El & Teknik

Glöm inte testa jordfelsbrytaren

Jordfelsbrytaren har till uppgift att säkerställa att ingen i ditt hem skadas av el. Elsäkerhetsverket vill införa rutiner för att du ska komma ihåg att testa så att den fungerar.

Jordfelsbrytaren ska helst testas två gånger per år för att du ska kunna säkerställa att den fungerar som den ska. Men för att hitta en rutin så att detta verkligen utförs menar Elsäkerhetsverket att det är bra att fastställa en särskild dag för testet, den dagen är nu den 27 oktober.

 

- En bra rutin är att testa jordfelsbrytaren i samband med att du ändå ställer tillbaka din klocka till normaltid eller ställer fram den till sommartid, säger Margareta Willbergh, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

 

27 oktober ska klockan vara omställd till normaltid. I samband med att du gör detta kan du således passa på att trycka på testknappen på din jordfelsbrytare och kontrollera att strömmen bryts.