Willa Nordic

Ändra uppgift
Willa Nordic
 • Varumärke Varumärke
  Willa Nordic
 • Firmanamn Firmanamn
  Willa Nordic AB
 • Organisationsnummer Organisationsnummer
 • Registreringsår Registreringsår
  1989
 • Ägare Ägare
  Privat
 • Om husen och erbjudandet

 • Hur många småhus med det här varumärket färdigställde ert företag i Sverige 2014? Ange antal genomförda slutbesiktningar. Hur många småhus med det här varumärket färdigställde ert företag i Sverige 2014? Ange antal genomförda slutbesiktningar.
  50
 • Vilken entreprenadform erbjuder ni kunden? Vilken entreprenadform erbjuder ni kunden?
  Totalentreprenad, Generalentreprenad
 • Vilken grad av prefabricering har ni? Vilken grad av prefabricering har ni?
  Väggelement levereras från fabrik och byggs ihop på plats
 • Hur många husmodeller erbjuder ni? Hur många husmodeller erbjuder ni?
  3500
 • Går det att göra ändringar i era husmodeller? Går det att göra ändringar i era husmodeller?
  Ja
 • Bygger ni även efter kundens helt egna ritningar? Bygger ni även efter kundens helt egna ritningar?
  Ja
 • Säljer ni hus med oinredd övervåning? Säljer ni hus med oinredd övervåning?
  Ja
 • Tillhandahåller ni också tomter? Tillhandahåller ni också tomter?
  Ja
 • Konstruktion

 • Vilken grundkonstruktion har era hus? Vilken grundkonstruktion har era hus?
  Platta på mark, Souterränggrund, Källare
 • I vilket material bygger ni ytterväggarna? I vilket material bygger ni ytterväggarna?
  Trä
 • Finns det OSB eller liknande längst in i ytterväggen för förenkling av upphängning? Finns det OSB eller liknande längst in i ytterväggen för förenkling av upphängning?
  Ja
 • Hur konstrueras mellanväggar? Hur konstrueras mellanväggar?
  Gips isolerad + OSB eller liknande
 • Hur konstrueras bjälklaget? Hur konstrueras bjälklaget?
  Trä, Betong
 • Vilken konstruktion har yttertaket i era hus? Vilken konstruktion har yttertaket i era hus?
  Råspont
 • Vilket fasadmaterial har era hus? Vilket fasadmaterial har era hus?
  Trä, Puts, Tegel, Skiffer, Fibercementskiva
 • Vilket material är fönstren i era hus tillverkade av? Vilket material är fönstren i era hus tillverkade av?
  Trä, Aluminium, Aluminiumbeklätt trä
 • Vilken fönsterleverantör samarbetar ni med? Vilken fönsterleverantör samarbetar ni med?
  Tanumfönster, Elitfönster, Schüco, Velfac, Hajom
 • Vilken köksleverantör samarbetar ni med? Vilken köksleverantör samarbetar ni med?
  HTH, Unoform, Canadakök, Poggenpohl
 • Isolering

 • Hur tjock isolering har ni som standard i plattan? Ange svar i millimeter. Hur tjock isolering har ni som standard i plattan? Ange svar i millimeter.
  300
 • Hur tjock isolering har ni som standard i ytterväggar? Ange svar i millimeter. Hur tjock isolering har ni som standard i ytterväggar? Ange svar i millimeter.
  295
 • Vilket isoleringsmaterial använder ni i ytterväggar? Vilket isoleringsmaterial använder ni i ytterväggar?
  Stenull
 • Vilket isoleringsmaterial använder ni i tak? Vilket isoleringsmaterial använder ni i tak?
  Stenull
 • Isolerar ni med skivor eller lösull i taket? Isolerar ni med skivor eller lösull i taket?
  Lösull
 • Energi

 • Går det att välja olika energiklasser på era hus? Går det att välja olika energiklasser på era hus?
  Ja
 • Vilket energibehov har ert mest energieffektiva hus om det värms med frånluftsvärmepump och ligger i Stockhomsregionen? Ange svar i kWh/kvm och år. Vilket energibehov har ert mest energieffektiva hus om det värms med frånluftsvärmepump och ligger i Stockhomsregionen? Ange svar i kWh/kvm och år.
  33
 • Vilket U-värde har fönstren i era hus som standard? Vilket U-värde har fönstren i era hus som standard?
  1,0 el lägre
 • Provtrycker ni era hus? Provtrycker ni era hus?
  Ja, som standard
 • Vilken distributionsform har värmesystemet i era hus som standard på första våningen? Vilken distributionsform har värmesystemet i era hus som standard på första våningen?
  Vattenburen golvvärme
 • Vilken distributionsform har värmesystemet i era hus som standard på andra våningen? Vilken distributionsform har värmesystemet i era hus som standard på andra våningen?
  Vattenburen golvvärme
 • Vilken värmekälla har ni som standard? Vilken värmekälla har ni som standard?
  Frånluftsvärmepump, Berg­/jord­/sjövärmepump
 • Vilka värmekällor har ni som tillval? Vilka värmekällor har ni som tillval?
  Fjärrvärme alt. gas, Pelletspanna, Vedpanna, Solfångare
 • Ventilation

 • Vilken typ av ventilation har era hus? Vilken typ av ventilation har era hus?
  FX (Mekanisk frånluft med återvinning), FTX (Mekanisk från­ och tilluft med värmeåtervinning)
 • Priser

 • Vad kostar er billigaste husmodell per kvadratmeter inklusive moms, i standardutförande utan tillval och på totalentreprenad? Vad kostar er billigaste husmodell per kvadratmeter inklusive moms, i standardutförande utan tillval och på totalentreprenad?
  19 000
 • Vad kostar ert mest sålda hus (medianhuset) per kvadratmeter, inklusive tillval och moms på totalentreprenad? Vad kostar ert mest sålda hus (medianhuset) per kvadratmeter, inklusive tillval och moms på totalentreprenad?
  25 000
 • Ange region för prisuppgiften. Ange region för prisuppgiften.
  Jönköping
 • Övrigt

 • Vad heter er mest sålda husmodell? Vad heter er mest sålda husmodell?
  ONV
 • Varför ska konsumenten välja er som hustillverkare? Varför ska konsumenten välja er som hustillverkare?
  Vi bygger helt kund unika hus, där vi helt utgår från kundens önskemål och tomt. Vi har en mycket väl genomarbetad process för att klara hantera unika hus med branschens högsta kvalitetsnivå.

Husmodeller av Willa Nordic

footer2