcker och många fel. 

  ARN konstaterar att det av åberopat besiktningsutlåtande framgår att underlagspappen har monterats i strid med både tillverkarens och Swedala Taks egen monteringsanvisning.
  Konsumenten har därmed bevisat att tjänsten är felaktig. Detta innebär att hennes krav på avhjälpande ska bifallas. Avhjälpandet ska ske på ett fackmässigt sätt och utan kostnad för konsumenten. 

  ARN rekommenderar Swedala Tak Försäljning AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felet i tjänsten. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Hantverkare Melin
  Hantverkare Melin
  Lycka Lyckavägen 59, 793 36 Leksand
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-12536
  Prisavdrag
  Renoveringsarbeten inte utförda fackmässigt. Rätt till visst prisavdrag.

  Konsumenten har i februari 2022 köpt en tjänst bestående i:
  - renovering av ytskikt i vardagsrum, hall, sovrum och kök,
  - rivning av vägg samt uppbyggnad av ny vägg,
  - golvläggning i hall,
  - målning av köksluckor och ny bänk i köket, och
  - byggd förvaring i hall/sovrum.
  Priset var 96 750 kr.

  ARN gör bedömningen att tjänsten har utförts på ett sätt som avviker från vad konsumenten har rätt att kräva i fråga om fackmässighet. Tjänsten är alltså att bedöma som felaktig i konsumenttjänstlagens mening.
  Enligt ARN är konsumenten, med hänsyn till de grava fel som föreligger, inte skyldig att låta företaget göra försök att avhjälpa felen. Konsumenten har i stället rätt till prisavdrag som enligt nämnden
  skäligen kan bestämmas till 20 000 kr.

  Företaget har inte följt rekommendationen.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • Telia Öppen Fiber
  Telia Öppen Fiber
  Att: Helena Krantz Johan Willins gata 6, 405 35 Göteborg
  Bostad - Fiberinstallation
  2022-09025
  Annat
  Telia har inte bevisat att bestämmelse om uppsägning är tillämplig i ärendet.

  Konsumenten beställde ett avtal av Telia den 2 maj 2016. Fem år senare kontaktade han Telia som meddelade att företaget inte kommer att dra in fiber till fastigheten. Telia har inte bevisat att det skulle vara för dyrt för att dra in fiber, i enlighet med deras villkor.

  ARN rekommenderar Telia att fullfölja ingånget avtal.

  Kontakta ARN för mer information.
 • GT Väst AB
  GT Väst AB
  Hjortronvägen 1, 555 93 Jönköping
  Bostad - Tak
  2022-17978
  Avhjälpande
  Tredsko

  I augusti 2021 beställde konsumenten byte av taktegel inklusive plåtarbete och målning av vindskivor av företaget. Hon betalade 165 000 kr
  för tjänsten. Den utlovade tjänsten i form av målning av vindskivor utfördes aldrig. Hon vill att företaget gör detta.

  GT Väst AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar GT Väst AB att utan kostnad för konsumenten måla vindskivorna enligt avtalet.

  Kontakta ARN för mer information.
 • SaveEnergy
  SaveEnergy
  Box 2121, 132 04 Saltsjö-Boo
  Bostad - Värmepumpar
  2022-08453
  Hävning

  I februari 2018 köpte konsumenten en LG luftvärmepump med fem års garanti av ett annat företag. Hösten 2020 blev han kontaktad av SaveEnergy som då uppgav att var tvungen att låta serva
  värmepumpen inom tre år för att garantin skulle gälla i fem år. SaveEnergy utförde servicen i januari 2021 till en kostnad om 3 040 kr. Ett fel har sedan uppstått på värmepumpen men garantin täcker inte reparationen då det gått över tre år. Han måste själv betala för reparationen som kostar 4 288 kr. Eftersom servicen inte gav full garanti begär han tillbaka vad han betalat för denna.

  SaveEnergy har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar SaveEnergy att betala 3 040 kr till konsumenten.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • Hustomten i Kinda
  Hustomten i Kinda
  Näsumvägen 75, 291 98 Villands Vånga
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-04268
  Ersättning för avhjälpande

  I juni 2021 beställde konsumenten renovering av sin villa med målning, tapetsering, golvslipning och byte av innerdörrar för 46 205 kr av Hustomten i Kinda (nedan
  Hustomten). Det förekommer flera fel i tjänsten. Väggarna i vardagsrummet/köket sprack på flera ställen från golv till tak cirka sex månader efter renoveringen. Målningen runt foder i köket, fönster m.m. är dåligt utförd, golvet i vardagsrummet slipades för hårt så att en större skada syns, en innerdörr kapades i fel ände, en tapet har fått bubblor och avslutet på tapetseringen blev fult.

  Konsumenten begär ersättning med 40 375 kr för att kunna åtgärda felen i vardagsrum och kök.

  ARN bedömer att en skälig åtgärdskostnad  är  20 000 kr. ARN rekommenderar Hustomten i Kinda att betala 20 000 kr till konsumenten.
  Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Dixon´s Elektriska AB
  Dixon´s Elektriska AB
  Gnejsvägen 8, 193 41 Sigtuna
  Bostad - Elinstallation
  2022-03906
  Hävning

  Konsumenten kontaktade Dixon ́s Elektriska AB för att dra om elen från 1 fas till 3 fas. När hon senare köpte en ny spis, diskmaskin och ugn upptäckte hon att företaget bara hade bytt huvudsäkringen utan att dra kablar i hela lägenheten. Hon kontaktade företaget som "fixade" elen i köket till en kostnad om 23 733 kr. Dock började säkringar gå mycket ofta och diskmaskinen gick sönder. Hon anlitade en fackman från Bosch som upptäckte att det var på grund av elen som
  diskmaskinen hade gått sönder och att det var därför säkringarna gick. För Bosch betalade hon 1486 kr. Hon kontaktade återigen Dixon ́s Elektriska AB som lovade att komma och åtgärda
  felen. Sedan dess har företaget slutat svara henne. 

  Konsumenten begär att få tillbaka sammanlagt 25 219 kr.

  Dixon ́s Elektriska AB har trots påminnelse inte svarat i sak i ärendet.

  ARN rekommenderar Dixon ́s Elektriska AB att betala 25 219 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Altuna Bygg & Mekaniska AB
  Altuna Bygg & Mekaniska AB
  Altuna 6, 755 92 Uppsala
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-06936
  Ersättning för avhjälpande
  Tredsko

  I juni 2021 beställde konsumenten bygge av skärmtak av företaget. Han har betalat 34 434 kr för tjänsten. Tjänsten har inte utförts fackmässigt, bl.a. läcker taket vatten.
  Han vill därför att ett annat företag ska åtgärda felen och begär ersättning med 29 124 kr.

  Altuna Bygg & Mekaniska AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Altuna Bygg & Mekaniska AB att betala 29 124 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • PFS Bygg AB
  PFS Bygg AB
  Plåtslagarevägen 13, 355 72 Ingelstad
  Bostad - Färg/målning
  2022-09066
  Avhjälpande
  Tredsko

  I juli 2021 beställde konsumenten bl.a. målning av fasad av företaget för 55 532 kr. Målningen är undermåligt utförd. Företaget har spillt färg på fönsterna och grunden. Norra fasaden har endast blivit målad en gång. Dessutom är vissa delar inte färdigmålade och tröskeln i entrén är skadad.

  Konsumenten begär vill i första hand att företaget åtgärdar och slutför målningen. I andra hand vill han ta in en annan firma som avhjälper felen.

  ARN rekommenderar PFS Bygg AB att utan kostnad för konsumenten åtgärda felen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Bygghemma Sverige AB
  Bygghemma Sverige AB
  Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö
  Bostad - Glas/fönster
  2022-13938
  Ersättning för avhjälpande
  Tredsko

  I juni 2021 beställde konsumenten takfönster av företaget för 12 142 kr. Det visade sig att fönstret var av en annan modell än den han hade beställt. Det går därför inte att montera det. Det kommer att kosta 5 805 kr att åtgärda felet på
  enklast möjliga sätt (bl.a. genom att installera mörkläggningsgardiner).

  I andra hand vill han att köpet hävs och få ersättning med 30 815 kr. Den sista kostnaden motsvarar bl.a. demontering av fönstret.

  Bygghemma Sverige AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Bygghemma Sverige AB att betala 5 805 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Solortus AB
  Solortus AB
  Kilgatan 6, 594 31 Gamleby
  Bostad - Solceller
  2022-14351
  Avhjälpande
  Tredsko

  I maj 2019 beställde konsumenten solceller och solcellsinstallation av företaget för 200 000 kr. En solcell har krackelerat och fungerar inte som den ska.

  Konsumenten begär att solcellspanelen byts ut.

  Solortus AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Solortus AB att utan kostnad för konsumenten byta ut den felaktiga solcellen.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • Adexa Nordic AB
  Adexa Nordic AB
  Svedplan Industripark Brobackavägen 19, 441 91 Alingsås
  Bostad - Övriga varor
  2022-14367
  Hävning
  Tredsko

  I maj 2022 köpte konsumenten en diskho av företaget för 1 522 kr. När han fick diskhon upptäckte han att den hade flera repor. Den kan inte vara värd mer än 300-400 kr och därför begär han i andra hand prisavdrag med 1 050 kr.

  Adexa Nordic AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Adexa Nordic AB att betala 1 522 kr till konsomenten mot att han lämnar eller skickar tillbaka diskhon. Företaget ska bekosta återlämnandet av varan.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Byta fönster i Sverige AB
  Byta fönster i Sverige AB
  Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna
  Bostad - Glas/fönster
  2022-16006
  Hävning
  Tredsko

  I mars 2022 köpte konsumenten en fönsterdörr av företaget för 22 805 kr. Av detta belopp har han betalat 13 005 kr. Fönsterdörren har ännu inte
  levererats. Han vill därför ha tillbaka sina pengar. Han vill också ha skadestånd med 3 251 kr, vilket motsvarar de olägenheter som han förorsakats genom förseningen.

  Byta fönster i Sverige AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Byta fönster i Sverige AB att betala 13 005 kr till konsumenten. Nämnden avslår hans krav i övrigt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • UAB KS Bygg
  UAB KS Bygg
  Minijos g. 5 Lankupiy k. Silutes r. sav Lietuva
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-07071
  Ersättning för avhjälpande
  Takläggningsarbete inte utförts fackmannamässigt; ersättning för avhjälpande.

  I augusti 2018 beställde de takrenovering samt invändig renovering av UAB KS Bygg. Arbetet skulle utföras enligt svensk standard. I februari 2022 upptäckte de att det läcker in genom det
  mindre av taken, vilket har orsakat skador inne i deras hus. Eftersom UAB KS Bygg inte ville vidgå att företaget hade utfört arbetet på ett felaktigt sätt kontaktade de ett annat företag som undersökte taket. Enligt det företaget är taket felkonstruerat och järnbalken sitter snett, vilket även påverkar trädäcket som måste rivas.

  Konsumenten begär ersättning för avhjälpande med sammanlagt 14 427 kr. Det begärda beloppet fördelar sig enligt följande:
  besiktning av tak av annan takläggare/snickare 500 kr, material till trädäcket 5 840 kr, lagning av taket utvändigt 5 187 kr samt lagning av tak invändigt 2 900 kr (uppskattningsvis, eftersom de har velat vänta tills det är helt torrt).

  ARN har tagit del av den presenterade utredningen och anser att det av denna framgår att det takläggningsarbete som UAB KS Bygg utfört inte har utförts på ett fackmässigt sätt. Det innebär att det är fråga om fel i tjänsten som företaget är ansvarigt för.

  ARN rekommenderar UAB KS Bygg att betala 14 427 kr till konsumenten.

  Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Service JLS AB
  Service JLS AB
  Torvmossevägen 11, 733 97 Sala
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-08712
  Avhjälpande
  Visat att dräneringsarbetet inte fackmannamässigt utfört och därför ska företaget avhjälpa.

  I augusti 2021 beställde konsumenten dränering av sitt hus av Service JLS. I slutet av mars 2022 upptäckte han att dräneringen hade släppt på flera ställen och att den vid ett ställe inte alls var färdigställd.

  Konsumenten begär i första hand avhjälpande och i andra hand ersättning av företaget med 18 980 kr

  ARN bedömer att konsumenten har bevisat att det förekommer brister i det utförda arbetet på ett sätt som medför att tjänsten inte kan anses fackmässigt utförd.

  ARN rekommenderar Service JLS AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felen i tjänsten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • DoGoodEl
  DoGoodEl
  Skeppsgatan 19, 211 11 Malmö
  Bostad - Elleverans
  2022-10229
  Annat
  Timpris eller månadsbaserat rörligt pris? Avtalet säger rörligt pris, inte timpris. NI inte visat anm fått info om att det skulle vara timpris.

  Företaget har inte visat konsumenten fått info om att det skulle vara timpris. ARN rekommenderar DoGood EL att beräkna konsumentens elkostnader för perioden
  november 2021 – mars 2022 enligt prismodellen för månadsbaserat rörligt pris. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • På tapeten
  På tapeten
  Nygatan 61, 931 30 Skellefteå
  Bostad - Tapet/tapetsering
  2022-10444
  Hävning
  Tredsko

  I juni 2021 köpte konsumenten tapet av företaget för 598 kr. Varan har ännu inte levererats. Han vill därför ha tillbaka sina pengar.

  På tapeten har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar På tapeten att betala 598 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Martiflex Grupp AB
  Martiflex Grupp AB
  Myrstigen 4, 151 60 Södertälje
  Bostad - Kök
  2022-12658
  Avhjälpande
  Tredsko

  I augusti 2020 beställde konsumenten renovering av kök av företaget. Hon betalade 111 691 kr för tjänsten. Tjänsten har inte utförts fackmässigt.
  Det är sprickor i köket och dörrarna som inte skulle synas går att se. Dessutom saknas golvsockel och kolfilter. Hon vill att felen avhjälps.

  Martiflex Grupp AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Martiflex Grupp AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Stone Center AB
  Stone Center AB
  Minelundsvägen 7, 417 05 Göteborg
  Bostad - Kök
  2022-03773
  Prisavdrag
  anm visat ett av flera påstådda fel. skälighetsuppskattat prisavdrag.

  Konsument köpte en bänkskiva i granit av Stone Center AB. Den kostade 30 280 kr och levereradesden 30 november 2021. Det var massa fläckar på skivan som inte fanns på den ursprungliga stenen. Bolaget insisterade att konsumenten skulle betala allt i förväg. När konsumenten sedan klagade på fläckar menar bolaget att detta var naturligt och att hon inte skulle få några pengar tillbaka.

  Konsumenten begär prisavdrag med 15 000 kr.

  ARN gör dock bedömningen att det är fråga om naturliga variationer i materialet och att fläckarna således inte är att se som fel i lagens mening. Men det framgår även av bilderna att det förekommer mörka, raka streck
  över skivan. Det är inte fråga om naturliga variationer i materialet. I detta avseende föreligger enligt nämndens bedömning ett fel i lagens mening.

  ARN anser inte att felet är av så väsentlig betydelse att hävning av köpet kommer i fråga. I ställetär ARNs rekommendation att felet kompenseras genom ett prisavdrag som enligt nämnden skäligen kan fastställas till 6 000
  kr.

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation och skriver i korrespondens med konsumenten att de ska betala de 6000 kronorna om konsumenten " tar bort alla recensioner från överallt och skicka ett mail att du har inget krav och twist mot oss längre så betala vi 6000 direkt. Om vi ser något recension om ärendet så skicka vi en faktura till dig att betala tillbaka pengarna med extra avgifter."

  Kontakta ARN för mer information.
 • Gimlä
  Gimlä
  Gustafsvägen 4, 633 46 Eskilstuna
  Bostad - Badrum
  2022-04906
  Ersättning för avhjälpande

  Konsumenten anlitade 2013 Gimlä Bygg & Förvaltning AB för att renovera ett badrum. När hon skulle sälja huset 2021 upptäcktes det vid besiktningen flera fel i badrummet. Badrummet behöver göras om. Gimlä har endast hänvisat till att garantin har gått ut. Hon har fått en offert från en annan firma för arbetet med att åtgärda felen som uppgår till 153 720 kr vilket hon begär ersättning med. 

  Gimlä Bygg & Förvaltning AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Gimlä Bygg & Förvaltning AB att betala 153 720 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Nordströms Måleri & Bygg Ek. för.
  Nordströms Måleri & Bygg Ek. för.
  Smultronvägen 9, 761 63 Norrtälje
  Bostad - Färg/målning
  2022-05733
  Ersättning för avhjälpande
  20 000 kr
  Fel i tjänst, dåligt underabete gör att målarfärg släpper.

  I februari 2020 anlitade konsumenten Nordströms Måleri & Bygg för utvändig ommålning av en huvudbyggnad, två friggebodar, en bod, en carport och räcken vid
  altanen. Nordströms Måleri skulle även påföra lasyr på räcke vid carport, trall vid entrén, friggebodarna och boden. Tjänsten kostade 220 000 kr och arbetet blev efter försening färdigt i mitten av september 2020.

  Nordströms Måleri tvättade inte tvättade fasaderna före målning. Nordströms Måleri bytte på eget bevåg färgkvalitet och kulör på två ställen. Den ena friggebodens baksida fick både ny färg och kulör
  på den nedre delen. Samma sak gäller med de utskjutande takstolarna på carporten som fick både ny färg och kulör. Felen har inte rättats till.

  Konsumenten begär ersättning för avhjälpande med 70 000 kr.

  ARN rekommenderar Nordströms Måleri & Bygg Ek. för. att betala 20 000 kr till konsumenten. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • H Malmberg Byggentreprenad AB
  H Malmberg Byggentreprenad AB
  Hasselgatan 8, 214 34 Malmö
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2022-07057
  Prisavdrag
  5 523 kr
  Näringsidkaren har inte bevisat att bolaget informerat konsumenten om behovet av tilläggsarbete pga. ändrade förutsättningar.

  Den 12 november 2021 anlitade konsumenten H Malmberg Byggentreprenad för att ta bort fönster och i stället installera en altandörr. Enligt offerten var priset för tjänsten 41 125 kr men konsumenten har fått en
  faktura från bolaget på 46 648 kr. Igen information om tillkommande kostnader har återgetts. 

  Konsumenten begär återbetalning av 5 523 kr.

  Näringsidkaren har inte bevisat att bolaget informerat konsumenten om behovet av tilläggsarbete pga. ändrade förutsättningar. ARN rekommenderar därmed H Malmberg Byggentreprenad AB att betala 5 523 kr till konsumenten 

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Göteborgs Smarta Tjänster AB
  Göteborgs Smarta Tjänster AB
  Åsa Stationsväg 17bv, 439 55 Åsa
  Bostad - Golv
  2022-06136
  Avhjälpande
  Fel i tjänst. golv.

  Konsumenten har beställt renovering i form av byte av golv, dörrar, målning och spackling m.m. Priset var 70 288 kr vilket han har betalat. Golvet är felinstallerat samt väldigt svajigt och ojämnt. och har flera andra fel. 

  Konsumenten begär i första hand att Göteborgs Smarta Tjänster AB avhjälper felen. I andra hand ersättning för avhjälpande av fel med 31 950 kr (71 timmar à 450 kr).

  Av de bilder som konsumenten inkommit med bedömer ARN att det framgår tydligt att golvet inte sitter ihop som det ska göra. Tjänsten är därmed inte utförd på ett fackmässigt sätt och tjänsten är således felaktig.

  ARN rekommenderar Göteborgs Smarta Tjänster AB att på ett fackmässigt sätt avhjälpa felen utan kostnad för konsumenten.

  Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • MS Bygg Service AB
  MS Bygg Service AB
  Rättarvägen 12, 891 55 Arnäsvall
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2022-03052
  Avhjälpande

  I september 2021 gav konsumenten MS Bygg Service i uppdrag att montera fönster. Företaget monterade sex tvådelade sidohängda fönster som konsumenten själv inhandlat. 29 dagar senare
  upptäckte konsumenten att fönsterna hade spruckit på grund av spänning i glaset. Tio av tolv fönster gick dessutom trögt att öppna och nästan alla fönster var skeva. På ovansidan av sex fönster hade tätningslisten tagit i låsmekanismen och behövde bytas.

  Konsumenten begärde i första hand att MS Bygg Service AB avhjälper felen. I andra hand att MS Bygg Service AB betalar 8 319 kr.

  ARN rekommenderar MS Bygg Service AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felen.

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation då de i korrespondens anger att de inte längre har möjlighet att avhjälpa felen utan istället vill betala 8319 kr- ARNs beslut säger dock att de ska avhjälpa felen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Stenkoncept & VVS Sverige AB
  Stenkoncept & VVS Sverige AB
  Hemsögatan 13, 257 32 Rydebäck
  Bostad - Kök
  2022-03385
  Avhjälpande

  I september 2021 beställde konsumenten leverans, mätning och montering av två arbetsskivor till köket av Stenkoncept & VVS Sverige. Arbetsskivorna var dektonskivor. Den 19 oktober
  samma år upptäckte konsumenten märken i skivorna från metallföremål som grytor och bakredskap. Märkena såg ut som blyertsstreck. Det räckte att han drog en kastrull över skivan så uppstod ett märke.

  Företaget försökte vid fyra tillfällen under vintern 2021 avhjälpa felet men utan accepterat resultat. Konsumenten fick vid köptillfället ingen information om att det inte var tillåtet att ha plåt eller metall på skivorna, från företagets broschyrer framgick det tvärt emot att att dekton var "resistent mot allt som oftast sker i ett kök under år av användning", "motstår allt". I broschyren fanns dessutom en bild på en gryta. 

  Konsumenten begär i första hand att Stenkoncept & VVS Sverige AB avhjälper felet. I andra hand att köpet hävs och att Stenkoncept & VVS Sverige AB betalar 28 531 kr.

  Nämnden rekommenderar Stenkoncept & VVS Sverige AB att utan kostnad för konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Romstad Bygg & Mark AB
  Romstad Bygg & Mark AB
  Romstadvägen 9, 653 42 Karlstad
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-05011
  Avhjälpande

  Konsumenten beställde grävning och gjutning av bottenplattor till en tillbyggnad och entré i enlighet med godkänt bygglov. Byggföretaget rekommenderade Romstad Bygg & Mark för att gräva och
  gjuta och den 16 november 2021 anlitade konsumenten därför företaget. I januari 2022 upptäckte konsumenten att båda bottenplattorna låg i fel höjd. Romstad Bygg & Mark hade
  därmed inte följt bygglovet som de fick ritningar på i god tid innan arbetet skulle starta. 

  Nämnden rekommenderar Romstad Bygg & Mark AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felet.

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Målilla Måleri AB
  Målilla Måleri AB
  Vetlanda vägen 11C, 577 74 Målilla
  Bostad - Färg/målning
  2022-05959
  Prisavdrag

  I augusti 2021 beställde konsumenten målning och tapetsering av två rum. Den 28 september upptäckte konsumenten att tapetseringen var fel i det ena rummet. Skarvarna var mörka av tapetklistret och mönsterpassningen var dålig.
  Konsumenten kontaktade Målilla Måleri och bad företaget komma och titta men fick inget svar förrän den 18 februari 2022.

  Konsumenten har betalat för det arbete som utfördes felfritt men vill inte betala för resterande arbete. Konsumenten vill slippa betala för 11 rullar tapet som kostade 895 kr styck (9 845 kr) samt för 12 timmars arbete med 500 kr i timmen plus mervärdesskatt (7 500 kr inklusive mervärdesskatt).

  ARN rekommenderar Målilla Måleri AB att låta konsumenten slippa betala 17 345 kr till företaget.

  Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Höga kusten fönster AB
  Höga kusten fönster AB
  Plogvägen 9, Billsta, 894 91 Själevad
  Bostad - Glas/fönster
  2022-07729
  Ersättning för avhjälpande

  Den 1 oktober 2019 beställde konsumenten fönsterbyte av 13 fönster och en balkong av Höga kusten fönster. I maj 2021 upptäckte hon att företaget monterat fönsterna felaktigt. Bland annat var grunden sönderslagen så det inte var tätt och både fönsterblecken och altandörren var felmonterade. Som följd av detta drog det kallt från flera fönster.

  Konsumenten begär att Höga kusten fönster AB betalar 20 000 kr till henne.

  ARN bedömer att skäligt belopp för kostnaden att avhjälpa felet uppgår till 15 000 kr

  ARN rekommenderar Höga kusten fönster AB att betala 15 000 kr till konsumenten.

  Konsumenten har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • GT Väst AB
  GT Väst AB
  Hjortronvägen 1, 555 93 Jönköping
  Bostad - Tak
  2022-11843
  Annat
  Tredsko

  I april 2021 beställde konsumenten en tjänst av företaget som innebar att det skulle montera ett komplett tak på hans hus. Han har hittills betalat 163 125 kr för tjänsten. Tjänsten har inte slutförts i rätt tid. Det återstår mycket arbete som
  företaget ännu inte genomfört, bl.a. plåtinklädnad av skorstenar. Dessutom har taket inte kunnat besiktas.

  Konsumenten begär i första hand att arbetet slutförts med besiktning som parterna har avtalat om. Han begär i andra hand ersättning med 83 375 kr, vilket motsvarar kostnaden för en annan entreprenör att slutföra arbetet.

  GT Väst AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar GT Väst AB att fullfölja avtalet och slutföra återstående arbete inklusive besiktning.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Import&Investering Sweden AB
  Import&Investering Sweden AB
  Tillinge-Ör 24, 745 94 Enköping
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2022-11118
  Hävning
  Tredsko

  I juli 2021 köpte konsumenten ett spabad för 49 250 kr. Varan har ännu inte levererats. Konsumenten vill därför ha tillbaka sina pengar och begär återbetalning av 49 250 kr.

  Import&Investering Sweden AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Import&Investering Sweden AB att betala 49 250 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Wallinders golvslipning AB
  Wallinders golvslipning AB
  Atlasgatan 13, 802 86 Gävle
  Bostad - Golv
  2022-06555
  Annat
  Tredsko - Rätt till betalningsbefrielse vid förstört golv samt ersättning för nytt golv och besikning.

  I mars 2022 beställde konsumenten golvslipning av företaget via telefon, vilket skulle kosta 10 000 kr. Golvslipningen utfördes felaktigt eftersom företaget förstörde hans golv. Detta då företaget inte kontrollerade tjockleken på golvet och att de slipade genom golvet på flera ställen. Eftersom golvet förstördes är han tvungen att lägga om hela golvet om 18 kvadratmeter, vilket kostar 7 200 kr. Han har också behövt besikta golvet, vilket kostade 3 800 kr. Eftersom tjänsten
  utfördes felaktigt begär han att företaget avstår från att kräva betalt av honom för golvslipningen samt att företaget står för kostnaden för nytt golv och besiktning om totalt 11 000 kr.

  Wallinders Golvslipning AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Wallinders Golvslipning AB att avstå från att kräva betalt av konsumenten samt även betala 11 000 kr till honom.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Nilssons Golvservice
  Nilssons Golvservice
  Slångatan 7, 242 34 Hörby
  Bostad - Badrum
  2022-03483
  Avhjälpande
  5 425,82 kr
  Fel i tjänst och ersättning för vissa skador som uppkommit.

  Konsumenten skulle riva ett badrum från 1959 och Nilssons Golvservice åtog sig i mars 2021 att organisera och delta i renoveringen med egen personal och samarbetspartner.  Nilssons Golvservice uppgav att företaget och dess samarbetspartner hade tid och kunskap för att göra arbetet utan att skada nyrenoverat trapphus, hall och övervåning. I samband med arbetet vållade Nilssons Golvservice flera skador av oaktsamhet.  Nilssons Golvservice tog betalt även för arbete som blev fel och för att åtgärda felen.

  Nämnden rekommenderar Nilssons Golvservice att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felet på mjukfogen och betala 5 425,82 kr till konsumenten. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Företaget har inte följt rekommendationen. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • Systemputs M.B.T. AB
  Systemputs M.B.T. AB
  Trävägen 7, 432 78 Tvååker
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-00341
  Avhjälpande
  11 500 kr
  Fel i tjänst som inte är fackmässigt avhjälpt, dvs. kvarstående fel. Näringsidkaren får ytterligare en chans att avhjälpa.

  I samband med ett husköp anlitades Systemputs M.B.T. AB i december 2014 för byte av fasad. Hälften av kostnaden stod säljaren för. Hela fasaden byttes igen under 2019 på grund av
  materialfel (magnesiumoxidskivor) och leverantören STO stod för dessa kostnader. Alla reglar skulle slipas alternativt bytas ut eftersom saltet från skivorna skadar virket. Arbetet utfördes av
  Systemputs M.B.T. AB under överinseende av Bab Byggnadsundersökningar, som anlitades av  STO.

  I juni 2021 upptäcktes att de skadade reglarna inte bytts ut i erforderlig omfattning. Detta medför att saltsmittat virke avger fukt in i huset och har orsakat fuktskador på tak och vägg.
  Anticimex har gjort en undersökning och konstaterat att saltsmittat virke är orsaken. Det har även uppkommit mögel kring de angripna områdena. Konsumenten klagade första gången till Systemputs M.B.T. AB den 20 september 2021 och begärde att felet skulle rättas till.

  Nämnden konstaterar att Bab Byggundersökningar inte har kontrollerat varje moment i åtgärdsarbetet under 2019 utan att bolaget endast gjort stickkontroller vid fyra tillfällen. Med stöd av utredningsprotokollet från Anticimex har konsumenten därmed enligt nämndens bedömning bevisat att felet i tjänsten inte är åtgärdat på ett fackmässigt sätt, dvs. det finns ett kvarstående fel som Systemputs M.B.T. AB är ansvarigt för.

  Konsumenten begär ersättning med 556 500 kr för att kunna anlita annat bolag för avhjälpande eftersom konsumenten inte känner förtroende för Systemputs M.B.T.

  Nämnden anser dock att det är skäligt att Systemputs M.B.T. AB får ytterligare ett försök att avhjälpa felet innan andra påföljder kan bli aktuella. Avhjälpandet ska ske på ett fackmässigt sätt och utan kostnad för konsumenten. Systemputs M.B.T. AB rekommenderas även att betala 11 500 kr till konsumenten mot uppvisande av faktura eller liknande avseende utredningskostnaden.

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Frostanders
  Frostanders
  Staffanstorpsvägen 6, 212 23 Malmö
  Bostad - Badrum
  2021-16869
  Prisavdrag
  Anm bevisat fel i tjänsten och har därför rätt till delvis prisavdrag.

  Konsumenten anlitade Frostanders i juni 2021 för renovering av badrum och gästtoalett. Den VVS-installatör som företaget använde var inte behörig och arbetet blev därför  inte godkänt av konsumentens BRF. 

  Nämnden rekommenderar Frostanders att betala 10 000 kr till konsumenten, konsumentens krav avslås  i övrigt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • EL & Fastighetsservice AB
  EL & Fastighetsservice AB
  Nystrandsgatan 27, 633 46 Eskilstuna
  Bostad - Elinstallation
  2021-16855
  Avhjälpande
  5 124 kr
  Fel i tjänst + att näringsidkaren inte visat att det tillkommit fler tilläggsarbeten än vad anmälaren vidgått.

  Konsumenten anlitade  El & Fastighetsservice AB för elarbeten i samband med renovering av badrum och åtgärder på äldre eldragning. Konsumenten påtalade att hen ville godkänna
  alla extra arbeten efter en uppskattning av kostnaden. Eftersom något extra arbete inte påtalades uppfattade konsumenten att allt arbete som gjordes var enligt offerten.

  Det avtalade arbetet slutfördes inte på ett korrekt sätt. Framdragningen av el från befintlig elcentral i huset till det nya badrummet blev bristfällig eftersom elkablarna drogs utan isolering,
  vilket medför risk för sönderfrysning och brandfara.

  ARN rekommenderar El & Fastighetsservice AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa kvarstående fel i tjänsten och avstå från att kräva betalt med 5 124 kr.

  Företaget har inte följt nämndens beslut.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Mark & Fastighetsservice i Halmstad AB
  Mark & Fastighetsservice i Halmstad AB
  Biskorpstorp 111, 305 78 Kvibille
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2021-18192
  Prisavdrag
  23 017,50 kr
  Otydlighet i offert avseende kostnad för hantering av överskottsmassor får falla tillbaka på näringsidkaren.

  Konsumenten anlitade företaget i mars 2021 för poolbygge och Attefallshus.

  ARN rekommenderar Mark & Fastighetsservice i Halmstad AB att betala 23 017,50 kr till konsumenten. Innan arbetet påbörjades var företaget på plats hos konsumenten för att skapa sig en uppfattning om förutsättningarna och hur stora jordmassor grävandet skulle resultera i. Bolaget uppskattade att det blir ca 110 ton när man gräver en pool och ca 60–70 ton till grunden för Attefallshuset.
  Sedermera har bolaget fakturerat för tilläggsarbete som inte framgått av offerten och som konsumenten heller inte anser är tilläggsarbete.  

  Konsumenten vill att kostnaden för de fakturerade tilläggsarbetena, 31017,50 kr, återbetalas.

  ARN bedömer att offerten är otydlighet vilket får falla på bolaget som upprättat offerten. Bolaget saknar därmed i princip rätt till den ifrågasatta extradebiteringen.

  Offerten är emellertid tydlig att det, utöver kostnaden 200 kr per ton för borttransport av överskottsmassor, tillkommer en kostnad om 8 000 kr (inklusive moms) för hyra av dumper/lastmaskin för transport från tomten. Mot den bakgrunden görs bedömningen att bolaget har rätt till ersättning med detta belopp för debiteringen av grävmaskin.

  Sammantaget innebär detta att företaget ska återbetala (31 017 – 8 000) 23 017 kr till konsumenten.

  Företaget har inte följt ARNSs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • FF - Fastighetsservice AB
  FF - Fastighetsservice AB
  Box 5018, 600 05 Norrköping
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-01378
  Prisavdrag
  Anm ska betala ett skäligt pris för jourutryckning av låssmed.

  Konsumentens dörr gick inte att låsa varpå konsumenten ringde på en låssmed från FF – Fastighetsservice  som kom och arbetade i ca 30 minuter med skruvmejsel och smörjmedel,
  inget annat material. När låssmeden åkt gick det ändå att peta upp låset med en plastbit. Dörren var alltså i princip olåst. Konsumenten ringde då FF – Fastighetsservice men företaget ville inte åtgärda
  detta utan skickade honom istället en faktura på 9 194 kr, vilket är ett oskäligt belopp för det lilla arbete som utförts.

  Konsumenten begär prisavdrag med 4 500 kr.

  Nämnden bedömer därför att företaget inte har rätt att ta betalt med mer än skäliga 6 000 kr av fakturerade 9 194 kr, varför FF –Fastighetsservice som en följd av detta ska rekommenderas att ge konsumenten ett prisavdrag på
  3 194 kr.

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Fiskarhedenvillan AB
  Fiskarhedenvillan AB
  Box 882, 781 29 Borlänge
  Bostad - Köp/uppförande av byggnad
  2022-02604
  Avhjälpande
  Anm bevisat fel i foliering vid vaskskåp och ångspärr vid diskmaskin men inte i kyl och frys. Mp medgett avhjälpa felaktig takfärg.

  I april 2018 beställde konsumenten en småhusentreprenad som var klar i juni 2019. Vid tvåårsbesiktningen i juni 2021 noterades följande fel: folieringen vid vaskskåp lossnat i
  underkant, dörrarna till den integrerade kyl och frysen slagit sig, trämaterial vid skruvning av ångspärr för diskmaskinen svällt och det är olika färgnyanser på takteglet.

  Konsumenten begär avhjälpande.

  ARN rekommenderar Fiskarhedenvillan att fackmässigt och utan kostnad för konsumenten avhjälpa felen med folieringen på vaskskåpet och ångspärren vid diskmaskinen.
  ARN rekommenderar också företaget att i enlighet med sitt medgivande avhjälpa felet på taket fackmässigt och utan kostnad för konsumenten. Nämnden avslår konsumentens krav i övrigt.

  Företaget har inte svarat på ARNs uppföljande frågor om huruvida beslutet följts.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Lyonsbygg AB
  Lyonsbygg AB
  Södra Hidedalsgatan 3, 417 09 Göteborg
  Bostad - Badrum
  2022-05506
  Prisavdrag
  Anm bevisat fel i tjänsten.

  I november 2021 drabbades konsumenten av en vattenskada i sin lägenhet. Lyonsbygg anlitades för att återställa den och parterna kom överens om att konsumenten utöver offerten även skulle stå för kakel,
  badrumsmöbler och lister till badrumsfönstren. När arbetet var klart var kaklet och fogen har ojämna och vattnet rann inte mot golvbrunnen som det skulle. Lyonsbygg hade även skadat golvet i hallen.
  En oberoende besiktningsman meddelade att badrummet inte var godkänt och Lyonsbygg fick 30 dagar på sig att avhjälpa felen.

  När företaget kom för att göra det blev allt arbete inte klart. Det är t.ex. fortfarande kladdig fog på många ställen, sprickor i taket, hål i kaklet under handdukstorken och vassa kanter på en del mosaikplattor.

  Konsumenten begär 22 000 kr i prisavdrag.

  ARN rekommenderar Lyonsbygg att ge Zeinab Khalaf ett prisavdrag på 22 000 kr.

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • Sierra Group
  Sierra Group
  Stralsundsvägen 33, 224 79 Lund
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-04388
  Ersättning för avhjälpande
  50 000 kr
  Tredsko

  I september 2021 beställde konsumenten visst arbete av Sierra Group. Balkongtaket läckte efter arbetet in stora mängder vatten på grund av att Sierra Group monterat balkongdörren felaktigt. Han fick anlita ett annat företaget eftersom felet var akut. I samband med fönsterbytet lade Sierra Group fel puts på fasaden och vägrar att åtgärda detta. Alla golvsocklar var enbart grundmålade, trots att Sierra Group fått betalt för att utföra målningsarbete. På fönstren hade företaget satt någon form av tejp med starkt klister som det trots tillsägelser inte tog bort. Sierra Group tog inte bort slipdamm i något av rummen före målning, vilket medförde att plankorna satt ihop på grund av allt damm. Utöver detta finns det andra fel i arbetet. 

  Konsumenten begär ersättning för avhjälpande med 50 000 kr.

  Sierra Group har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Sierra Group att betala 50 000 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Gyllingstorps Entreprenad
  Gyllingstorps Entreprenad
  Gyllingstorp 1, 573 91 Tranås
  Bostad - Värmepumpar
  2022-09308
  Skadestånd
  52 600 kr
  Tredsko, avslag på sveda och värk.

  I augusti 2019 köpte konsumenten en värmepump med installation för 85 000 kr av Gyllingstorps Entreprenad. I november 2021 fick hon problem med värmen och att det inte fanns något
  varmvatten. Gyllingstorps Entreprenad kom ut till henne på julafton och bytte enligt uppgift växelventil. Det tog fem månader innan felet åtgärdades.

  Konsumenten begär ersättning med 62 600 kr.

  ARN rekommenderar Gyllingstorps Entreprenad att betala 52 600 kr till konsumenten.
  Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Småhusbygg AB
  Småhusbygg AB
  Njutångersvägen 16, 825 92 Njutånger
  Bostad - Köp/uppförande av byggnad
  2022-10809
  Annat
  Tredsko

  I mars 2022 köpte konsumenten en byggsats till en bastustuga på 5 kvm för 34 880 kr på Småhusbygg AB:s hemsida. När byggsatsen packades upp efter leverans i maj samma år upptäckte hon att
  halva bastun saknades. Det som saknas är dörren och dörrhandtag med lås, halva yttertaket, isoleringen och innertak, fönster och dörrfoder samt delar av lavarna (sitsarna).

  Konsumenten begär i första hand att motparten kostnadsfritt levererar saknade delar och i andra hand prisavdrag med 17 440 kr.

  Småhusbygg AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Småhusbygg AB att utan kostnad för konsumenten leverera de saknade delarna till byggsatsen till henne.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Botnia Bygg & Bastu AB
  Botnia Bygg & Bastu AB
  Sinusgatan 1, 932 51 Bureå
  Bostad - Övriga varor
  2022-11052
  Prisavdrag
  5 750 kr
  Tredsko

  I april 2021 köpte konsumenten en bastustuga för 86 910 kr av Botnia Bygg & Bastu AB. Nästan tre månader senare fick hon information om en prishöjning. Hon kände sig tvingad att betala
  höjningen på 5 750 kr för att få varan vecka 32 som planerat eftersom förberedelserna redan var gjorda. Det står inte något om prisjusteringar på fasta priser i köpvillkoren.

  Konsumenten begär återbetalning av 5 750 kr.

  Botnia Bygg & Bastu AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Botnia Bygg & Bastu AB att betala 5 750 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Bygghemma Sverige AB
  Bygghemma Sverige AB
  Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö
  Bostad - Övriga varor
  2022-10662
  Omleverans
  Tredsko

  I augusti 2020 köpte konsumenten en parytterdörr för 15 174 kr på Bygghemmas hemsida. I februari 2022 upptäckte hon att dörren är felaktig eftersom den ändrar sig efter årstid beroende på
  värmen utomhus. På sommaren går dörren lätt att låsa och öppna. På hösten börjar den bli trög att låsa och på vintern går den låsa men inte att låsa upp. På våren blir den lätt att låsa upp på dagen men svår att låsa på eftermiddagen och kvällen. Hon klagade första gången till Bygghemma den 17 februari 2022. Hon vill ha en ny ytterdörr.

  Bygghemma har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Bygghemma Sverige AB att utan kostnad för konsumenten leverera en ny parytterdörr till henne.

  Kontakta ARN för mer information.
 • CR Måleri
  CR Måleri
  Svalgången 21, 724 81 Västerås
  Bostad - Färg/målning
  2022-08887
  Skadestånd
  Tredsko

  I september 2019 anlitade konsumenten CR Måleri för målning av takpannor. Arbetet blev inte klart och det som utfördes var inte fackmässigt. Det blev också färgspill på större delar av huset, på bilen
  som stod parkerad bredvid samt på tre lyktor. Han begär därför 5 900 kr för rekond på bilen,2 800 kr för de skadade lyktorna samt 150 000 kr för ommålning av huset.

  CR Måleri har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar CR Måleri att betala 158 700 kr.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • Sydstall
  Sydstall
  Hörjavägen 2, 282 34 Tyringe
  Bostad - Övriga varor
  2022-09568
  Annat
  Tredsko

  I februari 2022 köpte konsumenten ett vindskydd för hästar för 14 500 kr av Sydstall. Köpet gjordes på internet. Trots utlovad leverans på 5–8 veckor har hon fortfarande inte fått varan. Det går inte att få kontakt med företaget. Hon vill att varan levereras eller att hon får pengarna tillbaka.

  Sydstall har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Sydstall att, utan ytterligare kostnad för konsumenten, leverera varan eller återbetala 14 500 kr till henne.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Roslagens Tak AB
  Roslagens Tak AB
  Stormbyvägen 2-4, 163 55 Spånga
  Bostad - Tak
  2022-07733
  Skadestånd
  141 260 kr
  Tredsko

  Roslagens Tak AB gjorde en gratis inspektion av konsumentens villatak som visade på stora brister. Konsumenten beställde därför omläggning av taket för 194 375 kr av bolaget. En oberoende besiktningsman har dock konstaterat att bolagets bedömning var felaktig och att det var oskäligt att rekommendera takomläggning med hänsyn till takets ålder och skick. Enligt besiktningsmannen var taket bara i behov av visst underhåll. Bolaget började riva innan hon utnyttjade sin ångerrätt och avtalet hävdes. Bolaget gick med på att inte ta betalt men vägrade återställa taket. Vid rivningen av taket skadades papp och läkt, vilket medförde att det krävdes en omläggning av taket för att återställa det. Detta gjordes av ett annat företag och hon vill ha ersättning för kostnaden.

  Roslagens Tak AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Roslagens Tak AB att betala 141 260 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Besvärliga Träd AB
  Besvärliga Träd AB
  Västra Olinge 730, 289 90 Knislinge
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-07736
  Betalningsbefrielse
  Tredsko

  I februari 2022 anlitade konsumenten Besvärliga Träd AB för nedtagning av träd på tomten. Tjänsten skulle kosta 28 750 kr efter RUT-avdrag. Enligt avtalet skulle ca 15 träd tas ned, men bolaget tog bara ned 11 träd. Efter att hon fått fakturan var den dessutom på ett högre belopp än vad parterna kommit överens om. Besvärliga Träd AB har i dagsläget ett krav på 39 294 kr eftersom bolaget inte sökt RUT-avdrag på arbetet. Hon har betalat 21 083 kr för det arbete som utförts och vill inte betala något mer till bolaget.

  Besvärliga Träd AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Besvärliga Träd AB att avstå från att kräva ytterligare betalt av konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Bygghemma Sverige AB
  Bygghemma Sverige AB
  Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö
  Bostad - Övriga varor
  2022-09292
  Skadestånd
  7 600 kr
  Tredsko

  I juni 2020 köpte konsumenten ett pooltak med montering på Bygghemmas hemsida. Leveranstiden var inte 3–4 veckor som utlovat utan pooltaket kom först den 12 november 2020. Detta medförde att monteringen kunde ske först i maj 2021. Några yttre täckskenor var då felaktiga och skulle enligt montörerna bytas ut. Han beställde förlängningsskenor av montörerna. Han upptäckte senare att han hade fått fel tak, Ariel i stället för Slim. Han vill ha ersättning med 7 600 kr för prisskillnaden mellan taken. Han vill även att de felaktiga skenorna byts ut och att Bygghemma levererar beställda förlängningsskenor.

  Bygghemma har sagt att han skulle få förlängnings skenorna gratis men han är villig att betala 3 000 kr för dem, som i så fall får avräknas mot hans övriga krav.

  Konsumenten begär ersättning med 17 600 kr samt att motparten byter ut felaktiga täckskenor och levererar beställda förlängningsskenor.

  Bygghemma har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Bygghemma Sverige AB att utan kostnad för konsumenten byta ut felaktiga täckskenor, leverera beställda förlängningsskenor till honom mot en kostnad på 3 000 kr och betala 7 600 kr till honom. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Vi fixar't
  Vi fixar't
  Torarpsvägen 260-21, 364 54 Asarum
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-09592
  Betalningsbefrielse
  Tredsko

  I april 2022 beställde konsumenten byte av fönster och dörrar i källare och garage av Vi fixar't. Arbetet är inte fackmässigt utfört, vilket styrks av ett besiktningsprotokoll, bl.a. har material som inte är godkänt använts, delar monterats fel och det saknas tätskikt och isolering, vilket leder till fuktskador. Huset har blivit orimligt skadat till följd av renoveringen och skadorna är lagade på ett bristfälligt sätt. Konsumenten vill inte betala för tjänsten eftersom hon måste anlita nya hantverkare, vilket blir dyrare.

  Hon har inte fått någon faktura och har därför inte betalat något till Vi fixar't. I kravet ingår att hon behåller fyra fönster som kan återanvändas. Resterande fönster och dörrar får Vi fixar't hämta när de byts, i annat fall kastas de. Hon vill även ha ersättning för besiktningen.

  Vi fixar't har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Vi fixar't att avstå från att kräva betalt av konsumenten, låta henne behålla fyra fönster och betala 6 500 kr till henne.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Merxonbygg AB
  Merxonbygg AB
  Västra Fredsgatan 1, 641 39 Katrineholm
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-09580
  Prisavdrag
  500 000 kr
  Tredsko

  I juli 2021 beställde konsumenten renovering av en bostad med installation av golvvärme, kök, badrum m.m. av Merxonbygg AB. I mars 2022 upptäckte hon att det finns omfattande fel i det utförda arbetet. Entreprenaden godkändes inte av besiktningsmannen. Felen är så omfattande att hon inte litar på bolaget. Hon vill i första hand få ett prisavdrag på 500 000 kr och i andra hand att Merxonbygg AB betalar ett annat företag för åtgärd av felen.

  Merxonbygg AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Merxonbygg AB att ge konsumenten ett prisavdrag på 500 000 kr.

  Kontakta ARN för mer information.
 • B.B.A Construction and Consulting
  B.B.A Construction and Consulting
  Rökgången 2, 426 79 Västra Frölunda
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-10513
  Avhjälpande
  anm påstår fel i monterad dörr, motparten tycks vidgå fel och menar att det ska avhjälpa felet

  Konsumenten köpte installation av ytterdörr inkl. dörr och material. Detta kostade 28 988,75 kr och arbetet utfördes den 5 januari 2021. Dörren har installerats felaktigt och detta upptäcktes den 30 april samma år. Det är skador på både dörr och karm, och dörren är även felinstallerad. Bolaget har sagt att det skulle installera dörren på nytt.

  Konsumenten begär i första hand pengarna tillbaka och i andra hand att skadan åtgärdas skyndsamt.

  ARN rekommenderar B.B.A Construction and Consulting att skyndsamt och utan kostnad för konsumenten avhjälpa felet i dörren och karmen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Frewi AB
  Frewi AB
  Box 19098, 152 26 Södertälje
  Bostad - Färg/målning
  2022-07389
  Hävning

  I mars 2022 beställde konsumenten flera färgburkar av företaget för sammanlagt 3 675 kr. Varorna har ännu inte levererats. Han vill därför ha tillbaka sina pengar och begär återbetalning av 3 675 kr.

  Frewi AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Frewi AB att betala 3 675 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • VidaXL Marketplace International B.V
  VidaXL Marketplace International B.V
  Mary Kingsleystraat 1 6498AA Venlo, Nederländerna
  Bostad - Övriga varor
  2022-06415
  Skadestånd

  I mars 2022 köpte konsumenten ett växthus av företaget för 3 518 kr. Det visade sig vara flera fel på växthuset, bl.a. stämde inte manualen.
  Detta resulterade i att det tog betydligt längre tid att sätta upp växthuset. Dessutom är växthuset inte stabilt. Hon begär därför skadestånd med 12 800 kr. Beloppet motsvarar arbetskostnaderna för att montera och ta bort växthuset. 

  Konsumenten begär skadestånd med 12 800 kr.

  VidaXL Marketplace International B.V har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar VidaXL Marketplace International B.V att betala 12 800 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Domanski Service AB
  Domanski Service AB
  Österhaningevägen 49, 137 95 Österhaninge
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2022-06913
  Ersättning för avhjälpande

  I september 2016 beställde konsumenten en helentreprenad för ombyggnation av hus. Företaget har bl.a. installerat el i hans trädgård. Tjänsten utfördes inte fackmässigt, vilket resulterat i att man behövt dra om all el i trädgården.
  Det har kostat honom 30 400 kr. Han vill att företaget ersätter honom med detta belopp.

  Domanski Service AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Domanski Service AB att betala 30 400 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Erfarna seniorer
  Erfarna seniorer
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-19186
  Skadestånd
  20 473 kr
  Parterna har träffat bindande överenskommelse om reglering av skada som uppkommit i samband med tjänst som näringsidkaren är bunden av.

  I oktober 2021 beställde konsumenten borttagningen av en kommod i badrummet och montering av en ny för 2 600 kr av Erfarna Seniorer. När tjänsten utfördes skadade bolaget tvättstället
  (handfatet) så att det blev hål i det. Bolaget förstörde även sidan på den nya kommoden skadades.

  ARN bedömer att konsumenten har därmed rätt till ersättning för inköp av nya produkter. Konsumenten har även rätt till skälig ersättning för montering av produkterna.

  Nämnden rekommenderar Erfarna Seniorer att betala 20 473 kr till konsumenten. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • LV Energi AB
  LV Energi AB
  Orregatan 13 lgh 1101, 504 54 Borås
  Bostad - Värmepumpar
  2022-02747
  Avhjälpande och skadestånd
  11 950

  Konsumenten köpte den 10 september 2021 av Bygghemma Sverige AB en luft/vattenvärmepump Panasonic med fullständig installation. Priset för vara och installation var 89 248 kr. Bolaget
  skickade LV Energi AB som utförde installationen. När vintern kom med kyla fungerade inte värmen från pumpen. Konsumenten reklamerade till båda företagen som dock inte har åtgärdat felet. LV Energi AB har dessutom skickat honom en faktura på 11 950 kr för extraarbete. Han anser sig inte vara skyldig att betala för den då full installation ingick i priset som Bygghemma Sverige AB tog av honom.

  LV Energi AB motsätter sig kravet.

  Bygghemma Sverige AB har – trots påminnelse från ARNs sida – inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Bygghemma Sverige AB att avhjälpa fel på pumpen och/eller installationen utan kostnad för konsumenten. Nämnden rekommenderar vidare Bygghemma Sverige AB att betala 11 950 kr till konsumenten. 
  Nämnden avslår konsumentens krav mot LV Energi AB.

  Kontakta ARN för mer information.
 • G.T Väst AB KomplettaTak
  G.T Väst AB KomplettaTak
  Hjortronvägen 1, 555 93 Jönköping
  Bostad - Tak
  2022-04902
  Avhjälpande
  Tredsko

  I maj 2021 beställde konsumenten omläggning av tak av företaget för 133 000 kr. Tjänsten har inte utförts fackmannamässigt. Hon vill att
  företaget korrigerar och målar vindskivorna, grundmålar fotbrädan samt målar det obehandlade materialet, i enlighet med parternas överenskommelse.

  G.T Väst AB KomplettaTak har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar G.T Väst AB KomplettaTak att utan kostnad för konsumenten åtgärda felen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Aga`s Bygg&Städ
  Aga`s Bygg&Städ
  Hundhamravägen 7, 145 70 Norsborg
  Bostad - Övriga tjänster
  2022-03583
  Hävning

  Den 30 oktober 2021 anlitade konsumenten företaget för att bygga ett enklare badrum (wc). Arbetet skulle ta cirka två veckor. Arbetet har
  emellertid dragit ut på tiden och badrummet är bara halvfärdigt. I slutet av december 2021 meddelade han företaget att badrummet behövde färdigställas omgående, vilket inte skedde.
  Han har hittills betalat 23 000 kr till företaget.

  Konsumenten begär återbetalning av 23 000 kr.

  Aga`s Bygg&Städ har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Aga`s Bygg&Städ att betala 23 000 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Bygghemma Sverige AB
  Bygghemma Sverige AB
  Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö
  Bostad - Badrum
  2022-01901
  Omleverans
  Tredsko

  Imaj 2020 köpte konsumenten bland annat ett fristående tvättställ av företaget.Tvättstället levererades den 20 juni 2020 och monterades av ett företag hon anlitat i samband med en badrumsrenovering. Den 18 januari 2022 upptäckte hon att tvättstället var delat eftersom det fanns flera sprickor.

  Konsumentenbegär att få ett nytt fristående tvättställ samt att företaget installerar denna.

  Bygghemma Sverige AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Bygghemma Sverige AB att utan kostnad för konsumenten ta bort befintligt tvättställ och installera ett nytt fristående tvättställ åt henne.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Noblessa Kök
  Noblessa Kök
  Ranhammarsvägen 28, 168 67 Bromma
  Bostad - Kök
  2022-02696
  Avhjälpande
  Felet visat sig inom sex månader. Spricka uppstått på samma ställe i en ny bänkskiva än den som anm fått utbytt pga spricka på exakt samma ställe. Mp inte brutit presumtionen.

  I november 2020 beställde konsumenten ett kök där det bl.a. ingick en bänkskiva av kompositsten. Köket levererades den 18 februari 2021 och tre månader senare, den 12 maj, upptäckte konsumenten en spricka i
  bänkskivan. Noblessa Kök hade tidigare levererat en bänkskiva som hade en spricka på samma ställe. Noblessa Kök menar dock att det är konsumenten som orsakat sprickan men har inte styrkt sitt påstående om detta.

  Konsumenten begär avhjälpande.

  ARN rekommenderar Noblessa Kök att avhjälpa felet fackmässigt och utan kostnad för konsumenten. 

  Företaget har inte svarat på påminnelser från ARN eller följt deras rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • BTG i Väst AB
  BTG i Väst AB
  Törresröd 173 (Ombud; Linnea Eriksson Nordic Juridik Allians Sverige, 463 92 Lilla Edet
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2021-15585
  Avhjälpande
  Fråga om en åtgärd som näringsidkaren utfört ingick i den avtalade tjänsten eller om det är ett tilläggsarbete.

  I augusti 2020 beställdes byte av träfasad i gavelspets för 62 213 kr av BTG i Väst AB.

  Parterna har ingått ett avtal om fasadbyte och är överens om att det finns flera fel i tjänsten.

  Som helhet är arbetet inte fackmässigt utfört, vilket en besiktningsman konstaterat. Om monteringen av panelen ska bli fackmässig måste panelen som helhet göras om.

  BTG har medgett att avhjälpa felen, dock under förutsättning att konsumenten därefter betalar bolagets återstående krav på 6 286 kr, vilket konsumenten har invänt mot.

  ARN rekommenderar BTG i Väst AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felen i tjänsten och avstå från att kräva ytterligare betalt av denne. 

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Jämtkraft
  Jämtkraft
  Kyrkgatan 21, 831 31 Östersund
  Bostad - Solceller
  2021-09432
  Annat
  Anmälaren har rätt till efterfrågad dokumentation om sin solcellsanläggning.

  I december 2020 beställde konsumenten en komplett solpanelsinstallation med batteri för 195 000 kr av Jämtkraft. 

  Efter installationen fungerar inte anläggningen som den ska och vilket dock senare har avhjälpts då konsumenten fått hjälp av ett elinstallationsföretag  men konsumenten menar att hen  fortfarande inte fått uppdaterad/aktuell information av Jämtkraft avseende kvalitetsdokument/intyg och dokument rörande elinstallationen, så som elschema och liknande.

  ARN rekommenderar Jämtkraft att utan kostnad överlämna efterfrågad dokumentation till konsumenten.

  Jämtkraft har inte följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Berglundsgruppen AB
  Berglundsgruppen AB
  Långgatan 18, 265 32 Åstorp
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-11271
  Annat
  Syssloman som mottagit medel är redovisningsskyldig till huvudmannen. Bolaget ska redovisa hur mottagna pengar för material har använts.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Ren Solenergi Västmanland/Dalarna AB
  Ren Solenergi Västmanland/Dalarna AB
  Knotavägen 49, 723 52 Västerås
  Bostad - Solceller
  2021-11245
  Annat
  Solcellsanläggning. Rätt till bruksanvisning på svenska, garantihandlingar.

  I februari 2021 beställde konsumenten installation och driftsättning av en solcellsanläggning av Rensolenergi. Han har inte administrativ kontroll över anläggningen eftersom Intercept Solar, som monterade upp anläggningen på uppdrag av Rensolenergi, har knutit anläggningen till sitt företag och sina installatörskonton. Detta gör att han endast har behörighet att titta på data från anläggningen men inte någon möjlighet att ändra några inställningar som namn och lösenord.
  Det är också omöjlig att använda någon annan firma för underhåll av anläggningen eftersom det bara är Intercept Solar som har den rättigheten. Rensolenergi hävdar att bolaget har avtal med
  Intercept Solar och vice versa, men det är inte något som framgår av avtalet eller som han har godkänt för sin solcellsanläggning. Han kräver att få fullständiga rättigheter till anläggningen.
  Det finns ingen leveransspecifikation på vad som är installerat och han kräver att få en sådan.
  Trots att solcellsanläggningen enligt avtalet ska bestå av 24 paneler har bara 21 installerats.
  Han har inte fått några bruksanvisningar, garantihandlingar, installations- eller leverantörscertifikat eller andra handlingar på det som ingår i anläggningen. En engelsk snabbstartsguide för invertern och ett engelskt produktblad för solcellerna har skickats över från Rensolenergi, men det är inte tillfyllest. En bruksanvisning på svenska är ett krav enligt elsäkerhetslagen. Han kräver därför att få all erforderlig och tillgänglig dokumentation för ingående komponenter på svenska.

  Rensolenergi motsätter sig kravet.

  ARN rekommenderar Rensolenergi AB att ombesörja att Peter Lindskog får full dispositionsrätt till sin solcellsanläggning. Bolaget rekommenderas även att överlämna handlingar på svenska så att konsumenten kan bruka anläggningen och garantihandlingar. Om konsumenten inte har fått rätt antal paneler rekommenderas bolaget att ge honom ett motsvarande prisavdrag. I övrigt avslår nämnden kravet.

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Partner Entreprenad i Sverige AB
  Partner Entreprenad i Sverige AB
  Box 335, 301 07 Halmstad
  Bostad - Köp/uppförande av byggnad
  2022-00191
  Hävning
  Tredsko

  Konsumenten begär återbetalning med 415 250 kr i ersättning och ersättning med 5 000 kr för byggnadsställning.

  Partner Entreprenad i Sverige AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  Nämnden rekommenderar Partner Entreprenad i Sverige AB att betala 420 250 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • SaveEnergy
  SaveEnergy
  Snickarvägen 3, 132 38 Saltsjö-Boo
  Bostad - Värmepumpar
  2022-01650
  Avhjälpande
  Tredsko

  I mars 2018 beställde konsumenten en luftvärmepump plus installation av företaget. Tjänsten kostade 23 411 kr. Fläkten på innerdelen har lossnat från infästningen. Han vill att företaget reparerar denna.

  Konsumenten begär avhjälpande.

  SaveEnergy har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar SaveEnergy att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felet med värmepumpen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Hotspring
  Hotspring
  Transportgatan 4, 422 46 Hisings Backa
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2022-04813
  Skadestånd
  Tredsko - Delvis bifall - Ersättning för egen tid för att avhjälpa fel saknar lagstöd (se 32 § KKL, 1990:935).

  Oktober 2018 köpte konsumenten ett spabad av företaget för 84 200 kr. Varan levererades den 6 november 2018. Den 6 april 2021 reklamerade hon fel med att slangarna som skulle lufta
  systemet läckte vatten längs träbotten. Träkonstruktionen blev märkbart påverkad av vattnet. Företaget svarade aldrig i sak på reklamationen.

  Konsumenten kräver skadestånd med totalt 12 000 kr varav 4 000 kr avser eget arbete i 12 timmar för att själv avhjälpa felet och 8 000 kr för värdeminskning av varan.

  Hotspring har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Hotspring att betala 8 000 kr till konsumenten, Nämnden avslår hennes krav i övrigt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Fönstervision AB
  Fönstervision AB
  Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna
  Bostad - Glas/fönster
  2021-18413
  Avhjälpande
  Tredsko

  I september 2020 beställde konsumenten montering av fönster och dörrar av företaget. Tjänsten kostade 193 564 kr. Takfönsterna har överhuvudtaget inte levererats. Hon vill att företaget snabbt levererar och monterar dem. Om
  detta inte är möjligt vill hon att företaget betalar någon annan att slutföra arbetet. Hon vill också ha skadestånd med 44 840 kr. Av beloppet motsvarar 4 740 kr nedlagd arbetstid på ärendet, 10 100 kr ersättning för den tid hon har varit tvungen att vara hemma och vänta på företaget och därför inte kunnat arbeta. Om företaget inte kan utföra tjänsten vill hon ha 30 000 kr för att anlita en annan firma.

  Fönstervision AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Fönstervision AB att dels leverera och montera fönstren till konsumenten och betala 10 100 kr till henne. Nämnden avslår hennes krav i övrigt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Br Sander Bygg
  Br Sander Bygg
  Stafettgatan 36, 711 34 Lindesberg
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2021-18826
  Prisavdrag
  Anmälaren har utifrån underlaget bevisat att parterna avtalat om ett ungefärligt pris, som inte får överskridas med mer än 15 § enligt 36 § 2 st konsumenttjänstlagen. Tillbyggnad, renovering och fönsterbyte.

  Efter att Sander Bygg besökt konsumenten  i början av december och de diskuterat det arbete han ville ha utfört. väggar. Parterna diskuterade även att vissa delar i offerten kunde vara löpande och vissa delar fasta. De fasta delarna skulle vara plåttak, fönster och betongplatta. De löpande kostnaderna skulle vara arbetstimmar, material, el och VVS.  Senare kom parterna även överens om att nya fönstern, fönstermontagetimmar, material till fönsterbyte och lite extra på VVS-kostnaden skulle läggas på offerten.

  Offerten landade på 659 344 kr. 

  Konsumenten har betalat 859 496 kr samt en obetald räkning om 84 413 kr. Konsumenten kan tänka sig att betala 15 procent över offerten. Det har inte förekommit några tilläggsarbeten eller oväntade utgifter.

  Konsumenten begär återbetalning med 101 251 kr och betalningsbefrielse från 84 413 kr.

  Enligt 36 § 2 stycket konsumenttjänstlagen får en ungefärlig prisuppgift inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg för bl.a. tilläggsarbeten enligt 38 §. ARN konstaterar att det inte har framkommit att några tilläggsarbeten har utförts. Detta innebär att konsumenten inte ska behöva betala mer än 15 § över det ungefärliga priset 659 344 kr, det vill säga totalt 758 245,60 kr för
  tjänsten. Det i sin tur innebär att Br Sander Bygg ska rekommenderas att betala tillbaka 101 250,40 kr av vad konsumenten betalat till företaget samt avstå från betalningskravet om 84 413 kr gentemot denne.

  Företaget har svarat konsumenten att de inte kommer "skicka fler fakturor" men inte följa ARNs rekommendation att återbetala 101 250,40 kr.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Hemgallerian AB
  Hemgallerian AB
  Karlsbodavägen 13C, 168 67 Bromma
  Bostad - Övriga varor
  2021-19294
  Hävning
  Anmälaren har rätt att ångra köpet på grund av förlängd ångerrätt.

  Konsumenten köpte en duschvägg för 13 491 kr av Hemgallerian. Den levererades den 31 augusti 2021. Konsumenten ångrade köpet den 20 oktober 2021 och returnerade duschväggen till tillverkaren, eftersom Hemgallerian vägrade installera den.

  Konsumenten begär återbetalning med 13 491 kr.

  Nämnden rekommenderar Hemgallerian AB att betala13 491 kr till konsumenten, kostnaden för returfrakten ska Hemgallerian AB stå för.

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Örna Byggservice AB
  Örna Byggservice AB
  Allehelgonavägen 10, 194 43 Upplands Väsby
  Bostad - Golv
  2022-02685
  Avhjälpande
  Anmälaren har visat fel i tjänsten och har rätt till avhjälpande. Företaget har inte motsatt sig återbetalning för en sockel.

  Konsument anlitade Örna Byggservice för att lägga in ett nytt golv i kök och i en korridor. Arbetet var färdigt den 14 januari 2021. Priset för tjänsten var 37 772 kr.
  Konsumenten märkte den 3 juni 2021 att golvet var väldigt ojämn på flera platser både i köket och i korridoren. Det finns flera stora sprickor i korridoren.

  Örna Byggservice skickade en person som avhjälpte problemet temporärt. Den 13 september 2021 kontaktade konsumenten företaget på nytt och förklarade att sprickorna och de ojämna ytorna hade återuppstått. Företaget valde att komma
  och genomföra samma arbete som vid den första reklamationen. Samma fel uppstod efter det. Örna Byggservice ville inte åtgärda felen en gång till.

  Efter att ha granskat utredningen av ärendet anser ARN att tjänsten inte utförts fackmässigt och att Örna Byggservice, i enlighet med konsumentens krav, ska rekommenderas att avhjälpa felen.

  Örna Byggservice rekommenderas också att betala tillbaka 1 300 kr till konsumenten avseende sockel de tagit betalt för på nytt trots att den återanvänts.

  Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • DJ Energi Konsult
  DJ Energi Konsult
  Päronvägen 13, 262 65 Ängelholm
  Bostad - Värmepumpar
  2022-05248
  Hävning
  tredsko

  Konsumenten avtalade om köp och installation av värmepump med DJ Energi Konsult. Han betalade 7 000 kr i förskott med överenskommelsen att installationen skulle ske i januari 2022. DJ Energi
  konsult har inte utfört något arbete. Företaget har åtagit sig att betala tillbaka förskottet, men har inte gjort det.

  Konsumenten begär återbetalning av 7 000 kr.

  DJ Energi Konsult har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN Nämnden rekommenderar DJ Energi Konsult att betala 7 000 kr till konsumenten.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • SaveEnergy Stockholm AB
  SaveEnergy Stockholm AB
  Box 2121, 132 04 Saltsjö-Boo
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-15247
  Betalningsbefrielse
  Tredsko

  I augusti 2021 beställde konsumenten installation av sex stycken tilluftsventiler i tegelfasad i småhus, samt utbyte av två stycken pax-fläktar.
  Tjänsten kostade 13 562 kr efter ROT-avdrag. Hon har dock inte betalat något för tjänsten. Företaget har inte utfört tjänsten fackmässigt, bl.a. har endast en tilluftsventil installerats.
  Företaget har dessutom orsakat skador på tegelfasaden, innertaket och väggarna. Hon vill inte betala för den felaktiga tjänsten och även ha ersättning med 1 500 kr för att åtgärda fasaden.

  SaveEnergy Stockholm AB har trots påminnelse inte svarat i sak i ärendet.

  ARN rekommenderar SaveEnergy Stockholm AB att betala 1 500 kr till konsumenten samt att avstå att kräva betalt från henne.

  Kontakta ARN för mer information.
 • EM Sanering AB
  EM Sanering AB
  Slakterigatan 2, 721 32 Västerås
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-17336
  Annat
  Tredsko

  I augusti 2021 beställde konsumenten en spolbil för att suga upp vatten i sin källare av företaget. Det kostade 4 500 kr. Företaget har inte specificerat fakturan, vilket innebär att han inte kan skicka in den till sitt försäkringsbolag. Han
  vill att företaget gör detta.

  EM Sanering AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar EM Sanering AB att specificera fakturan till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • BergX Bygg och Produkt AB
  BergX Bygg och Produkt AB
  Gessievägen 333, 235 93 Vellinge
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-15871
  Avhjälpande
  Anm bevisat fel i tjänsten genom besiktningsprotokollet.

  Konsumentens fasad byttes ut en gång 2013 och en gång 2017 utan kostnad  eftersom tillverkaren medgett att det var fel på materialet. Båda bytena utfördes av BergX Bygg och Produkt.
  I december 2020 uppmärksammades fuktskador på flera ställen i huset. En besiktningsman konstaterade att det fanns ”felaktiga skarvar och glipor” och ”otillräcklig
  tätning av plåtdetaljer” i fasaden.

  Konsumenten begär avhjälpande.

  Konsumenten anses, genom det besiktningsprotokoll som skickats in ha bevisat att det förekommit fel i plåtslagningen som firman utförde 2017.

  ARN rekommenderar BergX Bygg och Produkt AB att avhjälpa de fel på plåtslagningen som framgår av besiktningsprotokollet. Avhjälpandet ska ske fackmässigt och utan kostnad för konsumenten.

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Stockholms Elbolag AB
  Stockholms Elbolag AB
  Bostad - Elleverans
  2021-17623
  Prisavdrag
  Mp inte bevisat att det informerat anm om att avtalet skulle ändras.

  I februari 2020 tecknade konsumenten ett elavtal för rörligt pris som löpte på tillsvidare utan bindningstid. Den 28 oktober 2021 meddelade hen Stockholms Elbolag att hen tänkte byta elleverantör fr.o.m. den 12 december. Innan dess hade hen inte sagt upp avtalet. Efterhand fick konsumenten veta att företaget sagt upp avtalet redan den 30 september med en påstådd fullmakt som aldrig existerat och därefter tecknat nytt tillfälligt avtal från oktober 2021. Detta resulterade i att konsumenten fick en faktura på 3 001 kr för oktober månad. Konsumenten betalade 1 161 kr för september och vill därför inte behöva betala mer än så även för oktober, dvs. ett prisavdrag på 1 840 kr.

  Stockholms Elbolag har inte skickat in någon bevisning för att de, mot konsumentens bestridande, skickat någon sådan information till konsumenten. Av detta att döma har företaget inte haft rätt att teckna ett nytt avtal med ned högre pris med konsumenten.  Företaget har inte invänt mot det uppgivna beloppet och ska därför rekommenderas att betala 1 840 kr till konsumeten.

  Nämnden rekommenderar Stockholms Elbolag att betala 1 840 kr till konsumenten.

  Företaget har svarat att de inte kommer följa rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Stockholms Elbolag AB
  Stockholms Elbolag AB
  Bostad - Elleverans
  2021-17717
  Prisavdrag
  Mp inte bevisat att man uppfyllt informationsplikten i lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning.

  Nämnden konstaterar att Stockholms Elbolag inte har skickat in någon bevisning till stöd för att företaget lämnat konsumenten sådan information som uppfyller de formella kraven i lagen
  om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. Företag har inte heller invänt mot det begärda beloppet på 3 973 kr.

  Till följd av detta ska företaget rekommenderas att betala det begärda beloppet till konsumenten.

  Stockholms Elbolag har valt att inte följa rekommendationen.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • Divos fasad o bygg
  Divos fasad o bygg
  Juryvägen 25, 226 57 Lund
  Bostad - Färg/målning
  2021-12694
  Ersättning för avhjälpande
  Tredsko

  I maj 2021 beställde konsumenten målning av sitt hus. Tjänsten kostade 65 000 kr. Det har blivit blåsor i färgen. Det kommer att kosta 15 000 kr
  att måla om väggarna.

  Divos fasad o bygg har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Divos fasad o bygg att betala 15 000 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Göttsche Entreprenad
  Göttsche Entreprenad
  SKÅNEGATAN 26, 441 57 Alingsås
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-15449
  Prisavdrag
  74 338 kr
  Fel i tjänst föreligger då framtagande av ritningar och byggovsansökan inte hanterats på fackmässigt sätt.

  Konsumenten begär ersättning med 148 675 kr.

  Konsumenten beställde den 28 maj 2021 en tjänst som innefattade framtagning av ritningar för utbyggnation av hus av GöttscheEntreprenad. Tjänsten kostade 115 000 kr men konsumenten fick betala 148 675 kr.

  Med bl.a. den skriftväxling som har skett mellan parterna och övrig utredning har ARN kunnat konstatera att konsumenten dels inte fått de konstruktionsritningar som beställts och dels att hanteringen av bygglovsansökan inte skett på ett godtagbart sätt. Vidare anses det också att det är visat att de framtagna ritningarna inte är lämpliga för de rådande markförhållandena och samt att Göttsche Entreprenad borde ha avrått konsumenten från att utföra entreprenaden. Nämnden finner sammantaget att det är visat fel i tjänsten och att konsumenten har rätt till ett prisavdrag som skäligen uppskattas till hälften av det begärda beloppet.

  Eftersom konsumenten redan har betalat för tjänsten ska Göttsche Entreprenad rekommenderas att återbetala 74 338 kr till denne

  ARN rekommenderar Göttsche Entreprenad att betala 74 338 kr till Konsumenten.

  Göttsche Entreprenad har svarat att de inte avser att följa rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Bayron group AB
  Bayron group AB
  Box 8084, 163 51 Spånga
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-15822
  Prisavdrag
  15 400 kr
  Fel i tjänst föreligger när priset överstiger det som angetts i offerten.

  Konsumenten har beställt en tjänst av Bayron Group vilken innefattade badrumsrenovering, montering av en altandörr och byte av avluftningsrör. Konsumenten fick en först en faktura som stämde mot den offert hen tidigare fått men efter ett par veckor skickade Bayron Group en ni högre offert som inte stämde mot de offererade priset. Montering av altandörr vilken tidigare skulle ingå i priset hade tillkommit. 

  Tjänsten skulle enligt offert kosta 113 825 kr efter rot men konsumenten fick betala 146 425 kr efter rot. 

  ARN bedömer att Bayron Group ansvarar för otydligheten i offerten och att det föreligger fel i tjänst då de tagit betalt för något som skulle ingått. ARN rekommenderar  Bayron Group att återbetala konsumenten de 15 400 kr hen begärt.

  Företaget har inte följt rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • N-S Consulting AB
  N-S Consulting AB
  Hamnvägen 4, 814 32 Skutskär
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-18127
  Skadestånd
  15 000 kr
  Dröjsmål med entreprenad berättigat delvis ersättning av begärt belopp.

  Konsumenten beställde den 1 april 2021 en tjänst som innefattade renovering av hans fritidshus av N-S Consulting AB. Tjänsten kostade
  126 000 kr och han betalade 63 000 kr. Han upptäckte den 26 maj 2021 att tjänsten levererades för sent och inte var slutförd, att den inte var fackmässigt utförd och att skada uppstått på
  fastigheten till följd av tjänsten.

  Konsumenten begär ersättning med 63 000 kr.

  Eftersom dröjsmålet beror på N-S Consulting AB och ingenting annat visats så bär N-S Consulting AB ansvaret för detta fel enligt ARN. 

  Nämnden bedömer att eftersom visst arbete faktiskt har utförts så har konsumenten delvis rätt till återbetalning.
  Detta belopp ska skäligen bestämmas till 15 000 kr.

  ARN rekommenderar därmed N-S Consulting AB att betala 15 000 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • SRT Bygg AB
  SRT Bygg AB
  Box 230 46, 200 45 Malmö
  Bostad - Badrum
  2022-05325
  Prisavdrag
  tredsko

  Konsumenten köpte i november 2021 badrumsrenovering med helkakling, fem års garanti på utfört arbete och våtrumsintyg av företaget för 15 625 kr. Efter att arbetet genomförts fick hon inget
  våtrumsintyg eftersom företaget saknade behörighet att utfärda det. Hon krävde att få återbetalning av priset.

  Konsumenten begär återbetalning av 15 625 kr.

  SRT Bygg AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar SRT Bygg AB att betala 15 625 kr till  konsumenten.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • Open Infra Core AB
  Open Infra Core AB
  Lings väg 2, 169 70 Solna
  Bostad - Fiberinstallation
  2022-00196
  Annat
  Avtal om fiberinstallation. Parterna har avtalat om att startavgift inte ska utgå och motparten har inte informerat om tillkommande kostnader för delbetalning.

  I juni 2021 beställde konsumenten en fiberanslutning av Open Infra Core AB. Inledningsvis skulle han betala 4 900 kr i anslutningsavgift och bindningstiden var antingen 24 månader eller 36
  månader beroende på vilket avtal man valde. Därefter ingick parterna ett tilläggsavtal och det är det avtalet som Open Infra Core AB inte följer. Enligt det nya avtalet skulle ingen startavgift betalas och månadsavgiften skulle uppgå till 499 kr under 36 månader. Det framgår inte heller av det nya avtalet att det tillkommer extra kostnader för exempelvis uppläggningsavgift eller aviavgift. Med anledning av påminnelserna som skickats har han betalat in 4 900 kr till Open
  Infra Core AB.

  ARN rekommenderar Open Infra Core AB att återbetala startavgiften och låta konsumenten delbetala fiberinstallationen med 499 kr utan tillkommande kostnader.

  Rekommendationen har inte följts.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Vibble Bygg & Plåt
  Vibble Bygg & Plåt
  Vibble Vibblegatan 9, 622 59 Visby
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2022-03400
  Prisavdrag
  Tredsko

  I juli 2021 anlitade konsumenten Vibble Bygg & Plåt för att bygga om två gästrum i en länga till ett åretruntboende. När arbetet utförts upptäckte hon flera fel i det, bl.a. satt ytterdörren fast med
  för korta skruvar, dörrfodren var sneda och ett fönster satt inte rakt. Vibble Bygg & Plåt hade inte heller ansökt om ROT-avdrag. Hon begär därför ersättning med 55 741 kr för felaktigt arbete och felaktig fakturering.

  Vibble Bygg & Plåt har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Vibble Bygg & Plåt att betala 55 741 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Scen & Event Sverige AB
  Scen & Event Sverige AB
  Sandtorpsvägen 3B, 691 51 Karlskoga
  Bostad - Färg/målning
  2021-13824
  Prisavdrag
  14 375 kr
  Fel i tjänst.

  Konsumenten har beställt målning av fönster, entré och innerdörrar i sitt fritidshus av Scen & Event Sverige AB. Småreparationer som inte krävde snickare skulle ingå i arbetet.

  Målningen är inte fackmässigt utförd. Underarbetet är otillräckligt och kittet är ojämnt samt kladdigt. Färgen har målats för tjock och inte fått tid på sig att torka. Färgen har klistrat ihop sig och orsakat skador i målningen. Alla fönster har större eller mindre skador i färgen. Ett fönster är ihopmålat så att det inte går att öppna.

  Konsumenten begär återbetalning av 14 375 kr.

  Scen & Event motsätter sig kundens krav och menar att arbetet är fackmässigt utfört och motsätter sig kravet. 

  ARN har tagit del av konsumentens dokumentation och bilder och bedömer utifrån detta att tjänsten inte är fackmässigt utförd, dvs. att den är felaktig. 

  ARN rekommenderar att Scen & Event ska betala 14 375 kr till konsumenten. 

   Företaget har inte besvarat ARNs påminnelse eller följt beslutet.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Amaers Mark Group och Anläggning
  Amaers Mark Group och Anläggning
  Wirrensdalsvägen 26, 187 68 Täby
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-18984
  Avhjälpande
  medgivande

  Den 9 september 2020 beställde konsumenten arbeten med att bygga murar, trappor och trädgårdsanläggning samt att lägga plattor av företaget. I maj 2021 upptäckte han och reklamerade vissa fel i arbetena.

  Konsumenten begär att företaget utan kostnad för honom avhjälper följande fel:
  byter spruckna plattor, lagar nivåskillnader mellan trappa och plattor, förankrar markbelysningen på
  rätt sätt, byter trasig lampa och korrigerar med rätt sand där gräs växer igenom plattorna.

  Amaers Mark Group och Anläggning medger kravet.

  ARN rekommenderar Amaers Mark Group och Anläggning att i enlighet med sitt medgivande avhjälpa felen utan kostnad för konsumenten.

  Vid ARNs uppföljning om huruvida beslutet följts uppger konsumenten att så inte gjorts.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Dalamark transport AB
  Dalamark transport AB
  Nisshyttevägen 2, 783 90 Säter
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-16519
  Avhjälpande
  Fråga om rätt till avhjälpande pga. fel i tjänst.

  2019 anlitade konsumenten Dalamark transport AB för isolering och dränering av källargrund samt återställning av gräsmatta och anläggning av marksten. Den 20 juli 2020 upptäckte konsumenten fel i
  tjänsten och klagade till företaget i augusti 2020. Konsumenten har hela tiden begärt avhjälpande men parterna har inte kunnat enas om hur detta ska ske.

  Konsumenten begär avhjälpande.

  Vid en samlad bedömning anser nämnden att det framgår av de ingivna fotografierna att det finns brister i hur markstenen är lagd, bland annat är det tydligt att avrinningen inte fungerar.

  ARN anser  därmed att konsumenten har rätt till avhjälpande i enlighet med sitt krav. Avhjälpandet ska ske på fackmässigt sätt.

  Företaget har meddelat att de inte kommer följa rekommendationen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • JB Mur & Puts AB
  JB Mur & Puts AB
  Byvägen 74, 151 52 Södertälje
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-16762
  Avhjälpande
  Fråga om fel pga. att putsarbete inte utförts på fackmässigt vis.

  Nämnden rekommenderar JB Mur & Puts AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa felet.

  Konsumenten anlitade företaget för omputsning av en reveterad kalkfasad, inklusive nederkanten, som tidigare hade putsats på felaktigt sätt av en annan firma Detta  fick företaget information om inför att tjänsten skulle utföras.

  Tjänsten kostade 148 906 kr och utfördes 2013. I april 2021 upptäckts fel och konsumenten klagar till företaget. Han har fått en muntlig garanti på arbetet. Konsumenten har låtit en besiktningsman bedöma skadorna och besiktningsmannen har enligt sitt utlåtande kommit fram till att arbetet inte är fackmässigt utfört.

  ARNs samlade bedömning  utifrån det ingivna materialet är att putsarbetet inte är utfört på ett fackmässigt sätt. ARN bedömer där med att konsumenten har rätt till avhjälpande i enlighet med sitt krav.

  Företaget har inte följt rekommendationen eller svarat på påminnelser därom.  

  Kontakta ARN för mer information.
 • ChristerMultiService Partner AB
  ChristerMultiService Partner AB
  Sjöflygvägen 8, 183 62 Täby
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2021-17052
  Prisavdrag
  Bland annat fråga om tjänstens omfattning enligt avtal och skäligt pris för tjänsten.

  Konsumenten anlitade företaget för reparation av pool och fick en offert enligt vilken arbetet skulle kosta totalt 74 703 kr. Företaget utförde arbetet i maj 2021 men har därefter krävt mer betalt än vad
  som framgick av offerten. Företaget har bl. a tagit betalt för tippning av skräp/bråte. Konsumenten menar vidare att företaget orsakat skada i forma av vattenläckage samt  att företaget felaktigt limmat fast poollamporna. ARN anser inte att konsumenten kunnat påvisa detta varför krav avseende kostnad för vattenpåfyllnad och avhjälpande avseende poolbelysningen avslås.

  ARN, som tagit det av den utredning som getts in, kan av offerten utläsa att tippningskostnader skulle tillkomma och inte var inkluderade i priset enligt offerten
  som företaget lämnat.

  Konsumenten har även begärt en återbetalning om 9941 kr som är en delinbetalning konsumenten menar att företaget inte dragit av i fakturan. 

  ARNanser att konsumenten lyckats styrka att en större delbetalning än den som företaget har tagit upp på fakturan har gjorts.

  ARN rekommenderar ChristerMultiService Partner AB att återbetala 9 941 kr till konsumenten. Övriga krav avslås.

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Leijonhufvud Bygg & Renovering AB
  Leijonhufvud Bygg & Renovering AB
  Liebacksvägen 56, 231 93 Trelleborg
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-18602
  Skadestånd
  Fråga om rätt till skadestånd motsvarande besiktningskostnader vid fel i tjänst.

  Konsumenten anlitade företaget för fasadrenovering, inklusive putsning av fasaden på bostadshus och förrådsbyggnad, panelbyte på bostadshus samt målning av panel. Arbetet utfördes hösten 2020
  och direkt efter avslutat arbete, upptäckte konsumenten fel. Putsarbetet är bristfälligt utfört, att sprickor uppstått på fasaden runt fönster och dörrar strax efter avslutat arbete samt att putsen målats med fel färg efter lagningsarbetet.

  Då företaget inte svarar på konsumentens begäran att ta in en oberoende slutbesiktning för att bedöma det utförda arbetet anlitar konsumenten själv en oberoende besiktningsman. Av besiktningen framkommer flera fel som
  behövde åtgärdas. Först efter flera påtryckningar kom företaget ut och åtgärdade felen under våren 2021. Företaget hävdar då att de uppkomna sprickorna uppstått på grund av sättningar i huset. Konsumenten tar igen in besiktningsman som konstaterar att så inte är fallet, sprickorna har uppkommit då företaget inte använt putsnät vid känsliga punkter. Besiktningsmannen rekommenderade att putsnät används vid lagningsarbetet för att undvika att problemet återkommer. Företaget gick med på kravet och åtgärdade felen under våren 2021. Mot slutet av sommaren 2021 märkte konsumenten att sprickbildningen återkommit runt fönster på boningshuset. Efter korrespondens med företaget framkommer att de inte heller denna gång använt putsnät vid dessa känsliga partier.

  Konsumenten begär avhjälpande samt att företaget betalar ersättning för besiktningskostnaderna med totalt 14 681 kr.

  Nämnden rekommenderar Leijonhufvud Bygg & Renovering AB att avhjälpa kvarstående fel i tjänsten samt att betala skadestånd till konsumenten.

  Företaget har inte följt ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Z-bygg
  Z-bygg
  Ågatan 10/B, 562 31 Norrahammar
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-13016
  Prisavdrag
  3 000 kr
  Prisavdrag för sprickor i gipsväggar.

  Konsumenten har beställt en  helrenovering av sin bostad till priset 33 11o kr. Sedan arbetet med väggarna och målningen blivit klart och man fortsatte med golvet
  upptäckte konsumenten att hantverkaren fuskade hela tiden och har valt att säga upp hantverkaren. Efter en tid har sprickor i väggarna upptäckts. 

  Konsumenten har betalat 25 500 kr i arbetskostnad och tippar att reparation av sprickorna och ommålning av väggarna kommer att kosta ca 10 000 kr för material. Konsumenten kräver
  därför detta belopp i återbetalning plus 5 000 kr för besvär.

  Det kan konstateras att sprickorna behöver åtgärdas och väggarna målas om. Någon utredning kring vad detta kommer att kosta finns inte i
  ärendet. ARN bedömer utifrån en skälighetsuppskattning att prisavdraget bör bestämmas till 3 000 kr. Z-bygg rekommenderas att betala detta belopp till konsumenten,
  medan konsumentens krav i övrigt ska avslås.

  Z-Bygg har inte följt ARNs rekommendation. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • Svenska bad
  Svenska bad
  Isabergsvägen 5, 512 63 Östra Frölunda
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2021-13370
  Prisavdrag
  5000 kr
  Spabad; leveransproblem, mp kunde inte få fram delar för att utföra avhjälpande. För kostsamt för mp 26 § konsumentköplagen; istället rätt till ett mindre prisavdrag.

  Konsumenten beställde ett spabad av Svenska bad för 110 000 kr. När badet levererades upptäckte hen att det hade olika
  nyanser på panelens olika sidor samt att panelen var skadad, repig och bucklig. Konsumenten klagade och begärde i skadeanmälan att all panel inklusive hörnor skulle bytas ut. 

  Konsumenten begär i första hand avhjälpande av fel, i andra hand prisavdrag med 30 000 kr.

  Då Svenska SPA inte vet när de kommer kunna få hem panel från sin leverantör i Asien som har stora förseningar och därmed inte vet när de kan avhjälpa felen har de erbjudit kunden att häva köpet alternativt ett prisavdrag på 5000 kr. 

  ARN rekommenderar Svenska bad att betala 5 000 kr till konsumenten men avslår hens krav i övrigt.

  När ARN följer upp om beslutet följts uppger konsumenten att så inte är fallet.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Sparmax AB
  Sparmax AB
  Brommagatan 14, 254 38 Helsingborg
  Bostad - Övriga varor
  2022-01363
  Ersättning för avhjälpande
  Tredsko.

  I september 2021 köpte Konsumenten en kombinerad dusch och badkar från Sparmax AB för 18 985 kr. Varan levererades någon dag senare. När varan sedan skulle monteras i
  december 2021 upptäckte hon att alla delarna inte passade ihop, vilket hon reklamerade. Sparmax har skickat ut fel delar vid två tillfällen och nu svarar de inte.

  Konsumenten begär 10 000 kr i ersättning för avhjälpande.

  Sparmax AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Sparmax AB att betala 10 000 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Lugnås AlItjänst AB
  Lugnås AlItjänst AB
  c/o LEIF ANDERSSON Lugnås Ulriksberg 1, 542 94 Mariestad
  Bostad - Tak
  2021-16526
  Ersättning för avhjälpande
  Fråga om vad som var avtalat i fråga om tjänstens omfattning. Även fråga om fel i utförandet. Därtill fråga om skäligt pris för det arbetet som hade utförts.

  Konsumenten anlitade Lugnås Alltjänst AB för att bygga om ett yttertak. Enligt offerten skulle en plåtslagare lägga ett bandat plåttak. När arbetet var utfört upptäckte konsumenten stora bubblor och veck
  på taket. Dessutom var taket av papp och inte av plåt. Vid en sammantagen bedömning får dock bolaget anses ha visat att parterna var överens om att ett tak av papp skulle läggas.

  Av utredningen framgår emellertid inte att parterna träffat någon överenskommelse om priset för papptaket. När bolaget offererade ett bandat plåttak, skulle kostnaden uppgå till cirka 170 000 kr exklusive moms. Man bedömer att ett skäligt pris för ett papptak är betydligt lägre. ARN anser att ett skäligt pris för det utförda arbetet är 70 000 kr exklusive moms.

  ARN rekommenderar Lugnås Alltjänst AB att betala tillbaka 100 000 kr (plus eventuell moms) till konsumenten.

  Företaget har meddelat att de inte kommer följa ARNs rekommendation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • OGP Bygg AB
  OGP Bygg AB
  Skeppshult 30, 343 93 Älmhult
  Bostad - Plåtslageri
  2021-12997
  Avhjälpande
  Rätt att få fel i tak avhjälpta. Bevisat trots besiktningsutlåtande.

  Konsumenten har i juni 2020 köpt plåtarbete, falsat tak och ny övervåning till en stuga med helt nytt tak.
  Kostnaden var 57 812 kr efter rotavdrag. 

  Takarbetena är bristfälligt utförda. OGP Bygg AB har inkommit med ett besiktningsutlåtande men ARN anser det trots detta att den bilddokumentation konsumenten skickat in in bevisar att fel finns. 

  ARN rekommenderar att företaget ska avhjälpa felen fackmässigt och utan kostnad för konsumenten.

  Företaget har ännu inte svarat.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Brael Norden AB
  Brael Norden AB
  Gustavslundsvägen 151 E, 167 51 Bromma
  Bostad - Solceller
  2021-14613
  Avhjälpande
  Anm inte haft särskilda skäl att avvisa mps erbjudande om avhjälpande. Mp ska därför avhjälpa kvarvarande fel.

  Konsumenten begär 197 227 kr.

  I juni 2020 beställde konsumenten en nyckelfärdig solcellsanläggning. Den skulle kosta 262 984 av vilket 184 089 kr har betalats. Konsumenten upptäckte tidigt under installationen att det fanns brister i den och parterna upprättade därför ett skriftligt dokument om hur arbetet skulle
  fortsätta. Brael Nordens underentreprenör vill ändå ha mer betalt för att utföra åtgärderna. Dokumentet var ett försök att undvika fel och missförstånd i det fortsatta arbetet och vad gäller innehåll överlappar det nästan helt med offert, avtal och besiktningsprotokoll.

  Flera besiktningar görs mellan december 2020 och oktober 2021. Dessa visar ett antal fel i installationen bl.a. att panelernas kontakter inte är kompatibla med optimerarnas kontakter. Det framgår också av de båda besiktningsprotokollet från juni 2021 respektive oktober 2021 att konsumenten har fått andra paneler monterade än de avtalade.

  ARN rekommenderar Brael Norden AB att utan kostnad för konsumenten avhjälpa de kvarvarande fel som framgår av besiktningsprotokollet från oktober 2021. Nämnden avslår konsumentens krav i övrigt.

  Vi ARNs uppföljning  med parterna gällande huruvida beslut har följts har meddelar konsumenten att Brael Norden ännu inte gjort detta.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Nevilk Bostäder AB
  Nevilk Bostäder AB
  Björkhagavägen 8, 554 38 Jönköping
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-15079
  Annat
  Ånger

  Konsumenten har köpt en söktjänst för lägenheter hos Nevilk Bostäder. Samma dag som konsumenten köpte tjänsten bad hen att få ångra köpet eftersom tjänsten inte
  uppfyllde förväntningar. Företaget har dock inte låtit konsumenten ångra köpet.

  ARN anser att konsumenten ångrat avtalet inom ångerfristen och således har rätt att frånträda avtalet och få tillbaka vad hen betalat.

  ARN rekommenderar Nevilk Bostäder AB att betala 700 kr till konsumenten.

  Nevilk Bostäder AB har inte följt rekommendationen eller svarat på påminnelse därom.

  Kontakta ARN för mer information.
 • gWORK AB
  gWORK AB
  Skönabergsvägen 2, 141 37 Huddinge
  Bostad - Badrum
  2021-12595
  Avhjälpande
  Tredsko

  I februari 2021 beställde konsumenten en renovering av ett badrum för 69 600 kr. Tjänsten har inte utförts fackmannamässigt, bl.a. har golvbrunnen förstörts.

  Nämnden rekommenderar gWork AB att avhjälpa felen fackmässigt och utan kostnad för konsumenten.

  gWork AB har inte svarat i ärendet. ARN lägger därför konsumentens uppgifter till grund för beslutet. Eftersom konsumentens krav inte är uppenbart ogrundat ska det godtas.

  Kontakta ARN för mer information.
 • PL bygg och fastigheter AB
  PL bygg och fastigheter AB
  Terminalvägen 28, 836 36 Timrå
  Bostad - Köp/uppförande av byggnad
  2021-12438
  Skadestånd
  Fel i tjänst. Företaget har bedömts ansvara för att anms befintliga ventilationssystem byggdes för. Två ledamöter skiljaktiga.

  Konsumenten anlitade PL bygg och fastigheter AB för att göra en tillbyggnad på sitt bostadshus under augusti 2020.
  Ventilationsarbetet utfördes på ett bristfälligt sätt vilket upptäcktes i februari 2021 när det
  började droppa in från taket i ett av rummen.

  Vid besiktning gjordes flera anmärkningar som företaget bedömdes vara skyldigt att åtgärda, bl.a.
  var inte tilluften enligt offerten rätt eftersom den inte matchade husets FTX-system. 

  Konsumenten begär ett prisavdrag på  15 730 kr vilket motsvarar halva kostnaden för
  att åtgärda ventilationen.

  ARN rekommenderar att företaget ska betala det begärda beloppet till konsumenten. 

  Trots påminnelser har företaget inte svarat i ärendet.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Tak&Skorstensexperten i Ludvika AB
  Tak&Skorstensexperten i Ludvika AB
  Knipes väg 2, 771 50 Ludvika
  Bostad - Tak
  2021-12626
  Avhjälpande
  Begränsad utredning om felen men ostridigt att det finns brister i tjänsten. Avhjälpande.

  Konsumenten anlitade företaget för att montera ny panel på husgaveln under augusti 2020. Arbetet utfördes bristfälligt på flertalet sätt.

  Konsumenten begär i första hand ersättning om 34 000 kr, i andra hand ersättning om 9 587 kr och i tredje hand att avtalet hävs.

  ARN rekommenderar Tak&Skorstensexperten i Ludvika AB att avhjälpa felen utan kostnad för konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Waldmarks Enterprenad i Kungsbacka AB
  Waldmarks Enterprenad i Kungsbacka AB
  BOX 576, 442 16 Kungälv
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-14464
  Prisavdrag
  Anlagd garageuppfart som tjälskjuter felaktig. Anm rätt tll prisavdrag för åtgärdande av garageportar som, till följd av tjälskjutningen, inte går att öppna..

  I september 2020 anlitade konsumenten företaget för schaktning, grundläggning och stensättning av en garageuppfart. I februari 2020 upptäcktes att tjänsten utförts felaktigt; nivån på garageuppfartens stenläggning höjs (tjälskjuter) vid vinterkyla och garagedörrarna går då inte att öppna.

  ARN bedömer att konsumenten inte har bevisat att tjänsten utförts felaktigt såvitt avser mängden krossmaterial eller att företaget annars har brustit i fackmässighet. Parterna är dock överens om att marken på garageuppfarten tjälskjuter vintertid, vilket medför att garageportarna inte går att öppna. Vilket enligt ARNs mening något i sig utgör ett fel på tjänsten. Vad företaget har anfört om tänkbara orsaker till tjälskjutningen, dessutom inte underbyggt av någon utredning, medför ingen annan bedömning.

  Konsumenten begär i första hand att felet avhjälps och i andra hand ersättning med 7 000 kr. I likhet med företaget anser ARN dock att beloppet, framstår som oskäligt högt. Nämnden bedömer istället att konsumenten ska anses skäligen tillgodosedd med ett prisavdrag om 3 500 kr.

  ARN rekommenderar Waldmarks Enterprenad i Kungsbacka AB att betala 3 500 kr till konsumenten. Konsumentens krav avslås i övrigt.

  Företaget har svarat ARN att de inte följt rekommendationen då de anser att de inte har något med kundens garageportar att göra.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Williamsson AB
  Williamsson AB
  Hudene Bergsgården, 524 92 HERRLJUNGA
  Bostad - Golv
  2021-16059
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Divos fasad o bygg AB
  Divos fasad o bygg AB
  Peder Holmsgatan 14B, 372 35 Ronneby
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-11664
  Prisavdrag

  I juni 2021 beställde konsumenten skrapning av huset, förtvätt och målning av företaget till ett pris av 70 000 kr. Av detta belopp har hon betalat 68 000 kr. Tjänsten har inte utförts fackmässigt, bl.a. har färg lossnat och markiserna har förstörts.

  ARN rekommenderar att Divos fasad o bygg AB betalar 35 000 kr till Emma Eriksson. Företaget har inte svarat ARN trots påminnelser, varför man fattat beslutet på basis av konsumentens lämnade information.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Lelle Granbergs Entreprenad AB
  Lelle Granbergs Entreprenad AB
  Stubbiga 231, 761 97 Norrtälje
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-11036
  Prisavdrag

  I maj 2021 beställde konsumenten installation av vägtrummor, igenläggning av dike, anslutning av två dagvattenavlopp till vägtrumma samt grusning av garageplan. Hon fick en offert på 15 000 – 20 000 kr. När arbetet var klart i juni fick hon en faktura på 48 091 kr. 

  Det är en lång och komplicerad historia, men kortfattat kan sägas att dagvattenavloppet fungerar inte och hon har inte heller fått något verifikat på att hon fått de 98 ton grus hon betalat för.

  Företaget menar (kortfattat) att det stopp som konsumenten klagar på handlar om en gammal avloppsledning från garaget som var fylld med avlagringar och mynnade ut i diket. 

  ARN resonerar och beslutar enligt följande: Parterna är överens om att den ursprungliga offerten för hela arbetet var på 15-20 000 kr. Ett ungefärligt pris får enligt konsumenttjänstlagen inte överskridas med mer än 15 procent (36 §). Den faktura som finns i ärendet är på totalt 48 091 kr, vilket är mer än dubbelt så mycket som det offererade beloppet. Konsumenten har begärt prisavdrag med 11 194 kr avseende grusmängden, ett belopp som ryms väl inom det belopp som överstiger de 15 procent utöver offererat belopp som Lelle Granbergs Entreprenad har rätt till. Företaget rekommenderas att betala 11 194 kr till henne.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Lomma Trädgård och Markentreprenad AB
  Lomma Trädgård och Markentreprenad AB
  Industrigatan 21 C , 234 35 Lomma
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-09508
  Hävning

  I maj 2021 beställde konsumenten en markentreprenad, trädgårdsläggning och reparation av annex av Lomma Trädgård och Markentreprenad AB. Tjänsten kostade 99 500 kr och hon har betalat 60 000 kr av beloppet. Tjänsten har dock inte utförts fackmannamässigt, bland annat. har företaget inte utfört avtalat arbete.

  Trots påminnelser har företaget inte svarat i ärendet.

  ARN rekommenderar Lomma Trädgård och Markentreprenad AB att betala 60 000 kr till konsumenten. Företaget rekommenderas också att avstå från att kräva ytterligare betalt av henne.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Fönstervision AB
  Fönstervision AB
  Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna
  Bostad - Glas/fönster
  2021-09211
  Ersättning för avhjälpande
  7 326,63 kr

  Ärendet rör fönsterbyta och byte av ventiler i fönstren för 97 000 kr som beställdes i december 2019, ej fackmässigt utfört vilket ledde till skador i fasaden. Vissa ventiler var trasiga. I oktober 2020 klagade han till Fönstervision, som inte svarade. Konsumenten vill ha ersättning  för att åtgärda skador samt ersätta trasig ventil.

  Fönstervision menar att de inte tar ansvar för putsskador och de anser inte att de ska reparera skadorna.

  ARN rekommenderar Fönstervision AB att betala 7 326,63 kr till konsumenten. Nämnden anser att bolaget borde ha informerat konsumenten om att det skulle uppkomma putsskador, något de inte kan bevisa att de har gjort. Eftersom de inte har erbjudit sig att åtgärda felen ska de ge ersättning så att konsumenten kan laga det med annan entreprenör.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Esspe Agenturer AB
  Esspe Agenturer AB
  Kämpavägen 6, 135 55 Tyresö
  Bostad - Färg/målning
  2021-09996
  Ersättning för avhjälpande
  4 737,85 kr

  Konsumenten beställde i februari 2021 borttagning av en braskamin, demontering av kakel och byggskivor, montering av gipsskivor, flytt av elkontakt samt spackling och målning av väggen där braskaminen fanns enligt en offert av Esspe Agenturer AB. Tjänsten kostade 12 200 kr. 

  Kortfattat höll målning och spackling inte måttet. Konsumenten försökte själv måla om väggen, då Esspe inte gjorde det i tid.

  ARN konstaterar att Esspe har vidtagit åtgärder för att avhjälpa bristerna i målningen, men konsumenten blev inte nöjd. Parterna kom då överens om att Esspe skulle komma tillbaka och åtgärda, men så har inte skett. Ett avhjälpande ska ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett näringsidkaren tillfälle till det (22 § konsumenttjänstlagen). Konsumenten har rätt till ersättning för de kostnader som han haft för att avhjälpa felet. Det begärda beloppet får stöd av handlingarna i ärendet och ARN rekommenderar Esspe Agenturer AB att betala 4 737,85 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Veterankraft AB
  Veterankraft AB
  Karlslundsgatan 25-29, 703 48 Örebro
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-09224
  Avhjälpande

  Konsumenten anlitade Veterankraft den 10 juni 2020 för att sätta upp gardinstänger/skenor. Arbetet utfördes dagen efter. Samma dag upptäckte hon att tjänsten är felaktig. En gardinstång föll ner på golvet eftersom beslaget lossnade, vilket skadade parketten något. Skenorna var sneda. Bolaget hade även borrat vissa hål som inte gick att använda och försökt spackla över dessa. Hon klagade till Veterankraft samma dag men fick till svar att bolaget inte kunde göra något under pandemin.

  Hon tog in en annan hantverkare som gjorde en tillfällig lösning genom att sätta beslag på andra ställen. Den andra hantverkaren har inte rört de hål som Veterankraft gjort. Hon vill att Veterankraft spacklar och målat över de hål som bolaget borrat.

  Veterankraft svarar att de inte fick skälig tid att undersöka reklamationen och åtgärda eventuella fel, och att hon inte har betalat något för tjänsten.

  Nämnden rekommenderar att Veterankraft spacklar och målar över hålen de har borrat.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Bygghemma Sverige AB
  Bygghemma Sverige AB
  Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö
  Bostad - Övriga varor
  2021-14416
  Hävning

  Konsumenten köpte i maj 2021 en skjutdörr för 5 512,25 kr och en pocketkarm för 3 026 kr, sammanlagt 8 538,25 kr, av Bygghemma. Varorna levererades för sent och han tvingades köpa samma delar av ett annat företag. Han vill därför ha tillbaka sina pengar.

  Bygghemma Sverige AB har trots påminnelser inte svarat i ärendet.

  ARN lägger konsumentens information i ärendet till grund för sitt beslut att Bygghemma Sverige AB ska  betala 8 538,25 kr till konsumenten mot att han skickar eller lämnar tillbaka varorna.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Lindahls Rörservice i Arjeplog AB
  Lindahls Rörservice i Arjeplog AB
  Fiskarvägen 17, 938 31 Arjeplog
  Bostad - Värmepumpar
  2021-18668
  Ersättning för avhjälpande

  I november 2020 genomförde Lindahls Rörservice i Arjeplog AB en felaktig rörkoppling på konsumentens fastighet. Hon har bett företaget att åtgärda detta, utan resultat. Det kommer att kosta henne 11 800 kr att åtgärda felet hos ett annat företag och begär därför ersättning med 11 800 kr från Lindahls Rörservice i Arjeplog AB.

  Lindahls Rörservice i Arjeplog AB har trots påminnelser från ARN inte svarat i ärendet, varför nämnden går på konsumentens uppgifter och då dessa inte är uppenbart ogrundade rekommenderar man företaget att betala 11 800 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • RNF Entreprenad AB
  RNF Entreprenad AB
  Fagrabovägen 21, 447 21 Vårgårda
  Bostad - Tak
  2021-09384
  Avhjälpande
  10 859 kr

  Konsumenten beställde byte av yttertaket i mars 2020 av RNF Entreprenad AB (RNF). Bolaget påtalade aldrig att det var för lite luftning på taket. 6 månader efter takbytet rann det in vatten på väggen på övervåningen, övervåningen blev förstörd och måste renoveras.

  Konsumenten har begärt ersättning för att låta en annan hantverkare åtgärda taket samt ersättning för besiktning i samband med takläckan.

  Enligt nämndens bedömning borde RNF ha insett att resultatet inte skulle bli bra utan luftning och avrått konsumenten från det aktuella utförandet, vilket de påstår att de har gjort, men de kan inte bevisa det. Bolaget har därmed inte bevisat att det avrått från utförandet eller att de samrått med konsumenten i nödvändig utsträckning, därför är tjänsten felaktig.

  Konsumenten har begärt ersättning för att låta en annan hantverkare åtgärda taket, men näringsidkaren har rätt att göra det om konsumenten inte har särskilt skäl att avvisa erbjudandet (20 § konsumenttjänstlagen). Utredningen ger inte stöd för att bolaget inte kan åtgärda felen på ett fackmässigt godtagbart sätt. Konsumenten är därmed inte berättigad till ersättning för att låta avhjälpa felen.

  ARN rekommenderar RNF Entreprenad AB att avhjälpa felen i tjänsten hos konsumenten och betala 10 859 kr till henne i ersättning för de besiktningar hon tvingats göra. Nämnden avslår kravet i övrigt.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Byggfixaren Pawel Bulanda
  Byggfixaren Pawel Bulanda
  Kälkestadsvägen 366, 291 94 Kristanstad
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-06578
  Skadestånd

  Konsumenten beställde rensning av en vattenbrunn den 20 september 2019 av PB Byggfixaren AB för 38 972 kr . Parterna gjorde en muntlig överenskommelse om att grävningen skulle utföras för hand och inte med grävmaskin. Ändå grävde PB Byggfixaren AB med grävmaskin. Marken var sank och grävmaskinen sjönk mer i marken. Entreprenören tog då sten från en gammal och skyddad stenmur på fastigheten, vilket förstörde murens estetiska karaktär. Dessutom utfördes inte grävningsarbetet på ett fackmässigt sätt, enligt konsumenten, det fick en vattenpump att sluta fungera. Därför kräver han ersättning om 9878 kr för att återställa muren och pumpen.

  ARN bedömer att företaget är skyldigt att ersätta skadan på muren och rekommenderar att PB Byggfixaren AB betalar 4 700 kr till konsumenten , men avslår konsumentens krav i övrigt då det inte av utredningen har framkommit tillräcklig med stöd för att företaget skulle vara skyldigt att ersätta skadan på pumpen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Antuna Bygg & Montage
  Antuna Bygg & Montage
  Talgoxestigen 3, 152 54 Södertälje
  Bostad - Kök
  2021-08060
  Ersättning för avhjälpande

  Konsumenten beställde i februari 2019 montage av kök från Marbodal. I tjänsten ingick även eldragning och kakelsättning. Tjänsten kostade 66 533 kr. Tjänsten utfördes inte på korrekt sätt. Exempelvis gjordes köket aldrig klart och det saknas fog på flera ställen. Hon begär därför prisavdrag med 5 454 kr, vilket motsvarar kostnaden för att färdigställa köket.

  Trots påminnelser har företaget inte svarat i ärendet. 

  ARN anser att konsumentens kvar inte är uppenbart ogrundat och rekommenderar därför att hon får prisavdrag enligt önskemål.

  Kontakta ARN för mer information.
 • PS Svärdsklova 2:2 Fastighets AB, c/o PROFURA AB
  PS Svärdsklova 2:2 Fastighets AB, c/o PROFURA AB
  Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-09028
  Betalningsbefrielse
  Kontakta ARN för mer information.
 • Axilia Energy
  Axilia Energy
  Box 5385, 102 49 Stockholm
  Bostad - Elleverans
  2021-15011
  Prisavdrag

  Konsumenten ingick ett elavtal med Axilia Energi i februari 2019. Han blev lovad ett lågt pris och slopande av årsavgift. Trots detta har företaget tagit oskäligt höga kWh-priser och lagt in årsavgifter, som han har betalat. Han vill ha tillbaka 9 882 kr vilket motsvarar det som han har betalat, trots att detta inte ingick i avtalet.

  Trots påminnelser har Axilia Energy inte avarat i ärendet.

  ARN rekommenderar att Axilia Energy betalar 9 882 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Fönstervison AB
  Fönstervison AB
  Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna
  Bostad - Glas/fönster
  2021-19637
  Hävning

  I januari 2021 beställde konsumenten fönsterbyte av Fönstervision AB. Tjänsten kostade 68 000 kr, men hon har endast betalat 34 000 kr i handpenning. Fönsterbytet har fortfarande inte ägt rum. Hon vill därför ha tillbaka sin handpenning.

  Fönstervision AB har trots påminnelser inte svarat i ärendet. Nämnden lägger därför konsumentnes uppgifter till grund för beslutet att godta dennes yrkande att företaget ska betala tillbaka handpenningen på 34 000 kr.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Larmhem Sverige AB
  Larmhem Sverige AB
  Stora Norregatan 88, 261 33 Landskrona
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-17189
  Hävning

  I december 2018 beställde konsumenten ett fristående hemlarmssystem för 4 795 kr. I september 2021 gick larmets batteri sönder. Larmsystemet är därmed obrukbart. Han vill därför ha tillbaka sina pengar.

  Larmhem har trots påminnelser inte svarat i ärendet. 

  ARN anser att konsumentens krav inte är uppenbart ogrundat och rekommenderar att det ska godtas.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Solana Pool Sweden AB
  Solana Pool Sweden AB
  Terminalgatan 4, 235 39 Vellinge
  Bostad - Badrum
  2021-17675
  Hävning

  I maj 2021 beställde han ett spabad av företaget. Han betalade en handpenning på 27 000 kr. Spabadet levererades inte i tid. Han avbeställde därför spabadet, men har inte fått handpenningen tillbaka. Företaget har trots påminnelser inte svarat i ärendet, varför ARN grundar sitt beslut på konsumentnes uppgifter och godtar dennes krav om att köpet ska upphävas och pengarna betalas tillbaka.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Nordiska Inglasningar AB
  Nordiska Inglasningar AB
  Nystrandsgatan 27, 633 46 Eskilstuna
  Bostad - Glas/fönster
  2021-05734
  Annat

  Konsumenten köpte i mars 2020 ett uterumspaket till sin balkong med montering för
  96 279 kr av Nordiska Inglasningar AB, efter att han sett ett flygblad och själv kontaktat bolaget för att boka in ett hembesök. Leveransen skedde den 29 juli 2020. Tanken var att använda den inglasade balkongen som ett uterum, men det går inte att vistas på balkongen eftersom det blåser in kallt genom alla glipor. Dessutom skapas ett oljud när det visslar och viner av blåsten. Felet upptäcktes i juli och han påtalade det för Nordiska Inglasningar AB i september 2020.

  Nordiska Inglasningar AB gjorde då ett antal åtgärder för att rätta till felen, men de löste inte problemet.

  Företaget menar att det inte är något fel på deras produkt eller installationen.

  ARN anser inte att det är något fel i varan/tjänsten, däremot faller köpet under distansavtalslagen pga flygbladen och därför har han rätt att ånga köpet. ARN rekommenderar Nordiska Inglasningar AB att återbetala 96 279 kr till konsumenten samt stå för kostnaden för återlämnandet av materialet.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Elia Energy Group AB
  Elia Energy Group AB
  Tegnersgatan 18, 412 52 Göteborg
  Bostad - Elleverans
  2021-16007
  Hävning

  I juni 2021 beställde konsumenten ett elavtal av Elia Energy Group AB för 2 970 kr. Företaget lovade att avsluta hennes gamla elabonnemang, vilket inte har skett. Konsumenten anmälde till ARN att man ville ha tillbaka sina pengar och att avtalet sägs upp. 

  Elia Energy Group AB har inte svarat i ärendet. Nämnden lägger därför konsumentens uppgifter till grund för beslutet. Eftersom dennas krav inte är uppenbart ogrundat ska det godtas.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Obelix Marmor AB
  Obelix Marmor AB
  Ekvändan 6, 254 67 Helsingborg
  Bostad - Övriga varor
  2021-04983
  Prisavdrag
  Kontakta ARN för mer information.
 • Sparmax AB
  Sparmax AB
  , 254 38 Helsingborg
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2021-06346
  Hävning

  Den 9 oktober 2017 köpte konsumenten en ångdusch och bubbelbadkar på Sparmax webbsida för
  31 460 kr. Den 12 juni 2020 upptäckte han att ångaggregatet gått sönder och reklamerade felet samma dag. Bubbelbadet var felaktigt redan vid leverans. 

  Han har begärt i första hand att köpet hävs samt skadestånd om 3 300 kr. I andra hand begär han att felet avhjälps samt skadestånd om 3 300 kr. I tredje hand begär han att få nödvändiga reservdelar samt skadestånd om 5 700 kr.

  Sparmax har inte svarat i sak i ärendet, men har erbjudit sig att beställa reservdelar åt konsumenten. 

  ARN rekommenderar Sparmax AB att betala 31 460 kr till konsumenten mot att han lämnar tillbaka varan. Företaget ska bekosta återlämnandet av varan. I övrigt avslås kraven.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Beritisa vvs AB
  Beritisa vvs AB
  Biskopsgatan 2A, 418 77 Göteborg
  Bostad - Badrum
  2021-08589
  Prisavdrag

  Konsumenten begär totalt 102 500 kr från Beritisa vvs AB.

  Han anlitade företaget för en badrumsrenovering. Arbetet utfördes inte fackmässigt och flertalet fel upptäcktes och noterades vid besiktning. Felen är så omfattande att renoveringen kommer att behöva göras om. Han begär återbetalning av det belopp han betalade företaget samt ersättning för besiktningskostnaden.

  Företaget motsätter sig kravet och menar att arbetet utfördes enligt offert.

  Nämnden gör bedömningen att konsumenten har bevisat att tjänsten är felaktigmen att företaget också har erbjudit sig att avhjälpa felet. Konsumenten har därför inte rätt att häva avtaletuta ska få prisavdrag om 10 000 kr som motsvarar felet, plus 2 500 kr för besiktningen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Fönstervision AB
  Fönstervision AB
  Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna
  Bostad - Glas/fönster
  2021-04249
  Avhjälpande

  Konsumenten kontaktade företaget efter att ha tagit del av ett reklamerbjudande i februari 2020. Parterna ingick ett avtal om byte av dörrar och fönster till ett pris om 166 285 kr. Fönstervisions utförde arbetet delvis bristfälligt och inte heller i enlighet med avtalet. Konsumenten begärda därför att en rad fel åtgärdas.

  Företaget svarade nämnden att de skulle avhjälpa vissa av felen, men så har alltså inte gjorts.

  Kontakta ARN för mer information.
 • HotSpring Massagebad AB
  HotSpring Massagebad AB
  Drottningholmsvägen 197, 167 53 Bromma
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2021-10263
  Prisavdrag

  Konsumenten köpte ett massagebad i augusti 2020 av HotSpring Massagebad AB, för 250 000 kr. När spabadet levererades visade det sig att den var transportskadat. Han begär därför prisavdrag med 125 000 kr. Företaget har motsagt sig kravet utan att ange skäl. 

  ARN anser att konsumentens krav ska godtas, då det inte är uppenbart ogrundat.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Btb tak och bygg
  Btb tak och bygg
  Gävlevägen 8 , 815 75 Söderfors
  Bostad - Tak
  2021-15187
  Ersättning för avhjälpande

  I augusti 2020 beställde konsumenten renovering av tak och övervång av förtaget. Tjänsten kostade 650 000 kr. Taket gick inte igenom besiktningen, utan måste göras om. Det kommer att kosta 550 000 kr att åtgärda felen som framgår av besiktningsprotokollet.

  Nämnden rekommenderar därför Btb tak och bygg att betala 550 000 kr konsumenten. Företaget har trots påminnelser inte svarat i ärendet, varför beslutet grundar sig enbart på av konsumenten inlämnade uppgifter.

  Kontakta ARN för mer information.
 • VidaXL Marketplace International B.V
  VidaXL Marketplace International B.V
  Mary Kingsleystraat 1, 6498AA Venlo, Nederländerna
  Bostad - Övriga varor
  2021-11261
  Prisavdrag

  Den 5 oktober 2019 köpte konsumenten ett växthus från företagets webbplats för 3 759 kr. Växthuset gick sönder genom att det delat på sig, takluckan gick sönder och skivor i taket lossnade. Konsumenten kräver därför full återbetalning.

  VidaXL Marketplace International B.V har inte svarat i ärendet. Nämnden lägger därför konsumentens uppgifter till grund för beslutet att godta konsumentens krav då det inte är uppenbart ogrundat.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Milton Entreprenad AB
  Milton Entreprenad AB
  Vattenverksgatan 5, 506 47 Borås
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2021-14767
  Avhjälpande

  I mars 2021 beställde konsumenten en tillbyggnad av ett våningsplan av företaget till ett pris av 537 633 kr. Arbetet skulle ha varit klart i maj 2021 men är ännu inte färdigt. Konsumenten önskar nu att företaget levererar de avtalade dörrarna och dörrkarmarna.

  Milton Entreprenad AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet. ARN lägger därför konsumentens uppgifter till grund för sitt beslut att rekommendera att företaget levererar dörrar och dörrkarmar.

  Kontakta ARN för mer information.
 • CN:s Gräv AB
  CN:s Gräv AB
  Gökärtstigen 2, 589 23 Linköping
  Bostad - Vvs-installation
  2021-07529
  Avhjälpande
  3 000 kr
  Kontakta ARN för mer information.
 • Likana Bygg & Plått AB
  Likana Bygg & Plått AB
  Västberga Allé 1, 126 30 Hägersten
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-12001
  Avhjälpande och skadestånd
  14 781
  Kontakta ARN för mer information.
 • Sydstall
  Sydstall
  Studiegatan 2, 282 34 Tyringe
  Bostad - Glas/fönster
  2021-15572
  Hävning

  I maj 2020 beställde konsumenten boxinredning och fönster till ett häststall av företaget för 28 441 kr. Varorna har ännu inte levererats. Konsumenten vill därför ha tillbaka sina pengar. 

  Sydstall har inte svarat i ärendet. Nämnden lägger därför konsumentens uppgifter till grund för beslutet. Eftersom kravet inte är uppenbart ogrundat ska det godtas.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Byvalds Golv AB
  Byvalds Golv AB
  Kustroddaregatan 5B, 414 51 Göteborg
  Bostad - Golv
  2021-08027
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Högström Kakel & Bygg AB
  Högström Kakel & Bygg AB
  Lars Hamréns väg 10, 824 34 Hudiksvall
  Bostad - Badrum
  2021-08975
  Ersättning för avhjälpande
  65 473 kr

  I februari 2020 beställde konsumenten snickeriarbeten och plattsättning i ett nytt badrum av Högström Kakel & Bygg AB. Materialet ingick inte i tjänsten, som totalt kostade 129 498 kr. 

  I september 2020 upptäckte konsumenten att tjänsten är felaktig, svart fix trängde fram i fogarna och såg ut som svartmögel. Det fanns brukskladd kvar på golvet och ca 35 plattor var skadade. På ett ställe var tätskiktet felaktigt applicerat, med mera.

  Företaget kom tillbaka i september 2020 och kladddade på ny fog ovanpå den gamla och lovade att foga om hela badrum, men dök inte upp mera och svarade inte i telefon. I april 2021 anlitade konsumenten en oberoende besiktningman som kallade båda parterna till besiktning, Högström Kakel & Bygg AB uteblev dock.  Nu vill konsumenten ha ersättning med 60 973 kr för att anlita en annan firma, samt ha 4500 kr för besiktningen.

  Nämnden rekommenderar Högström Kakel & Bygg AB att betala 65 473 kr till konsumenten, eftersom de inte erbjudit sig att avhjälpa felen. Dessutom ska de ersätta utlägg för besiktningen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Hjo Renovering & Hantverk
  Hjo Renovering & Hantverk
  Idrottsgatan 12, 544 34 Hjo
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-09878
  Skadestånd

  Konsumenten anlitade Hjo Renovering & Hantverk för arbete på fritidshus. Ett kostnadsförslag lämnades motsvarande 55 timmars arbete om 500 kr per timme samt vissa material- och resekostnader. Företaget har begärt för mycket i ersättning genom att fakturera för 113,5 timmars arbete plus för material- och resekostnader. Företaget har begärt att få ungefär 54 000 kr betalt. Hon har betalat ungefär 39 000 kr. Hon anser att skälig ersättning är ungefär 34 000 kr.

  Hjo Renovering & Hantverk  anför att det var svårt att uppskatta tiden, då huset var i ett bedrövligt skick samt att valet av ny fönstermodell påverkade antalet arbetstimmar.

  ARN beslutar att rekommendera att Hjo Renovering & Hantverk att ersätta Anna Fransson med 5 175 kr och 50 öre. Prisuppgiften konsumenten har fått är sådan som inte får överskridas med mer än 15%.

  Kontakta ARN för mer information.
 • TN Bygg AB
  TN Bygg AB
  Kungsleden 9, 286 95 Eket
  Bostad - Vvs-installation
  2021-10565
  Betalningsbefrielse

  Den 18 december 2020 beställde konsumenten inkoppling av VVS till ett avtalat pris om 6 609 kr. 

  När han fick fakturan var beloppet 14 542 kr, trots att det enda som har utförts är sådant som framkommer av offerten. Det enda som ändrades under arbetets gång var att han godkände valet av en klenare slang till toaletten. Företaget har dessutom inte utfört tjänsten fackmässigt eftersom avloppsröret lades 8 centimeter under marknivå i stället för avtalade 120 centimeter, trots att företaget begärde betalt med 2 960 kr avseende grävning. Konsumenten begär att bara behöva betala avtalat pris om 6 609 kr och att företaget därför avstår från att kräva betalt av honom med 7 933 kr.

  Företaget menar att man på begäran av konsumenten även har utfört förberedande arbete för toalett samt tappkranen på utsidan. Dessa arbeten står specificerade som ÄTA arbetskostnad och ÄTA material på fakturan. Det uppstod dessutom en extra arbetskostnad för att gå igenom bjälklaget som också ingår i ÄTA arbetskostnad. Företaget menar att man har utfört det arbete som företaget kräver betalt för.

  Nämnden rekommenderar att konsumenten betalningsbefrias, med hänvisning till konsumenttjänstlagen. För att ett företag ska ha rätt till betalning av utförd tjänst krävs att de har ingått ett avtal om att den ska utföras. Det är företaget som ska bevisa att ett separat avtal har träffats om tilläggsarbeten med pristillägg. Då företaget inte kan bevisa detta saknar de rätt till ersättning med högre belopp än det som ursprungligen offererades. Konsumentes begäran om betalningsbefrielse ska därför bifallas.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Svenska Neptun AB
  Svenska Neptun AB
  Grustagsgatan 13, 254 64 Helsingborg
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2021-08246
  Omleverans

  Våren 2018 köpte konsumenten ett spabad av företaget för 56 000 kr. Efter att värmepumpen och cirkulationspumpen slutat fungera samt att det även uppkommit blåsor i badet fick de ett nytt spabad under hösten 2019.

  Hösten 2020 upptäckte de att det uppkommit samma problem med fläckvis delaminering och blåsor i det nya spabadet, trots att spabadet bara användes bara med medel från Svenska Neptun AB. De har under användningen hållit koll på vattenkvalitén med en digital mätare och det var inte fel balans i vattnet. De begär att få häva köpet och att företaget återbetalar 56 000 kr.

  Företaget menar att de inte har rätt att häva köpet, då felen inte omfattas av garantin . De erbjuder sig att efter åldersavdrag återbetala 30 000 kr.

  Nämnden rekommenderar dock att företaget utan kostnad för konsumenten levererar ett nytt likvärdigt spabad.

   

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • JLM Snickeri och bygg HB
  JLM Snickeri och bygg HB
  Importgatan 20, 602 28 Norrköping
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-07908
  Annat
  Kontakta ARN för mer information.
 • Ekerö Tak AB
  Ekerö Tak AB
  Smidesväg 12, 171 41 Solna
  Bostad - Tak
  2021-02608
  Avhjälpande

  I augusti 2020 beställde konsumenten en omläggning av husets tak. Hon och företaget kom överens om ett fast pris om 197 000 kr. Arbetet blev inte slutfört varför hon endast har betalat 80 procent av det avtalade beloppet. Tjänsten har också utförts felaktigt. Av besiktningsprotokollet framgår ett flertal fel, bl.a. saknar stuprören rostfria nitar på böjar och utkastare. Det skulle kosta 46 814 kr att åtgärda felen. Hon vill i första hand att företaget avhjälper felen som framgår av besiktningsprotokollet. Hon vill i andra hand ha ersättning för avhjälpande med 46 814 kr.

  Trots påminnelser från ARN har företaget inte svarat i ärendet och därför grundar sig nämndens beslut på konsumentens uppgifter, som man inte anser vara ogrundade. ARN rekommendearr att företaget avhjälper felen som framgår av besiktningsprotokollet.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Stefanssons Golv AB
  Stefanssons Golv AB
  Valbovägen 303, 818 32 Valbo
  Bostad - Badrum
  2021-04223
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • DIN VVS-BUTIK
  DIN VVS-BUTIK
  Göstakrog 4, 661 93 Säffle
  Bostad - Övriga varor
  2021-12947
  Annat
  Kontakta ARN för mer information.
 • Fönstervision
  Fönstervision
  Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna
  Bostad - Glas/fönster
  2021-13727
  Annat

  Den 9 december 2020 köpte konsumenten fönster med montering av företaget och betalade 31 403 kr i handpenning. Företaget ändrade leveransdatumet flertalet gånger och slutade till sist svara. Leverans av fönster och montering skedde aldrig.

  Trots påminnelser har Fönstervision inte svarat i ärendet, varför ARN lägger konsumentens information till grund för sitt beslut att rekommendera att företaget betalar tillbaka 31 403 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Boliodesign AB
  Boliodesign AB
  Maria torget 5, 118 48 Stockholm
  Bostad - Färg/målning
  2021-03807
  Prisavdrag
  10 000 kr

  Konsumenten hade beställt en rad renoveringsarbeten inklusive målning med vissa kulörer i en lägenhet. Hon är nöjd med färgen, då det inte är den hon valde utan en betydligt mörkare. Vissa ställen är felmålade, färgen har spruckit och det är hål i parketten. 

  Beställningen gjordes den 14 oktober 2020 och arbetet skulle vara klart efter tre veckor. Priset var totalt 59 186 kr. Hon fick en femårig garanti.

  De hade avtalat att hon betalar först efter att hon anlitat en besiktningsman för att godkänna jobbet. Dessvärre hade hon sedan inte råd att anlita en besiktningsman. Hon har inte godkänt någonting utan blev tvungen att betala.

  Företaget bestrider detta ärende till fullo med hänvisning till godkänd besiktning.

  ARN gör bedömningen att det finns vissa brister i utförandet och företaget har inte visat någon besiktning eller annan bevisning som motsäger detta. De bedömer därför att konsumenten är berättigad till ett prisavdrag om 10 000 kr.

  Kontakta ARN för mer information.
 • JC Kakelmäster AB
  JC Kakelmäster AB
  Nissaryd 403, 314 93 Hyltebruk
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-10203
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • MBLT Entreprenad AB
  MBLT Entreprenad AB
  Betongvägen 7, Lokal 8, 142 50 Skogås
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-12522
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • På tapeten
  På tapeten
  Nygatan 61, 931 30 Skellefteå
  Bostad - Tapet/tapetsering
  2021-15877
  Hävning

  I september 2021 köpte konsumenten tre tapetrullar för 1 256 kr. De har fortfarande inte kommit och hon får ingen återkoppling från företaget, varför hon begär att få de beställda tapeterna eller pengarna återbetalade.

  Företaget har inte svarat i ärendet trots påminnelse, varför ARN rekommenderar företaget att betala 1 256 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • GT Väst (Kompletta tak)
  GT Väst (Kompletta tak)
  Hjortronvägen 1, 555 93 Jönköping
  Bostad - Tak
  2021-13329
  Prisavdrag

  I december 2020 beställde konsumenten takbyte av GT Väst (Kompletta tak) för 99 000 kr. Takbytet har inte utförts fackmannamässigt. Exempelvis lät företaget det gamla taket att ligga kvar. Det kommer att kosta 20 000 kr att besiktiga taket och åtgärda detsamma. Hon vill därför ha ersättning med detta belopp.

  Trots påminnelser har GT Väst inte svarat i ärendet. ARN rekommenderar GT Väst att betalar 20 000 kr till konsumenten, på basis av den information konsumenten lämnat.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Qualitypool RT AB
  Qualitypool RT AB
  Aminogatan 34, 431 43 Mölndal
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2021-08327
  Omleverans
  Kontakta ARN för mer information.
 • Östra Grevie Plattsättning AB
  Östra Grevie Plattsättning AB
  Steglarpsvägen 4, 235 99 Vellinge
  Bostad - Badrum
  2021-08530
  Betalningsbefrielse
  Kontakta ARN för mer information.
 • Zakrisdal Bygg & Inredning AB
  Zakrisdal Bygg & Inredning AB
  Östavingsgatan 21, Fack 104, 652 21 Karlstad
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-05071
  Prisavdrag

  I juni 2019 beställde konsumenten snickeriarbete av Zakrisdal Bygg & Inredning AB. Företaget tog 4 260 kr för mycket betalt. Hon vill därför ha tillbaka detta belopp.

  Förtaget har inte svarat ARN trots påminnelser.

  Nämnden rekommenderar att företagte betalar tillbaka 4 260 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Solana Spa Group AB
  Solana Spa Group AB
  Terminalgatan 19B, 235 39 Vellinge
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2021-10218
  Hävning

  Den 22 juni 2020 köpte konsumenten ett Master spas swimspa H2X 15 new 2020 model för 255 800 kr, har betalat för varan och även krävt leverans. Företaget kom med bortförklaringar till varför leverans inte kunnat ske men lovade därefter att leverans skulle ske i juni 2021. Eftersom leverans ännu inte skett begär hon att få häva köpet och att hon får återbetalning med 247 482 kr avseende varan. Konsumenten har även haft kostnader för elektriker om 15 413 kr samtmaterial, grävningen av hålet, pump med 65 625 kr. Företaget orsakade kostnaderna och konsumenten begär att företaget ersätter dessa kostnader. Sammanlagt handlar det om en summa på 328 520 kr .

  Solana Spa Group AB har trots påminnelse inte svarat ARN i ärendet. Därför lägger de konsumentens uppgifter till grund för beslutet att konsumentens krav ska godtas.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Premium Products i Jönköping AB
  Premium Products i Jönköping AB
  Lundgatan 134, 566 34 Habo
  Bostad - Glas/fönster
  2020-17285
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Servicepumpen/Unitell Solutions AB
  Servicepumpen/Unitell Solutions AB
  Vendevägen 87, Danderyd, Stockholm
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-07401
  Annat
  Kontakta ARN för mer information.
 • Philip K VVS
  Philip K VVS
  kansligränd 18, 141 63 Huddinge
  Bostad - Vvs-installation
  2021-12692
  Prisavdrag
  3 900 kr

  Konsumenten anlitade företaget för reparation av en läckande duschkabin. Företaget påbörjade reparationen i april 2021, men slutförde uppdraget först fyra månader senare. Han har betalat 3 900 kr för tjänsten och begär återbetalning av hela beloppet. Då Philip K VVS inte har svarat i ärendet lägger ARN konsumentens uppgifter till grund för sitt beslut att rekommendera att företaget betalar tillbaka pengarna till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Lomma Trädgård och Markentreprenad AB
  Lomma Trädgård och Markentreprenad AB
  Industrigatan 21 C, 234 35 Lomma
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-05022
  Prisavdrag
  154 895

  Konsumenten beställde en totalentreprenad av Lomma Trädgård i juni 2020 för 500 000 kr. Företaget har dock tagit mer betalt i förhållande till det arbete som utförts och därför vill han ha tillbaka 150 000 kr, som motsvarar den extra summa som företaget tagit ut. Han begär också ersättning för de 4 895 kr han fått betala för reparation av den fiberkabel som företaget skadade under arbetet.

  Trots påminnelser har Lomma trädgård inte svarat i ärendet. Då konsumentens krav inte var uppenbart ogrundat går ARN på hans information och godtar hans krav om att få tillbaka 150 000 kr.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Din Glasmästare AB
  Din Glasmästare AB
  Stenevägen 45, 692 35 Kumla
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-27773
  Prisavdrag
  23 000 kr
  Kontakta ARN för mer information.
 • Hisingens Golv
  Hisingens Golv
  Skimmelvägen 20, 425 41 Hisings Kärra
  Bostad - Golv
  2021-06218
  Hävning
  11 525 kr
  Kontakta ARN för mer information.
 • Mockfjärds Fönster AB
  Mockfjärds Fönster AB
  Humanistgatan 2A, 781 70 Borlänge
  Bostad - Glas/fönster
  2021-05774
  Avhjälpande

  Konsumenten har köpt nio fönster och två altandörrar samt montering med leverans den 15 december 2017 till ett pris av 183 213 kr. Hon fick tio års garanti för kondens i isolerruta, röta i karm och båge och beslag samt i tre år för montering.  

  2018 började problem med kondens vid stora temperaturskillnader, vilket reklamerades till företaget. De var förbi och la silikon i skarvarna mellan fasadstenblocken ovanför fönstren. Detta hjälpte dock inte. 2019 kom problemet tillbaka. Mockfjärds anlitade då en extern besiktningsfirma som lämnade en rapport. Inget av felen i rapporten åtgärdades dock. Mockfjärds har lagt ner reklamationen och anser att hon själv ska åtgärda kondens från vägg. Hon hade dock inga problem med kondens med de gamla fönstren, varför hon anser att det är Mockfjärds fel. 

  Mockfjärds har konsulterat egen besiktningsfirma som säger att det är en mycket dålig väggkonstruktion och att konsumenten behöver åtgärda denna.

  Nämnden rekommenderar att Mockfjärds utan kostnad av hjälper felen som fanns i besiktnngsprotokollet från 2019, vilket alltså inte har gjorts ännu.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Rörmannen i Bromma AB
  Rörmannen i Bromma AB
  Spångavägen 320, 163 46 Spånga
  Bostad - Vvs-installation
  2021-06685
  Betalningsbefrielse
  28 651 kr
  Kontakta ARN för mer information.
 • Service 48 AB
  Service 48 AB
  c/o Andreas Nylander, Svartbyleden 27, 961 40 Boden
  Bostad - Elinstallation
  2021-03273
  Ersättning för avhjälpande
  9 079 kr
  Kontakta ARN för mer information.
 • Fönstervision AB
  Fönstervision AB
  Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna
  Bostad - Glas/fönster
  2021-11773
  Ersättning för avhjälpande

  Våren 2020 beställde konsumenten en installation av fönster inklusive lås och en myggnätsdörr till en altan av företaget för 70 000 kr. Företaget levererade aldrig låset eller myggnätsdörren. Han begär nu ersättning med 5 660 kr för en myggnätsdörr, 693 kr för låset samt 1 000 kr för monteringskostnader. Han begär också ersättning med 4 000 kr för att byta ut samtliga befintliga lås. Han har lämnat ut koden till sina nycklar på företagets begäran och företaget har inte besvarat hur koden hanterats. Han kan därför inte lita på att koden inte kommit i orätta händer och behöver byta ut låset. Totalt begär han ersättning på 11 353 kr.

  Trots påminnelser har Fönstervision AB inte svarat i ärendet. Nämnden går därför på konsumentens uppgifter och då hans krav inte är uppenbart ogrundat rekommenderar de att företaget betalar tillbaka 11 353 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Höganäs Golv & Kakel AB
  Höganäs Golv & Kakel AB
  Verkstadsgatan 12 F, G, 263 39 Höganäs
  Bostad - Badrum
  2021-01166
  Annat
  Kontakta ARN för mer information.
 • Save Energy AB
  Save Energy AB
  Snickarevägen 3, 132 38 Saltsjö-Boo
  Bostad - Värmepumpar
  2021-06908
  Prisavdrag

  I december 2020 beställde konsumenten underhållsservice på både inne- och utedelen på sin luftvärmepump för 3 040 kr

  Han var inte hemma vid servicetillfället men när han fick del av serviceprotokollet ett par dagar senare visade det sig att utedelen inte har underhållits. I protokollet har teknikern fyllt i att de förifyllda åtgärderna som avser utedelen inte hade utförts. Företaget har dessutom tagit sönder en plastbehållare i innerdelens lock. Han klagade till företaget den 23 januari 2021 och betalde fakturan för att undvika förseningsavgifter. Han anser att ett prisavdrag om 2 037 kr, som motsvarar 67 procent, är rimligt.

  Företaget menar att det inte finns bevis för att har haft sönder något på värmepumpen och att teknikern hade utfört arbete på utedelen, han hade bara inte fyllt i det i protokollet.

  Nämnden anser att det är klarlagt att service på utedelen inte utförts genom att det redovisats på det sättet i protokollet. Tjänsten är därmed bristfällig och konsumenten har rätt till ett prisavdrag.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Kaka bygg och renovering
  Kaka bygg och renovering
  Bergsbogatan 1, 426 79 Västra Frölunda
  Bostad - Tak
  2021-12233
  Ersättning för avhjälpande

  I februari 2021 beställde konsumenten en takrenovering av företaget för 59 140 kr. Tjänsten har utförts bristfälligt och det finns flera saker som behöver åtgärdas. Hon har försökt att nå företaget utan resultat. Det kommer att kosta 7 000 kr att åtgärda felen av en tredje part. Hon begär därför ersättning med detta belopp alternativt att företaget åtgärdar felen.

  Kaka bygg och renovering svarar inte ARN i ärendet, trots påminnelse. Nämnden lägger därför konsumentens uppgifter till grund för beslutet. Eftersom hennes krav inte är uppenbart ogrundat ska det godtas.

  Kontakta ARN för mer information.
 • SR Betongdesign
  SR Betongdesign
  Uppsalavägen 14 , 641 49 Katrineholm
  Bostad - Övriga varor
  2021-09332
  Hävning
  Kontakta ARN för mer information.
 • Bygghemma Sverige AB
  Bygghemma Sverige AB
  Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö
  Bostad - Övriga varor
  2021-13099
  Hävning

  I april 2021 köpte konsumenten en dubbeldörr av företaget för 13 450 kr. Varan var skadad när den levererades och han har fortfarande inte fått någon ersättningsprodukt. Han vill därför att köpet hävs. Bygghemma Sverige AB har inte svarat i ärendet. ARN går därför på konsumentens linje, eftersom hans krav inte är uppenbart ogrundat, och rekommenderar att företaget betalar tillbaka 13 450 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Lomma Trädgård och Markentreprenad AB
  Lomma Trädgård och Markentreprenad AB
  Industrigatan 21C, 234 35 Lomma
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-07407
  Prisavdrag

  Konsumenten anlitade Lomma Trädgård & Markentreprenad AB i januari 2021 för ett dräneringsarbete samt att en uteplats i trä skulle rivas och marksten plockas bort. Uteplatsen är borta men inget annat har hänt. Konsumenten har betalat två fakturor i förskott om sammanlagt 104 150 kr samt fått en tredje faktura om 56 295 kr som hon ännu inte har betalat och som hon har bestridit.

  Hon begär nu återbetalning med sammanlagt 76 025 kr samt att företaget ska kreditera fakturan om 56 295 kr.

  Lomma Trädgård & Markentreprenad har inte svarat ARN som därför baserar sitt beslut på konsumentens information. ARN rekommenderar företaget att betala 76 025 kr till konsumenten samt att avstå från att kräva ytterligare betalt med 56 250 kr.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Städ och Byggkompaniet i Göteborg AB
  Städ och Byggkompaniet i Göteborg AB
  Timjansgatan 39, 424 42 Angered
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-21903
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Elia Energy Group AB
  Elia Energy Group AB
  Tegnersgatan 18, 412 52 Göteborg
  Bostad - Elleverans
  2021-03677
  Annat

  Konsumenten begär att få ångra avtalet med Elia Energy Group AB. 

  I januari 2021 blev han uppringd av en försäljare som han uppfattade var från hans befintliga elbolag som hade bytt namn och ville ge honom ett bra erbjudande. Under samtalet ingick han inte något avtal om att byta elleverantör eller om någon annan tjänst med företaget. Han fick ett sms som han svarade ”ok” på men ingen information om ångerrätten och inte heller någon avtalsbekräftelse hemskickad. På den faktura han fått står det 1 mars som startdatum men det är oklart för vad eftersom han fortfarande står kvar som kund hos sitt gamla elbolag.

  Elia Energy Group AB motsätter sig kravet. Enligt deras logg har samtalet varat i sju minuter och konsumenten har skickat en skriftlig accept. 

  Distanslagen är tillämplig, som säger att en konsument har rätt att ångra ett distansavtal inom 14 dagar från den dag då man fick varan i besittning. Innan avtalet ska företaget ge infomation om saker som ångerrätten och villkoren kring denna. Stockholms Elbolag har inte lagt fram någon bevisning som visar att konsumenten fått information om ångerrätten. Därför har han rätt att ångra avtalet och näringsidkaren betala tillbaka till honom vad han eventuellt har betalat. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • Asfaltssupport Väst AB
  Asfaltssupport Väst AB
  Fågelum Sörgården 658, 465 96 Nossebro
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-09143
  Hävning
  Kontakta ARN för mer information.
 • Solpojkarna AB
  Solpojkarna AB
  Ranhammarsvagen 18, 168 67 Bromma
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-28032
  Prisavdrag
  4 899 kr
  Kontakta ARN för mer information.
 • CK Swe Transport AB
  CK Swe Transport AB
  Oxbacksgatan 8, 151 73 Södertälje
  Bostad - Övriga varor
  2021-00288
  Annat

  Hösten 2020 beställde konsumenten 2 kubikmeter makadam för 2 575 kr. Vid leveransen var det dock tydligt att han fick en betydligt mindre mängd. Han var därför tvungen att köpa ytterligare makadam och fick betala 2 532 kr extra för detta.

  Företaget menar att man har levererat makadam 16/32 med en nettovikt på cirka 4 ton och att konsumenten har gjort en felaktig uträkning och inte visste hur mycket han behövde. 

  Nämnden rekommenderar CK Swe Transport att betala 2 532 kr till konsumenten. De menar att bilderna han presenterade visade att den levererade mängden makadam inte täckte ytan som förväntat. Företaget har heller inte kunnat presentera bevis för att man faktiskt levererat 4 ton. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • Stockholms Elbolag
  Stockholms Elbolag
  Box 36, 246 21 Löddeköpinge
  Bostad - Elleverans
  2021-08315
  Annat
  Kontakta ARN för mer information.
 • Evertis AB
  Evertis AB
  Östra Värlinge byaväg 91-0, 231 94 Trelleborg
  Bostad - Badrum
  2021-05443
  Prisavdrag

  I november 2020 beställde konsumenten en badrumsrenovering av företaget för 49 800 kr. Det uppstod flera fel i badrummet och företaget fakturerade henne också mer än avtalat. Hon har betalat 14 648 kr och begär att få tillbaka
  3 637,50 kr, vilket avser mellanskillnaden mellan det avtalade priset plus 15 procent och det belopp som hon faktiskt fakturerats.

  Evertis AB har trots påminnelse inte svarat i ärendet. Nämnden lägger därför konsumentens uppgifter till grund för beslutet. Eftersom kravet inte är uppenbart ogrundat ska det godtas.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Open Infra Core AB
  Open Infra Core AB
  Lings väg 2, 169 70 Solna
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-04060
  Hävning
  Mp inte bevisat att man haft några kostnader som anm ska stå för.

  Konsumenten skulle fått fiber inom 24 månader, men det har han inte fått och vill kostnadsfritt frångå avtalet. Open Infra hävdar att han ska betala en avbrottsfaktura på 25% eller 75% av totalbeloppet pga att de har haft kostnader, något de dock inte kan visa för ARN som därför beslutar att han ska få avträda avtalet utan kostnad.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Open Infra Core AB
  Open Infra Core AB
  Lings väg 2, 169 70 Solna
  Bostad - Fiberinstallation
  2021-03339
  Hävning
  Mp inte bevisat att man haft några kostnader som anm ska stå för.

  Konsumenten ingick avtal med Open Infra om fiberinstallation inom 24 månader. Någon fiber installerades dock inte. Nu vill Open Infra att konsumenten ska betala för att frånträda avtalet, utan att kunna visa att de haft några kostnader i sammanhanget. Nämnden rekommenderar att företaget låter konsumenten avträda avtalet utan kostnad.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Open Infra Core AB
  Open Infra Core AB
  Lings väg 2, 169 70 Solna
  Bostad - Fiberinstallation
  2021-02232
  Hävning
  Mp är i dröjsmål av leverans varför anm har rätt att kostnadsfritt frånträda avtalet. Anm inte bevisat rätt till skadestånd.

  Enligt avtal 21/11 2017 skulle konsumenten ha fått fiberinstallation inom 24 månader, men det har han inte fått och bad att få ångra avtalet samt yrkar skadestånd. Nämnden rekommenderar att han får avträda avtalet, men avslår kravet på skadestånd.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Humlansbygg AB
  Humlansbygg AB
  Värnamovägen 2b, 553 39 Jönköping
  Bostad - Köp/uppförande av byggnad
  2021-02118
  Avhjälpande

  Konsumenten anlitade Humlansbygg för att bygga ett hus. Vid tvåårsbesiktningen 2020-04-16 framkom ett antal anmärkningar som företaget inte har åtgärdat. Företaget svarar varken på ARN:s eller konsumentens korrespondens. ARN rekommenderar att de avhjälper felaktigheterna i huset.

   

  Kontakta ARN för mer information.
 • Erfarna Seniorer
  Erfarna Seniorer
  Svartviksslingan 55, 167 38 Bromma
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-01902
  Skadestånd
  Ej fackmässigt utförd tjänst. MP har orsakat skador i bostad.

  Konsumenten begär 14 045 kr i skadestånd pga att Erfarna Seniorer har orsakat skador i lägenheten. Skadorna var på annan egendom än på den utförda tjänsten och därför får företagt inte avhjälpa felen. Nämnden rekommenderar att företaget betalar det begärda skadeståndet.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Jem & fix
  Jem & fix
  Gärdhemsvägen 52, 461 32 Trollhättan
  Bostad - Övriga varor
  2021-01293
  Omleverans
  tredsko

  Ärendet gäller köp av växthuset Universal 128, där 38 rutor och tre trekantsrutor har krossats pga undermåliga fönsterclips. Nämnden rekommenderar att företaget levererar 41 nya fönsterrutor med hållare till konsumenten. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • E.ON Sverige
  E.ON Sverige
  Kundombudsmannen Carl Gustafs väg 4, 205 09 Malmö
  Bostad - Elleverans
  2021-00674
  Skadestånd
  1 000 k
  Tredsko

  E.ON hade försäkrat konsumenten om att deras nya avtal inte skulle börja löpa förrän hans nuvarande hade löpt ut, och det skulle de se till. Den befintliga elleverantören krävde ändå konsumenten på 1000 kr pga kontraktsbrott och detta vill han att E.ON ska stå för. De svarar inte.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Jakry Bygg & Trädgård Handelsbolag
  Jakry Bygg & Trädgård Handelsbolag
  Kristianstadsvägen 57, 242 95 Hörby
  Bostad - Övriga tjänster
  2021-00456
  Prisavdrag
  22 950 kr

  Ärendet gäller reparation av betongplatta och bygge av förråd. Konsumenten har debiterats 116 065,50 kr för detta. Jakry bygg hävdar att de inte får ROT utbetalat av Skatteverket, men de har inte kunnat bevisa några sådana kontakter eller att arbetet inte skulle berättiga ROT-avdrag. Nämnden rekommenderar därför företaget att återbetala 22 950 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Junika Bygg & Renovering AB
  Junika Bygg & Renovering AB
  Västerslänt 118, 424 35 Angered
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-27112
  Hävning

  ARN rekommenderar att Junika Bygg & Renovering AB att låta konsumenten häva köpet samt betala tillbaka 37 500 kr till honom.

  I september 2020 beställde konsumenten renovering av badrum, hall, klädkammare och vardagsrum. Överenskommet pris var 137 000 kr. Renoveringen har utförts felaktigt eftersom varken takbelysningen i hallen eller golvvärmen i badrummet fungerar. Företaget har inte svarat i ärendet varför ARN går på konsumentens linje, då kravet inte är uppenbart ogrundat.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Oz bygg och fastighet AB
  Oz bygg och fastighet AB
  Nevisborg 3b, 245 45 Staffanstorp
  Bostad - Badrum
  2020-26520
  Skadestånd

  Konsumenten beställde en badrumsrenovering och arbetet är felaktigt utfört. Vid en vattenläcka hos grannen fick hela badrummet rivas. Det upptäcktes då att Oz bygg  inte hade tagit bort den gamla våtrumsmattan, kakel eller klinkers utan bara byggt utanpå och inte fuktspärrat överallt. Konsumenten begärde ersättning för handpenningen, tre månadshyror, förstörda och försvunna saker i lägenheten samt elförbrukning i samband med avfuktning vid vattenskadan. Oz bygg och fastighet AB har inte svarat och nämnden går på konsumentens linje eftersom den inte är uppenbart ogrundad. Företagete ska betala ett skadestånd på 48 217 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Bijanson AB
  Bijanson AB
  Importgatan 15C, 422 46 Hisings Backa
  Bostad - Badrum
  2020-26430
  Ersättning för avhjälpande
  Tredsko

  Den 3 augusti 2020 beställde konsumenten en renoveringstjänst av företaget. Efteråt upptäckte han flera felaktigheter vilket besiktningsmän och VVS-tekniker som varit på plats har konstaterat. Konsumenten kräver 124 000 kr i ersättning för att kunna avhjälpa felen. Företaget har inte svarat ARN, som går på konsumentens linje och rekommenderar att Bijanson AB ersätter konsumenten med 124 000 kr.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Fornboda bygg och snickeri ab
  Fornboda bygg och snickeri ab
  Kvarnstensvägen 11, 194 92 Upplands Väsby
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2020-25934
  Avhjälpande

  Den 27 november 2018 beställde konsumenten renovering och tillbyggnad av sitt hus. Oberoende besiktningsman har konstaterat ett antal brister som Fornboda är ansvariga för, bl a ett buktande och sviktande golv. Konsumenten vill att företaget åtgärdar bristerna som framkom vid slutbesiktningen. Företaget svara dock varken konsumenten eller ARN, som rekommenderar Fornboda att avhjälpa felen.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Trianon
  Trianon
  Västra Kanalgatan 5, 211 41 Malmö
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-25286
  Annat
  20 900

  Vid inflytt i nybyggda lägenheten fanns en vattenskada i golvet pga att en balkongdörr stått öppen. Nämnden rekommenderar att Trianon betalar tillbaka 20 900 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Clingo Bygg AB
  Clingo Bygg AB
  Timmerslätt 19, 433 46 Partille
  Bostad - Badrum
  2020-25059
  Prisavdrag
  Fel i tjänst visat gällande badrumsrenovering, fogsprång i golv och avsaknad av kvalitetsdokument. Anm rätt till prisavdrag samt skadestånd men inte rätt till ersättning för värdeminskning av bostad pga avsaknad av dokument.

  Ärendet gäller en badrumsrenovering utförd i oktober 2019. Besiktningsman konstaterade att golvlutningen var felaktig tillsammans med andra konstruktionsfel. Företaget har försökt att åtgärda utan att golvet kunde godkännas vid besiktning. ARN rekommenderar att Clingo Bygg AB att avstå från att kräva betalning på 31 486 kr, samt betala 16 197 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • AMD Bygg
  AMD Bygg
  Granitgången 17, 632 34 Eskilstuna
  Bostad - Sten/plattor
  2020-25013
  Avhjälpande

  Ärendet gäller installation av stenar på uppfart. Konsumenten menar att stenarna har lagts ojämnt och vill att företaget antingen avhjälper felet eller får tillbaka sina pengar. AMD Bygg svarar inte trots påminnelse och ARN rekommenderar att företaget avhjälper felet utan kostnad.

  Anmärkning:  Avregistrerad 2021-06-29

  Kontakta ARN för mer information.
 • Telia Sweden AB (Zitius)
  Telia Sweden AB (Zitius)
  Att: Helena Krantz Johan Willins gata 6, 405 35 Göteborg
  Bostad - Fiberinstallation
  2020-24770
  Annat
  Mp inte bevisat rätt att häva därför att fiberinstallation krävt osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder.

  Konsumenten har ingått avtal med Telia om fiberinstallation för 19 900 kr 2017. Telia gav honom 2019 besked om att de häver avtalet pga att arbetet blir för omfattande och komplicerat på flera sätt. Nämnden menar att Telia kände till alla omständigheter vid avtalets tecknande och rekommenderar att Telia fullföljer avtalet.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Telia Sweden AB (Zitius)
  Telia Sweden AB (Zitius)
  Att: Helena Krantz Johan Willins gata 6, 405 35 Göteborg
  Bostad - Fiberinstallation
  2020-24724
  Annat
  Mp inte bevisat rätt att häva därför att fiberinstallation krävt osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder. Mp inte heller bevisat att man inte fått nödvändiga tillstånd.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Telia Sweden AB (Zitius)
  Telia Sweden AB (Zitius)
  Att: Helena Krantz Johan Willins gata 6, 405 35 Göteborg
  Bostad - Fiberinstallation
  2020-24722
  Annat
  Mp inte bevisat rätt att häva därför att fiberinstallation krävt osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder. Mp inte heller bevisat att man inte fått nödvändiga tillstånd.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Telia Sweden AB (Zitius)
  Telia Sweden AB (Zitius)
  Att: Helena Krantz Johan Willins gata 6, 405 35 Göteborg
  Bostad - Fiberinstallation
  2020-24719
  Annat
  Mp inte bevisat rätt att häva därför att fiberinstallation krävt osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Telia Sweden AB (Zitius)
  Telia Sweden AB (Zitius)
  Att: Helena Krantz Johan Willins gata 6, 405 35 Göteborg
  Bostad - Fiberinstallation
  2020-24734
  Annat
  Mp inte bevisat rätt att häva därför att fiberinstallation krävt osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Telia Sweden AB (Zitius)
  Telia Sweden AB (Zitius)
  Att: Helena Krantz Johan Willins gata 6, 405 35 Göteborg
  Bostad - Fiberinstallation
  2020-24511
  Annat
  Mp inte bevisat rätt att häva därför att fiberinstallation krävt osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder. Mp inte heller bevisat att man i övrigt stött på hinder som inte skäligen kunnat förutses.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Takspecialisten Mälardalen AB
  Takspecialisten Mälardalen AB
  Hammarbacken 4B, 191 49 Sollentuna
  Bostad - Tak
  2020-24101
  Prisavdrag
  112 000 kr

  En person från Takspecialisten Mälardalen AB knackade på hos ett par i 90-årsåldern och erbjöd sig att titta på deras tak. Han hittade flera fel på taket, utan att lämna några skriftliga uppgifter. Efter några dagar dök en annan person upp som erbjöd dem att lägga om taket och lämnade en offert på 313 125 kr. Paret lät dem utföra jobbet och betalade fakturan. Svärsonen anmälde företaget till ARN när han upptäckt vad som hänt. Han hade låtit en vän inspektera jobbet och det fanns en rad anmärkningar - hängrännorna läcker vatten, plåtar felaktigt monterade, taket ej tillräckligt fastspikat. Dessutom hade de överfakturerat med uppskattningsvis 140 timmar enligt svärsonen. Takspecialisten svarar inte på ARN:s korrespondens i ärendet och beslutar därför att konsumenten ska ersättas med 112 000 kr.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Lomma Trädgård och Markentreprenad Aktiebolag
  Lomma Trädgård och Markentreprenad Aktiebolag
  Industrigatan 21 C, 234 35 Lomma
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-23530
  Prisavdrag
  65 000 kr
  tredsko

  Den 24 september 2020 beställde konsumenten trädgårdsarbete och uppförande av ett plank för 120 000 kr. Arbetet är bristfälligt och ofullständigt utfört. Företaget har även fakturerat henne för markarbeten som inte har utförts. 

  Konsumenten begär att få tillbaka 35 000 kr i prisavdrag och ersättning med 30 000 kr för att avhjälpa fel i entreprenaden. Lomma Trädgård och Markentreprenad svarar inte i ärendet trots påminnelse. ARN rekommenderar att de betalar 65 000 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Vi värmer Sverige AB
  Vi värmer Sverige AB
  Kontrollvägen 11, 126 79 Hägersten
  Bostad - Värmepumpar
  2020-23439
  Hävning

  Konsumenten beställde service av en äldre elpanna. Teknikern sa att den inte var värd att serva/laga och ägnade istället tiden åt att försöka sälja på henne en ny panna, servicen blev ett säljmöte. Pannan är igång och värmer huset och konsumenten är inte intresserad av att köpa ny panna. Eftersom ingen service gjordes vill hon få tillbaka pengarna, 2 281 kr. ARN konstaterar att distansavtalslagen är tillämplig, som är tvingande till konsumentens fördel. Därför har konsumenten rätt att häva köpet då hon har en ångersfrist. Då hon meddelat detta i rätt tid ska företaget återbetala det inbetalt belopp.

  Kontakta ARN för mer information.
 • BOSAB Fastighetsförvaltning AB
  BOSAB Fastighetsförvaltning AB
  Odengatan 5, 264 35 Klippan
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-22217
  Annat

  ARN rekommenderar att BOSAB  betalar tillbaka 11 233 kr till konsumenten. Ärendet gäller häckklippning och ogräsrensning vid tre fillfällen 2020. Företaget har överfakturerat och inte utfört arbete enligt överenskommelse. De svarar inte heller på ARN:s korrespondens, varför nämnden går på konsumentens linje.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Granitop AB
  Granitop AB
  Pöldmäe tee 18 76915 Vatsla Estland
  Bostad - Övriga varor
  2020-22133
  Hävning
  27 819 kr
  Fel på vara, marmorskiva, Bianco Carrara C, ej naturlig variation i stenen. Rätt att häva.

  Granitop AB är en estländsk leverantör av marmorskivor. Konsumenten tittade på marmor i deras showroom och valde en sten han tyckte var fin. Skivan de leverarade hade inte några som helst likheter med varuprovet han hade fått och han önskar få tillbaka de 27 819 kr han har betalat. ARN anser att felet är av västentlig betydelse och rekommenderar att han får lämna tillbaka skivan och att Granitop återbetalar hela summan.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Fagersta Fordonsservice AB
  Fagersta Fordonsservice AB
  Kristiansbergsvägen 7, 737 30 Fagersta
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-21703
  Avhjälpande
  Föredragande: Rosanna Sundberg

  Ärendet gäller takbyte som egentligen borde ha fakturerats i hantverkarens andra bolag Västerås villaklimat AB. Företaget har lagt om taket två gånger under 2019 hos konsumenten och arbetet har blivit underkänt vid båda tillfällena. De har konstant varit sena, inte dykt upp, inte återbetalat konsumenten enligt överenskommelser. Konsumenten yrkade avhjälpande altnerativt prisavdrag med 44 000 kr. Nämnden rekommenderar avhjälpande av felen på fackmässigt sätt, vilket alltså fortfarande inte har skett.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Jämtland Bygger AB
  Jämtland Bygger AB
  Glimmerstigen 10, 837 31 Järpen
  Bostad - Sten/plattor
  2020-21220
  Hävning
  23 032 kr
  Fel i tjänst visat. Det som konsuemnten har betalat för den felaktiga tjäsnten ska återbetalas.

  Ärendet gäller uppsättning av dekorstenar som väger ca 2,5 kg/st på hallväggar. Plattorna har lossnat flera gånger och företaget har satt upp dem på nytt, men de fortsätter ramla ner. ARN bedömer att företaget brustit i fackmässighet och ska betala tillbaka 20 032 kr till kunden samt ersätta besiktningskostnaden på 3000 kr.

  Kontakta ARN för mer information.
 • VidaXL Marketplace International B.V
  VidaXL Marketplace International B.V
  Mary Kingsleystraat 1 6498AA Venlo, Nederländerna
  Bostad - Övriga varor
  2020-21251
  Hävning
  1 929

  En cementvibrator slutade vibrera efter knappt 30 min. Konsumenten begärde att få tillbaka pegarna, 1 929 kr. Nämnden har beslutat att VidaXL bör återbetala pengarna. Företaget svarar inte.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Stockholms Elbolag AB
  Stockholms Elbolag AB
  Box 36, 246 21 Löddeköpinge
  Bostad - Elleverans
  2020-20938
  Annat
  3 000 kr
  Elbolaget lämnar inte in avtalet. Konsumentens uppgifter läggs därför till grund för bedömningen.

  Konsumenten ingick elavtal med Stockholms Elbolag AB via Elskling. Efter att det tidsbegränsade avtalet gått ut tog bolaget ut oskäliga elkostnader utan att konsumenten fått information om det. Företaget hävdade att han skulle ha fått och godkänt ett nytt avtal, men kan inte visa upp det. Eftersom Stockholms Elbolag AB inte har lämnat in det avtal som är i fråga till ARN, går nämnden på konsumentens linje och rekommenderar dem att återbetala 3000 kr.

  Kontakta ARN för mer information.
 • 3NTREPRENAD AB
  3NTREPRENAD AB
  Box 2077, 750 02 Uppsala
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-20431
  Ersättning för avhjälpande
  424 100
  Kontakta ARN för mer information.
 • Bertil Arab Husbesiktningar AB
  Bertil Arab Husbesiktningar AB
  Esplanaden 20, 852 36 Sundsvall
  Bostad - Besiktning
  2020-20423
  Skadestånd
  15 000 kr
  Fel i besiktningstjänst då besiktningsmannen varit vårdslös genom att inte notera rostiga golvbrunnar. Skadan utgör skillnaden mellan köpeskillingen och vad som skulle ha betalats om felet varit känt.

  Vid en överlåtelsebesiktning noterade inte Bertil Arab Husbesiktningar att golvbrunnarna var rostiga och kan orsaka vattenskada. Dessutom var golvlutningen fel och hela golvet i badrummet måste rivas. De hade kunnat pruta på köpeskillingen eller avstå från köpet om de haft vetskap om felen. ARN rekommenderar Bertil Arab Husbesiktningar AB att betala 15 000 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Jakobsbergs TV & Video Service
  Jakobsbergs TV & Video Service
  Jakobsbergsgatan 51, 724 64 Västerås
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-20134
  Prisavdrag
  5 000

  Företaget gjorde en felaktig felsökning på parabolantenn. Den behövde endast en uppgradering av programvaran, men företaget bytte ut hela parabolen - mot en tio år gammal. Nämnden rekommenderar att företaget betalar 5 000 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Grzegorz Czech, enskild firma / "edithbygg"
  Grzegorz Czech, enskild firma / "edithbygg"
  Gänglätsvägen 35, 215 78 Malmö
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-19867
  Hävning
  19 759 kr

  Ärendet gäller renovering av en träaltan. Företaget kunde inte leverera det de hade lovat och de kom överens om en återbetalning, men företaget har inte betalat tillbaka. Edithbygg ska betala tillbaka 19 759 kr till kunden, beslutar ARN.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Robert Dymon (enskild firma
  Robert Dymon (enskild firma
  Järlåsa Knutbo 148, 744 96 Järlåsa
  Bostad - Golv
  2020-19772
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Future Energy Sweden AB
  Future Energy Sweden AB
  Datavägen 14, 977 54 Luleå
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-19099
  Avhjälpande
  Övrigt - installation av solceller
  Kontakta ARN för mer information.
 • Svenska Avloppscenter Installation
  Svenska Avloppscenter Installation
  Huvudkontor Ekebyvägen 4, 595 76 Boxholm
  Bostad - Vvs-installation
  2020-19212
  Skadestånd
  42 326 kr
  Fel i tjänst, installation av vattentoalettanläggning, som lett till stopp. Rätt till ersättning för att åtgärda stoppen.

  Konsumenten har bevisat att det är fel i tjänsten som har lett till de aktuella stoppen. Nämnden rekommenderar därför att hon ersätts för de kostnader hon haft med anledning av stoppen. Begärt belopp har stöd i ingivna fakturor.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Jan Davidsson med enskild firma Caesa Bygg
  Jan Davidsson med enskild firma Caesa Bygg
  Smedstugugatan 11 A, 603 80 Norrköping
  Bostad - Golv
  2020-19088
  Prisavdrag
  150 000 kr
  Anm bevisat fel genom de foton och det besiktningsprotokoll hon skickat in men inte att hela tjänsten är felaktig, rätt till skäligt prisavdrag.

  Casea Bygg och Marjok Bygg hade lagt ett golv från Kährs felaktigt. ARN beslutade att de båda företagen solidariskt ska betala tillbaka 150 000 kr till konsumenten som kompensation.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Telia Sweden AB (Zitius)
  Telia Sweden AB (Zitius)
  Att: Helena Krantz Johan Willins gata 6, 405 35 Göteborg
  Bostad - Fiberinstallation
  2020-18985
  Annat
  Mp inte bevisat rätt att häva därför att fiberinstallation krävt osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Fönstervision AB
  Fönstervision AB
  Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna
  Bostad - Glas/fönster
  2020-18820
  Avhjälpande

  Konsumenten begär i första hand avhjälpande av fel på fönstermontaget samt skadorna på huset, dvs hängränna, innertak, väggar och taklister. I andra hand begär han prisavdrag på 51 000 kr. Nämnden rekommenderar företaget att avhjälpa felen. De har inte svarat alls, därför har nämnden gått på konsumentens linje eftersom det inte var uppenbart ogrundat.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Homenordic.com
  Homenordic.com
  Malmö, 213 70 Malmö
  Bostad - Övriga varor
  2020-18598
  Hävning

  En duschvägg exploderade i samband med att den skulle installeras och konsumenten vill ha pengarna tillbaka. Homenordic.se svarar inte trots påminnelse. Nämnen rekommenderar företaget att återbetala hela summan 4 495 kr.

  Kontakta ARN för mer information.
 • BS365 Nordic Security Group AB
  BS365 Nordic Security Group AB
  Box 2168, 750 02 Uppsala
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-18404
  Prisavdrag
  5 194
  Kontakta ARN för mer information.
 • Norrmans sten- och markanläggningar AB
  Norrmans sten- och markanläggningar AB
  Björkhagsvägen 43, 589 43 Linköping
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-18414
  Ersättning för avhjälpande
  18 000 kr
  Fel i tjänst, näringsidkaren har inte erbjudit sig att avhjälpa felen.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Övik Energi AB
  Övik Energi AB
  Sjögatan 4A, 891 61 Örnsköldsvik
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-18532
  Annat

  Tvisten gäller ett avtal om fiberinstallation. Konsumenten vill få fiber enligt avtal, vilket ARN: också rekommenderar att han får. Övik Energi är av annan åsikt och vill inte längre fullfölja avtalet.

  Kontakta ARN för mer information.
 • J & R metaller AB
  J & R metaller AB
  Fröland 334, 871 92 Härnösand
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-18362
  Skadestånd
  15 983 kr
  Konsumenten kan visa visst fel i tjänsten. Detta ger prisavdrag och visst skadestånd.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Elektrolund
  Elektrolund
  Virkevägen 197, 244 91 Kävlinge
  Bostad - Elinstallation
  2020-18073
  Prisavdrag
  3 249 kr
  Överdebitering av material, priset ej skäligt.

  Bolaget hade gjort påslag med 300-400% på elmaterialet. Nämnden rekommenderar Elektrolund AB att betala 3 249 kr till konsumenten.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Daniel Duval
  Daniel Duval
  Volrat Thamsgatan 2A, lgh 1101, 412 60 Göteborg
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-17658
  Ersättning för avhjälpande
  Tredsko

  Ärendet gäller dränering och nya avloppsrör. Totala kostnaden för arbetet var 450 000 kr. Flera saker var felaktigt utförda, vissa inte utförda alls. ARN rekommenderar att företaget ersätter konsumenten med 143 168 kr. Företaget svarar inte ARN, därav tredskobeslut. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • Strand Stainless AB
  Strand Stainless AB
  J.A Pripps gata 2, 421 32 Västra Frölunda
  Bostad - Golv
  2020-17407
  Skadestånd
  25 050 kr
  Kompositgolvet för altan är behfätat med ursprinlgit fel. Treots att mer än sex månader gått från leverans är det visat att felet har orsakat skador. Konsumneten har rätt till hävning och skadesånd.

  Företaget Strand Stainless anser däremot inte att det föreligger något produktfel på kompositplanken. De har själva aldrig råkat ut för spruckna plankor på sitt lager, och menar att det är bjälklaget som är felmonterat och har rört sig för mycket. Konsumenten kunde dock visa att golvet och dess bjälklag är korrekt monterat. Därför rekommenderar nämnden att företaget ersätter kunden med det hon kräver.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Räcken Specialisten
  Räcken Specialisten
  Torsbyvägen 33, 442 53 Ytterby
  Bostad - Övriga varor
  2020-17105
  Hävning
  Rostbildning på rostfritt räcke utgör ett fel, 20 § KkL.
  Kontakta ARN för mer information.
 • CVS Group AB
  CVS Group AB
  Koppargatan 3, 602 23 Norrköping
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2020-16477
  Prisavdrag
  Konsumenten har bevisat att tjänsten inte är fackmannamässigt utförd och haft särskilda skäl att avvisa ett erbjudande om avhjälpande.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Sparmax
  Sparmax
  Berga alle 1, 254 52 Helsingborg
  Bostad - Övriga varor
  2020-16480
  Prisavdrag
  Konsumenten har tillerkänts prisavdrag för att en bastu inte överensstämt med annnonsen beträffande färg

  Sparmax rekommenderades av ARN att ge ett prisavdrag på 3 000 kr, vilket alltså inte har skett.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Telia Sweden AB (Zitius)
  Telia Sweden AB (Zitius)
  Att: Helena Krantz Johan Willins gata 6, 405 35 Göteborg
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-16380
  Annat
  Avtal om fiberinstallation. Motparten har inte bevisat att bolaget haft grund för att häva avtalet till följd av att installationen kräver osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Elcenter Lennart Klarström AB
  Elcenter Lennart Klarström AB
  Box 2030, 650 02 Karlstad
  Bostad - Elinstallation
  2020-16172
  Prisavdrag
  60 995 kr
  Arbete på löpande räkning, ungefärligt pris, tilläggsarbete, priset är inte skäligt utan anmälaren har rätt till prisavdrag.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Giesta HB
  Giesta HB
  Box 1257, 131 28 Nacka Strand
  Bostad - Sten/plattor
  2020-15687
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Future Energy Sweden AB
  Future Energy Sweden AB
  Datavägen 14, 977 54 Luleå
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-15676
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Rättsten Entreprenad AB
  Rättsten Entreprenad AB
  Silovägen 3, 136 50 Jordbro
  Bostad - Badrum
  2020-15309
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Lasses Kakelservice AB
  Lasses Kakelservice AB
  Rise 476, 835 98 Offerdal
  Bostad - Badrum
  2020-14277
  Avhjälpande
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Lomma Trädgård och Markentreprenad AB
  Lomma Trädgård och Markentreprenad AB
  Box 16, 234 21 Lomma
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-14259
  Betalningsbefrielse
  Kontakta ARN för mer information.
 • Kakelhem byggservice AB
  Kakelhem byggservice AB
  Backa Bergögata 14, 422 46 Hisings Backa
  Bostad - Värmepumpar
  2020-13688
  Hävning
  45 000 kr
  Kontakta ARN för mer information.
 • Gabriels Måleri
  Gabriels Måleri
  Sadelmakarebyn 2A, 281 40 Hässleholm
  Bostad - Tak
  2020-13246
  Prisavdrag
  3 500

  Konsumenten anlitade Gabriels Måleri för fasad- och taktvätt av sitt hus den 15 april 2020. Taktvätten blev dock aldrig utförd och konsumenten vill ha 3 500 kr tillbaka. Företaget skyller på coronaviruset och säger att de ska tvätta taket senare. Enligt §20 i konsumenttjänstlagen ska avhjälpande ske inom rimlig tid, vilket inte har skett. Därför har konsumenten rätt till det skäliga avdraget på 3 500 kr. 

  Kontakta ARN för mer information.
 • Soliva Sverige AB
  Soliva Sverige AB
  Gibraltargatan 3A, 211 18 Malmö
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-13323
  Avhjälpande
  10 000 kr
  Fel i tjänst ska avhjälpas och ersättning för besiktningsmän ska utgå.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Allbygg Entreprenad Stor Stockholm AB
  Allbygg Entreprenad Stor Stockholm AB
  Engelbrekts Väg 9, 192 62 Sollentuna
  Bostad - Badrum
  2020-13331
  Annat
  Motparten ska överlämna kvalitetsdokument som visar att arbetet är utfört enligt branschreglerna. Ej överdebitering av material. Konsumenten har rätt till kvitto från sin avtalspart, dock inte till näringsidkarens egna kvitton.

  Allbygg Entreprenad överlämnar inte Kvalitetsdokument som visar att arbetet är utfört enligt branschreglerna, efter avslutad badrumsrenovering.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Garda Alarm AB
  Garda Alarm AB
  Fräsaregatan 1, 302 62 Halmstad
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-12238
  Hävning
  24853 kr
  Fråga om köpare av larm har rätt att ångra köpet.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Stefan Kits Contractor AB
  Stefan Kits Contractor AB
  Lilla segerstavägen 7, 746 93 Bålsta
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-12046
  Hävning
  27 205 kr
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Elon Hjo AB
  Elon Hjo AB
  Stora Torget 1, 544 30 Hjo
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-12034
  Ersättning för avhjälpande
  19 200 kr
  Anm bevisat att mp orsakat skadan och därför är skyldigt att ersätta den.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Ett Vackert Kök AB
  Ett Vackert Kök AB
  Järnvägsgatan 32, 131 54 Nacka
  Bostad - Kök
  2020-11388
  Prisavdrag
  82 000 kr
  Kontakta ARN för mer information.
 • Byggskills i Stockholm AB
  Byggskills i Stockholm AB
  Snickarbacken 7, 1 tr, 111 39 Stockholm
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-11105
  Annat
  Kontakta ARN för mer information.
 • Arians Måleri AB
  Arians Måleri AB
  Plommonstigen 20, 974 51 Luleå
  Bostad - Färg/målning
  2020-10774
  Prisavdrag
  7 000 kr
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Svenska Badrumsinredningar
  Svenska Badrumsinredningar
  Isabergsvägen 5,, 512 63 Östra Frölunda
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2020-10593
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Stockholms Elbolag AB
  Stockholms Elbolag AB
  Teknikvägen 14, 246 43 Löddeköpinge
  Bostad - Elleverans
  2020-10384
  Annat
  Kontakta ARN för mer information.
 • Rapto AB
  Rapto AB
  Herrgårdsbägen 34, 194 74 Upplands Väsby
  Bostad - Köp/uppförande av byggnad
  2020-10299
  Hävning
  Kontakta ARN för mer information.
 • Garageplattan AB
  Garageplattan AB
  Timmermansgatan 4, 118 65 Stockholm
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-09827
  Prisavdrag
  25 000 kr
  Anm bevisat fel i den gjutna plattan, skäligen kompenserad med ett prisavdrag på 25 000 kr.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Alexander Byggare Sthlm AB
  Alexander Byggare Sthlm AB
  Box 773, 191 49 Sollentuna
  Bostad - Golv
  2020-09532
  Avhjälpande
  Golv
  Kontakta ARN för mer information.
 • Telia Sweden AB (Zitius)
  Telia Sweden AB (Zitius)
  Att: Helena Krantz Johan Willins gata 6, 405 35 Göteborg
  Bostad - Fiberinstallation
  2020-09623
  Annat
  Ett ingånget avtal om fiberanslutning får inte hävas vare sig med stöd av avtalet eller av 28 konsumenttjänstlagen.
  Kontakta ARN för mer information.
 • PoolSweden
  PoolSweden
  PoolSweden AB Deltavägen10, 352 45 Växjö
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2020-09142
  Ersättning för avhjälpande
  9 722,50 kr
  Fel i pool har inte avhjälpts inom skälig tid. Rätt att vända sig till annat företag
  Kontakta ARN för mer information.
 • Vi Värmer Sverige AB
  Vi Värmer Sverige AB
  Kontrollvägen 11, 126 79 Hägersten
  Bostad - Värmeanläggning
  2020-09231
  Avhjälpande
  Fel i tjänst, installation av bergvärmeanläggning.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Remouve AB
  Remouve AB
  Box 67, 431 21 Mölndal
  Bostad - Tak
  2020-08726
  Ersättning för avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Polarheat AB
  Polarheat AB
  Stålverksvägen 5, 417 07 Göteborg
  Bostad - Värmepumpar
  2020-08609
  Hävning
  32 500 kr
  Fel i vara, luftvattenvärmepump, som inte levererar utlovad prestanda. Rätt att häva.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Telia Sweden AB (Zitius)
  Telia Sweden AB (Zitius)
  Att: Helena Krantz Johan Willins gata 6, 405 35 Göteborg
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-08641
  Annat
  Avtal om fiberinstallation. Motparten har inte bevisat att bolaget haft grund för att häva avtalet till följd av att installationen kräver osedvanliga eller orimliga åtgärder eller byggmetoder.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Byggkonstruktion Örebro AB
  Byggkonstruktion Örebro AB
  Lertagsgatan 25, 703 45 Örebro
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-07994
  Annat
  88 000 kr
  Fel i utförd entreprenad. Ersättning ska utges med visst belopp.
  Kontakta ARN för mer information.
 • HTH köksforum i Örebro
  HTH köksforum i Örebro
  Salamandervägen 19-21, 702 28 Örebro
  Bostad - Kök
  2020-07854
  Omleverans
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Hemservicio24 AB
  Hemservicio24 AB
  Argongatan 110, 703 51 Örebro
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-07707
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • SkåneByggExpress
  SkåneByggExpress
  Östra Bunkeflovägen 106, 218 45 Vintrie
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-07217
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Magnus Lundberg (Lundbergs plattsättning)
  Magnus Lundberg (Lundbergs plattsättning)
  Östra Halörsvägen 223-26, 236 91 Höllviken
  Bostad - Badrum
  2020-06554
  Ersättning för avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Renthia AB
  Renthia AB
  Sankt Goransgatan 159, 112 17 Stockholm
  Bostad - Hyra av lägenhet/arrende
  2020-06331
  Betalningsbefrielse
  Kontakta ARN för mer information.
 • HSB Göteborg
  HSB Göteborg
  Box 31111, 400 32 Göteborg
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-06361
  Skadestånd

  Tvisten gäller byte av brevinkast. Priset skulle vara 900 kr, men hon fakturerades 4 092 kr. Hon begärde därför att få tillbaka mellanskillnaden mellan avtalat pris,  3192 kr. HSB medgav att 2592 skulle återbetalas.

  ARN rekommenderar HSB Göteborg att betala 600 kr till konsumenten samt att delkreditera fakturan med 2592 kr, vilket man alltså inte har gjort.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Nora Mark & Asfalt AB
  Nora Mark & Asfalt AB
  Box 123, 713 23 Nora
  Bostad - Sten/plattor
  2019-18428
  Återbetalning
  109 438 kr

  Ärendet gäller läggning av marksten inkl. undererbete på en uppfart belagd med gårdsgrus, samt läggning av marksten i en anslutande carport. Tjänsten kostade 109 438 kr. ARN konstaterar att bristerna i arbetet är så allvarliga att arbetet måste göras om. Nämnden anser det skäligt att hon får tillbaka pengarna hon betalat.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Hooshang Saae
  Hooshang Saae
  Gustav III:s Boulevard 110, 169 74 Solna
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-05943
  Skadestånd
  210 000 kr
  Övrigt

  Företagsnamn: Toosform AB

  Kontakta ARN för mer information.
 • Alcons Byggentreprenad AB
  Alcons Byggentreprenad AB
  Målarstigen 39, 144 33 Rönninge
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-05931
  Ersättning för avhjälpande
  16 000 kr
  Kontakta ARN för mer information.
 • Dångebo Bygg & Gräv AB
  Dångebo Bygg & Gräv AB
  Gårdsjövägen 14, 293 74 Kyrkhult
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-05820
  Ersättning för avhjälpande
  106700 kr
  Kontakta ARN för mer information.
 • Legon AB
  Legon AB
  Brokåsen 5330, 716 92 Fjugesta
  Bostad - Badrum
  2020-05636
  Hävning
  96 500 kr
  Kontakta ARN för mer information.
 • PM Constructions & Renovations
  PM Constructions & Renovations
  Pawel Marona os. Kosciuszki 3/38 32-020 Wieliczka Polen
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-05539
  Hävning
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Vellner El AB
  Vellner El AB
  Sigfrids Edströms gata 25 A, 722 66 Västerås
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-04563
  Betalningsbefrielse
  Kontakta ARN för mer information.
 • Kraft Entreprenad i Kristinehamn
  Kraft Entreprenad i Kristinehamn
  Knut Päls Väg 8, 256 69 Helsingborg
  Bostad - Badrum
  2020-04345
  Prisavdrag
  Kontakta ARN för mer information.
 • Täby Råd Och Bygg
  Täby Råd Och Bygg
  Gribbylundsvägen 70, 187 64 Täby
  Bostad - Kök
  2020-03906
  Avhjälpande
  17 000 kr
  Näringsidkaren har inte invänt mot något av konsumentens påsteånden. Konsumenten får därför fullt bifall till sina krav.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Borlänge Flis och Pelletsservice AB
  Borlänge Flis och Pelletsservice AB
  Dalsjö 23, 784 78 Borlänge
  Bostad - Värmeanläggning
  2020-03222
  Ersättning för avhjälpande
  2 194 kr
  Vissa fel i installation av pelletspanna.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Vest Bygg & Riv AB
  Vest Bygg & Riv AB
  Drottninggatan 56A, 461 33 Trollhättan
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-03031
  Betalningsbefrielse
  Kontakta ARN för mer information.
 • Renimar AB
  Renimar AB
  Friskväderstorget 5, lgh 541, 418 38 Göteborg
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2020-02878
  Prisavdrag
  15 000 kr
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Uterumsmästarna
  Uterumsmästarna
  Kokillgatan 1, 721 33 Västerås
  Bostad - Färg/målning
  2020-02733
  Avhjälpande

  Anmärkning: Konkurs inledd 2020-07-27

  Kontakta ARN för mer information.
 • Wellmax Mark & Bygg Kommanditbolag
  Wellmax Mark & Bygg Kommanditbolag
  Lillhagsvägen 27, 124 71 Bandhagen
  Bostad - Köp/uppförande av byggnad
  2020-02662
  Avhjälpande
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Luxway Nordic AB
  Luxway Nordic AB
  Datavägen 43 A, 436 32 Askim
  Bostad - Övriga varor
  2020-02415
  Annat
  Övrigt (bastu, fuktskador
  Kontakta ARN för mer information.
 • Ekhagens Bygg AB
  Ekhagens Bygg AB
  Flahultsvägen 10, 562 32 Norrahammar
  Bostad - Köp/uppförande av byggnad
  2020-02333
  Annat
  180 000 kr
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Aros bygg i Luleå AB
  Aros bygg i Luleå AB
  Ensittarvägen 39, 954 41 Södra Sunderbyn
  Bostad - Golv
  2020-02109
  Skadestånd
  5 570 kr
  Repor i golv orsakats av företaget vid utförande av tjänsten. Anm rätt till skadestånd .
  Kontakta ARN för mer information.
 • Badrumsspecialisterna Schöbel och Lundahl AB
  Badrumsspecialisterna Schöbel och Lundahl AB
  Hulebäckserödsbacken 31, 266 98 Hjärnarp
  Bostad - Badrum
  2020-01790
  Ersättning för avhjälpande
  21 250 kr
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Entreprenad GrandBygg AB
  Entreprenad GrandBygg AB
  Sålundavägen 28, 261 93 Saxtorp
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2020-01752
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Ingvars VVS och Rörmontage AB
  Ingvars VVS och Rörmontage AB
  Elektrodgatan 1, 721 37 Västerås
  Bostad - Vvs-installation
  2020-01772
  Prisavdrag
  3 725 kr
  Kontakta ARN för mer information.
 • Bygghemma Sverige AB
  Bygghemma Sverige AB
  Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö
  Bostad - Badrum
  2020-01581
  Avhjälpande
  1 641 kr
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Margareta Wieslawa Jamroz med e.f. Breslau Bygg / "BYGGDIRECT"
  Margareta Wieslawa Jamroz med e.f. Breslau Bygg / "BYGGDIRECT"
  Soldat Skalks gata 26, 226 51 Lund
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2020-01446
  Avhjälpande
  Fråga om fel byggnation av mur/staket. Nämnden konstaterat konstruktionsfel i det att armering saknats, anm därför rätt att få felet avhjälpt.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Lits Plattsättning AB
  Lits Plattsättning AB
  Stationsgatan 7, 871 45 Härnösand
  Bostad - Badrum
  2020-01405
  Avhjälpande
  Fel i småhusentreprenad till följd av klinkerplattor som släppt från underlaget. Orsaken har inte gått att fastställa men det beror på något förhållande som näringsidkaren ansvarar för.

  I samband med husbyggnation utförde företaget plattsättningsarbete. Klinkerplattorna släppte från underlaget och det tycks bero på att betongen rört på sig i samband med torkning. Det åligger företaget att kontrollera fukten i betongen och inte lägga plattorna om den är för fuktig. Därför menar ARN att företaget ska rätta till felet.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Transtema Fibergruppen
  Transtema Fibergruppen
  Importgatan 48, 602 28 Norrköping
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-01338
  Skadestånd
  4 900 kr
  Övrigt, fiber
  Kontakta ARN för mer information.
 • Conrevo AB
  Conrevo AB
  Fågelviksvägen 18, 145 53 Norsborg
  Bostad - Glas/fönster
  2020-01270
  Annat
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Garda Alarm AB
  Garda Alarm AB
  Fräsaregatan 1, 302 62 Halmstad
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-01241
  Hävning
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Trarydskök AB
  Trarydskök AB
  Hinnerydsvägen 17, 287 34 Strömsnäsbruk
  Bostad - Kök
  2020-01051
  Prisavdrag
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Erlandsdals Bygg & Kakel AB
  Erlandsdals Bygg & Kakel AB
  Ingelstadsvägen 7, 233 93 Svedala
  Bostad - Badrum
  2020-00539
  Avhjälpande
  Ej bevisat att fläkt har varit felplacerad i badrum och lett till följdskador i form av rost i handfat m.m. Parterna överens om förekomst av andra fel som förtetaget rekommenderats att avhjälpa.

  Konsumenten anlitade företaget i maj 2011 för att renovera badrum. I oktober 2019 upptäckte han att spotlights i taket var felinstallerade vilket ledde till brandrisk. Företaget åtgärdade men nu flimrar ljuset. Företaget hävdar också att det är fel motpart, för det arbetade inom en enskild firma 2011, nu har man bildat AB istället. Det har dock samma verksamhet och samma personer som jobbar där. Därför ser ARN dem som ansvariga för att åtgärda de blinkande lamporna utan kostnad.

  Kontakta ARN för mer information.
 • Polarpumpen AB
  Polarpumpen AB
  Datavägen 14A, 436 32 Askim
  Bostad - Värmepumpar
  2020-00572
  Hävning
  Värmepump
  Kontakta ARN för mer information.
 • Open Infra Core AB
  Open Infra Core AB
  Lings väg 2, 169 70 Solna
  Bostad - Övriga tjänster
  2020-00545
  Prisavdrag
  Anm inte bevisat fel men mp har delvis gått med på kravet.
  Kontakta ARN för mer information.
 • AB Värme & Kyl Proffsen Sweden
  AB Värme & Kyl Proffsen Sweden
  Kranvägen 2, 194 61 Upplands Väsby
  Bostad - Värmepumpar
  2020-00462
  Skadestånd
  Värmepump
  Kontakta ARN för mer information.
 • Bauhaus
  Bauhaus
  Box 587, 175 26 Järfälla
  Bostad - Övriga varor
  2020-00056
  Hävning
  6 617 kr
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Kakel landet (Kakellandet; enskild firma
  Kakel landet (Kakellandet; enskild firma
  Claessonsgatan 2, 416 56 Göteborg
  Bostad - Badrum
  2019-20827
  Hävning och skadestånd
  93 922
  Kontakta ARN för mer information.
 • Ferlin Måleri & Fasadputs
  Ferlin Måleri & Fasadputs
  Ferlinsgatan 43, 754 28 Uppsala
  Bostad - Övriga tjänster
  2019-20741
  Prisavdrag
  10 000 kr
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Open Infra Core AB
  Open Infra Core AB
  Lings väg 2, 169 70 Solna
  Bostad - Övriga tjänster
  2019-20759
  Hävning
  Övrigt, fiber
  Kontakta ARN för mer information.
 • Malma Plattsättning AB
  Malma Plattsättning AB
  Bandstolsvägen 58, 756 48 Uppsala
  Bostad - Kök
  2019-20639
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Göteborgs Solskydd AB
  Göteborgs Solskydd AB
  Importgatan 12B, 422 46 Hisings Backa
  Bostad - Övriga varor
  2019-20480
  Betalningsbefrielse
  1 000 kr
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Västerås Swimmingpool & Spa AB / Folkpool Västerås
  Västerås Swimmingpool & Spa AB / Folkpool Västerås
  Glasvingegatan 5, 721 34 Västerås
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2019-20284
  Avhjälpande
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • VVS Team i Sandviken AB
  VVS Team i Sandviken AB
  Sörbyvägen 17, 811 73 Årsunda
  Bostad - Övriga tjänster
  2019-20038
  Prisavdrag
  3 000 kr
  VVS/El
  Kontakta ARN för mer information.
 • Bergs Åkeri & Entreprenad AB
  Bergs Åkeri & Entreprenad AB
  Krokusvägen 2, 135 55 Tyresö
  Bostad - Övriga tjänster
  2019-19900
  Ersättning för avhjälpande
  100 000 kr
  Kontakta ARN för mer information.
 • Suje Construction (Max Dettwiler enskild firma
  Suje Construction (Max Dettwiler enskild firma
  Vinkelgatan 15A LGH 1401, 374 38 Karlshamn
  Bostad - Tak
  2019-19590
  Ersättning för avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Lumon AB
  Lumon AB
  Box 124, 167 12 Vällingby
  Bostad - Glas/fönster
  2019-19461
  Ersättning för avhjälpande
  15 250 kr
  Övrigt FÖRTUR
  Kontakta ARN för mer information.
 • LD Tak och Bygg
  LD Tak och Bygg
  Västra Laggarbergsvägen 52, 861 91 Timrå
  Bostad - Tak
  2019-19064
  Skadestånd
  Kontakta ARN för mer information.
 • Vellinge Parkettslip
  Vellinge Parkettslip
  Körsbärsgatan 12, 233 38 Svedala
  Bostad - Golv
  2019-18738
  Skadestånd
  2 762 kr
  Golv
  Kontakta ARN för mer information.
 • Byggproffs FA Bygg
  Byggproffs FA Bygg
  Hedatorpsgatan 2, 422 56 Hisings Backa
  Bostad - Golv
  2019-18620
  Avhjälpande
  Golv
  Kontakta ARN för mer information.
 • Vårsta Måleri & Entreprenad AB
  Vårsta Måleri & Entreprenad AB
  Vårstavägen 35, 147 70 Grödinge
  Bostad - Glas/fönster
  2019-18553
  Hävning
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Besiktningsexperten i Stockholm AB
  Besiktningsexperten i Stockholm AB
  Brukskogsvägen 20, 178 92 Adelsö
  Bostad - Besiktning
  2019-18448
  Hävning
  8 250
  Kontakta ARN för mer information.
 • Täby Carpenters AB
  Täby Carpenters AB
  Järngränd 6, 187 44 Täby
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2019-18348
  Prisavdrag
  25 000 kr
  Ett avhjälpande av felet skulle medföra kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten.
  Kontakta ARN för mer information.
 • Göttsche Entreprenad
  Göttsche Entreprenad
  Bostad - Övriga tjänster
  2019-18361
  Prisavdrag
  66 488 kr
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Sol & Skugga Marknads AB
  Sol & Skugga Marknads AB
  Mjölkekilsgatan 4, 442 66 Marstrand
  Bostad - Övriga varor
  2019-18301
  Avhjälpande
  Kontakta ARN för mer information.
 • Svenska Badrumsinredningar
  Svenska Badrumsinredningar
  Isabergsvägen 5, 512 63 Östra Frölunda
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2019-18140
  Avhjälpande
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Mariusz Cedro
  Mariusz Cedro
  Parkgatan 37A, 244 62 Furulund
  Bostad - Kök
  2019-18177
  Annat
  56 250
  Kontakta ARN för mer information.
 • Göteborgs Anläggning & Trädgård AB
  Göteborgs Anläggning & Trädgård AB
  Biblioteksgatan 1c, 435 30 Mölnlycke
  Bostad - Övriga tjänster
  2019-17696
  Avhjälpande
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Total Bygg Stockholm AB
  Total Bygg Stockholm AB
  Djupdalsvägen 1, 192 51 Sollentuna
  Bostad - Badrum
  2019-17612
  Skadestånd
  65 000 kr
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Comfort Rör City i Luleå AB
  Comfort Rör City i Luleå AB
  Midgårdsvägen 24, 973 34 Luleå
  Bostad - Badrum
  2019-17497
  Avhjälpande
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Nya fönster o montage och Elitfönster
  Nya fönster o montage och Elitfönster
  Vasatorpsvägen lE, 254 57 Helsingborg
  Bostad - Glas/fönster
  2019-17415
  Avhjälpande
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Open Infra Core AB
  Open Infra Core AB
  Lings väg 2, 169 70 Solna
  Bostad - Övriga tjänster
  2019-17135
  Betalningsbefrielse
  Övrigt, fiber
  Kontakta ARN för mer information.
 • Justyna Danuta Makowska, enskild firma / "Justyna städ & byggtjänst AB"
  Justyna Danuta Makowska, enskild firma / "Justyna städ & byggtjänst AB"
  Korpgatan 2, 275 75 Lövestad
  Bostad - Om/tillbyggnad
  2019-17018
  Prisavdrag
  18 000 kr
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • Stockholms Elbolag
  Stockholms Elbolag
  Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm
  Bostad - Elleverans
  2019-16836
  Prisavdrag
  10 869 kr
  Elleverans
  Kontakta ARN för mer information.
 • Qualitypool Rt AB
  Qualitypool Rt AB
  Aminogatan 34, 431 53 Mölndal
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2019-16874
  Hävning
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • AMIH AB Niclas Wiklund
  AMIH AB Niclas Wiklund
  Bärstavägen 8, 640 40 Stora Sundby
  Bostad - Övriga tjänster
  2019-16520
  Hävning
  168 000
  Kontakta ARN för mer information.
 • Jens Möller Byggtjänst AB
  Jens Möller Byggtjänst AB
  Schaktugnsgatan 2, 216 16 Limhamn
  Bostad - Övriga tjänster
  2019-16067
  Ersättning för avhjälpande
  20 000 kr
  Övrigt
  Kontakta ARN för mer information.
 • QualityPool
  QualityPool
  Aminogatan 34, 431 53 Mölndal
  Bostad - Sanitetsgods/badkar/pool
  2019-16055
  Avhjälpande
  Övrigt - corona
  Kontakta ARN för mer information.