Hej,

Vi har nyligen köpt hus med tillhörande Euronom Exoair luft/vatten värmepump installerad när huset byggdes 2013.

Vi har satt oss in i manualen och grundläggande inställningar och jobbar nu lite på att få till ett
behagligt inomhusklimat. Det är ett välisolerat relativ stort stenhus men blir ändå 23 - 24 grader
inomhustemperatur trots att pumpen är inställd på att inte mata ut varmvatten i radiatorkretsen
(vattenburen golvvärme LK system) om utomhustemperaturen går över 15 grader. Dvs vi misstänker
att pumpen matar ut varmvatten ändå och har följande frågor i relation till detta:

• Framledning av varmvatten till golvvärmesystemet är programmerat att slå av om utetemperaturen går över 15 grader. Om man känner med handen på framledningsröret till golvvärmen känns det svalt och förhoppningsvis har denna funktion slagit in. Däremot verkar det som om cirkulationspump till golvvärmen är igång. Ska cirkulationspumpen gå även fast systemet är programmerat att inte shunta ut varmvatten? Dvs bör cirkulationspumpar gå även på sommaren när det vanligtvis inte något uppvärmningsbehov ?

• I meny för Framledningstemperatur visas 25 grader (Börvärde 23 grader). Borde inte denna temperatur vara lägre / betydligt lägre nu när varmvatten till golvvärmesystemet inaktiverats ? Eller registrerar givaren ändå 25 grader givet att det är ganska varmt inne i teknikrummet nu under sommaren med förmodan om att allt vatten i radiatorkretsen är minst rumstemperatur?

• Förra ägaren har av allt att döma inte installerat rumsgivare utan har satt KNX-styrda termostater i varje rum? Innebär att pumpen inte kan ta in rumstemperatur som en faktor för justering av framledningstemperatur om jag drar rätt slutsats?

• Till sist – tips på någon firma i södra Sverige som kan serva Euronom värmepumpar och tillhörande utrustning (tankar, styrenheter mm). Företaget Euronom finns inte längre men förhoppningsvis finns det personer som kan serva dessa pumpar ändå ?

Tack för er input !

/ Andreas
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.