Hustillverkarna med flest nöjda kunder

Huset Huskvarna.

Huset Huskvarna. Foto: Smålandsvillan

Analysföretaget Prognoscentret har mätt kundnöjdhet bland konsumenterna.

Svenska husköpare är mest nöjda med Eksjöhus och Smålandsvillan, detta visar siffror från analysföretaget Prognoscentret som mäter kundnöjdhet bland konsumenterna. Branschindex för småhustillverkarna ligger nu på 72, vilket är två snäpp upp jämfört med året före. Värden mellan 65 och 75 motsvarar en medelgod kundnöjdhet.

Eksjöhus och Smålandsvillan har en kundnöjdhet på 77. Strax bakom kommer A-hus och Älvsbyhus med 76 i betyg.

- I branschmätningen ser vi att Sveriges småhusleverantörer presterar allt mer lika, det vill säga skillnaden mellan de bästa aktörerna och de med lägst kundnöjdhet blir allt mindre. Detta är en mycket gynnsam utveckling för alla konsumenter som vill bygga hus, säger Erika Knutsson, NKI-ansvarig marknadsanalytiker på Prognoscentret. 

Hur övriga tillverkare placerar sig framgår inte. Undersökningen genomförs på uppdrag av branschen och man är därför restriktiv med att presentera de som inte hamnar i topp tre.

Totalt har 3 880 husbyggare beretts möjlighet att svara på enkäten, och av dessa har Prognoscentret fått in 1 896 svar.