Husköpare alltmer missnöjda med hustillverkarna

Kundnöjdheten inom småhussektorn har försämrats, men några hustillverkare sticker ut positivt.

Kundnöjdheten inom småhusbranschen har försämrats ytterligare under 2023, enligt Prognoscentret. Branschens snitt för nöjdhet bland husköpare landade på 66, vilket är en minskning på en procentenhet jämfört med året innan. Snittet ligger nu nära den nedre gränsen för medelgod nöjdhet, och är tillbaka på den relativt låga nivån som den låg på när mätningarna började för sju år sedan.

Orsakerna till detta tros vara de utmaningar som pandemin medfört, såsom svårigheter att leverera i tid, materialbrist, och kostnadsökningar, vilket följdes av ett tapp i efterfrågan på grund av ränte- och levnadskostnadsökningar.

- Under 2023 kan vi se att tryggheten i husköpet upplevs som sämre. Till exempel är betyget för husleverantörens skyldigheter numera underkänt och de ekonomiska garantier som kunden ges får också sämre omdömen i år. Vi tolkar detta som tecken på att ökad osäkerhet och oro kring husköpet, säger produktområdeschef Erika Knutsson, Prognoscentret.

I kontrast till denna allmänna trend står Smålandsvillan ut som den småhusleverantör med de nöjdaste kunderna 2023, med ett NKI-värde på 76. Andra företag som omnämns positivt är Eksjöhus med ett NKI-värde på 73 och Bra Hus samt Svenska Husgruppen, båda med NKI-värden på 72. Dessa resultat baseras på svar från över 2 200 husköpare som köpt styckebyggda småhus.

Totalt har man undersökt kundnöjdheten hos 17 olika hustillverkare, men de som hamnar med sämre betyg nämns inte i rapporten.