El & Teknik

Dyrare el i Malmö än mellansverige

Sydsvenskan har undersökt skillnaden på elpriset i mellansverige och Malmö och kommer fram till att skåningarna fick betala 2,3 öre mer per kilowattimme, vilket är cirka 450 kronor mer per år om du har en förbrukning på 20 000 kilowattimmar. Det är dock inte så mycket som det befarades från början. Medelpriset i elområde Stockholm har varit 28,3 öre per kilowattimme, vilket kan jämföras mot 30,6 i elområde Malmö.

Som anledning till det dyrare priset uppges störningar i produktionen, import av el från Danmark, Polen och Tyskland samt underhåll på kablar och transformatorer. Dock kommer Sydvästlänken dra ner priset när den står klar 2015.